De kwaliteit is niet meer wat het geweest is.

Zeker niet sinds de Liberalen de hoogwaardige Nederlandse producten ( al dan niet gesubsidieerd met Nederlands belastinggeld ) naar het buitenland exporteren en inferieure rotzooi naar Nederland importeren, waarbij het niet zoveel uitmaakt of het nu gaat om goederen of ( bespoten / GMO ) voedingsproducten.

Die “vrije markt” schijnt meer gericht op productie ( kwantiteit ) en het aanjagen van de consumptie dan op de impact op de gezondheid en het milieu ( kwaliteit ).

Daarbij dient te worden opgemerkt dat het steeds vaker schort aan de dienstverlening van steeds meer bedrijven.

Ze sturen je regelmatig van het kastje naar de muur!

201405NL Boerenbond

Wat betreft kwaliteit, is de “kweekkas” van de Boerenbond waar mijn  vrouw de afgelopen week mee aan komt zetten een goed voorbeeld.

Ze liet dat ding zowaar een paar dagen in de originele verpakking in de keuken staan.

Ach ja…

‘k Heb toen op een gegeven ogenblik gevraagd wat daar nu de bedoeling van was, en het kwam er op neer of ik dat ding “even” in elkaar wilde zetten.

“Even”…

’t Begon al met de handleiding.

Niet bepaald eentje die een prijs zou verdienen als het aankomt op gebruiksgemak.

Enfin, toen die “kweekkas” eenmaal was opgezet…

Bleek…

Dat dit “pokkending” niet eens in staat was 1 nacht te overleven?!?

Ik keek in de tuin en zag de “kweekkas” als door een KNOCKOUT geveld op de grond liggen.

ALLE plastic koppelstukken waren afgebroken.

Enkele buizen van het frame waren gescheurd.

ROTZOOI!

Dat is wat ik vind van de producten van tegenwoordig!

201405NL miele stofzuiger en philips tv

Dat geldt overigens ook voor andere producten waaronder TV’s.

Geef mij maar die ouderwetse beeldbuizen, die gingen tenminste zo’n 35-45 jaar mee!

Bij die PLASMA en LED TV’s van tegenwoordig is 10 jaar een heus wonder!

De PHILIPS afstandbediening was overigens al binnen een jaar naar de kloten en over de PHILIPS DVD-recorder wil ik het niet eens hebben, dat ding begaf het exact na 1 jaar en dus net buiten de garantie.

Ik heb overigens GEEN behoefte een nieuwe aan te schaffen…

‘k Gebruik die in de computer wel.

Waarom zou ik technologische bedrijven blijven spekken voor inferieure rotzooi?

Tsja…

Nu ik toch bezig ben met elektrische huishoudelijke apparaten zal ik er ook maar de MIELE stofzuiger bij halen!

Het mag vroeger dan wel een goed stofzuiger merk zijn geweest, maar tegenwoordig…

1. Ze maken net zoveel herrie als een stofzuiger van een goedkoper merk.

2. De aanschafprijs mag dan zowat gelijk zijn gebleven, doch de gebruikskosten zijn beduidend hoger geworden doordat de stofzuigerzakken niet meer van papier zijn gemaakt maar van een soort katoen / linnen, bovendien is de zakinhoud beduidend kleiner geworden!

3. We zien ook een toename in de kosten van het energieverbruik, doordat nieuwe generaties stofzuigers met steeds hogere ( momenteel zelfs 2,300 Kwh ) waarden op de markt verschijnen, hetgeen echter niet ten goede schijnt te komen aan de zuigkracht, die lijkt zelfs te zijn afgenomen!

In Brussel is bovendien een discussie aan de gang over het steeds verder stijgende energieverbruik van stofzuigers, en wil een maximale waarde van 1,600 Kwh aanhouden, vanaf 2017 mogen ze zelfs nog maar 900 Watt verbruiken!

