In de eerste plaats moet u bij zichzelf te rade gaan of het wel “de moeite loont” om te stemmen.

2014NL050100 Stemmen en opdonderen

Immers de politiek is in de loop der jaren steeds verder van de burger vervreemd.

Jarenlang doodse stilte…

Totdat…

Met veel bombarie door politici en / of wethouders dure campagnes worden opgestart met daarin opgenomen de gebruikelijke loze kreten en valse beloftes.

Binnenkort ( 19 maart 2014 ) is het weer zover…

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan!

>>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_gemeenteraadsverkiezingen_2014

En als dit circus ( dat overigens 1 dag duurt ) eindelijk weer voor bij is…

Werken ze als vanouds hun eigen agenda’s weer af!

Het is dan ook geen wonder dat het animo om te stemmen in de loop der jaren alleen maar is afgenomen!

Slechts 39% van de kiezers denkt erover een stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het Europees Parlement heeft echter nog meer aan geloofwaardigheid ingeboet, slechts 32% van de kiezers zou aangeven op het Europees Parlement te stemmen.

>>> http://www.50pluspartij.nl/50plus/index.php/nieuws-archief-50plus/471-weinig-animo-burgers-om-te-gaan-stemmen

Tsja…

Laten we meteen de “koe bij de horens pakken”

Het zal eenieder duidelijk zijn dat wanneer “de overheid” haar begroting NIET op orde kan krijgen, de Staatsschuld steeds verder oploopt, en dat is zoals u in de onderstaande lijst duidelijk kunt zien al decennia lang aan de gang!

GEEN van de regerende partijen ( links zowel als rechts ) bleek in staat de Staatsschuld omlaag te brengen.

Integendeel…

De Staatsschuld 14 miljard in 1960 is inmiddels met zo’n slordige 3500% toegenomen tot 449 miljard in maart 2014!

>>> http://www.destaatsschuldmeter.nl/

Waarom ik 1960 als uitgangspunt koos?

Vanwege de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).

Daarbij rekening houdend met de kosten voor de wederopbouw die de Staatsschuld al gauw met 300% ofwel 7 miljard lieten toenemen, doch tussen 1950-1960 met 12-14 miljard redelijk stabiel bleef!

Afijn…

De cijfers spreken voor zich.

Dit artikel laat haarfijn de onbekwaamheid zien van de Nederlandse politici, en in het bijzonder de ministers van Financiën, die het in al die jaren maar niet is gelukt de begroting op orde te krijgen!

ONTWIKKELING STAATSSCHULD:

2014NL050200 Ontwikkeling Staatsschuld 1900 - 2015

1960-1965 Staatsschuld 14 – 21 = + 7 miljard.

Regerende partijen CDA (KVP+ARP+CHU) + VVD + PvdA

1965-1970 Staatsschuld 21 – 34 = + 14 miljard.

Regerende partijen CDA (KVP+ARP+CHU) + VVD + PvdA

1970-1975 Staatsschuld 34 – 50 = + 16 miljard.

Regerende partijen – JOOP DEN UYL – PvdA + CDA ( KVP+ARP ) +D66

1975-1980 Staatsschuld 50 – 86 = + 36 miljard.

Regerende partijen DRIES VAN AGT I + II + III – CDA + VVD

ONAFHANKELIJKHEID SURINAME MET MASSALE IMMIGRATIE TOT GEVOLG!

1980-1985 Staatsschuld 86 – 159 = + 73 miljard.

Regerende partijen VAN AGT – CDA + D66 + PvdA

RUUD LUBBERS I – CDA + VVD

PRIVATISERING STAATSBEDRIJVEN- EN DIENSTEN!

1985-1990 Staatsschuld 159 – 187 = + 28 miljard.

Regerende partijen RUUD LUBBERS II + III – CDA + VVD

1990-1995 Staatsschuld 187 – 232 = + 45 Miljard.

