Politiek 02 – De rook obsessie:

politiek 002201 de rookobsessie politiek rookverbod

Nog nooit heb ik de politiek zo fanatiek actie zien voeren, als met het verbod op roken…

Sinds 1990 is de “Tabakswet” van kracht in ruimtes van gebouwen en instellingen van de overheid…

Sinds 1 januari 2004 heeft iedere werknemer (dankzij diezelfde tabakswet) recht op een rookvrije werkplek, uiteraard zijn er ook uitzonderingen op verzonnen zoals in de horeca en in tabakspeciaalzaken, de open ruimte & privé ruimtes…

Overigens vervallen de uitzonderingen in de horeca per 1 juli 2008…

Waarom een rookverbod?

De belangrijkste redenen voor een rookverbod zouden (volgens wikipedia) zijn de bescherming van mensen tegen hart- en vaatziekten, kanker en andere al dan niet acute aandoeningen en het omlaag brengen van het aantal rokers en de inperking van overlast veroorzaakt door rook.

politiek 002202 de rookobsessie longen niet en wel roker

Alsof Den Haag het wat kan schelen dat de bevolking ziek wordt of niet…

De premies voor de gezondheidszorg zijn al bijna niet meer op te brengen, en de ziekenzorg pakketten flink uitgedund, met als klap op de vuurpijl nog een eigen risico van 150 euro er bovenop!

Geen wonder dat er al tenminste 250.000 onverzekerden rondlopen…

—– —– —–

10 november 2007 – Kwart miljoen wanbetalers ziektekostenpremie

AMSTERDAM – Ongeveer een kwart miljoen verzekerden had op 1 oktober zeker een half jaar geen ziektekostenpremie betaald. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

Pas met ingang van januari 2009 worden wanbetalers uit de verzekering gegooid. Het aantal wanbetalers is sinds januari van dit jaar met twintig procent toegenomen.

Compensatie

Verzekeraars lopen door achterstallige betalingen ruim 370 miljoen euro mis. Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2005 zijn met de overheid afspraken gemaakt over compensatie, maar er is geen oplossing die het financiële verlies afdekt.

Verzekeraars kunnen wanbetalers wel uit de aanvullende verzekering zetten. Dat is tot nog toe bij 300 duizend mensen gebeurd.

Maatregelen

Minister van Gezondheidszorg Ab Klink (CDA) heeft op Radio 1 laten weten bezig te zijn met maatregelen om het wanbetalen aan te pakken.

(c) Novum

—– —– —–

Bij zaken als het chippen van mens en dier (wat net zo goed kanker kan veroorzaken) laat de overheid het echter afweten…

Geen wonder, want de grote technologie bedrijven (waaronder Philips) investeren 10-tallen tot 100-en miljoenen in deze “toekomst MEGA winstkraker” rfid als vervanger voor de streepjescode & verichip als mogelijke vervanger voor cash geld en contröle van de burger…

Eigenlijk, als je er over na gaat denken, is het toch te absurd voor woorden…

OP de verpakkingen moeten al teksten staan die erop wijzen dat roken schadelijk kan zijn voor de gezondheid…

politiek 002203 waarschuwingen op pakjes sigaretten

Een rookverbod?!?

Wat zou de echte reden voor dit verbod kunnen zijn?

Waarschijnlijk dacht Den Haag dat zo’n verbod de economie nog een zetje in de rug zou geven, zoals dit in 1998 in het Amerikaanse Californië het geval was…

Daar werd gesteld dat een rookverbod leidde tot een omzetstijging in horecagelegenheden en bovendien het aantal rokers aanzienlijk reduceerde…

Overigens ipv die verwachtte horeca winststijgingen meldde bv de Belgische horeca organisatie juist een omzetdaling van 7%, terwijl de omzet in de Ierse horeca sinds de invoering in 2003 bijna 18% inzakte…

Bovendien had die invoering nog een bijeffect, 34% van de horeca eigenaren meldde dat het personeel moest ontslaan…

Hoe het zit met de cijfers van de Nederlandse horeca, weet ik niet, maar dat zal wel hetzelfde zijn als in België en Ierland…

Europa is nu eenmaal geen Amerika…

Tenminste nog niet…

Nu wil Europa nog een stapje verder met die regel- en wetgeving op de verpakkingen van tabaksproducten!