>>> http://www.stofzuigerstore.nl/advies/energielabel-stofzuigers.html

>>> http://www.vlehan.nl/uploads/files/PDF/Energielabels_stofzuigers.pdf

We zagen eerder al aan de “spaarlampen” wat er gebeurd wanneer de EU teveel focust op energieverbruik en daarbij de voor de gezondheid en het milieu schadelijke aspecten ( kwik / kwikdamp ) over het hoofd ziet!

>>> http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/avariedchoice/fluo/index_nl.htm

LED lampen zijn immers een veel betere optie.

Ze zijn energiezuiniger dan de spaarlampen en minder schadelijk voor milieu, mens en dier.

Er moet echter eerst nog iets aan de dure aanschafprijs worden gedaan!

Politiek & Media 01 – Introductie Internet snelweg:

computer 001 digitale snelweg

Ik vraag me af of de oude media binnenkort mogelijk uitgerangeerd zijn.

Met oude media bedoel ik de tijdschriften en kranten die steeds verder in oplages dalen.

De informatieve radio en tv media programma’s die tegenwoordig op 1 hand te tellen zijn omdat ze steeds meer worden vervangen door bagger (vol geweld en seksistische elementen).

Tegenwoordig maken ze niet meer van die goede programma’s als vroeger.

Ach wie kijkt er tegenwoordig nog naar de tv.

Er worden tegenwoordig sowieso geen interessante programma’s meer gemaakt, de rest is al TIG keer herhaald en als er al iets nieuws op mocht komen wordt je zowat doodgegooid met die irritante langdradige steeds maar dezelfde RECLAME boodschappen (niet alleen voor- en na de films maar ook nog TIG x ertussen door).

—–

Een ander fenomeen is dat mensen steeds minder tijd schijnen te hebben.

De wereld lijkt steeds sneller te willen draaien.

De uitgaven worden elk jaar maar hoger, terwijl de inkomsten voor steeds meer mensen omlaag gaan (dankzij het wanbeleid van “onze” volksvertegenwoordigers).

Dit, en het feit dat de politiek en het bedrijfsleven op hol zijn geslagen op het gebied van efficiëntie en flexibiliteit, waardoor steeds meer mensen slachtoffer worden van de maar voortdurende ontslagrondes en de rest zodanig wordt overbelast dat ze over een aantal jaren met een burnout of wegens een ongeval in de ziektewet zullen belanden.

—–

Hoewel Den Haag zegt dat er werk genoeg is en mogelijk verwijst naar de vacatures van het CWI op het internet (waarvan als je op deze website gaat surfen je er achter komt dat veel vacatures reeds lang geleden zijn geplaatst (soms wel 2 jaar geleden) en waarschijnlijk al 10x voorzien zijn…

Ja mensen…

Je vraagt je af waar die miljarden die de overheid uitgeeft aan ict-projecten zijn gebleven, zeker als je beseft hoe inefficiënt de websites van “onze” overheidsinstanties te kijk staan op het internet!

Men denkt blijkbaar dat als je eenmaal een website hebt gemaakt je deze nooit meer hoeft bij te werken, doch niets is minder waar…

Om even terug te komen op deze (ëfficiëntie en flexibiliteits) waanzin, die ervoor zorgt dat steeds meer mensen meerdere banen moeten nemen om rond te kunnen komen.

Waanzin waar de overheid zoals gewoonlijk weer financieel beter van wordt, omdat slechts 1 baan in de zogeheten lage belasting tariefgroep valt.

De andere banen vallen in een hogere tariefgroep.

Terwijl iemand in een fulltime baan voor de volledige werktijd in de lage tariefgroep zou hebben gezeten en dus financieel gezien meer over zou houden.

Ja mensen, de overheid is flink gebaat (financieel belastingtechnisch gezien) bij het opdringen van een “flexibele” houding van de werknemer!

—–

Den Haag zit vol zichzelf gelegaliseerde “plunderaars”!

“Plunderaars” die de bevolking financieel uitkleden en de sociale verbindingen afbreken om een betere contröle te kunnen krijgen op al die verschillende individuen die de bevolking uitmaken.