Regerende partijen RUUD LUBBERS III – CDA + PvdA

WIM KOK I – PvdA + VVD + D66

1995-2000 Staatsschuld 232 – 224 = – 8 miljard.

Regerende partijen WIM KOK II – PvdA + VVD + D66

2000-2005 Staatsschuld 224 – 266 = + 42 miljard.

Regerende partijen WIM KOK II – PvdA + VVD + D66

JAN PETER BALKENENDE I – CDA + VVD + LPF

JAN PETER BALKENENDE II – CDA + VVD + D66

2001 HYPOTHEEKRENTEAFTREK!

2005-2010 Staatsschuld 266 – 371 = + 105 miljard.

Regerende partijen JAN PETER BALKENENDE II – CDA + VVD + D66

JAN PETER BALKENENDE III – CDA + VVD

JAN PETER BALKENENDE IV – CDA + PvdA + CU

HYPOTHEEKCRISIS – ECONOMISCHE CRISIS – BAILOUT BANKEN – BAILOUT LANDEN.

JAARLIJKSE BEZUINIGINGEN & BELASTINGVERHOGINGEN & HYPOHEEKRENTEAFTREK!

2010-2015 Staatsschuld 371 – 449 = + 78 miljard. ( PER 06-03-2014 )

Regerende partijen MARK RUTTE I – VVD + CDA

MARK RUTTE II – VVD + PvdA

HYPOTHEEKCRISIS – ECONOMISCHE CRISIS – BAILOUT BANKEN – BAILOUT LANDEN

MASSALE ARBEIDSMIGRATIE – CRIMINALITEIT VANUIT OOST_EUROPA.

RECORD OP RECORD VAN FAILLISSEMENTEN!

JAARLIJKSE BEZUINIGINGEN & BELASTINGVERHOGINGEN & HYPOTHEKRENTEAFTREK!

KVP >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Volkspartij

KABINETTEN NEDERLAND >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_kabinetten_sinds_de_Tweede_Wereldoorlog

>>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_den_Uyl

Waarom ik zo hamer op de HYPOTHEEKRENTEAFTREK?

Vanwege de aanzienlijke bijdrage aan de Staatsschuld.

De kosten voor het in stand houden bedroegen in 2011 zo’n slordige 14 miljard euro!

>>> http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2012/08/29/Ruim-miljard-naar-hypotheekrenteaftrek

Van de hypotheekrenteaftrek gaat 44% naar de 1% vermogenden in Nederland!

>>> http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2012/08/29/Ruim-miljard-naar-hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek heeft een prijsopdrijvend effect, doch huurders worden daar NIET voor gecompenseerd!

>>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypotheekrenteaftrek_(Nederland)

Hoe fraudegevoelig het hypotheekrentesysteem is opgebouwd is te zien aan de volgende vraag & antwoord:

>>> http://www.telegraaf.nl/overgeld/huis-hypotheek/21942746/__Hoe_werkt_hypotheekrenteaftrek___.html

VRAAG: “Ik heb 2 huizen met hypotheek, mag ik van beide de rente aftrekken?

ANTWOORD: “Nee, tenzij u een nieuw huis heeft gekocht waar u al in woont en uw oude woning te koop heeft te staan, of een nieuw huis laat (ver)bouwen en nog in uw oude huis woont.”

NEE, TENZIJ – ‘k Moet me toch flink vergissen als ik daar i.p.v. NEE een JA lees, gewoon een beetje creatief boekhouden.

( Dit sjoemelen met cijfers zien we vaak terug bij bankiers, economen en politici om hun wanbeleid te verdoezelen )!

OPMERKING: De liberale VVD schijnt daarbij 1/3 van de financiële- en economische wethouders aan te leveren!

Bovendien onderhouden vooral VVD’ers contacten met het bedrijfsleven ( U begrijpt vast wel dat hierdoor de “schijn” van belangenverstrengeling versterkt! )

Het eveneens liberale D66 zou de helft van de wethouders voor Onderwijs aanleveren!