Europa wil dat er afschrikkende plaatjes komen op de verpakkingen!

politiek 002204 waarschuwingen met plaatjes op pakjes sigaretten

Europarlement wil schrikfoto’s op sigaretten

door de redactie

wo 24 okt 2007, 12:56

AMSTERDAM – Pakjes sigaretten in de hele EU zouden een afschrikwekkende foto moeten bevatten. Ook is een bijsluiter nodig met informatie over stoppen met roken. Daartoe heeft het Europees Parlement woensdag opgeroepen.

De foto’s tonen bijvoorbeeld een zwarte long, een grafzerk of een lege kinderwagen. De beelden zijn nu alleen verplicht in België, terwijl Roemenië en Groot-Brittannië ze gaan invoeren. We moeten daar veel meer gebruik van maken, vindt VVD’er Jules Maaten, een van de tabaksexperts in het parlement.

De Rotterdammer zei zich te kunnen voorstellen dat de Europese Commissie de plaatjes op den duur gaat verplichten. De waarschuwingsteksten blijken rokers namelijk amper te doen stoppen.

Nederland werkt aan een wetsvoorstel voor foto’s op de pakjes sigaretten. EU-landen kunnen voor de foto’s kiezen uit een verzameling van de Europese Commissie.

VVD’er Maaten kreeg steun voor zijn idee een bijsluiter te voegen in pakjes. Daar moet geen dwingende waarschuwing op staan. Maar bijvoorbeeld een telefoonnummer dat hulp biedt bij het stoppen.

Het EU-parlement zag af van een pleidooi voor een rookverbod in alle openbare ruimten in de EU. Op voorstel van Maaten is er wel een oproep aan de EU-landen om het roken onder jongeren te bestrijden. Doel is dat het aantal rokende jongeren in 2025 is gehalveerd. Onderzoek wijst uit dat 90 procent van de rokers als kind zijn begonnen, weet Maaten. De schadelijke gevolgen voor de gezondheid zijn bij hen groter.

—– —– —–

politiek 002205 waarschuwingen met plaatjes op pakjes sigaretten 2

Wel…

Je kunt het ook anders bekijken…

Met al die kabinetten van de afgelopen jaren die Nederland steeds verder kapot maken en de armoede alleen maar vergroten en daarmee de koopkracht en dus de economie steeds verder om zeep helpen…

En met de laatste maatregelen als versoepeling van het ontslagrecht en open grenzen met wederom een massale stroom asielzoekers tot gevolg, kun je welhaast stellen dat Nederland door een stel “waanzinnigen” wordt bestuurd!

Daarom heb ik een paar nieuwe modellen toegevoegd die mijns inziens wat duivelser overkomen…

Politieke kopstukken!

Daar lusten de honden nog geen brood van…

politiek 002206 sigarettenpeuken btw op rookartikelen

Waar ik me als niet roker het meest aan erger bij rokers?

Ze kieperen de asbak van hun auto letterlijk overal leeg!

Maar ik heb ook nog goed nieuws voor rokers die er mee willen stoppen!

—– —– —–

18 mei 2005 – Er bestaat een vaccin tegen het roken

Een vaccin tegen roken: het klinkt vreemd, maar het kan wel

Zo’n medicijn stimuleert de aanmaak van antistoffen tegen nicotine.

Vandaag is uit dierproeven gebleken dat daardoor 30-60% minder nicotine de hersenen bereikt.

Zo vermindert de belonende werking van roken, en wordt het dus minder verslavend.

Een Zwitsers Biotech-concern maakte afgelopen zaterdag bekend dat een vergelijkbaar middel bij mensen succesvol getest is: ruim 100 rokers zijn dankzij hun vaccin gestopt.

Enkele jaren geleden ontwikkelden Amerikaanse wetenschappers een ‘anti-rook-vaccin’, genaamd NicVax.

