Relevante Pagina’s:
GENTECH gewassen (GGO) nieuws!
Relevante Artikelen:
22-05-08 Gezondheid en Kapitalisme 004 Voeding en Codex Alimentarius (Monsanto)

Contaminated

tagesthemen – Gentechnik (Duitstalig)
Vandana Shiva – Genzaden zijn 20x zo duur als conventionele zaden!
Slechte oogsten ruïneerden de landbouwers waarvan er 4.000 zelfmoord pleegden!

CMO compass Database over alle toegestane GENtech producten (Engelstalig)
Ecology Center So What’s the Problem With Roundup? (Engelstalig)
Genetische manipulatie Mag ik dat misschien zelf weten? (.pdf)
Monsanto’s Roundup bestrijdingsmiddel en de aanklacht wegens ondeugdelijke reclame (Engelstalig)
dont plant gmo beets (Engelstalig)
Adviesraad voor Bioveiligheid en de GenFabrikanten
Wat Monsanto Hoechst en Novartis u niet vertellen
Achtergrond: Pioneer veldproeven met gentechmais
Gentech Archief 23-01-03 -+- 27-09-07
Gene Crime Investigation – Campina & gentech veevoer
Nieuws over het sleutelen aan de genen van voedingsgewassen (serie artikelen over gentech)
Gentechvrij, nieuws met betrekking genetische manipulatie
Monsanto Wants to Stick Big Brother on Organic Diary Barns (Engelstalig)
Praktische opdracht Biologie (scholieren.com)
Seeds of Deception – Jeffrey M Smith (Engelstalig)
Mindfully – grote linkverzameling Gentech, Monsanto en Pesticides (Engelstalig)
Gezondheidsraad – Herbicide-tolerante maïs (NK603) .pdf
Monsanto vs. U.S. Farmers (Engelstalig) .pdf
Acht jaar GENtech soja in Argentinië – kaalkap en onvruchtbare gronden .pdf
Big Agriculture’s Big Lie – George Pyle “Raising Less Corn, More Hell” (Engelstalig)
Franse documentaire toont tactieken van Monsanto
Bad seed: The truth about our food
Genewatch.org

29-06-2003 Vernietigen van gentech gewassen (Engeland)!

27-09-2006 GMO containment?

03-06-2007 Mars tegen genetisch gemanipuleerde gewassen in Rostock

26-03-2008 – Discussie over genmais in Drenthe

Monsanto Patent for a Pig (Pt.1 of 5)

Monsanto Patent for a Pig (Pt.2 of 5)

Monsanto Patent for a Pig (Pt.3 of 5)

Monsanto Patent for a Pig (Pt.4 of 5)

Monsanto Patent for a Pig (Pt.5 of 5)

Monsanto Indian Farmer Suicide

Patents by Monsanto

UFOTV: BAD SEED -The Truth About Our Food

Monsanto Owns Your Food Patents – GM’OD.Seeds

Shocking World By Monsanto – Must see!!! – Part 3

The Health Dangers of Genetically Modified Foods

Genetically Modified Organisms – unnatural selection
Het verhaal over de Canadese landbouwer Martin Pratchler, die op zijn akkers sporen aantrof van (met de wind meegevoerde) Gengewassen, en het verhaal over de Canadese landbouwer Percy Schmeisser, wiens velden eveneens werden besmet door monsanto’s GENzaden, doch hij werd door Monsanto voor het gerecht gesleept vanwege (zoals Monsanto het stelde) patentschending op het vreemde GENmateriaal dat de landbouwer op z’n eigen landgoed aantrof, de geldsom van 100.000 dollar die Monsanto hierbij eiste werd in hoger beroep echter afgewezen!

Monsanto’s Toxic Milk – Banned in Europe
Een verhaal over Monsanto’s hormoon “Posilac” dat de melkproductie met 10%-40% zou moeten verhogen bij vee, met de volgende bijwerkingen: Mastitis (Borstontsteking), + 18% kans op onvruchtbaarheid en + 100% kans op verlamming – Got Posilac?

Evolution BT Corn Genes and Bug Genes
Monsanto claimt met haar BT GENgewassen dat er minder bestrijdingsmiddelen gesproeid hoeven te worden, en daarin kon Monsanto gelijk hebben.
Het probleem is echter dat deze BT GENgewassen zelf het bestrijdingsmiddel aanmaken, en daardoor kleine chemische gif fabrieken worden, waarbij opgemerkt dient te worden dat eventueel ongedierte na verloop van tijd immuun wordt!