>>> http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2784/Verkiezingen/article/detail/3608354/2014/03/06/VVD-levert-eenderde-van-alle-wethouders-Financien.dhtml

De huidige politici onderschatten niet alleen de huidige crisis…

Zij laten deze crisis dankzij ondoordachte bezuinigingen en belastingverhogingen verder escaleren!

2014NL0500300 nederland plat nationale opstand

De grenzen open houden voor arbeidsmigranten werkt enerzijds de werkloosheid in de hand en bevordert daarbij discriminatie en uitbuiting door het bedrijfsleven alsook door de lokale overheden zelf, anderzijds creëert het de gelegenheid voor Oost-Europese bendes om Nederland te plunderen.

Als we kijken naar de BTW verhogingen op bier, brandstof, tabak etc., beroofd “de overheid” zichzelf van belastinginkomsten doordat de consument steeds vaker over de grens gaat shoppen!

BIER >>> http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3261795/2012/05/26/Tweede-accijnsverhoging-voor-bier-in-drie-jaar-tijd-is-disproportioneel.dhtml

>>> http://www.dichtbij.nl/roermond/regio/artikel/3411346/accijnsverhoging-op-bier-kost-overheid-geld.aspx

Behalve dat de consument over de grens gaat tanken en wat extra jerrycans vult…

Zou de consument het wel eens beu kunnen worden dat de overheid haar vervoermiddel als melkkoe blijft misbruiken!

Je hoeft echt geen knappe kop te zijn, en zeker niet één van die zogenaamde “economen” die de overheid van “advies” voorzien, om te zien dat wanneer de burger besluit massaal de auto eruit te werken…

Het “de overheid” klauwen vol belastinggeld zal kosten om niet alleen de auto-industrie met subsidies te behoeden voor instorten, maar ook de vele toeleveranciers, denk aan de klein metaalindustrie, rubberindustrie, kunststofindustrie etc. tot aan energie giganten als Shell toe!

En dan heb ik het nog niet gehad over de dure en vaak irritatie opwekkende camerasysteem op snelwegen, en de onterechte boetes die daarmee zijn geclaimd, of de belabberde soms ontbrekende max. snelheid aanduiding!

BRANDSTOF >>> http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/5/Nederlandse-benzine-duurste-van-Europa-na-btw-verhoging-1257957W/

De tabaksverhoging heeft veel consumenten de illegale zwarte markten op gedreven, en daarbij zware schade berokkend aan de schatkist van de Staat!

TABAK >>>http://www.nu.nl/economie/2797707/accijnsverhoging-tabak-werkt-averechts.html

Tsja om over verspillingen maar te zwijgen, van de Betuwelijn tot de nieuw geplande havenuitbreiding met een overcapaciteit van 5-10%, aldus Lori Tavsszy ( hoogleraar goederenvervoer TU Delft )

>>> http://www.bnr.nl/nieuws/beurs/748180-1403/overcapaciteit-containerhavens-loopt-flink-op

DRUGSGEDOOGBELEID: – Dweilen met de kraan open!

De politie heeft amper haar hielen gelicht van het eerste pand waarbij voor een vermogen aan illegale wiet, planten en apparatuur in beslag werd genomen, of er wordt weer geld verdiend door toeleveranciers als Philips, die de apparatuur ( kweeklampen ) leveren voor het kweken van die illegale wiet.

Daarmee frustreert dit beleid de taken van politie zowel als justitie!

Het is dan ook niet verwonderlijk dat “de liberalen” graag zien dat wiet gelegaliseerd wordt, daarmee de belangenverstrengeling van politiek en bedrijfsleven nog eens extra onderstreept!

