Kapitalisme en Gezondheid – Het verhaal achter Hiv en Aids:

Kapitalisme en Gezondheid 001 aids

Al geruime tijd probeer ik U (lezer) ervan te overtuigen dat zolang het kapitalisme hoogtij viert, dat ten koste gaat van zowel UW portefeuille als UW gezondheid.

De medische sector is niet voor niets een sector waar vooral de afgelopen jaaaren voor 100-en miljoenen (mogelijk zelfs al miljarden) in is gestoken door bedrijven en organisaties.

Bedrijven en organisaties die tot doel hebben om WINST te maken.

Bij deze bedrijven komt het maken van winst BOVEN de gezondheid van der betrokken slachtoffers van een virus of al dan niet aangeboren ziekte!

Laten we deze bedrijven in 3 categorieën indelen:

 1. De onderzoekscentra, die flinke staatssubsidies krijgen (maar ook subsidies van de bedrijven die deze medicijnen zelf fabriceren) voor onderzoek naar bacteriën, virussen of (al dan niet erfelijke) ziektes maar ook naar mogelijke geneesmiddelen.

De mogelijkheid tot BELANGENVERSTRENGELING moeten we hierbij niet uit het oog verliezen, want een bedrijf met winstoogmerk gaat toch niet staan investeren in een onderzoek waarbij hun product (waar al voor miljoenen in is geïnvesteerd) mogelijk als gevaarlijk aangemerkt kan worden (zodat deze investeringen direct op het verliesconto kunnen worden bijgeschreven), of wel?

 1. De technische bedrijven die medische apparatuur bouwen waaronder diverse scanners (mri scanner) en gezondheidsbewakende apparatuur (hart-bewakingsapparatuur) etc.
 2. De chemische sector, het pillendraaiercircuit waar miljarden omgaan in de verkoop van pilletjes die zogenaamd bij een bepaalde kwaal moeten werken, maar waarvan vaak blijkt dat deze “medicijnen” vaak gevaarlijker zijn dan de kwaal waarvoor zij werden aangeprezen (de MEDICINALE BIJWERKINGEN (mooie site voor het zoeken van een medicijn of aandoening) van het gebruik van deze producten (die overigens in 1e instantie zijn goedgekeurd door de gezondheidswaakhonden, anders mag zo’n product immers niet eens op de markt verschijnen) nog niet meegerekend belopen immers ook in de 3.500 DODEN OP JAARBASIS).

Doch ik ga het hier NIET hebben over belangenverstrengeling, en ook niet over technische apparatuur, maar over puur onderzoek speculaties en feiten!

Onderzoeksinstituten die miljarden subsidies krijgen voor onderzoek naar bv AIDS en HIV.

Een ziekte die in de jaren 80 opdook en zich als een lopend vuurtje verder heeft verspreidt over de gehele wereld!

Dit artikel komt overigens naar aanleiding van een link die ik in handen kreeg, die verwijst naar een website waarop een gratis demo te zien is van wetenschappers die beweren dat er iets helemaal fout gaat bij het onderzoek naar AIDS en het verband met HIV.

Kapitalisme en Gezondheid 002 aids hiv - fact or fraud

http://www.hiv-aids-factorfraud.com/

Hoewel ik normaal gesproken bepaalde websites van commerciële aard pleeg te mijden maak ik hier een uitzondering, omdat NIEMAND ook maar iets van deze website hoeft te kopen.

Het 20 minuten durende GRATIS filmpje is meer dan genoeg om u een idee te geven over wat voor kapitalistische spelletjes worden gespeeld met uw gezondheid als inzet!

Het ontstaan van Aids:

Kapitalisme en Gezondheid 004 hiv usa 1980-1995

De video geeft aan dat Aids tussen 1980 en 1981 is ontstaan in Amerika!

Men claimde dat AIDS ontstond door een retrovirus genaamd “HIV”.

De volgende WEBSITE bevestigd in ieder geval het ontstaan van aids in de 80’er jaren in Amerika en wel bij homoseksuelen uit Californië en New York.

Men vermoedde echter dat HIV al in de JAREN ’70 bestond en wel in de continenten Noord- en Zuid Amerika, Europa, Afrika en Australië).

