Rfid en Verichip 08 – Het verhaal achter de goedkeuring van Verichip!

rfid en verichip 013b fda verichip digitalangel

Eigenlijk is het te fantastisch voor woorden.

Dat ik bij toeval struikelde over deze videoclip op youtube!

Zeker nadat ik dacht zowat alles over Rfid- en Verichip te hebben gezegd wat er te zeggen viel!

Ja, deze video van YouTube en de websites die ik daarna tegenkwam toen ik over deze nieuwe informatie surfte spreken boekdelen.

“VERICHIP – Tommy Thompson Supports FDA Approved RFID chip”

Tommy G. Thompson is de man die vanuit de “FDA” de implanteerbare Rfid versie “Verichip” heeft goedgekeurd!

Hij vertrok 2 weken na de goedkeuring van Verichip implantaten bij het FDA.

rfid en verichip 014 tommy g thompson - scott silverman

Ik denk dat bij u al een lampje gaat branden.

Binnen 5 maanden kreeg Tommy G Thompson een mooie TOP functie bij Verichip en Applied Digital Solutions zelf.

Na 2 jaar bij Verichip te hebben gezeten, schijnt hij nu bij “Pure Bioscience Inc.” te zitten.

Bovendien kreeg hij een mooie compensatie in de vorm van geld en aandelenopties!

De “schijn” van belangenverstrengeling is hier overduidelijk aanwezig!

Waarom wordt dit niet onderzocht?

In ditzelfde videofragment komt ook Scott Silverman (de CEO van Applied Digital Solutions ( tegenwoordig Digital Angel )) aan het woord.

Hij beweert dat Verichip volledig op “vrijwillige basis” wordt geïmplanteerd.

rfid en verichip 015 traceren doelwit slachtoffer

Tsja… Wie zullen we het eens gaan vragen?

24 augustus 2006 – VeriChip wil ‘dog tags’ soldaten vervangen door rfid-chip

Ja, die soldaten zullen wel blij zijn om met een peilzender op rond te lopen, zeker in vijandelijk gebied, kunnen ze meteen in een “lijkenzak” afgevoerd worden?!?

29 december 2007 – Mexico to Microchip Central American Migrants!

Asielzoekers en Arbeidsmigranten zullen ook maar wat blij zijn dat zij constant gevolgd worden?!?

2008 – Doctor alleges plans underway to “Microchip” Newborns in U.S. and Europe!

Natuurlijk vinden die pasgeboren baby’tjes het maar wat fijn om op zo jonge en kwetsbare leeftijd al met kankerverwekkende peilzendertjes rond te lopen (wat niet weet, dat niet deert en wie zwijgt stemt toe) is waarschijnlijk de redenering van de overheden die dit soort “criminele praktijken” oogluikend toestaan?!?

11 oktober 2007 – Verburg: alle honden een chip!

Hoor ze eens janken van plezier omdat ze een chipje geïmplanteerd hebben gekregen?!?

13 januari 2008 – Britse regering wil gevangenen chippen!

Ook de gevangenen mogen zich zeer “geëerd” voelen om zo’n “kolere” peilzender te dragen, door hun crimineel gedrag hebben ze immers hun rechten op het spel gezet?!?

Rfid en Verichip 06 – Huisdieren Chippen Update 01:
rfid 54 - Stop verichip
Naar aanleiding van het rapport dat rfid-chips kanker bij bepaalde proefdieren heeft veroorzaakt (hetgeen bij mijn artikel “Huisdieren chippen” is terug te vinden, heeft initiatiefneemster Louise Baanders van “Stop Verichip” een brief gestuurd naar de verantwoordelijke minister voor het verplicht stellen van het chippen van huisdieren vanaf 2011 mvr G. Verburg!
Hieronder de inhoud van die brief en het antwoord van de verantwoordelijke “chip” minister G Verburg (zie foto)!

