Tijdens mijn leven is er veel verandert…

Sommige dingen ten goede…

Desalniettemin vallen de meeste veranderingen onder de noemer slecht…

Zo ook de opkomst van de megastallen!

  1. Dieronvriendelijk in die zin dat de media regelmatig bericht over megastallen die om wat voor reden dan ook uitbranden en waarbij in één keer 10.000-en tot 100.000-en stuks vee- en pluimvee als direct gevolg levend worden verbrandt dan wel als indirect gevolg door verstikking omkomen!

Sinds 2005 zijn in Nederland 2 miljoen stuks vee- en pluimvee door branden om het leven gekomen ( artikel NRC 15-02-2019 onderin ).

Dieronvriendelijk ook omdat veel dieren weinig tot geen bewegingsvrijheid hebben en amper op hun poten kunnen staan, waardoor zij vatbaar zijn voor ongedierte en waarom men vaak bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Aangezien het ongedierte op den duur resistentie ontwikkeld voor de gebruikte bestrijdingsmiddelen moet ofwel steeds vaker dan wel met een sterker gif worden gespoten.

Het vee- en pluimvee krijgt daarbij ook steeds meer gif via de poriën dan wel via verwondingen binnen, en dat komt dus ook in de vlees- en zuiverproducten terecht.

Een ander probleem is het gebruik van “krachtvoer” omdat veel dieren niet vrij op een weiland kunnen grazen en de natuurlijke mineralen en vitaminen door synthetische stoffen, waarvan men claimt dat die gelijkwaardig zijn, worden vervangen.

In krachtvoer wordt vaak “GMO / GGO” ( genetisch gemodificeerde Organismen ) zoals in dit geval soja toegevoegd!

Eigenlijk werd iedereen besodemieterd met het GMO ( Genetically Modified Organisms ) / GGO ( Genetisch Gemodificeerde Organismen ) verbod uit 1998 van de Europese Unie aangezien krachtvoer voor dieren daar buiten valt en de mens vlees- en zuivelproducten tot zich neemt van dieren die krachtvoer hebben gekregen!

De Europese Unie versoepelde in 2004 de regelgeving inzake GMO / GGO gewassen en zaaigoed, waaronder mais.

We zien in 2015 een verdere versoepeling van de regel- en wetgeving betreffende GMO’s / GGO’s, waarschijnlijk bezweken onder de druk van / dan wel omgekocht door de vele lobbyisten die in de GMO / GGO branche werkzaam zijn.

https://www.europa-nu.nl/id/vh7dovwxvdzd/genetisch_gemodificeerde_organismen_ggo

Inmiddels zijn er zeker 60 GMO / GGO gewassen toegestaan in de Europese Unie, 4 Europese landen ( Portugal, Slovakije Spanje en Tsjechië ) telen inmiddels GMO mais!

26-02-2018 https://www.foodlog.nl/artikel/verboden-gmos-in-veevoer-stilletjes-van-de-markt-gehaald/

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/52/download/isaaa-brief-52-2016.pdf

TIP: 6 redenen om GMO’s / GGO’s te verbieden!

05-07-2016 https://www.bartstaes.be/nl-BE/artikel/dossier/6-redenen-om-ggos-te-verbieden-in-europa/26515

2. Belastend voor het milieu vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen om zich te kunnen ontdoen van het ongedierte dat vee- en pluimvee belaagt.

Belastend ook vanwege de grote hoeveelheid mest die grote megastallen produceren.

21-02-2019 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190221_00093641/het-mestprobleem-is-een-veelkoppig-stinkend-monster

15-01-1993 https://www.vpro.nl/argos/speel~POMS_VPRO_850030~de-geschiedenis-van-het-mestprobleem-argos~.html

3. Kwaliteitsafname voedingsmiddelen vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen en antibiotica in de vee- en pluimvee sector.

– – –

“Wanneer één locatie 10.000 à 12.000 vierkante meter stal heeft en er meer dieren leven dan 220.000 vleeskuikens, 120.000 leghennen, 7500 vleesvarkens, 1500 geiten of 250 melkkoeien, wordt het een megastal genoemd.”

Megastallen concurreren de kleine boer kapot, zijn over het algemeen dieronvriendelijk, belastend voor het milieu en schadelijk voor de kwaliteit van ons voedsel en zouden eigenlijk verboden moeten worden!

15-02-2019 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/15/megastallen-moeten-in-nederland-verboden-worden-a3654257

Desalniettemin neemt het aantal megastallen gestaag verder toe ( 456 in 2010 tegen 801 in 2017 ), vooral in de provincie Brabant 211, Friesland 115 en Limburg 97!

23-04-2019 https://www.bd.nl/binnenland/aantal-megastallen-neemt-steeds-verder-toe-brabant-koploper~a706606e/

Welk in Uitvoering!