>>> https://worldthechanges.wordpress.com/2014/02/07/de-overheid-is-kierewiet/

Zie ook >>> https://worldthechanges.wordpress.com/2014/03/05/de-liberale-slaven-maatschappij/

VOOR LEGALISERING – CDA Ibrahim Wijbenga >>> http://www.eo.nl/ditisdedag/item/wijbenga-burgemeesters-wiettop-hebben-volkomen-gelijk/

TEGEN LEGALISERING – POLITIETOP >>> http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/28/politietop-tegen-legalisering-wietteelt/

Het verteld zeer gedetailleerd hoe onbekwaam de Nederlandse politici in werkelijkheid zijn, en hoe corrupt het systeem is dat zij koste wat kost in stand proberen te houden!

’t Zal niet lang meer duren of zelfs moord word gelegaliseerd, zolang “de ROVERHEID” er maar aan kan verdienen!

Bedenk dat we ALLEMAAL evenveel recht hebben om een fatsoenlijk bestaan op te kunnen bouwen ZONDER discriminatie en ZONDER uitbuiting.

Rechten die in het huidige verrotte systeem alleen zijn voorbehouden aan de vermogenden, en waar de gewone burger alleen maar van mogen dromen!

Vandaar dat ik zeg…

NIET STEMMEN!

MAAR…

NEDERLAND PLATGOOIEN!

TIP: Vanwege de aankomende verkiezingen wilde ik afsluiten met een video van Theo Maassen, met de zeer toepasselijke titel: “Hoe moet het nu verder?

GEERT WILDERS > Theo meent JA tegen vrijheid van meningsuiting NEE tegen persoonsbeveiliging, anders leren politici nooit om eerst na te denken voordat zij er iets uit flappen!

MARK RUTTE > Theo meent dat je geen pyromaan als wachtcommandant moet aanstellen bij de brandweer, oftewel de portefeuilles financiën en economie NIET in handen moet geven aan mensen die Nederland steeds verder over de rand van de financiële afgrond duwen!

Hij heeft daarmee volkomen gelijk!

TIP 1: >>> http://www.youtube.com/watch?v=osLJUJTXqW4

Theo Maassen – Moeite doen – Marktwerking – Reclame – Propaganda.

TIP 2: http://www.youtube.com/watch?v=MWMooR4610s

KENNIS IS MACHT!

VEEL GELUK EN WIJSHEID!

Economie & Energie 03 – De SRG Genarator 02:

Ja mensen…

Waarom een 2e deel van de SRG generator?

Simpel…

Er is ook een andere versie van de SRG met dezelfde naam…

SRG = Sines Reluctance Generator

Dit schijnt de versie te zijn die op Argusoog wordt bedoeld!

Sines reluctance generator 01

Potomac Energy Project Persberichten octrooiaanvraag:

Company wishes to spur development of the concept whereby the natural elasticity of the atomic level restorative force is harnessed for abundant, non-polluting, inexhaustible energy.

By Sterling D. Allan

Pure Energy Systems News

Self-sustaining Resonance of Nature
VIRGINIA, USA — “A photon arriving from a distant galaxy, having traveled billions of light years, has the same amount of energy as a photon arriving from the sun,” says inventor Eddie Sines. He then points out, “There must be some kind of restorative force at work that maintains this photon at the atomic level”.

Always fascinated by science, he looked into creative ways to harness this inherent restorative force of nature. After over 15 years of intensive research, he believes he is very close to presenting to the public a device that will tap into this force of nature.
“Nature is always restoring the balance, so why not find a means to use this potential energy reserve to run mankind’s devices,” Sines said. “Dip a cup into the ocean, and the water withdrawn is instantly replenished. Extract some energy from this vast sea of nature and nature doesn’t even notice. This energy is all around us and the universe.”

Opening the Patent Application for Scientific Advancement:
With several patents to his name, and having recently retired from the Naval Research Laboratory, it is hard to dismiss Sines as a wild dreamer. “Every portion of this design has been proven somewhere,” Sines said. “We just need to put it together in one box, one system.”

He was expecting to have a prototype ready by the end of June, setup and configuration of the pulsed-laser deposition unit has taken longer than expected.
Now, anxious to see this technology move forward, Sines has made his
patent application for this process available publicly. Titled “Sines Reluctance Generator” (SRG), the provisional patent application was filed on June 14, 2006. Sines does not want to wait the two to four years he has seen transpire with other patents he has previously submitted, before allowing others to access the concepts.

