Economie & Energie 02 – De Magneetmotor

Magneetmotor 01 electric vehicle surge technology no batteries no gas

ELECTRIC VEHICLE SURGE TECHNOLOGY NO BATTERIES NO GAS

http://www.youtube.com/watch?v=t5z8L4LBJE

De magneet motor (engels) “Perpetual motion” motor, waarbij perpetual staat voor eeuwigdurend of onafgebroken…

Een motor die zodra je hem hebt opgestart continu zelf energie opwekt door middel van magneten die elkaar steeds afstoten en daarmee een eeuwigdurende beweging genereren…

Een beweging die men kan opvangen en omzetten in electriciteit!

Een revolutionaire ontwikkeling die ervoor zorgt dat we niet meer afhankelijk zijn van de monopolies van gas, olie- energieleveranciers…

Stel je eens voor een eigen energie opwekcentrale in huis…

In één keer worden de overheidsfabels over toekomstig dreigende energietekorten teniet gedaan…

Wel

Eigenlijk hoef je je dat niet voor te stellen, want het is er gewoon!

Magneetmotor 02 electric vehicle surge technology no batteries no gas

Een magneetmotor die ook in voertuigen toegepast kan worden

De voordelen van een Magneetmotor in een voertuig:

1. Geen verbranding meer van fossiele brandstoffen, dus geen milieuvervuiling!

2. Eenmalige aanschafkosten van de motor en verder nooit meer tanken!

3. Afstanden overbruggen die niemand voor mogelijk had gehouden…

De voordelen van een Magneetmotor in elke woning:

1. Of je nu een groot exemplaar bouwt voor een stad of kleine exemplaren voor elk huis, je spaart er het milieu mee…

2. Geen (steeds maar duurder wordende) elektriciteit meer nodig van energieleveranciers, je hebt immers je eigen elektriciteitscentrale in huis…

Magneetmotor 03 overunity perpetual motion motor

OVERUNITY PERPETUAL MOTION MOTOR

Wie had dat nu kunnen denken

Wat een paar simpele magneetjes al niet kunnen bewerkstelligen als ze op een bepaalde manier in een circuit worden gemonteerd…

Het wereld energieprobleem in één keer opgelost

Magneetmotor 04 olieboorplatform raffinaderij energiecentrale

Deze (magneet) techniek is eigenlijk zo simpel, dat je jezelf af kan vragen waarom is er niemand eerder op gekomen?

Wel

Deze techniek bestaat al veel langer, maar werd mogelijk door energiemaatschappijen (die miljarden verdienen aan fossiel brandstoffen) & overheden (die net zo goed miljarden verdienen aan BTW) tegen gehouden…

Niet moeilijk voor te stellen in een maatschappij die draait om geld!

Of wel?

Simpel gezegd, komt het erop neer dat de grote olie- en gas maatschappijen die 100-en miljoenen tot miljarden hebben geïnvesteerd in onderzoek naar olie- en gas reserves, het bouwen van olie- en gas boortorens, het verfijnen van die ruwe basis stoffen tot de verfijnde oliën en gassen waar me iets mee kunnen beginnen in raffinaderijen al die investeringen nu nutteloos zien worden…

Nouja nutteloos…

Ze hebben er tot nu toe meer miljarden uitgehaald dan erin gepompt, anders was men er wel eerder mee gestopt!

Nu ook maar hopen dat de investeringen in biobrandstoffen worden terug gedraaid!

Want laten we eerlijk zijn…

Deze zijn overbodig geworden, en hebben alleen maar voor absurde prijsstijgingen gezorgd van de basisbehoefte van de mens name(n)lijk voeding!

Magneetmotor 05 windenergie & zonne-energie

Zelfs de investeringen in windenergie, zonne-energie worden met deze revolutionaire techniek overbodig!