politiek 87 gerda verburg minister landbouw & huisdierchipster
—– —– —–
Mijn brief aan G.Verburg: (aldus Louise Baanders)
Den Haag 1 november 2007
Geachte mevrouw Verburg,
Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.
Op 9 september bracht Associated Press een persbericht uit dat microchip implantaten kankergezwellen hebben veroorzaakt in proefdieren en honden.
Volgens AP wordt in een serie
medische onderzoeksrapporten aangetoond dat muizen en ratten die geïnjecteerd werden met een glazen capsule met RFID transponders, in 1% tot 10% van alle gevallen snelgroeiende kwaadaardige en dodelijke gezwellen hebben ontwikkeld.
Volgens de onderzoekers ontstonden de tumoren in het weefsel rondom de geïmplanteerde microchip en groeiden er vaak helemaal omheen.
Ik schrijf dit omdat er van de zomer in Nederland een actie is gestart met de bedoeling om huisdieren zoveel mogelijk te chippen.
Het betreft de actie ‘
Maak van je kat geen asielzoeker. Chip je dier!.
Na aanleiding van de actie zijn er massaal dieren gechipt en zelfs is in Brunsum het chippen van dieren verplicht gesteld.
Een uitgebreider artikel van Associated Press wordt volgende week gepubliceerd.
Gezien het grote risico van chip implantaten voor dieren, dat nu wetenschappelijk is aangetoond, lijkt het mij van groot belang dit onder uw aandacht te brengen.
Met vriendelijke groeten,
Louise Baanders
Namens actiecomité Stop VeriChip
Bijlagen:
Persbericht Associated Press
Limburgs Dagblad
Maak van je kat geen asielzoeker

—– —– —–

Je kent ze vast wel…

De Laboratorium, Proef- of Test ratten!!!

Over de kwellingen die deze beestjes wordt aangedaan zal ik het maar niet hebben!

rfid 81 rfid tested on mice & rats rfid 82 rfid tumoren bij testratten
En hieronder het schrijven van minister G. Verburg als reactie op het schrijven van Louise Baanders!
—– —– —–
Antwoord van G. Verburg:
Geachte mevrouw Baanders,
Hartelijk dank voor uw brief betreffende mogelijke kankergezwellen na het inbrengen van microchips.
Uit onderzoek komt inderdaad naar voren dat knaagdieren tumoren ontwikkelen op de plaatsen waar lichaamsvreemde voorwerpen worden ingebracht.
Dit kan een chip zijn, maar er zijn ook proeven gedaan met andere medische implantaten. Dit verschijnsel heet “Rodent Foreign Body Sarcomagenesis Phenomenon”.
Onderzoek met microchips bij honden en katten toont echter niet aan dat deze tumoren veroorzaken.
Zoals waarschijnlijk bij u bekend, zal ik het chippen en registreren van honden verplicht gaan stellen.
Op basis van bovengenoemd onderzoek verwacht ik dat het inbrengen van een chip geen gezondheidsproblemen bij de hond zal gaan opleveren.
De minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,
G. Verburg

—– —– —–
Wel
Minister G. Verburg kan later niet zeggen dat zij niet gewaarschuwd is, mochten de eerste symptomen van kanker zichtbaar worden, of dat de eerste tekenen van afstotingsverschijnselen van de vreemde implantaten, zich als zweren en/of afgrijselijke etterpuisten manifesteren!

Dus beste mensen…

Een Welgemeend advies
Controleer uw huisdier regelmatig of afwijkend gedrag en onregelmatigheden!
Mocht zich iets voordoen, schroom dan niet om een gezame(n)lijke financiële claim te vorderen bij minister G. Verburg als verantwoordelijke voor het verplicht stellen van het rfid-chippen van huisdieren!

Immers
Minister G. Verburg kan NIET claimen dat zij van niets wist, zij is terdege tevoren gewezen op de mogelijke gevaren van het chippen van huisdieren en is ook verwezen naar het testrapport!
Zij heeft zelf besloten deze waarschuwing in de wind te slaan en het bijgeleverde onderzoeksrapport achteloos naast zich neer te leggen!

