Rfid en Verichip 04 – De link met kanker

Eindelijk komt de waarheid over het chippen van implanteerbare Rfid-tags (Verichip) boven water.

We hebben allemaal wel eens in de krant of op het internet gelezen over zendmasten en of de elektromagnetische straling die zij uitstralen al dan niet gevaarlijk is voor de mens.

Neem maar van mij aan dat dit inderdaad het geval is!

Hoewel we er in ons dagelijks leven mogelijk weinig van merken ( behalve misschien dat we mogelijk vaker last krijgen van hoofdpijn en duizeligheid in de buurt van die grote zend- en ontvang installaties is het goed mogelijk dat deze straling ook binnen ons lichaam voor veranderingen zorgt in de vorm van de ontwikkeling van kanker en tumoren.

Zeker als we ons realiseren dat zowat elk elektrisch apparaat in huis een beetje straling afgeeft, om van al die gsm’s die we dicht tegen ons gevoelige gehoororgaan houden maar niet te spreken.

We moeten ook beseffen dat er steeds meer en steeds sterkere zendmasten geplaatst worden, ook komen er steeds meer schotels om tv-kanalen te ontvangen.

Maar dat is een ander verhaal.

We zouden het hebben over rfid- en Verichip.

Je zou ze kunnen vergelijken met heel kleine peilzendertjes.

Hoewel we over een te verwaarlozen laag vermogen praten, worden de Verichip implantaten dicht op of zelfs onder de huid geplaatst, wat deze techniek extra gevaarlijk maakt.

STRALING:

Overal om ons heen is straling.

Een geurloze & onzichtbare vijand die jaarlijks enkele 1.000-en slachtoffers maakt!

We merken er in ons dagelijks leven gelukkig maar weinig van, of niet?

KANKER:

Een ziektebeeld die in steeds mer varianten voorkomt, je kunt het ook op verscheidene manieren oplopen.

Denk aan Asbest, straling van gsm’s, satellietschotels en zendmasten, en niet te vergeten de Verichip implantaten zoals u in dit artikel kunt lezen.

Zie onderstaand bericht:

09 September 2007 waar Louise Baanders van Stop Verichip me op attendeerde!

StopVerichip01

(Klik banners voor websites)

Antichips 275b55h24c

FOR IMMEDIATE RELEASE

September 9, 2007

MICROCHIP IMPLANTS CAUSE FAST-GROWING, MALIGNANT TUMORS IN LAB ANIMALS

Damning research findings could spell the end of VeriChip

The Associated Press will issue a breaking story this weekend revealing that microchip implants have induced cancer in laboratory animals and dogs, says privacy expert and long-time VeriChip opponent Dr. Katherine Albrecht.

As the AP will report, a series of research articles spanning more than a decade found that mice and rats injected with glass-encapsulated RFID transponders developed malignant, fast-growing, lethal cancers in up to 1% to 10% of cases. The tumors originated in the tissue surrounding the microchips and often grew to completely surround the devices, the researchers said.

Albrecht first became aware of the microchip-cancer link when she and her “Spychips” co-author, Liz McIntyre, were contacted by a pet owner whose dog had died from a chip-induced tumor. Albrecht then found medical studies showing a causal link between microchip implants and cancer in other animals. Before she brought the research to the AP’s attention, the studies had somehow escaped public notice.

rfid en verichip 017 microchip implants cause malignant tumors - rfid en verichip 04

A four-month AP investigation turned up additional documents, several of which had been published before VeriChip’s parent company, Applied Digital Solutions, sought FDA approval to market the implant for humans.

The VeriChip received FDA approval in 2004 under the watch of then Health and Human Services Secretary Tommy Thompson who later joined the company’s board.

Under FDA policy, it would have been VeriChip’s responsibility to bring the adverse studies to the FDA’s attention, but VeriChip CEO Scott Silverman claims the company was unaware of the research.

Albrecht expressed skepticism that a company like VeriChip, whose primary business is microchip implants, would be unaware of relevant studies in the published literature.

“For Mr. Silverman not to know about this research would be negligent. If he did know about these studies, he certainly had an incentive to keep them quiet,” said Albrecht. “Had the FDA known about the cancer link, they might never have approved his company’s product.”

rfid en verichip 018 gross appearance of a microchip assiciated tumor - rfid en verichip 04

Since gaining FDA approval, VeriChip has aggressively targeted diabetic and dementia patients, and recently announced that it had chipped 90 Alzheimer’s patients and their caregivers in Florida. Employees in the Mexican Attorney General’s Office, workers in a U.S. security firm, and club-goers in Europe have also been implanted.