Tel daar nog de media terreur bij aangaande “terrorisme”, “preventief fouilleren en oppakken” en “verdachte pakketjes” en het verhaal is compleet!

Misschien is het daarom niet zo vreemd dat steeds meer mensen een internet verbinding hebben.

Op zoek naar de Waarheid!

Al was het maar om de sociale contacten die zij in eigen omgeving steeds meer missen door de jachtige maatschappij op het internet proberen weer iets op te bouwen.

—–

Internet…

Een wereld vol informatie, zodanig dat je door de bomen haast het bos niet meer ziet.

Welke informatie is nog onbevooroordeeld?

Welke informatie is nog vrij van censuur?

Ik weet het niet, u wel?

Vandaar dat een nieuw fenomeen is ontstaan.

Het Bloggen!

Het schrijfwerk van alledaagse willekeurige mensen uit alle lagen van de bevolking.

Ik wil het niet hebben over de persoonlijk blogsites, waarvan er ook enkele mooie tussen zitten.

Ik wil het hebben over VRIJE INFORMATIE WEBSITES!

Blogsites en Websites van mensen die een eigen kijk hebben op wat zich om ons heen afspeelt in de wereld.

Die dingen die de “normale” media mogelijk censureren of juist helemaal niet uitbrengen.

Toch dingen die ons allemaal aan gaan.

Over de manier waarop de politiek en haar “waakhonden” over onze gezondheid “waken” en “onze” belangen behartigen.

Over de absurde regel- en wetgeving die uitgevaardigd wordt zogenaamd voor de bestwil van de bevolking (het algemeen belang).

Wel…

De Vrije Informatie Websites maken al snel korte metten met dit fabeltje!

Maar ook over politiek incorrecte zaken waar de “normale” media over zwijgen.

Belangenverstrengeling van “onze” politici.

Politici die de politiek ge(mis)bruiken om een pad te effenen zodat zij met een riant salaris in het kapitalistische bedrijfsleven kunnen stappen…

Hé Zalm?

Sorry…

‘Schijn van” belangenverstrengeling.

Of de verhouding tussen politici en het kapitale bedrijfsleven.

Het onderuit halen van sociale voorzieningen, versoepeling van het ontslagrecht, ja, zelfs die waanzinnige oorlogen tegen het “terrorisme” in Afghanistan en Irak!

“Schijn” van belangenverstrengeling?

Wie houdt wie nu voor de gek?

Deze vrije Informatie Websites zijn de schakel tussen politiek wanbeleid en de harde realiteit van de werkelijke wereld waarin de gemiddelde burger vertoefd.

Allerlei sites met eigen onderwerpen of onderwerpen die elkaar overlappen.

Geschreven door burgers zoals u en ik voor burgers zoals u en ik.

Mensen die realistischer in het leven staan dan menig politicus!

Denk hierbij aan volgende websites:

(klik de banner om op de website te komen)!

Actiefront

Argusoog

DeepJournal

DeWereldVerandert

DitKanNietWaarZijn

EigenWijsheid

Eqgen

Haarp

HetVerzet

Matrix

Medium4You

Nibiru

Niburu

StopVerichip

WeesWaakzaam

WetenschapMysterie

WorldTheChanges

Yayabla

Uiteraard zijn er nog talloze interessante websites te vinden!

Mocht u er één tegenkomen?

Gewoon even aanmelden!

GeenFlauweKul

Stormwaarschuwing

The End Time

Tsja…

Als we kijken naar het doel van deze Weblogs en Websites, mogen we waarschijnlijk wel constateren dat deze een aanvullende functie hebben tov van de reguliere internetmedia die al dan niet gecensureerd wordt door bedrijven, inlichtingendiensten en de overheid!

Een bijkomend verschil is dat de media sites kicken op sensatie, omdat zij per klik geld incasseren, terwijl de schrijvers van de burger sites vaak niets verdienen voor al de tijd en werk die zij besteden aan het informeren van de bevolking!