He hopes to receive feedback regarding this concept from the world scientific community, and with their involvement and support, he hopes to find some means to expedite implementation of this technology. Sines thinks this new technology will provide energy far more efficiently, cleanly, and safely than ever before.

How it Works:
The concept is based on modulating static flux using Type II high temperature superconductors (HTSC). Because the energy is derived from the atomic level, magnets, and photons interact in a solid-state manner — that is, with no moving parts involved. He calls this a “Direct Energy Conversion” process which sidesteps the need for rotating turbines, rotating armatures used in generators, heated fluids, and other energy transfer methods that are known to lose substantial amounts of energy in the conversion process.

Basically, the technique is as follows:
On the surface of the superconductor, electrons form pairs known as “Cooper Pairs”. These Cooper-pair electrons are restricted to a very thin atomic layer, known as a thin film, where they travel at the speed of light.
Research indicates that when a photon of a given energy level and wavelength is shot into the Type II superconductor, the photon is absorbed by the Cooper pair. This infusion of photon energy causes these electrons to break apart, and to seek a new Quantum orbit. This starts a chain reaction or avalanche – not unlike a nuclear reaction – only without the adverse side effects. Previously-published research findings show a quantum efficiency of up to 340 from each photon.

Once this additional energy is introduced into the device, Sines claims he has found a way to direct the static flux emanating from the poles of the permanent magnet so as to modulate it through coils, producing electrical energy as we know it today.
When the source of photons is turned off, these same electrons now sitting at a higher energy level, give up the energy they had received from absorbing the photon and drop back into the basic Cooper pairs, in effect producing “Self Organized Criticality”. In effect, “Mother Nature” is turning the armature.

This whole process creates a difference in the magnetic flux path, developing a counter-electromotive force in the coil windings where the static flux is converted into free electrons. Electrical energy is produced from this process, which is standard in the industry: moving flux through coils in a given time period which results in the flow of electricity.
Sines says the SRG is theoretically 99.8% efficient with only 0.2% waste heat, compared with other energy systems where 30% efficiency is considered high.

The net source of energy comes from the restorative force of nature — the cosmic elasticity.
“It is a nuclear reaction that does not involve radioactivity. It is clean, cold, and can be adopted to eventually replace our planet’s entire energy infrastructure,” said Sines.
The rate of generation would be related to the rate of switching the photon (light) source on and off, but there is an optimum. Sines says that that theoretical optimum is at around 1 megahertz.

Cost:
Initially, the cost to operate the SRG is estimated at roughly 1/10th that of combustion-based generators. Actual operational cost will be determined once a working prototype is available for testing and evaluation by independent third parties. Once full-scale production of this technology is initiated, costs would go much lower. Once full scale production of this technology is initiated, costs would go much lower. The FAQs page on the Potomac Energy Projects web site provides additional information on costs and other frequently asked questions.

Liquid Nitrogen for Superconductor:
This new technology requires cryogenics or liquid nitrogen to maintain the Type II superconducting state. Nitrogen is a very plentiful element, found in the atmosphere everywhere on the surface of the Earth. Nitrogen gas makes up 78% of the world’s atmosphere, with Oxygen making up just 21%, followed by tiny percentages of inert gases.
To keep the superconductors cold in present designs, liquid nitrogen is consumed by absorbing ambient heat, as well as by absorbing the small amount of heat generated from the photons. Nitrogen does not have to be the tool here, as any cryogenic liquid which can maintain the superconductor below its transition temperature could be used; but it is the most practical.

While there are already cryogenic systems in existence that would be compatible with the Sines Reluctance Generator, Sines envisions a new cryogenics industry arising to provide an array of systems compatible with the varying applications.