Albrecht expressed concern for those who have received a chip implant, urging them to get the devices removed as soon as possible.

“These new revelations change everything,” she said. “Why would anyone take the risk of having a cancer chip in their arm?”

————————————————————-

ABOUT CASPIAN

CASPIAN (Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering) is a grass-roots consumer group fighting retail surveillance schemes since 1999 and irresponsible RFID use since 2002. With thousands of members in all 50 U.S. states and over 30 countries worldwide, CASPIAN seeks to educate consumers about marketing strategies that invade their privacy and encourage privacy-conscious shopping habits across the retail spectrum.

————————————————————-

Dr. Katherine Albrecht

Founder and Director, CASPIAN Consumer Privacy

Host of “Uncovering the Truth”

We the People Radio Network, M-F 10AM-12PM EST

Listen live: http://www.wtprn.com

Archives: http://mp3.wtprn.com/Albrecht07.html

Co-author of “SPYCHIPS: How Major Corporations and Government

Plan to Track Your Every Move with RFID”

WEBSITES:

Human Chipping: http://www.AntiChips.com

RFID: http://www.SpyChips.com

Shopper Cards: http://www.NoCards.org

Bio online at: http://www.spychips.com/media/katherine-albrecht.html

———————————————————————–

De onderstaande vertaling is van: (klik banner voor website)

HetVerzet

FOR IMMEDIATE RELEASE

September 9, 2007

MICROCHIP IMPLANTATEN VEROORZAAKTEN SNEL GROEIENDE TUMOREN IN DIERENLABORATORIA

Vernietigende onderzoeksresultaten betekenen mogelijk het einde van de VeriChip.

Associated Press komt dit weekend met het opzienbarende nieuws dat microchip implantaten kankergezwellen hebben veroorzaakt in proefdieren en honden. Dit zegt Dr. Katherine Albrecht privacy expert en tegenstander van de VeriChip .

Volgens AP wordt in een serie onderzoeksrapporten die een tijdsbestek van tien jaar omvatten, aangetoond dat muizen en ratten die geïnjecteerd werden met glazen capsule RFID transponders, in 1% tot 10% van alle gevallen snelgroeiende kwaadaardige en dodelijke gezwellen hebben ontwikkeld. Volgens de onderzoekers ontstonden de tumoren in het weefsel rondom de geïmplanteerde microchip en groeiden er vaak helemaal omheen.

Albrecht hoorde pas van deze microchip kanker toen zij en haar “Spychips” coauteur, Liz McIntyre toen de eigenaar van een huisdier contact met hen opnam omdat zijn hond was overleden door een door de chip veroorzaakte kanker. Albrecht kwam daarna medische onderzoeken op het spoor die een causaal verband aantoonden tussen microchip implantaten en kankergezwellen bij dieren. Deze onderzoeken hadden tot dan toe nauwelijks aandacht gekregen, totdat Albrecht haar onderzoek onder de aandacht van AP bracht.

Een vier maanden durend onderzoek van AP bracht nog meer documenten aan het licht, waarvan er al verschillende waren gepubliceerd voordat Applied Digital Solutions, het moederbedrijf van VeriChip de goedkeuring aanvroeg van het FDA om implantaten voor mensen op de markt te brengen. De VeriChip kreug die goedkeuring in 2004 onder toezicht van ‘Health and Human Services Secretary’ Tommy Thompson die zich later bij het bestuur van de VeriChip aansloot.

Overeenkomstig het beleid van FDA, zou het de verantwoordelijkheid van Verichip moeten zijn om deze onderzoeken onder de aandacht van FDA te brengen, maar Scott Silverman, de CEO van VeriChip beweert dat hij van deze onderzoeken niet op de hoogte was.

Albrecht uitte haar scepsis dat een bedrijf als VeriChip, waarvan het primaire belang microchip implantaten zijn, niet op de hoogte zou zijn van dit soort belangrijke gepubliceerde onderzoeken.

“Het zou een nalatigheid zijn van Silverman om van dit onderzoek niets te weten. Als hij er wel van wist, dan was dit zeker een aansporing om te zwijgen.” zei Albrecht. “Als FDA van dit verband met gezwellen had geweten, zouden ze het product van dit bedrijf nooit hebben goedgekeurd.”