Mocht te zijner tijd blijken dat dit onderzoeksrapport gelijk krijgt, maakt zij zichzelf schuldig aan huisdiermishandeling en mogelijk huisdiermoord!
Echter ik verzoek u het niet zover te laten komen…

Let wel
Voor minister G. Verburg is het misschien niet zo erg als UW huisdier het risico loopt iets te krijgen, maar…
Durft u het aan om uw huisdier het risico te laten lopen?
Kom zo spoedig mogelijk in actie TEGEN het verplicht chippen van uw huisdier…

Ik hoef niemand te vertellen dat de tijd voorbij kan vliegen, en voor je er erg in hebt is het 2011 en de verplichte chip ingevoerd!

Kom tot bezinning!
BESCHERM uw HUISDIER tegen CHIPVERPLICHTING!
—– —– —–
LINKS:
Website Stop Verichip: (protestsite tegen Verichip implantaten)
http://verichip.yourownrisk.nl/petitie.asp

Your own risk: (special site over het chippen van huisdieren)
http://www.yourownrisk.nl/chippen_dieren/default.asp

Rfid & Verichip 05 – Kanker update 01:

Eindelijk de langverwachte update over de (kanker) risico’s van het chippen van mens en dier!

Toegezonden door Louise Baanders van “STOP VERICHIP”!

Vertaling door WorldThe Changes!!!

rfid 54 - Stop verichip

Een Persbericht van CASPIAN!

Voor DIRECTE publicatie aangeboden!

—– —– —–

19 November 2007 – CASPIAN geeft het Microchip Kanker rapport vrij!

http://www.antichips.com/press-releases/verichip-cancer-report.html

Caspian wil met dit persbericht even iets rechtzetten betreffende de misleidende rapporten van HomeAgain & Verichip die fabrikant zijn van de implanteerbare chips…

Vandaag heeft CASPIAN een nieuw (48 pagina’s tellend) rapport vrijgegeven getiteld: “Microship-Induced Tumors in Laboratory Rodents and Dogs: A review of the literature 1990-2006”…

http://www.antichips.com/cancer/albrecht-microchip-cancer-full-paper.pdf

rfid 084 onderzoekstabel 01

Het volledige document bevat diverse onderzoeksresultaten betreffende rfid-implantaten en de link naar kanker van verschillende onderzoeken bij lab/testratten en honden, onderbouwd met academische literatuur!

Verder is er nog een beknopt overzicht van 4 pagina’s met de hoofdpunten:

http://www.antichips.com/cancer/albrecht-microchip-cancer-synopsis.pdf

In het 48 pagina’s grote rapport wordt verwezen naar 11 recentelijk gepubliceerde artikelen die in toxicologie (de studie in vergiftigingen) en pathologie (ziekteleer) zijn gepubliceerd…

In 6 van deze artikels, wordt aangegeven dat 0,8%-10,2% van de lab/test ratten en muizen zich kwaadaardige tumoren rondom de microchips ontwikkelden…

Diverse onderzoekers geven aan dat het aantal gevallen met zo’n kwaadaardige tumor mogelijk hoger kan uitvallen…

2 Andere artikelen spreken over een relatie tussen microchips en kanker bij honden!

rfid 083 rfid implanted chips cause of concern In bijna alle gevallen, verschenen de kwaadaardige tumoren rondom de microchip en omkapselden deze…

In enkele gevallen zaaiden deze tumoren zich uit naar andere delen lichaamsdelen van de proefdieren…

Eerdere openbare uitgaven betreffende een lin k tussen het chippen en kanker veroorzaakte wereldwijde ongerustheid over de veiligheid van de implanteerbare microchips…

Het verhaal werd in september ten gehore gebracht door Todd Lewan (reporter bij Associated Press)…

Daarvoor was er weinig ruchtbaarheid gegeven aan de verontrustende publicaties, die alleen in kleine kring binnen de Academische cirkels circuleerden…

“De Associated Press heeft goed werk verricht door het publiek op de hoogte te brengen van deze publicaties,” zei Dr. Katherine Albrecht, een vooraanstaand privacy expert en reeds lang tegenstander van de Veri-Chip…

“Jammer genoeg,” voegde Dr. Albrecht eraan toe, “is er veel desinformatie in omloop gekomen sinds de publicatie van mr. Lewan’s artikel. Ik schreef het rapport om deze misstanden recht te zetten.”