Monsanto will own all seed.
Hierin o.a. de uitspraken van de Canadese landbouwer Percy Schmeisser, Brian Tokar die praat over de rol van Monsanto in Irak en de beheersing van al het leven op deze planeet!
Dit door regel- en wetgeving (order 81 betreffende overzeese controle) in Irak door te voeren die door geen enkele Iraakse regering meer afgebouwd kan worden, evenals een verbod zaden te planten die NIET door bepaalde instanties zijn goedgekeurd?!?
Hiermee worden 1.000-en gewas soorten illegaal verklaard.
Dr Rupert Sheldrake – Het is onverantwoord om een experiment op zo grote schaal door te voeren als nu met GENgewassen gebeurt!
Al dat mededogen die bedrijven veinzen betreffende de armoede in de 3e wereld landen is pure propaganda waaraan chemiebedrijven als Monsanto schatrijk worden.
Een lijst met gifstoffen van Monsanto en haar dochterfirma’s is ook opgenomen in de video.
Als klap op de vuurpijl een aanklacht tegen Monsanto in 2005 wegens omkoping van ambtenaren in Indonesië met een boete van 1,5 miljoen dollar.
Ruim 1.000 boeren eisen schadeclaims van Monsanto wegens het verontreinigen van hun gewassen met het GENgewas van Monsanto.
De macht van Monsanto reikt ver, in sommige landen is het praten over de gevaren van GENvoeding voldoende om gevangenisstraf te krijgen!

How to Monopolize Food – Monsanto Style part 1 of 2.
Democracy now verwijst naar kiplinger.com waar de raad vandaan komt in Monsanto aandelen te investeren.
Monsanto claimt boeren te helpen met een goed GEN gewas, waarbij minder bestrijdingsmiddelen nodig zouden zijn, doch hier en daar komen tegen claims waarbij Monsanto wordt beschuldigd van criminele praktijken als afpersen van boeren, onderzoek naar verhalen van schade claims, juist 5x-10x meer bestrijdingsmiddelen nodig etc.
Het verhaal over Pilot Grove een klein gehucht van zo’n 750 mensen in Missouri, waar Monsanto sojabonen telers in de gaten liet houden en tegen een aantal rechtszaken begon vanwege inbreuk op haar patenten (zoals dat zo netjes heet), de manier waarop is echter crimineel te noemen!
Boeren worden gedwongen elk jaar opnieuw zaden in te kopen bij Monsanto zelf.
Normale soja zaden en GEN soja zaden zien er hetzelfde uit, als die GEN zaden bv middels de wind van GEN velden naar niet GEN velden meegevoerd worden is dat voor een leek niet te zien, die zaaien gewoon alles het volgende jaar overnieuw, waarbij Monsanto patent breuk claimt!
In feite is het de omgekeerde wereld, deze landbouwers willen GEEN GEN zaden, maar natuurlijk zaad, en die GEN zaden verontreinigen hun gewassen, zodat zij eigenlijk de schade claims zouden moeten indienen o.a. vanwege de kosten van het ruimen van die GEN troep.
Zo’n 2.000 landbouwers zouden reeds hebben geschikt met Monsanto (zijn waarschijnlijk als simpele landbouwers onbekend met de regels en wetten van het land, maar vooral onbekend met hun mogelijkheden van verweer en andere rechten)!

How to Monopolize Food – Monsanto Style part 2 of 2.


David Baker uit Anniston verteld over de extreem hoge pcb-levels in hun lichaam doordat Monsanto flinke hoeveelheden pcb’s heeft gedumpt in hun omgeving, zwangere vrouwen krijgen kinderen met een lager iq door blootstelling aan die hoge doses pcb.
Monsanto zag een rechtszaak tegemoet en schikte de zaak met 700 miljoen dollar voor bodemsanering en een klein ziekenhuis, de verantwoordelijken bij Monsanto werden echter nooit aangeklaagd.
PhD David Carpenter verteld over de wereldwijde verontreiniging door Monsanto’s pcb’s, die de oorzaak zijn van vele ziektebeelden, waaronder kanker.
Mooie reclame videoclips waaruit de milieuvriendelijkheid van Monsanto’s roundup moest blijken.
Een claim die zij echter terug moest nemen omdat haar product hier NIET aan voldeed.
Prof Robert bellé ontdekte dat roundup verantwoordelijk was voor celdeling, waar over zo’n 35-40 jaar mogelijk kanker uit voort zou kunnen komen, doch mocht van de verantwoordelijke instanties hier met GEEN enkel woord over reppen.