Ik hoef u niet te vertellen dat deze techniek (wanneer deze eenmaal wordt toegepast) de wereld zoals wij die nu kennen revolutionair zal veranderen…

Zowel in positieve als in negatieve zin…

Positief:

1. Het energieprobleem is voor eens en altijd de wereld uit!

2. Energie wordt eindelijk betaalbaar!

3. De magneetmotor ontziet het milieu, de wereld wordt schoner dan ooit!

Negatief:

1. Eigenlijk is er maar 1 negatieve factor en dat zijn de vele ontslagen!

Doordat er veel minder olie en gas nodig zijn, zal er minder worden geproduceerd, minder olie transporten, geen benzine stations meer nodig, al met al dus minder personeel…

Niet dat olie overbodig is geworden hoor!

We gebruiken het zowat overal in…

Magneetmotor 07 0lieproducten zwavel plastic rubber

Smeermiddelen bij bewegende onderdelen om deze soepel te laten lopen.

Asfalt in wegen (bitumen)…

Plastic, rubber en verf (nafta)…

Luciferkoppen (zwavel)…

Etc

Daarom!

Op naar een nieuwe betaalbare samenleving…

Een samenleving die bovendien meer milieu bewust wordt!

Een droom die binnenkort mogelijk werkelijkheid wordt!

Economie & Energie 01 – SRG Generator 01

Argusoog heeft een artikel gepubliceerd over “schone” energie voor huis- tuin en keuken gebruik op basis van SRG techniek…

Ik heb aan de hand van dat gepubliceerde artikel even onderzoek gedaan naar wat SRG nu precies inhoudt, en heb aan de hand daarvan een aanvulling geschreven!

De SRG:

SRG = Stirling Radioactieve Generator

srg generator 01 energie schema & foto

De Stirling Radioactieve Generator (SRG) is gebaseerd op de Stirling motor die door een grote radioactief verhittingselement wordt aangedreven.

De temperatuur loopt op en verhit het helium, wat op haar beurt een zuiger aandrijft.

Een generator zet de beweging van de zuiger om in electriciteit.

Een SRG haalt tot 4x zoveel vermogen uit Plutonium (Pu-238) dan de traditionele RTG (Radioactieve Thermo-elektrische Generator)…

Zowel de SRG als de RTG kunnen ongeveer dezelfde hoeveelheid energie produceren (+/- 12 – 36 kWh) en kunnen +/- 14 jaar continu gebruik aan zonder dat je er naar hoeft om te kijken, doch SRG biedt enkele voordelen tov RTG:

1. Goedkoper.

2. Lichter in gewicht.

3. Gaat tot 4x langer mee op een gelijke hoeveelheid plutonium (Pu-238).

http://www.infiniacorp.com/applications/remote.htm

RTG:

RTG = Radioactieve Thermo-elektrische Generator

(voorloper van de SRG)

rtg generator 01 (voorloper srg) plutonium 238

Of dit wel de energie van de toekomst is zoals menigeen beweert?

Niet voor diegenen die NIETS van kernenergie en andere energievormen willen weten die nucleair afval produceren…

De brandstof is name(n)lijk een Plutonium (Pu-238) brandstofcel!

Plutonium is een nevenproduct van uranium (de radioactieve stof waarop nucleaire reactoren werken)…

Door het opwerken van afgewerkte splijtstof in speciale chemische fabrieken komt het plutonium voor hergebruik beschikbaar…

Plutonium wordt ook gebruikt in kernwapens…

In zuivere vorm is plutonium een zilverwit metaal, maar door oxidatie aan de lucht verandert dat snel in geel.

Door spontaan verval met uitstraling van “alfa deeltjes” plutonium altijd warmer aan dan de omgeving.

In grote hoeveelheden kan dat zelfs water doen koken.

srg generator 03 plutonium

Plutonium en alle plutoniumverbindingen zijn giftig en radioactief. Sommige bronnen (vooral populaire media, en kernwapen- en milieuactivisten) noemen plutonium zelfs de meest giftige stof die de mensheid kent, maar onder veel toxicologen heerst de mening dat er geen reden is om aan te nemen dat de chemische toxiciteit van plutonium groter is dan die van andere zware metalen.

srg generator 05 nucleaire brandstof

Plutonium is wat dat betreft te vergelijken met lood. Zelfs met inachtneming van de stralingstoxiciteit is radium nog giftiger dan plutonium.

Enkele complexe organische verbindingen, zoals botuline, zijn zelfs nog giftiger dan radium.