Het Zwitserse bedrijf Cytos AG deed ondertussen hetzelfde (hun middel heeft nog geen naam)

Deze vaccins zorgen ervoor dat het lichaam antilichamen aanmaakt tegen nicotine.

Deze binden dan aan de nicotinedeeltjes en voorkomen zo dat nicotine via de longen en de bloedbaan in de hersencellen binnendringt.

Daardoor merken de hersenen minder of zelfs helemaal niets meer van de gerookte sigaret: rokers krijgen geen kick meer van tabak.

Het medicijn, dat door middel van injecties toegediend wordt, zal vooral gebruikt worden om mensen van hun verslaving af te helpen en om te voorkomen dat ze opnieuw beginnen.

NicVax werd gedurende de afgelopen twee jaar uitgetest in Maastricht door onderzoeksinstituut ExTra.

Daar vond men 30-60% vermindering van de nicotine opname door proefdieren.

Bij mensen is voor een volledige genezing van de verslaving echter een vermindering van naar schatting 90% noodzakelijk.

Het Zwitserse middel lijkt minstens zo goed te werken als NicVax: in Zwitserland slaagde men er in om ongeveer een derde van de proefpersonen blijvend van hun verslaving af te helpen.

Het exacte percentage waarmee de nicotine opname door de hersenen bij mensen verlaagd kan worden is nog niet bekend.

Uit de eerste experimenten met proefpersonen is al wel duidelijk geworden dat beide middelen nauwelijks of geen nadelige bijwerkingen hebben.

NicVax levert mogelijk zelfs extra voordeel op: het lijkt er op dat mensen van dat medicijn ook afvallen.

Het verdere onderzoek kan dus gewoon doorgaan.

Zoals het er nu naar uit ziet worden dit soort vaccins over vier of vijf jaar gewoon door de huisarts voorgeschreven.

—– —– —–

Tot slot wil ik nog even opmerken, dat deze hetze van de politiek tegen rokers niet alleen grenst aan een extreme vorm van fanatisme, maar de schatkist ook nog eens kapitalen aan BTW doet mislopen!

En de echte fanatieke rokers zullen het toch niet (kunnen) laten!

Nicotine schijnt verslavend te werken, en het roken van een sigaret schijnt kalmerend te werken op het zenuwstelsel…

Dus de zwarte markt vaart er wel bij!

Ik wens u verder een lang, gezond en gelukkig leven toe!

Advertenties

Rfid en Verichip 06 – Huisdieren Chippen Update 01:
rfid 54 - Stop verichip
Naar aanleiding van het rapport dat rfid-chips kanker bij bepaalde proefdieren heeft veroorzaakt (hetgeen bij mijn artikel “Huisdieren chippen” is terug te vinden, heeft initiatiefneemster Louise Baanders van “Stop Verichip” een brief gestuurd naar de verantwoordelijke minister voor het verplicht stellen van het chippen van huisdieren vanaf 2011 mvr G. Verburg!
Hieronder de inhoud van die brief en het antwoord van de verantwoordelijke “chip” minister G Verburg (zie foto)!

politiek 87 gerda verburg minister landbouw & huisdierchipster
—– —– —–
Mijn brief aan G.Verburg: (aldus Louise Baanders)
Den Haag 1 november 2007
Geachte mevrouw Verburg,
Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.
Op 9 september bracht Associated Press een persbericht uit dat microchip implantaten kankergezwellen hebben veroorzaakt in proefdieren en honden.
Volgens AP wordt in een serie
medische onderzoeksrapporten aangetoond dat muizen en ratten die geïnjecteerd werden met een glazen capsule met RFID transponders, in 1% tot 10% van alle gevallen snelgroeiende kwaadaardige en dodelijke gezwellen hebben ontwikkeld.
Volgens de onderzoekers ontstonden de tumoren in het weefsel rondom de geïmplanteerde microchip en groeiden er vaak helemaal omheen.
Ik schrijf dit omdat er van de zomer in Nederland een actie is gestart met de bedoeling om huisdieren zoveel mogelijk te chippen.
Het betreft de actie ‘
Maak van je kat geen asielzoeker. Chip je dier!.
Na aanleiding van de actie zijn er massaal dieren gechipt en zelfs is in Brunsum het chippen van dieren verplicht gesteld.
Een uitgebreider artikel van Associated Press wordt volgende week gepubliceerd.
Gezien het grote risico van chip implantaten voor dieren, dat nu wetenschappelijk is aangetoond, lijkt het mij van groot belang dit onder uw aandacht te brengen.
Met vriendelijke groeten,
Louise Baanders
Namens actiecomité Stop VeriChip
Bijlagen:
Persbericht Associated Press
Limburgs Dagblad
Maak van je kat geen asielzoeker