Hier vond ik een merkwaardig stukje tekst, en wel in de 1981 historie bij punt 59:

Reports from Europe suggested that two rather separate AIDS epidemics were occurring. In the UK, West Germany and Denmark, the majority of people with AIDS were homosexual, and many had a history of sex with American nationals. However in France and Belgium AIDS was occurring mainly in people from Central Africa or those with links to the area.

Dit stukje tekst doet name(n)lijk vermoeden dat het virus is ontstaan vanuit de Afrikaanse cultuur.

We zouden ons af kunnen vragen hoe een nieuwe ziekte als “AIDS” zomaar kan ontstaan, daarom zou ik ook eens naar de mogelijkheid willen kijken of deze ziekte door de mens zelf is ontwikkeld?

Amerika is nou niet bepaald een land met een goede reputatie op het gebied van mensenrechten, een voormalige kolonie waar criminelen werden gedumpt, later kwamen er nog de gelukszoekers bij, om maar te zwijgen van organisaties als de “KU KlUX ClAN”, een groep mensen die zich zeer racistisch opstellen.

Goed, de officiële “Ku Klux Clan” zou pas zijn opgericht in 1866, maar dat neemt niet weg dat deze groepering(en) mogelijk al jaren tevoren bestond(en).

Mogelijk (en dit is nu nog pure speculatie van mijn kant) heeft iemand of een organisatie een virus ontwikkeld dat een bepaalde erfelijke eigenschap moest aanvallen, een immuunsysteem bijvoorbeeld, zodat het lichaam weerloos wordt tegen bacteriële aanvallen en virussen.

Het ultieme wapen om een volledige bevolkingsgroep uit te schakelen zonder oorlogen te hoeven voeren of bang te hoeven zijn voor de eigen bevolking.

Mogelijk is er iets mis gegaan.

Het virus kan zijn gaan muteren, dat gebeurd wel meer, kijk maar naar het H5N1 vogelgriep virus, waarvan een nieuwe mutatie ook al dood en verderf zaait onder de mens, een ziekte die uitbrak in 1996 IN HET CHINESE GUANGDONG.

Nog een stukje uit die zelfde historie, nu bij punt 60:

Examples of this second epidemic included a number of previously healthy African patients who were hospitalised in Belgium with opportunistic infections (such as PCP and cryptosporidosis), Kaposi’s sarcoma, or other AIDS-like illnesses. All of these Africans had immune deficiency similar to that of American AIDS patients. However they had no history of blood transfusion, homosexuality, or intravenous drug abuse.60 In light of such reports, European and American scientists set out to discover more about the occurrence of AIDS in Central Africa

De Afrikaanse slachtoffers, hadden dezelfde symptomen als de Amerikaanse slachtoffers, doch er zaten GEEN homo’s tussen, en ook GEEN drugsgebruikers, bovendien had GEEN van hen ooit een bloedtransfusie ondergaan.

Als we erover nadenken, is dat niet opmerkelijk?

Dezelfde symptomen, doch een compleet andere leefwijze.

Dit tabelletje bevestigd dat AIDS zich eerder in Afrikaanse landen manifesteerde:

By this time, scientists had accumulated enough evidence to form an overview of AIDS in Africa. Studies of medical records showed there had been marked increases in a number of AIDS-related conditions during the late 1970s and early 1980s. In particular:

Slim disease in Kinshasa, Zaire (late 1970s)

Slim disease in Uganda and Tanzania (early 1980s)

Esophagel candidiasis in Rwanda (from 1983)

Aggressive Kaposi’s sarcoma in Kinshasa, Zaire (early 1980s)

Aggressive Kaposi’s sarcoma in Zambia and Uganda (from 1982 and 1983)

Crypotococcal meningitis in Kinshasa, Zaire (late 1970s to early 1980s).

Ook DIT ARTIKEL is erg interessant, het claimt dat er al een spoor van het aidsvirus was tussen augustus 1972 en juli 1973 in Uganda (Afrika).

Afijn…

Even terug naar de filmclip:

Vreemd dat de website van AVERT (waar ik al 2x eerder naar heb gelinkt) achter de bevindingen staan dat het HIV virus AIDS veroorzaakt.