Het gevaar schuilt met name in de stralingstoxiciteit.

Ingeademd plutoniumstof zou in de long jarenlang schade kunnen aanrichten en uiteindelijk, na jaren tot tientallen jaren, longkanker kunnen veroorzaken.

Bij grotere doses kan directe stralingsziekte een rol gaan spelen.

Toch heeft plutonium een letale dosis van enkele honderden picogrammen per kilogram lichaamsgewicht en dient het met uiterste zorgvuldigheid te worden gehanteerd.

srg generator 04 nucleair afval

Radioactief afval:

Het Internationale Atoomenergie Agentschap definieert radioactief afval als materiaal dat radioactieve isotopen bevat of daarmee besmet is, in concentraties hoger dan wat minimaal meetbaar is en waarvoor geen praktische toepassingen bekend zijn. Afhankelijk van onder meer de halfwaardetijd is dit afval gedurende korte of langere tijd (tot wel duizenden jaren) gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu.

Neemt niet weg dat ik wel vind dat er schone en betaalbare brandstoffen moten komen, maar ik wil niet de volgende generaties opzadelen met nog meer nucleair afval…

Wat betreft het Europees beleid op het gebied van “biobrandstoffen”?

Waar ik vooralsnog een neutrale afwachtende houding had betreffende het “schoner” maken van brandstoffen, ben ik nu (gezien de absurde prijsstijgingen van levensmiddelen van de afgelopen maanden) fervent tegenstander geworden van dat waanzinsbeleid vanuit Brussel…

Het lijkt er steeds meer op dat ook in Brussel onbekwame politici zitten die totaal geen kijk hebben op de realiteit en de consequenties van hun handelen en de catastrofale impact daarvan op de burgerbevolking niet schijnen te kunnen overzien…

srg generator 06 atoomexplosie

Slotconclusie:

Zowel de politiek als die SRG techniek met haar Plutonium (pu-238) brandstofcellen lijken mij catastrofaal voor het milieu!

Een Nucleaire Chaos op Atomair niveau!

Geef mij tijdelijk maar wat biogas-centrales…

Een stuk schoner dan die door Balkenende voorgestelde kolencentrales…

Verder afwachten op de testresultaten van dat prototype van een Fusiereactor in Frankrijk!

Wat betreft Vrije energie in het algemeen?

De grote firma’s die miljarden verdienen aan olie en gas, hebben al jaren alternatieve energiebronnen lopen boycotten, omdat ze bang waren dat hun “imperiums” in zouden storten!

Een goed voorbeeld is dit YouTube filmpje:

Free Energy another Inconvenient Truth!

De waarheid is simpel…

Er bestaat al jaren een kuur tegen kanker, we hebben daar geen NANO techniek voor nodig!

logo - youtube

Er bestaat al jaren een alternatieve energiebron, maar die wordt tegen gehouden!

Het draait allemaal om geld en macht!

1. Goedkope energie met behulp van magneten (voertuigen)!

2. Gratis energie uit water (ja, zelfs zout zeewater)!

3. X

Op het gebied van gratis energie, is de volgende serie (Engelstalig) heel interessant:

FREE ENERGY: THE RACE TO ZERO POINT (01 – 11)

Tot slot…

Verzoek ik u…

Tenminste de volgende 2 kleine filmpjes te bekijken…

Introduction to Free Energy – 1 – Zero Point Energy:

Introduction to Free Energy – 2 – Nikola Tesla:

DE WAARHEID over GRATIS ENERGIE

Niet alleen de mega olie- en gasconcerns zijn niet gebaat bij gratis energie…

Maar wat dacht u van de politiek?

Verdienen toch een vermogen aan BTW’s op energie & brandstoffen?

Dacht u dat zij het goed zouden vinden als energie gratis ter beschikking werd gesteld?

Daarom!

Zal GRATIS energie er NOOIT komen, als u NIET reageert!

Weg met die vervuilende olie…

—– —– —–

Overigens…

Voordat ik deze publicatie deed, heb ik me eerst met collega site Argusoog in verbinding gesteld, die mijn kritische bijdrage als aanvulling zeer weet te waarderen!