Ja, u hoort het goed, wij verdienen er NIETS aan in tegenstelling tot de reguliere media, die mogelijk zelfs halve waarheden of mogelijk zelfs hele leugens verkopen die u dan voor zoete koek slikt terwijl u weer rustig verder gaat slapen ?!?

En als ik het heb over censuur (en dan bedoel ik het door de overheidsinstanties “corrigeren” van berichtgeving voor publicatie naar de burger (ofwel het al dan niet opzettelijk weglaten of aanpassen van belangrijke feiten en wetenswaardigheden)) zult u na mijn vervolg artikel begrijpen dat u beter af bent met burger sites zoals hierboven omschreven dan de reguliere media sites!

Ik hoop u vaker op de burger sites vertoeft en wens u verder

VEEL LEESPLEZIER!

Politiek 07- De sprinkhanenplaag:

kapitalist 002 2 sprinkhanen met geldkoffer durfkapitalisten of investeringsmaatschappijen

Sprinkhaan is een ander woord voor “durfkapitalist” of “participatiemaatschappij”!

Hieronder eerst een artikel uit een Duitse website wat ik in naar het Nederlands heb vertaald!

14 december 2006 – Over Permira, KKR en SBS: Wat daar achter steekt:

http://www.dwdl.de/article/news_8881,00.html

media permira kkr pro7sat1 01

Dat Pro 7 Sat 1 een nieuwe bezitter krijgt staat vast , maar wie steekt daarachter?

Alle informatie naar de investeringsmaatschappij Permira, KKR en fusiepartner SBS, de toekomstige nieuwe eigenaars van Pro 7 Sat 1 Media, Kohlberg Kravis Roberts Co. (KKR) en Permira zijn allebei miljarden investeringsmaatschappijen, die samen met hun andere investeringen nu een strategisch belang hebben vergaard in de media.

Achter de afkoring KKR schuilt het Amerikaanse bedrijf Kohlberg Kravitz Robers Co, die echter weinig bekendheid geniet in de media.

De in 1976 opgerichte internationale participatiemaatschappij is in Duitsland echter niet onbekend, al is het bedrijf al geruime tijd niet meer in het nieuws geweest.

In de portfolio van KKR bevindt zich o.a. Demag-Holding, waarin 7 door Siemens overgenomen industriebedrijven zijn ondergebracht, en de in mei 2004 naar de beurs gebrachte fabrikant van bankautomaten Wincor Nixdorf.

Van de autowerkplaatsketen ATU heeft men 80% in handen en ook in het Duales System Deutschland is vanaf begin 2005 geïnvesteerd.

Sinds de oprichting is (volgens de cijfers van KKR) ongeveer 226 miljard dollar geïnvesteerd in meer dan 140 transacties.

Tegenwoordig wordt KKR geleidt door de beide grondleggers Henry Kravis und George R. Roberts.

De 3e grondlegger Jerome Kohlberg Jr. maakte zich in 1987 zelfstandig.

Verantwoordelijk voor de Europese activiteiten van de KKr en Pso 7 Sat 1 is de duitser Johannes Huth.

Permira, Partner van KKR bij de overname van Pro 7 Sat 1 Media, is een Duits mediabedrijf door de deelname in PayTV-zender Premiere die alom bekendheid geniet.

Het in 1985 opgerichte bedrijf participeerde in 2003 mee in de overname.

Het was tot voor kort met 23,7% van de aandelen de grootste grootaandeelhouder, doch zij heeft hier enkele weken geleden weer afstand van gedaan.

Ook telecom aanbieder Debitel behoort tot de aquisities van Permira, alsook brillenfabrikant Rodenstock.

De participatiemaatschappij heeft sinds 1985 (volgens eigen zeggen) 19 fondsen met een gezamenlijke waarde van 22 miljard euro in beheer.

KKR en Permira hadden eind 2005 samen reeds een meerderheidsbelang in mediabedrijf SBS Broadcasting Europe in bezit overgenomen en daarmee 19 vrije TV- en 20 betaal TV kanalen programma’s en talrijke radiozenders in bezit gekregen.