De onderzoeksresultaten op de proefdieren waren zo adembenemend, dat 1 van mr. Lewan’s bronnen, Dr. Robert Benezra, hoofd van het Kanker Biologisch Genetisch Programma bij het “Memorial Sloan-Kettering” Kanker instituut te New York, zei: “Geen haar op m’n hoofd die eraan denkt, nadat ik deze informatie gelezen heb, deze chips in mijn lichaam te implanteren, of in één van mijn familieleden.”

Niettemin, hebben vertegenwoordigers van de chip-industrie openbare opmerkingen geplaatst die niet met de werkelijkheid overeen komen, betreffende onderzoeken en eindresultaten van die onderzoeken teneinde het publiek in verwarring te brengen!

Scott Silverman, CEO van de Verichip corporatie, die verantwoordelijk is voor de controversiële VeriChip implantaten bij mensen, voorzag Time Magazine recentelijk nog van valse informatie!

Hierbij zou Scott Silverman gezegd hebben: “Geen van de tumoren die in het Franse onderzoek van 2006 zijn gevonden zijn kwaadaardig”.

In werkelijkheid waren de tumoren kwaadaardige uitzaaiingen, en de meeste proefdieren stierven vroegtijdig aan die met microchip geassocieerde tumoren…

Bovendien wees Destron Fearing, de fabrikant van de HomeAgain implantaten voor huisdieren, in een recentelijk rapport het bericht betreffende fibrosarcoom veroorzakende implantaten bij dieren als flauwekul van de hand…

Een fibrosarcoom is een kwaadaardige tumor van zacht weefsel, die andere structuren en organen in het lichaam verbind en ondersteund. Dr. Timothy Jennings, een expert in kanker veroorzaakt door implantaten bij mensen, zei dat hij zich niet bewust was van om het even welke ziekteleer waar gesteld zou worden dat er een goedaardig fibrosarcoom zou bestaan…

Hij was het ermee eens dat elke tumor die als sarcoma zou worden geclassificeerd als kwaadaardig aangemerkt moet worden.

“Ofwel Verichip en de fabrikant van HomeAgain begrijpen het verschil niet tussen een goedaardige fibroma en een kwaadaardige fibrosarcoom” merkte Dr. Albrecht op, “of ze liegen beiden tegen het publiek. Hoe dan ook, het is zeker dat zij niet te vertrouwen zijn. We hopen dat ons nieuwe rapport de dingen weer recht zet!

Het rapport bevat een 1-3 pagina groot verslag op elk van de originele onderzoeken…

Daarbij een gedetailleerd overzicht van de academische literatuur, aanbevelingen voor patiënten, dieren eigenaren, dierenartsen en beleidsbepalers, inclusief het volgende:

  1. Het verdere chippen van mensen moet per direct worden stopgezet…
  2. Reeds geïmplanteerde patiënten moeten schriftelijk worden geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en de mogelijkheid geboden worden het implantaat te laten verwijderen…
  3. Beleidsmakers moeten per direct alle regel- en wetgeving betreffende het chippen van dieren intrekken…

Als onderdeel van deze publieke bewustmaking campagne, zal CASPIAN kopieën van het nieuwe rapport aan de verantwoordelijke politici en beleidsmakers verstrekken…

Het volledige (48 pagina’s tellende) rapport is op onderstaande link ook beschikbaar gesteld voor het publiek…

http://www.antichips.com/cancer/

—– —– —–

Over CASPIAN
CASPIAN (Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering) is a consumenten organisatie die zich sinds 1999 inzet tegen privacy schendende regelingen in de kleinhandel en sinds 2002 tegen onverantwoordelijk ge(mis)bruik van rfid toepassingen.