Applications:
Due to the energy density of this proposed device, Sines calculates that a one-cubic-meter SRG prototype could quietly produce somewhere around 250 megawatts, with no pollution and zero CO2 emissions. That much electrical output is comparable to the output of a nuclear power plant. The only byproducts of electrical energy production would be waste heat (which would be negligible), nitrogen gas and electrical energy – super clean and super quiet. This is not taking into consideration the methods used for supercooling the nitrogen — which could be done by solar energy.

A one-liter sized unit would be large enough to power an average home. The device could also be used to power an electric car, providing a range of 200+ miles before replenishing the nitrogen. The cryogenic converter as well as the Sines Reluctance Generator itself would easily fit in the space of a spare-tire compartment. Before retiring for the night, one could simply plug in a SRG-powered car into a standard 115 VAC outlet to recharge the next day’s worth of liquid nitrogen. For farther-range driving, one would need to refill at stations that carry liquid nitrogen.

So the system would require both a nitrogen regenerative and nitrogen input capability.
Theoretically, one could just loop some of the energy generated back into maintaining or recycling the nitrogen, which would eliminate the need to stop or refill. Sines stays away from making such statements because of the stigma they hold in academia, even though it is similar to how a vehicle’s electrical system is maintained by the alternator, the primary source of energy coming, in this case, from harnessing the cosmic elasticity principle. Without a prototype to prove out the actual efficiencies, no exact numbers are yet known as to how much energy the device would generate, versus how much it would take to maintain the nitrogen; but the ratios would be highly favorable according to the predictions.

These units could likewise be designed to fit into trains, planes, and ships. The Reluctance Generator would even be able to provide massive amount of electrical power in space. When shaded from the Sun, the background temperature of 3 degrees Kelvin would negate the need for cryogenics. In effect, a space craft could be powered with Zero mass loss — ideal for deep-space missions in our solar system, making trips in weeks, that now take years with current conventional, unclassified propulsion technologies.

—– —– —–

SRG = Sines Reluctance Generator:

Even alle voor- en nadelen op een rijtje:

Voordelen:

1. De kostprijs van de generator is slechts 1/10 deel van die van een vergelijkbare verbrandingsgenerator (de prijs zakt verder naarmate de vraag en dus de productie stijgt)!

2. Een generator ter grootte van een vierkante meter zou 250 MegaWatt kunnen produceren…

3. Zeer hoog rendement van +/- 99% ten opzichte van 30% voor vergelijkbare op verbranding gebaseerde generatoren!

4. De brandstof is gebaseerd op vloeibare stikstof (een stof die 78% van onze aardatmosfeer uitmaakt en dus onuitputtelijk is)!

5. Geen verbranding, oftewel milieuvriendelijk energie opwekken!

Nadelen:

1. Hoewel ik Stikstof als voordeel heb gegeven vanwege de ogenschijnlijk onuitputtelijke voorradigheid in onze atmosfeer, moet ik toch ook op het gevaar van vloeibare stikstof wijzen!

Sines reluctance generator 02 wikipedia Dit gevaar zijnde “cryogene brandwonden” en “verstikkingsgevaar” kan voorkomen bij o.a. lekkages en eventueel tijdens het bijvullen van het stikstof reservoir…

Een ander gevaar komt naar voren als het stikstof gehalte van de lucht te hoog wordt, waardoor dit als een narcosemiddel werkt en men de realiteit uit het oog verliest!

Goede ventilatie is dus van groot belang!

Vloeibare stikstof kan ook de aanwezige zuurstof uit de lucht absorberen!

De stikstof kookt dan langzaam weg en het restant is vrijwel geheel vloeibare zuurstof, wat bijzonder gevaarlijk blijkt te zijn!

We praten bij vloeibare stikstof over temperaturen van -195 graden celcius, een stof die geurloos, kleurloos en smaakloos is, en 1 liter vloeibare stikstof kan verdampen tot 700 liter gas en verstikkend werken vooral in afgesloten ruimtes!