Kapitalisme en Gezondheid 005 prof peter duesburg over hiv

Deze website bevestigd wel dat zij bekend is met het werk van ene Professor Peter Duesberg, een viroloog op de Universiteit van Californië op Berkeley, die in 1987 een stuk schreef waarin hij zijn scepsis betreffende de link tussen HIV en AIDS omschreef.

Meer over de stelling van professor Peter Duesburg en z’n boek: “Inventing the Aids Virus”, vind u op deze site!

Overigens is prof. Peter Duesberg NIET alleen met zijn veronderstelling, zo weet hij zich gesteund door o.a. Dr. Mohammed Ali Al-Bayati:

Kapitalisme en Gezondheid 006 dr mohammed ali al bayati

LINK 1 – 30 januari 2002 – HIV Does Not Cause AIDS.

LINK 2 – 07 maart 2002 – AIDS in Africa is Caused by Starvation and Medications.

LINK 3 – 15 maart 2002 – Keep The Dentist Working: HIV Does Not Cause AIDS.

LINK 4 – 7 mei 2002 – DO Not Give Your Soldiers Toxic Drugs: HIV Does Not Cause AIDS.

LINK 5 – 13 december 2003 – WHAT REALLY CAUSES AIDS?

LINK 6 – 05 februari 2004 – Essential Measures To Stop The AIDS Epidemic.

De hierboven genoemde links zijn stuk voor stuk de moeite waard!

Dr Mohammed Ali Al Bayati claimt een samenhang tussen een uitbraak van AIDS in Amerika en EUROPA en het gebruik van crack cocaïne, alkalische nitraten door homosekselen, en het in 1976 gelegaliseerde glucocorticoid aerosol o.a. bij gebruik voor astma patiënten. (extra waarschuwing van 12 februari 2008) niet uitsluiten.

Kun je meteen zien hoe de FDA de gevaren van medicijnen bagatelliseert door een extra waarschuwing toe te laten voegen op de bijsluiters?!?

Doch dr Mohammed waarschuwt ook voor medicijnen tegen chronische ziektes.

In het kort komt het er op neer dat de veroorzakers van AIDS in werkelijkheid de CHEMISCHE- en FARMACEUTISCHE industrie is, die zich gesteund weet door de politiek (als het ware een injectie in de ECONOMIE)?

Bij CHEMISCHE industrie kun je denken aan bv condooms.

Bij FARMACEUTISCHE industrie kun je denken aan AIDS remmende medicijnen.

De oorlog tegen AIDS een fiasco:

40 Miljard dollar is opgegaan aan apparatuur en onderzoek naar een link tussen AIDS en HIV.

Een link die door een aantal experts wordt bestreden.

We hebben wel een miljarden verdienende industrie aan deze geschiedenis over gehouden.

Een industrie die zich voorname(n)lijk bezigt met symptoombestrijding.

Niemand kan ontkennen, dat als de overheidssubsidies & medicijn- en vaccinbestellingen zouden wegvallen, deze industrie waarschijnlijk over de kop zou gaan!

Mogelijk dus het motief om te zorgen dat er GEEN effectieve medicijnen worden uitgevonden!

De Mythe van het virus:

http://www.virusmyth.com/

De groep wetenschappers die sceptisch komen te staan tegenover de link tussen HIV en AIDS wordt steeds groter.

Steeds meer claimen dat de bevolking wordt vergiftigd met schadelijke stoffen in medicijnen.

Laat ik beginnen met AZT:

AZT – Health Education AIDS Liaison, Toronto.

Kapitalisme en Gezondheid 007 medicijn azt schadelijk voor de gezondheid

AZT (wiki) is een gelegaliseerd medicijn met de volgende bijwerkingen:

Hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn, schadelijk voor lever, nieren en zenuwen, pijn in de benen, hersenontsteking, 49%kans op kanker, zwarte vingernagels, impotentie, haaruitval.

AZT vernietigd verder het beenmerg, verlies van witte bloedlichaampjes, ofwel het schakelt het immuunsysteem van de gebruiker uit!

AZT (youtube) werd rond 1964 als een medicijn tegen kanker geïntroduceerd, maar het medicijn werd opgeborgen vanwege de negatieve resultaten op labmuizen.