Met duizenden leden over alle 50 Amerikaanse Staten verspreidt en 30 landen wereldwijd, zorgt CASPIAN voor voorlichting tegen regel- en wetgeving en consumenten strategieën van bedrijven die de privacy schenden, en daarmee het publiek aan te moedigen zich een bewuster koopgedrag aan te meten…

WEBSITES:
Human Chipping:
http://www.AntiChips.com
RFID:
http://www.SpyChips.com
Shopper Cards:
http://www.NoCards.org

Bericht van CASPIAN

Vertaling WorldTheChanges

Huisdieren chippen

http://www.verichipcorp.com/

De meesten van u zullen onderhand al gehoord hebben over de verichip en is wellicht bekend met het fenomeen “CHIPPEN” ( ik heb het hier niet over de chipknip, maar over het een artikel over de Rotterdamse Baya-club waar iemand zich voor 1.000 euro kan laten chippen en een consumptie (zuip) tegoed krijgt van 1.500 euro )…

http://www.baja.nl:80/pers/okt04_metro2.jpg

Termen als Rfid-chip, Verichip Zombie-tag, zullen de meesten van u vast bekend in de oren klinken/

Onder u zullen er waarschijnlijk ook velen zijn die wel eens vee ( koeien, geiten, schapen, varkens etc. ) ergens in een wei hebben zien staan grazen met van die lelijke gele flappen die door de oren worden geschoten, hierin bevinden zich tegenwoordig ook rfid-chips…

De rfid chips waar ik het over ga hebben, zijn zo klein dat ze middels een injectiespuit in het lichaam aangebracht kunnen worden…

Ik neem aan dat velen van U een huisdier hebben!

En dat U zich door de vele reclame in de media over de (zogenaamde) voordelen van het chippen van huisdieren heeft laten verleiden om het huisdier waaraan u zoveel plezier beleeft bloot te stellen aan de niet genoemde gevaren van het chippen!

http://www.dierenkliniek.com/kliniek/meerdere/chippen.html

U moet niet vergeten, dat we in een consumptiemaatschappij leven…

Het maakt diegenen die u verleiden tot het chippen van uw huisdier niets uit of uw huisdier al dan niet schade of last ondervindt van het chippen, zolang zij maar zo’n 40 euro uit uw portefeuille kunnen plukken…

Ja, u hoort het goed!

In hun ogen bent u niets meer dan een “potentiële klant” die overgehaald moet worden uw geld bij hen uit te geven…

Ik zal u echter vertellen hoe de vork in de steel zit, het kost u alleen wat tijd om mijn boodschap te lezen…

Ik vraag geen geld voor al de tijd die ik in deze boodschap heb gestoken, in tegenstelling tot die advertenties die u om de oren vliegen om u te verleiden het wel te doen!

Ik verdien hier echt NIETS aan, en zo hoort het ook!

—– —– —–

De Waarheid betreffende het chippen van huisdieren:

Vraag U eerst eens af WAAROM u van plan zou zijn uw huisdier te chippen…

Doet u het omdat u uw huisdiertje wilt kunnen traceren omdat u zich ongerust maakt als het wat langer weg blijft dan gewoonlijk?

http://www.chipdatabase.nl/

Dan is het toch voldoende om een halsbandje aan te schaffen met daaraan een kokertje met naam en adres van de eigenaar, dat kost slechts een fractie van de 40 euro die men vraagt om uw huisdiertje te chippen!

Een 2e punt is dat als eenmaal alle huisdieren geregistreerd staan, de politiek een beter overzicht heeft WIE er een huisdier bezit, WAT voor huisdier dat is, en HOE ze het beste de belasting kunnen aanpassen om zoveel mogelijk te kunnen incasseren…

—– —– —–

Doet u het omdat u bang bent dat uw beestje ontvoerd wordt en er mogelijk losgeld voor wordt gevraagd?

Tegenwoordig worden handscanners steeds goedkoper, de kans dat een crimineel middels zo’n scanner uw huisdiertje tussen al die andere beestjes uit weet te plukken wordt middels die scanner alleen gemakkelijker!

Daar hoeft U het dus niet om te doen!

—– —– —–

Wat U tenminste wel behoort te weten?