20% van SBS is nog in handen van het Nederlandse tijdschrift “De Telegraaf”, en 6% behoort het management toe…

Het in 1989 door de Amerikaanse filmproducent Harry Evans opgerichte bedrijf si tegenwoordig niet alleen in Scandinavië, maar ook Nederland, België, Roemenië en Hongarije vertegenwoordigd.

Men wilde wel uitbreiden naar Duitsland, maar het is er nooit van gekomen.

Sinds 1993 is het bedrijf aan de beurs genoteerd!

Naast de kernonderdelen TV, BetaalTV en Radio publiceert SBS ook 2 programmatijdschriften in Nederland en 1 abonnemententijdschrift in Scandinavië zelf.

SBS Broadcasting Europe heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam met zo rond de 2.200 medewerkers.

In de top van het bedrijf zit ook een zwitser genaamd Markus Tellenbach, die ook al bij Kirch-Gruppe en Vox gewerkt heeft.

—– —– —–

De namen “KKR” en “Permira” zeggen velen vast niet veel, dit zijn ondertussen tot megaconcerns uitgegroeide “partiticipatiemaatschappijen of “durfkapitalisten” doch de term “Sprinkhanen” lijkt mij beter op zijn plaats!

Waarom, wordt later duidelijk, doch nu eerst wat basisinformatie over:

KKR

Kohlberg Kravitz Robers Co

http://www.kkr.com/

logo - Kohlberg Kravis Roberts Co 02

KKR is één van de vooraanstaande investerings- participatie maatschappijen

Zoals u op hun website kunt zien bezit KKR o.a. flink wat energie & media bedrijven…

http://www.kkr.com/investments/history.html

—– —– —–

Overigens worden investerings- en participatie maatschappijen als PERMIRA & KKR niet voor niets “sprinkhanen” genoemd die bedrijven overnemen, uiteentrekken voor een maximaal rendement ongeacht de verdere consequenties voor de getroffen bedrijven zelf of het personeel…

Hoewel die “sprinkhanen” zichzelf liever “durfkapitalisten” zouden willen noemen moeten we gewoon realistisch zijn…

Zulke bedrijven kopen echt niet het éérste het beste bedrijf dat ze tegenkomen, daar worden eerst onderzoekers heen gestuurd om de boekhouding te bestuderen, om de risico’s te minimaliseren…

In feite komt het erop neer in zo kort mogelijke tijd een zo groot mogelijke winst te krijgen!

De door deze “sprinkhanen” getroffen bedrijven worden veelal in losse onderdelen doorverkocht.

Meestal met massa- ontslagen tot gevolg, maar dat is niet erg, want het gaat erom de economie te stimuleren met alle middelen die net binnen de randjes van de wet zijn toegestaan (aldus een mogelijke verklaring van de politici)?!?

2000-2007 overnames door durfinvesteerders in europa

Om een indruk te geven van de participatie van “durfinvesteerders” van 2000 – 2007, heb ik een grafiekje opgerakeld…

Let goed op!

De tabel geeft weinig activiteit in de hoogtij dagen van rond 2000, de overname’s beginnen pas in de periode 2004-2006, wanneer de beurskoersen van bedrijven op zijn laagst zijn…

En hieronder het artikel waar de grafiek vandaan komt…

12 april 2007 – Hedge funds of activistische aandeelhouders?

Wakker houden
De één noemt ze sprinkhanen die het Nederlandse bedrijfsleven kaalvreten. De ander noemt ze activistische aandeelhouders, die de besturen van de ondernemingen wakker houden.

Regelgeving
De politiek wil informatie uit de samenleving om een oordeel te kunnen vormen over de vraag of regelgeving nodig is om bedrijven te beschermen tegen de roofkapitalisten, die bedrijven kaalplukken. Of dat de economie juist gezegend is met de activiteiten van aandeelhouders die bestuurders in bedrijven scherp houden.

—– —– —–

Waarom dit artikel over KKR en Permira?