GlaxoSmithKline wil dit middel echter WEER introduceren, maar nu als een middel tegen leukemie en psoriasis.

Neville hodgkinson:

Kapitalisme en Gezondheid 008 neville hodgkinson over aids

Een schrijver voor de Sunday Times die sceptisch betreffende de link tussen HIV en AIDS, zoals hij in zijn publicatie in de Londen Sunday Times van 26 april 1992 aangeeft: “Als HIV geen AIDS veroorzaakt, dan zijn we getuige van de grootste medische- en wetenschappelijke blunder in deze eeuw!

LINK 1 – 26 april 2992 – AIDS: CAN WE BE POSITIVE?

LINK 2 – 04 april 1993 – (AZT) THE CURE THAT FAILED

LINK 3 – 30 mei 1993 – HOW GIANT DRUG FIRM FUNDS THE AIDS LOBBY

LINK 4 – 03 oktober 1993 – THE PLAGUE THAT NEVER WAS

LINK 5 – 12 december 1993 – AIDS; WHY WE WON’T BE SILENCED

Etc.

Een lijst met een aantal andere critici is op deze link te vinden!

Kapitalisme en Gezondheid 012 hiv aids critici

 1. Dr. Kary Mullis (biochemicus).
 2. Dr. Heinz Ludwig Sänger (Prof. moleculaire biologie en virology) – (Youtube deel 01 van 8 delen – The Greatest Medical Hoax of our time!)
 3. Dr. Serge Lang (Prof. wiskunde).
 4. Dr. Harry Rubin (Prof. moleculaire en cel biologie).
 5. Dr. Richard Strohman (Prof. cel biologie).
 6. Dr. Harvey Bialy (moleculair bioloog).

Kapitalisme en Gezondheid 013 hiv aids critici 2

 1. Dr. Roger Cunningham (immunoloog microbioloog).
 2. Dr Gordon Stewart (Prof. public health).
 3. Dr. Alfred Hässig (Prof. immunologie).
 4. Dr. Charles Thomas (Prof. biochemie).
 5. Dr. Joseph Sonnabend (physician en oprichter American Foundation for AIDS Research (AmFAR))
 6. Dr. Andrew Herxheimer (Prof. pharmacologie).
 7. Dr. Etienne de Harven (Prof. pathologie).
 8. Dr. Bernard Forscher (editeur van de U.S. Proceeding of the National Academy of Sciences).

Een andere lijst met critici:

1. One of the most important whistle blowers is Dr. Peter Duesberg, professor of molecular and cell biology at the University of California, Berkele

2. Dr. Robert Root-Bernstein, who held a MacArthur Prize fellowship from 1981 to 1986, is associate professor of physiology at Michigan State University

3. A group of medical scientists from Perth, Australia, is also questioning HIV and AIDS. The team is headed by Dr. Eleni Papadopulos-Eleopulos, professor of medical physics at Royal Perth Hospital, a teaching hospital at the University of Western Australia

4. Dr. Gordon Stewart is professor emeritus of public health at Glasgow University, and a former WHO adviser on AIDS

5. Dr. Alfred Hässig, (1921-1999) was professor emeritus in immunology at the University of Bern, Director of the Swiss Red Cross Transfusion Service, and President of the Board of Trustees of the International Society of Blood Transfusion

6. Dr. Kary Mullis, 1993 Nobel prize winner, questions HIV and AIDS

7. Dr. Charles Geshekter is another AIDS dissident and a professor of African history at the California State University, Chico

8. Dr. Etienne de Harven is emeritus professor of pathology, University of Toronto. He worked in electron microscopy primarily on the ultrastructure of retroviruses throughout his professional career of 25 years at the Sloan Kettering Institute in New York and 13 years at the University of Toronto

9. New York psychiatrist Dr. Casper Schmidt was one of the first to explore the psychosocial background of AIDS

10. Dr. Heinrich Kremer was medical director of the Federal Clinics for Juvenile and Young Adult Drug Offenders for five German counties, including Berlin, Bremen, and Hamburg

De lijst van zogeheten sceptici is te groot om hier op te nemen, doch ik neem aan dat mijn punt (het aantonen dat steeds meer wetenschappers twijfelen aan het verband tussen HIV en AIDS aanzienlijk is, en het merkwaardig genoemd kan worden dat er nog steeds GEEN documenten gepresenteerd kunnen worden die de link tussen HIV en AIDS echt kunnen bevestigen.

r open moet staan voor nieuwe ideeën in plaats van arrogant en onverstoorbaar door gaan met het mogelijk volgen van spoken die de belastingbetaler een vermogen kosten, waar aidspatiënten NIET bij gebaat zijn)!