Dna materiaal van een bacterie wordt in een sojaboon gespoten om de GENsojagewassen resistent te maken voor roundup.
Daniel Robert Glickman US seceraris landbouw vertelt dat veel bio en GEN producten snel werden toegelaten omdat veel hooggeplaatsten veel geld hadden geínvesterd in deze nieuwe technieken, en claimt dat ook al was hij secretaris van landbouw, hij onder hoge druk stond vanuit de industrie en van zijn “meerderen” en collega’s in de CLINTON administratie om wat soepeler om te gaan met de regeltjes betreffende toelating en controle op nieuwe producten.

James Maryanski was de verantwoordelijke bij de FDA voor bio- en genzaken, ook hij claimt dat hij geen zeggenschap had inzake biotech omdat de politiek met haar overheidsregels de beslissingsbevoegdheden overnamen, terwijl een wetenschappelijke basis bij voorbaat reeds opzij werd gelegd.

Interessante mensen en hun kennis over Genetisch gemodificeerd voedsel:
Michael Hansen (PhD) – Genvoeding en gekke koeienziekte en houdt Monsanto bij onze melk vandaan.
Normalerwijze moet zowat voor elk voedingssupplement worden aangetoond dat het veilig is en daarmee door diverse instanties voor goedkeuring, doch GENvoeding kan ongehinderd in het voedingscircuit opgenomen worden?
Pusztai (Dr.) – Een gerenommeerd voedingsdeskundige die in 1998 in Schotland onderzoek deed naar genetisch gemanipuleerde aardappels werd op grond van zijn onderzoeksresultaten op staande voet ontslagen (jonge ratjes die de genetisch gemanipuleerde aardappelen te eten kregen begonnen name(n)lijk ernstige afwijkingen te vertonen).
Jeffrey Smith – Auteur van Seeds of Deception over genetisch gemanipuleerde voeding en een doofpot affaire.
MON 863 produceert zelf een gif genaamd Bt tegen de “rootworm”, ratten reageerden allergisch, kregen kanker, verhoogde bloedsuiker, lever- en nier klachten.
John Fagan (PhD) – De tekortkomingen van het principe van substantiële equivalenten in het reguleren van voeding.
Ofwel… Voeding genetisch gemanipuleerd de voeding hoeft niet getest te worden omdat er stoffen in zitten die ook in de natuurlijke voedingsmiddelen voorkomen.
Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat genetisch gemodificeerde stoffen een chemisch gelijksoortig ingrediënt kunnen bezitten doch die andere eigenschappen kunnen bezitten.
2004 De “British Medical Association” brengt een rapport uit met een waarschuwing voor mogelijk lange-termijn effecten van genetisch gemanipuleerd voedsel op gezondheid en milieu.

Monsanto’s dubieuze medewerkers:
Michael R. Taylor – Te FDA’s deputy commissioner for policy, wrote the FDA’s rBGH labelling guidelines in 1994, doch werd ontmaskerd als zijnde een advocaat die reeds 7 jaar in dienst was van Monsanto (rapport dat bewijst dat M.R. Taylor in dienst was van de fda van 1991-1996 en een artikel dat beweert dat M.R. Taylor daarvoor in dienst was van een advocatuur genaamd King of Spalding die Monsanto vertegenwoordigde.)
Zoals u heeft kunnen zien, heeft de advocatuur “King of Spalding” flink wat hoogwaardigheidsbekleders in de vorm van senatoren en grote mega-concerns als klant.
Margaret A. Miller – Deputy director of the agency’s office of new animal drugs en voormalig Monsanto medewerker die het voor elkaar kreeg dat met bst-behandelde koeien GEEN speciaal label behoefden te krijgen, en verantwoordelijk voor gezondheidsrisico’s aangaande met rBGH behandeld vee.
Susan Sechen – Fda data reviewer en voormalig studente aan een universiteit die door Monsanto zelf gesponsord onderzoek deed naar bst.

Alle 3 hierboven vermelde figuren ziet u terug in The Monsanto Files van The Ecologist sep-oct 1998.

Rufus Yerxa – Trading Places 08-2002 Director-General WTO – Yerxa has been international counsel to Monsanto, the bio-technology group.
Meer over Rufus Yerxa Monsanto’s infiltrator bij het WTO!
Interessant om te weten, is het waarom Monsanto zo machtig is geworden, en dat ligt bij het feit dat veel banken en grote investeringsmaatschappijen aandelen bezitten van dit dubieuze bedrijf!
Bedrijven die in Monsanto beleggen in aandelen
Minstens net zo interessant is een lijstje met wat personeel van Monsanto dat geïnfiltreerd is bij overheidsinstellingen, of van overheidsinstellingen vandaan komt en voor Monsanto is gaan werken!
Interessante lijst met Monsanto medewerkers en infiltranten!