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstof

Conclusie:

Op het eerste gezicht lijkt deze techniek inderdaad veelbelovend te zijn (tenminste als het ook doet wat het beloofd)…

Enige scepsis is wel op z’n plaats, aangezien er nog geen concreet prototype bestaat, anders dan de simpele constructie als hierboven getoond!

Mocht deze techniek zich waarmaken, dan zie ik het alleen als vervanging van bestaande energiecentrales, het huis tuin keuken concept en de toepassing in voertuigen zie ik nog niet zitten vanwege het gevaar dat van de vloeibare stikstof uitgaat bv bij het bijvullen van de tank!

Sines reluctance generator 03 free yourself website banner

(klik logo voor website)

Overigens ben ik het niet eens met de “Eigen Evaluatie” punt:

VII. Safety/Danger to Persons
None, unless you plan on dumping liquid nitrogen all over your body…it’s great for burning off warts though. One would have to seal oneself in a room, dump the entire container of liquid nitrogen in this enclosed space, wait until you pass out, THEN one could die of asphyxiation…

needless to say, controls are easily implemented to ensure that this gene pool cleansing does not occur. Air is 78% nitrogen, so no worries with respect to personnel safety. In a car accident for example, liquid nitrogen would actually help arrest any fires, rather than have combustible fossil fuel liquids pouring all over the highway and igniting, and/or sulphuric acid from the car battery exploding in your face.

Hier worden eventuele negatieve aspecten gewoon bespottelijk gemaakt en gebagatelliseerd

Sines reluctance generator 04 auto-ongeval aftappen vloeibare stikstof

Het is immers goed denkbaar dat wanneer auto’s op vloeibaar stukstof gaan rijden, er bij een ongeval mogelijk een scheur in de voorraadtank komt, waardoor men die stikstof over het lichaam krijgt met alle gevolgen van dien…

Uiteraard geldt dit ook voor normale brandstoffen, doch in mindere mate (tenminste zolang er geen brand uitbreekt)!

En uitgaande van het feit dat wanneer er een lekkage in het systeem zit, en de stikstof in de verder gesloten kleine ruimte sijpelt, kunnen er wel degelijk verstikkingsverschijnselen optreden!

Als vloeibare stikstof zo ongevaarlijk is, waarom draagt de man dan een handschoen aan zijn hand die met dat stikstof in aanraking kan komen, immers als alle auto’s voorzien zouden worden van zo’n stikstoftank, heeft men deze niet altijd bij de hand?

—– —– —–

20 juni 2007 – Tankwagen kantelt op de Rondweg Oost

Sines reluctance generator 05 gekantelde vrachtwagen met vloeibare stikstof veenendaal

Op dinsdag 19 juni is omstreeks 11.00 uur een tankwagen met vloeibare stikstof gekanteld. De chauffeur kon met enkele schaafwonden zijn cabine via de voorruit verlaten. Hij werd opgevangen door een toevallig passerende ambulancebroeder.

Na de melding werden door de regionale meldkamer de politie, de brandweer en de ambulance gewaarschuwd. De brandweer was erg snel ter plaatse, er was nog een auto op de weg na een eerdere uitruk. De politie en de ambulance wilden graag eerst van de brandweer weten of het wel veilig was om ter plekke te komen. Dat was het, de tankwagen lekte niet.

De tankwagen was dus gevuld met vloeibare stikstof, door het gas te koelen naar ongeveer min 200 graden celsius wordt het namelijk vloeibaar en is het in een tankwagen te vervoeren. Het enige gevaar was dat de tank zou openscheuren en de vloeibare stikstof ineens vrij zou komen. Dit was echter niet direct te verwachten.

Voor alle zekerheid is de brandweer stand-by gebleven tijdens het overpompen en het rechtzetten van de tankwagen. Omstreeks 1.00 uur de volgende dag (nacht) kon de rotonde weer worden vrijgegeven voor het verkeer.

Ook hier weer…

Waarom zo’n heisa als vloeibaar stikstof zo “ongevaarlijk” zou zijn?