—– —– —–

Je kent ze vast wel…

De Laboratorium, Proef- of Test ratten!!!

Over de kwellingen die deze beestjes wordt aangedaan zal ik het maar niet hebben!

rfid 81 rfid tested on mice & rats rfid 82 rfid tumoren bij testratten
En hieronder het schrijven van minister G. Verburg als reactie op het schrijven van Louise Baanders!
—– —– —–
Antwoord van G. Verburg:
Geachte mevrouw Baanders,
Hartelijk dank voor uw brief betreffende mogelijke kankergezwellen na het inbrengen van microchips.
Uit onderzoek komt inderdaad naar voren dat knaagdieren tumoren ontwikkelen op de plaatsen waar lichaamsvreemde voorwerpen worden ingebracht.
Dit kan een chip zijn, maar er zijn ook proeven gedaan met andere medische implantaten. Dit verschijnsel heet “Rodent Foreign Body Sarcomagenesis Phenomenon”.
Onderzoek met microchips bij honden en katten toont echter niet aan dat deze tumoren veroorzaken.
Zoals waarschijnlijk bij u bekend, zal ik het chippen en registreren van honden verplicht gaan stellen.
Op basis van bovengenoemd onderzoek verwacht ik dat het inbrengen van een chip geen gezondheidsproblemen bij de hond zal gaan opleveren.
De minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,
G. Verburg

—– —– —–
Wel
Minister G. Verburg kan later niet zeggen dat zij niet gewaarschuwd is, mochten de eerste symptomen van kanker zichtbaar worden, of dat de eerste tekenen van afstotingsverschijnselen van de vreemde implantaten, zich als zweren en/of afgrijselijke etterpuisten manifesteren!

Dus beste mensen…

Een Welgemeend advies
Controleer uw huisdier regelmatig of afwijkend gedrag en onregelmatigheden!
Mocht zich iets voordoen, schroom dan niet om een gezame(n)lijke financiële claim te vorderen bij minister G. Verburg als verantwoordelijke voor het verplicht stellen van het rfid-chippen van huisdieren!

Immers
Minister G. Verburg kan NIET claimen dat zij van niets wist, zij is terdege tevoren gewezen op de mogelijke gevaren van het chippen van huisdieren en is ook verwezen naar het testrapport!
Zij heeft zelf besloten deze waarschuwing in de wind te slaan en het bijgeleverde onderzoeksrapport achteloos naast zich neer te leggen!

Mocht te zijner tijd blijken dat dit onderzoeksrapport gelijk krijgt, maakt zij zichzelf schuldig aan huisdiermishandeling en mogelijk huisdiermoord!
Echter ik verzoek u het niet zover te laten komen…

Let wel
Voor minister G. Verburg is het misschien niet zo erg als UW huisdier het risico loopt iets te krijgen, maar…
Durft u het aan om uw huisdier het risico te laten lopen?
Kom zo spoedig mogelijk in actie TEGEN het verplicht chippen van uw huisdier…

Ik hoef niemand te vertellen dat de tijd voorbij kan vliegen, en voor je er erg in hebt is het 2011 en de verplichte chip ingevoerd!

Kom tot bezinning!
BESCHERM uw HUISDIER tegen CHIPVERPLICHTING!
—– —– —–
LINKS:
Website Stop Verichip: (protestsite tegen Verichip implantaten)
http://verichip.yourownrisk.nl/petitie.asp

Your own risk: (special site over het chippen van huisdieren)
http://www.yourownrisk.nl/chippen_dieren/default.asp