De conclusie:

Gezien alle informatie die ik tijdens mijn speurtocht te zien kreeg, waarvan ik er een flink aantal bijeen heb gescharreld en in informatieve links heb toegevoegd, lijkt het mij goed mogelijk dat de overheid destijds onder druk van media en bevolking een te snelle conclusie heeft getrokken (bijgestaan door de chemische- en medische zowel als de wetenschappelijke sector die kapitalen aan investeringen, subsidies, medicijn- en vaccin verkopen hebben verdiend) en dat deze “paniekleugen om bestwil” is ontaard in een dodelijk kapitalistisch monster!

Toegeven dat men destijds fout zat, zou behalve aanzienlijke reputatieschades ook nog eens een veelvoud van miljarden aan schadeclaims bij de betrokken bedrijven en overheidsinstanties kunnen uitlokken!

Men mag zeker na 28 jaar van “intensief onderzoek” waarin miljarden aan financiële middelen zijn gestoken wel wat opener mogen staan voor nieuwe ideeën en gedachtegangen ipv “arrogant en betweterig” door te gaan met belastinggeld door het toilet te blijven spoelen, zeker als er jaarlijks miljoenen doden vallen aan deze ziekte!

Waarom deze specialisten gelijk zouden hebben?

Waarom NIET?

Het is net zo goed hun reputatie die op het spel staat!

Het citaat van vandaag is:

Staar je niet blind op één mogelijkheid, als je meerdere opties open hebt staan!

Interessante links:

Een berg aan informatie en links betreffende aids inclusief een tijdslijn:

http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_reappraisal

Sparks of Light heeft ook een aantal aardige publicaties:

http://www.sparks-of-light.org/listscientists.htm

Één daarvan is de verwijzing naar dit pdf document:

http://www.sparks-of-light.org/AIDS%20related%20to%20fungal%20infection%20oct%2083.pdf

Een diagnose waaruit blijkt dat in zeker 51% van de AIDSgevallen PCP (een organisme dat eerder als protozoa, doch steeds vaker als schimmel geclassificeerd wordt) werd aangetroffen!

SLOTREDE:

Her en der op verschillende websites wordt beweerd dat AIDS als zodanig NIET bestaat…

Ik heb echter GEEN artikelen gezien over wetenschappers die dit durven te beweren!

Mogelijk heeft men de gepubliceerde artikelen van de sceptische wetenschappers over de LINK tussen HIV en AIDS verkeerd geïnterpreteerd!

Deze wetenschappers claimen dat er GEEN VERBAND is tussen HIV en AIDS!

Hoewel de meeste wetenschappers nog steeds uit gaan van een “RETROVIRUS”, en de onderzoeken en behandelingswijzen zich daar nog steeds op concentreren, wordt dit door steeds meer wetenschappers tegen gesproken.

Deze claimen een verband tussen een schimmel en AIDS die mogelijk gemakkelijker en goedkoper is te bestrijden.

Iets waar de chemische- en farmaceutische bedrijven en de door deze bedrijven gesubsidieerde onderzoekscentra uiteraard niet op zitten te springen.

U als potentiële geïnfecteerde levert name(n)lijk geld op zolang deze bedrijven en de overheden die dit soort praktijken ondersteunen deze “illusie” kunnen blijven volhouden.

Een “illusie” die zodra zij doorzien wordt voor schadeclaims zal zorgen.

Als we hierop ook nog eens de stelling over het NWO loslaten waarbij geclaimd wordt dat deze uit zijn op een massale bevolkingsuitdunning, is dit de uitgelezen ziekte.

Alleen in 2000 waren er al 3 miljoen doden ten gevolge van AIDS!

Afijn…

Het is en blijft een bizarre geschiedenis!

Ik wens U een goede gezondheid toe!

Advertenties