Na de goedkeuring van FDA heeft VeriChip op agressieve wijze, doelgroepen zoals diabetici en dementen in het vizier gehad en maakte onlangs bekend dat 90 Alzheimer patiënten en hun verzorgers waren gechipt. De federaal procureur-generaal van Mexico en zijn mede-officieren, de medewerkers van een Amerikaans beveiligingsbedrijf en clubgasten in Europa (Baja Beach Club) zijn eveneens gechipt.

Albrecht uitte haar bezorgdheid voor die personen die reeds een chip implantaat hebben en raadt hen aan deze zo spoedig mogelijk te laten verwijderen.

Door deze onthullingen verandert alles. Waarom zou iemand het risico nemen van een kankergezwel door een chip in de arm?”

Bron: (klik banner voor artikel)

Antichips 275b55h24c

Vertaling: (klik banner voor artikel)

HetVerzet

Eindconclusie:

BEZINT VOOR U ERAAN BEGINT!

Huisdieren chippen

http://www.verichipcorp.com/

De meesten van u zullen onderhand al gehoord hebben over de verichip en is wellicht bekend met het fenomeen “CHIPPEN” ( ik heb het hier niet over de chipknip, maar over het een artikel over de Rotterdamse Baya-club waar iemand zich voor 1.000 euro kan laten chippen en een consumptie (zuip) tegoed krijgt van 1.500 euro )…

http://www.baja.nl:80/pers/okt04_metro2.jpg

Termen als Rfid-chip, Verichip Zombie-tag, zullen de meesten van u vast bekend in de oren klinken/

Onder u zullen er waarschijnlijk ook velen zijn die wel eens vee ( koeien, geiten, schapen, varkens etc. ) ergens in een wei hebben zien staan grazen met van die lelijke gele flappen die door de oren worden geschoten, hierin bevinden zich tegenwoordig ook rfid-chips…

De rfid chips waar ik het over ga hebben, zijn zo klein dat ze middels een injectiespuit in het lichaam aangebracht kunnen worden…

Ik neem aan dat velen van U een huisdier hebben!

En dat U zich door de vele reclame in de media over de (zogenaamde) voordelen van het chippen van huisdieren heeft laten verleiden om het huisdier waaraan u zoveel plezier beleeft bloot te stellen aan de niet genoemde gevaren van het chippen!

http://www.dierenkliniek.com/kliniek/meerdere/chippen.html

U moet niet vergeten, dat we in een consumptiemaatschappij leven…

Het maakt diegenen die u verleiden tot het chippen van uw huisdier niets uit of uw huisdier al dan niet schade of last ondervindt van het chippen, zolang zij maar zo’n 40 euro uit uw portefeuille kunnen plukken…

Ja, u hoort het goed!

In hun ogen bent u niets meer dan een “potentiële klant” die overgehaald moet worden uw geld bij hen uit te geven…

Ik zal u echter vertellen hoe de vork in de steel zit, het kost u alleen wat tijd om mijn boodschap te lezen…

Ik vraag geen geld voor al de tijd die ik in deze boodschap heb gestoken, in tegenstelling tot die advertenties die u om de oren vliegen om u te verleiden het wel te doen!

Ik verdien hier echt NIETS aan, en zo hoort het ook!

—– —– —–

De Waarheid betreffende het chippen van huisdieren:

Vraag U eerst eens af WAAROM u van plan zou zijn uw huisdier te chippen…

Doet u het omdat u uw huisdiertje wilt kunnen traceren omdat u zich ongerust maakt als het wat langer weg blijft dan gewoonlijk?

http://www.chipdatabase.nl/

Dan is het toch voldoende om een halsbandje aan te schaffen met daaraan een kokertje met naam en adres van de eigenaar, dat kost slechts een fractie van de 40 euro die men vraagt om uw huisdiertje te chippen!

Een 2e punt is dat als eenmaal alle huisdieren geregistreerd staan, de politiek een beter overzicht heeft WIE er een huisdier bezit, WAT voor huisdier dat is, en HOE ze het beste de belasting kunnen aanpassen om zoveel mogelijk te kunnen incasseren…

—– —– —–

Doet u het omdat u bang bent dat uw beestje ontvoerd wordt en er mogelijk losgeld voor wordt gevraagd?

Tegenwoordig worden handscanners steeds goedkoper, de kans dat een crimineel middels zo’n scanner uw huisdiertje tussen al die andere beestjes uit weet te plukken wordt middels die scanner alleen gemakkelijker!