Men heeft tests uitgevoerd met ratten die met een rfid-chip werden uitgerust…

Die tests gaven aan dat zich bij een aantal proefdieren een hoger percentage kankercellen ontwikkelden…

http://www.pcmweb.nl/nieuws.jsp?id=2126137

U wilt toch niet zeggen dat u het risico wilt lopen uw toegewijde huisdier bloot te stellen aan straling ten gevolge van rfid-implantaten wat kanker kan veroorzaken?

Wat nog veel erger is !!!

Het VERZWIJGEN van of tenminste het OVER HET HOOFD ZIEN van de NEGATIEVE kanten van de Rfid-chip door de Overheid !!!

Zoals de New York Times van 11 september 2007 bericht betreffende een rapport dat Rfid linkt naar kanker en door de overheid wordt verzwegen ( of in de politiek correcte term “over het hoofd heeft gezien” )?!?

De aandelen van Applied Digital Solutions & Verichip kelderden na dit onthutsende nieuws

http://www.nytimes.com/2007/09/11/technology/11mic…

Report of Cancer Hurts Maker of Chip Implants

Shares of Applied Digital Solutions and of its publicly traded subsidiary VeriChip, which makes an implanted microchip for identifying people, fell sharply yesterday as investors reacted to a report this weekend linking the tiny radio device to cancer.

The report, by The Associated Press, suggested that VeriChip and federal regulators had ignored or overlooked animal studies raising questions about whether the chip or the process of injecting it might cause cancer in dogs and laboratory rodents.

VeriChip said that it had not been aware of the studies cited in the report, according to the article, but both the company and federal regulators said yesterday that animal data had been considered in the review of the application to implant the chips in humans. They said that there were no controlled scientific studies linking the chips to cancer in dogs or cats and that lab rodents were more prone than humans or other animals to developing tumors from all types of injections.

“At this time there appears to be no credible cause for concern,” said Karen Riley, a spokeswoman for the Food and Drug Administration.

But VeriChip shares fell more than 11 percent, to close at $5. Applied Digital, which has other businesses but has called VeriChip its main engine for future growth, fell nearly 10 percent, to $1.09.

In addition to driving down the two companies’ shares, the report created concern among veterinarians and operators of animal shelters that pet owners would resist the practice, now widespread, of putting similar chips in pets to make it easier to return lost animals to their owners. Most animals who are not reclaimed by owners are euthanized.

“If there are any cancers from the chips, they are so rare that losing pets is far more serious,” said Dr. Lawrence D. McGill, a veterinary pathologist at Animal Reference Pathology, a veterinary laboratory in Salt Lake City.

The radio identification device for which VeriChip is named is a glass-encased chip the size of a grain of rice. The device, which carries an encrypted number, is injected in the upper arm. In medical applications, the chip is linked to medical records stored at hospitals or with a primary-care physician. A low-powered transmitter in the chip emits the identification number when queried at close range by a VeriChip scanner.

VeriChip has demonstrated that the same chip could also be linked to other databases. For example, nightclubs have used it to recognize regular visitors and Mexican police have used it to control access to a high-security office.

All of the potential applications have stirred strong opposition from privacy advocates, who have called implanting chips in humans an extreme abuse of radio-frequency identification (or RFID) technology. Katherine Albrecht, a longtime critic of RFID and VeriChip who contacted The Associated Press several months ago with some of the studies on which the article released this weekend was based, said in an e-mail message to supporters yesterday, “This kind of negative publicity spells the beginning of the end for VeriChip and their plans to chip us all like bar-coded packages of meat.”

In its news release disputing suggestions that the implant could be linked to cancer, VeriChip said yesterday, “We will retain independent scientists and researchers to review the content, veracity and credibility of the studies alluded to in the article.”

—– —– —–

Wel…

Mijn eerlijk en gratis advies kent u nu…

Een mening die U alleen maar wat tijd heeft gekost…

Wat ik hieraan heb?

Dat ik u tot inkeer heb gebracht en u hopelijk heeft besloten af te zien van het chippen van een onschuldig huisdier dat u veel plezier brengt!

Ik wens U en UW huisdier nog een voorspoedig leven!

LIEFST ZONDER CHIP!