Lijkt me duidelijk…

Ik wilde een link leggen tussen durfinvesteerders van buitenlandse komaf en de Nederlandse politiek, maar ook een link van durfinvesteerders met de media…

politici - zalm bij permira durfinvesteerder

Gerrit Zalm – Minister van financiën onder Paars & Balkenende

De minister die zich teweer stelt tegen de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek…

( heeft zelf 4 zware jongens lopen zie artikel: )

http://blog.010web.nl/worldthechanges/archives/182

De minister die zich teweer zet tegen de misleidende reclames van geld- en hypotheekverstrekkers…

De minister die zelf bij het moederbedrijf is gaan werken voor die bedrijven die net binnen het randje van de wet rondhangen opdat ze niet aangepakt kunnen worden…

De minister die adviseur is geworden bij “sprinkhaanbedrijf” Permira…

Handig met de kennis die Zalm heeft als ex-minister van financiën, en kennis van het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse wetgeving!

Waarom investeren in de media?

Lijkt me ook simpel…

Wie de media beheerst, beheerst ook de toegang tot de informatiestromen…

Zij bepalen wat de bevolking wel of niet te zien krijgt…

Zij kunnen de berichtgeving immers censureren…

Als we kijken naar Pro7Sat1, is dit mediabedrijf actief in dertien Europese landen, met 24 tv-kanalen en 22 radiostations bestuurt door 2 Belgen Guillaume de Posch en Patrick Tillieux.

Samen met de mediabedrijven die het KKR al had begint het toch wel op een MEGA mediatycoon te lijken, zeker als KKR een Amerikaans bedrijf blijkt te zijn…

media permira kkr pro7sat1 02

Geen wonder dat al die berichtgevingen van de laatste tijd over die “terrorisme” dreiging met haar “verdachte” pakketjes en de “war on Terror” berichtgevingen zo lang blijven hangen en bovendien steeds positief voor Amerika en haar Europese “bondgenoten” positief uit schijnt te pakken?!?

Wat?

U gelooft mij niet?

Volg dan de link maar…

Ik was eerst net zo sceptisch als u, totdat ik de afzonderlijke berichtgevingen eens met elkaar ging linken, want er lijkt mij een verband te ontstaan…

Het Duitse bericht van DWDL wat ik naar het Nederlands vertaalde…

Het samenwerkingsverband tussen “durfkapitalisten” Permira, KKR & SBS…

De Nederlandse ex-minister van financiën Zalm die adviseur wordt bij Permira…

Dat lijken mij geen toevallen meer…

De Wereldmedia komt steeds meer in Amerikaanse handen terecht…

Amerika waant zich hiermee veilig gesteld van negatieve berichten…

Goed, we hebben het internet nog…

Maar dat heeft Amerika ondertussen ook al door…

Haar soldaatjes mogen immers niet met het internet in contact komen…

Vandaar ook dat de term “terrorisme invloed” in verband wordt gebracht met het internet…

“Een broedplaats voor Terrorisme”, zegt men…

Waarschijnlijk wordt binnenkort zowat alle berichtgeving gecensureerd…

Onder het om van “Wat je niet kunt beheersen, moet worden verbannen”…

Net zoals in de tijd van de heksenverbrandingen uit naam van de kerk in de middeleeuwen!

Dat is de denkwijze van het kapitalisme of de nieuwe wereldorde die zich steeds openlijker manifesteert!

Wat waarschijnlijk weinig mensen weten, is dat Permira eerst “Schroder Ventures Europe” heette!

Dat het gericht overnemen van media en energiebedrijven (ja ook energiebedrijven, en biobedrijven en chemiebedrijven etc.) al geruime tijd aan de gang is…

Deze “durfsprinkhanen” bezitten over enige tijd zowat elk bedrijf op deze planeet?!?

En onze politiek?

Die werkt daar volop aan mee, daar valt geen hulp van te verwachten!

Wat denkt U?

Wel of niet een verontrustende ontwikkeling?!?