Tijdslijn Monsanto’s Posilac!
The Truth About Genetic Engineering .pdf
In Noorwegen, en wel in Spitsbergen op het Noorse eiland Svalbard in de Arctic wordt door de Noorse regering samen met de Rockefeller Foundation, de Bill and Melinda Gates Foundation en enkele GENgewassen fabrikanten waaronder Monsanto aan de Svalbard Global Seed Vault gewerkt.
Een databank voor voedingsgewassen, een databank die ook wel bekend staat als de Doomsday Seed Vault.
WAAROM?!?
De laatste tijd worden steeds meer gewassen genetisch gemanipuleerd en komen steeds meer van die gewassen in onze voedingscirkel terecht.
Bovendien is er slechts weinig toezicht op dit hele gebeuren.
Eventuele onderzoeksrapporten worden door de betrokken GENtech bedrijven zelf gefinancieerd en gesencureerd, waarbij vaak cruciale gegevens worden achtergehouden.
Iets waaraan Monsanto zich (zoals mijn artikelen reeds aan hebben gegeven) ook al diverse malen schuldig aan heeft gemaakt.
We kennen de terminatorzaden…
We kennen ook de MONS gewassen variaties van Monsanto die zelf insecticide kunnen fabriceren.
De laatste tijd zien we steeds meer natuurlijke gewassen sterven en verdwijnen steeds meer grote bijenkolonies op “onverklaarbare wijze” (minder bijen, minder bestuiving, dus minder plantenleven en voedingsgewassen), de schuld hiervan moet gewoon bij die GENgewassen gezocht worden.
The Doomsday Seed Vault

Websites met goede en relevant aanvullende artikelen:
26-05-2008 Grenswetenschap – Wereldzaadproductie in gevaar!
UC IPM – Natuurlijke vijanden (insecten)!

Monsanto Overnames:
1982 Overname Jacob Hartz Seed Co. (sojabonen zaden).
1996 Overname Agracetus. (xxx)
1996 Overname Calgene. (xxx)
1997 Overname Holden’s Foundation Seeds L.L.C. (xxx)
1997 Overname Corn States Hybrid Service L.L.C. (koren zaden).
1998 Overname DeKalb Genetics Corp (xxx)
2000 Originele Monsanto verandert zijn naam in Pharmacia Corporation!
2004 Monsanto vormt een dochter genaamd ASI (American Seeds Inc. (koren zaden en sojabonen zaden))!
2004 Overname Channel Bio Corp. (Crows Hybrid Corn, Midwest Seed Genetics and Wilson Seeds).
2005 Overname Seminis, Inc. (fruit en groenten zaden).
2005 Overname Stoneville cotton business (NexGen katoen zaden).
2005 Overname NC+ Hybrids, Inc.
2005 Monsanto verkoopt Monsanto Enviro-Chem Systems Inc. aan management team + outside investor en vormt MECS, Inc.
2005 Overname Fontanelle Hybrids, Stewart Seeds, Trelay Seeds en Stone Seeds, die samen the CORE Group vormen.
2005 Overname Specialty Hybrids (koren zaden).
Monsanto claimt een jong en dynamisch bedrijf te zijn, doch de waarheid is dat het bedrijf zich op slinkse manier denkt te hebben ingedekt tegen negatieve publiciteit en mogelijke claims afkomstig van het “oude” Monsanto!
Monsanto geschiedenis met overnames en producten.

Monsanto Producten:
Bollgard cotton – bevat de insecten proteïne Bacillus thuringiensis en wordt gebruikt ter bestrijding van Budworms en Pink Bollworms
Roundup ready – Monsanto’s bestrijdingsmiddel tegen onkruid en insecten!
Yieldgard corn – Monsanto’s bestrijdingsmiddel tegen Rootworm!

Informatie Biotech basics
ISAAA Brief 35-2006: Press Release!
Global Biotech Area Surges Past 100 Million Hectares on 13 Percent Growth
Study predicts 200 million hectares, 20 million farmers by 2015
The report is co-sponsored by the Rockefeller Foundation!
Co-sponsored door de Rockefeller Foundation, zoals alle andere artikelen!
De Rockefeller Foundation zou tot de groep genaamd illuminati behoren!

Islands at Risk (Part 1) – Genetic Engineering in Hawai’i

Islands at Risk (Part 2) – Genetic Engineering in Hawai’i

Islands at Risk (Part 3) – Genetic Engineering in Hawai’i

Eén reactie to “Monsanto Gentech”

  1. alrik Says:

    Hee geweldige verzameling , daar hebben we wat aan , dank je voor alles wat je doet., ik ben hier ook mee bezig , maar op een andere manier , nog grotere lijnen ……

    als je wil kun je m’n site bekijken hier:
    http://www.youtube.com/user/WeAreONEbigFamily?feature=mhee

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s