Daar hoeft U het dus niet om te doen!

—– —– —–

Wat U tenminste wel behoort te weten?

Men heeft tests uitgevoerd met ratten die met een rfid-chip werden uitgerust…

Die tests gaven aan dat zich bij een aantal proefdieren een hoger percentage kankercellen ontwikkelden…

http://www.pcmweb.nl/nieuws.jsp?id=2126137

U wilt toch niet zeggen dat u het risico wilt lopen uw toegewijde huisdier bloot te stellen aan straling ten gevolge van rfid-implantaten wat kanker kan veroorzaken?

Wat nog veel erger is !!!

Het VERZWIJGEN van of tenminste het OVER HET HOOFD ZIEN van de NEGATIEVE kanten van de Rfid-chip door de Overheid !!!

Zoals de New York Times van 11 september 2007 bericht betreffende een rapport dat Rfid linkt naar kanker en door de overheid wordt verzwegen ( of in de politiek correcte term “over het hoofd heeft gezien” )?!?

De aandelen van Applied Digital Solutions & Verichip kelderden na dit onthutsende nieuws

http://www.nytimes.com/2007/09/11/technology/11mic…

Report of Cancer Hurts Maker of Chip Implants

Shares of Applied Digital Solutions and of its publicly traded subsidiary VeriChip, which makes an implanted microchip for identifying people, fell sharply yesterday as investors reacted to a report this weekend linking the tiny radio device to cancer.

The report, by The Associated Press, suggested that VeriChip and federal regulators had ignored or overlooked animal studies raising questions about whether the chip or the process of injecting it might cause cancer in dogs and laboratory rodents.

VeriChip said that it had not been aware of the studies cited in the report, according to the article, but both the company and federal regulators said yesterday that animal data had been considered in the review of the application to implant the chips in humans. They said that there were no controlled scientific studies linking the chips to cancer in dogs or cats and that lab rodents were more prone than humans or other animals to developing tumors from all types of injections.

“At this time there appears to be no credible cause for concern,” said Karen Riley, a spokeswoman for the Food and Drug Administration.

But VeriChip shares fell more than 11 percent, to close at $5. Applied Digital, which has other businesses but has called VeriChip its main engine for future growth, fell nearly 10 percent, to $1.09.

In addition to driving down the two companies’ shares, the report created concern among veterinarians and operators of animal shelters that pet owners would resist the practice, now widespread, of putting similar chips in pets to make it easier to return lost animals to their owners. Most animals who are not reclaimed by owners are euthanized.

“If there are any cancers from the chips, they are so rare that losing pets is far more serious,” said Dr. Lawrence D. McGill, a veterinary pathologist at Animal Reference Pathology, a veterinary laboratory in Salt Lake City.

The radio identification device for which VeriChip is named is a glass-encased chip the size of a grain of rice. The device, which carries an encrypted number, is injected in the upper arm. In medical applications, the chip is linked to medical records stored at hospitals or with a primary-care physician. A low-powered transmitter in the chip emits the identification number when queried at close range by a VeriChip scanner.

VeriChip has demonstrated that the same chip could also be linked to other databases. For example, nightclubs have used it to recognize regular visitors and Mexican police have used it to control access to a high-security office.

All of the potential applications have stirred strong opposition from privacy advocates, who have called implanting chips in humans an extreme abuse of radio-frequency identification (or RFID) technology. Katherine Albrecht, a longtime critic of RFID and VeriChip who contacted The Associated Press several months ago with some of the studies on which the article released this weekend was based, said in an e-mail message to supporters yesterday, “This kind of negative publicity spells the beginning of the end for VeriChip and their plans to chip us all like bar-coded packages of meat.”

In its news release disputing suggestions that the implant could be linked to cancer, VeriChip said yesterday, “We will retain independent scientists and researchers to review the content, veracity and credibility of the studies alluded to in the article.”

—– —– —–

Wel…

Mijn eerlijk en gratis advies kent u nu…

Een mening die U alleen maar wat tijd heeft gekost…

Wat ik hieraan heb?

Dat ik u tot inkeer heb gebracht en u hopelijk heeft besloten af te zien van het chippen van een onschuldig huisdier dat u veel plezier brengt!

Ik wens U en UW huisdier nog een voorspoedig leven!

LIEFST ZONDER CHIP!