politiek en gezondheid epd 00001 epd folder en privacy

Menigeen van u zal intussen het foldertje gedateerd op 01-11-2008 in huis hebben gekregen over het Elektronisch Patiënten Dossier.

Een klein foldertje met daarop, wat eenzijdig belicht, informatie betreffende de nieuw in te voeren database met medische gegevens.

Wat is het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier):

Het Elektronisch Patiënten Dossier is niets meer dan een verzameling van alle medische gegevens van alle inwoners in Nederland met een zogenaamd medisch verleden (in het verleden genoten behandelingen als allergieën, botbreuken, erfelijke afwijkingen, kneuzingen, littekens, medicijngebruik, opgelopen virusinfecties en ziektes, röntgenfoto’s, uitslagen labonderzoeken en privé informatie waaronder de normale adresgegevens, sofinummers, bank- en gironummers etc.), waarbij al deze gegevens in een centrale database zullen worden opgeslagen.

Wat is het voordeel van het Elektronisch Patiënten Dossier:

Men claimt dat deze medische database zorg zou dragen voor een betere samenwerking tussen de verschillende medische diensten en afzonderlijke “zorgverleners” door heel Nederland.

Zij zouden zo snel actuele medische informatie van patiënten op kunnen vragen, en dat op elk gewenst willekeurig tijdstip.

Men claimt dus (overigens volledig terecht) minder tijdverlies bij het opvragen van medische gegevens bij de diverse afzonderlijke medische instanties als apotheek, dokter, huisarts, patiënt zelf en ziekenhuis etc.

Verder claimt men dat door het snel op kunnen vragen van medische gegevens de kans op fouten kleiner wordt (denk hierbij bv aan vervangende artsen die uw medicijngegevens kunnen opvragen).

politiek en gezondheid epd 00002 epd advertentie en bsn

Hier komt uw nieuwe Burger Service Nummer (BSN) om de hoek kijken (voorheen uw sofinummer).

Houdt er rekening mee dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft wanneer u om zorg vraagt.

Men claimt verder dat de database met uw gegevens tijdens het opvragen, verzenden en bewaren streng wordt beveiligd, en bijgehouden worden wie uw gegevens opvraagt

U heeft (aldus de folder) het recht om te zien wie uw gegevens heeft opgevraagd.

Verder het officiële gezwets over geheimhoudingsplicht en het verlenen van toestemming om via dit medische systeem uw gegevens in te mogen zien.

Uiteraard kunt u ook bezwaar maken tegen het uitwisselen van uw medische gegevens.

U kunt dan een bezwaarformulier opvragen via een duur 0900 nummer te weten 0900-2324342.

Er staat bij dat dit slechts 10 eurocent zou kosten, doch prepaid bellers dienen echter rekening houden met zo’n slordige 1,45 euro aangezien het erbij vermelde bedrag komt boven op de kosten van het prepaid bellen en het vaak om lokale tarieven gaat.

Meer informatie over de EPD (bij uw apotheek of huisarts) en de mogelijkheid tot het downloaden van zo’n formulier vindt u op de volgende LINK!

Tot zover de beknopte officiële versie!

 

Na de officiële versie wordt het hoog tijd om de vele negatieve karakteristieken van dit systeem dat verre van volmaakt is (zoals trouwens alle moderne digitale technieken, kijk maar naar het BIOMETRISCH paspoort, of de OV-chipkaart), en die niet worden besproken in dit “gehaaide” verkooppraatje van de overheid.

politiek en gezondheid epd 00003 epd geldhaai en hacking

Wat zijn de nadelen van het Elektronisch Patiënten Dossier:

1. Wie tegen schending van de privacy is, die wordt meteen al aangeraden om de folder direct ondertekend en voorzien van de gevraagde legitimatie kopieën terug te sturen, want behalve dat in de centrale database medische gegevens (al dan niet van private aard) worden opgeslagen, kan een ieder ook inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens (Adresgegevens, Burger Service Nummer, Bank of Gironummer, E-mailnummer(s), Telefoonnummer(s) etc.), en dan heb ik het nog niet gehad over het hacken van zo’n database door onbevoegden of het laten rondslingeren van database gegevens op zogenaamde mobiele media als datasticks, floppy disks, cd’s en dvd’s etc. wat veelvoudig gebeurd.

02-11-2008 Weer geblunder: Gegevens 12 miljoen Britten op straat, in september nog de gegevens van 5.000 gevangenismedewerkers, in augustus de gegevens van 84.000 gevangenen en 30.000 criminelen, in 2007 verloor de belastingdienst de gegevens van 25 miljoen kinderbijslaggerechtigden en sinds 2004 verloor de Britse overheid 700 laptops + 328 datasticks met informatie gestolen

Diegenen die zich nu nog niet druk maken over privacy, moeten zich ook realiseren dat de zogenoemde voordelen die in de folder genoemd worden tevens onder de categorie nadelen vallen.

2. De kans op fouten is het grootst tijdens het invoeren van gegevens zoals een diagnose, ondergane behandeling(en) of voorgeschreven medicijn(en) en de dosis daarvan in het digitale database systeem!

Vooral diegene die de gegevens in de database invoert, moet zich goed beseffen dat één typefout in bv de dosis van een voorgeschreven medicijn (nul teveel of te weinig, of gewoon een verkeerd of omgekeerd ingevoerd getal) voor grotere rampscenario’s kan zorgen (verergering van de kwaal, een bijkomende kwaal en mogelijk zelfs het overlijden van de patiënt.

Deze fout komt immers direct in de (door de overheid hooggeprezen) centrale database en de gegevens worden door al die andere medische zorgverleners geraadpleegd en klakkeloos aangehouden (een voordeel is wel dat de foutieve invoer meestal terug te leiden is naar diegene die de gegevens invoerde, en zo de schuldvraag vergemakkelijkt, doch voor de patiënt zelf is het dan vaak al te laat).

Verder kan een verkeerde woordkeus voor de nodige verwarring zorgen.

3. De aanleg van een medische database kan zeker voor zorgverzekeraars interessant zijn, zij zullen dan ook geen enkel middel schuwen om aan die gegevens te komen, of dat nu gaat door een vals “onderzoek” te starten naar klanten wegens valsheid van geschrifte (bv. het weigeren van ziektes te vermelden bij het afsluiten van een verzekering), of dat zij één of meerdere personen moeten omkopen (corruptie en fraude zijn reeds enige tijd stijgende, er zijn nog maar weinig mensen die “Normen en Waarden” hoog in het vaandel hebben staan, en politici behoren daar over het algemeen niet bij).

Onnodig te vermelden dat verzekeraars, wanneer zij de gegevens (op wat voor manier dan ook) ter beschikking krijgen, zij de premies voor bepaalde personen kunnen verhogen of die personen zelfs een verzekering kunnen weigeren.

4. Iedereen heeft één summier foldertje in de brievenbus gehad met daarin slechts 1 standaard bezwaarschrift, behalve dat men er zelf nog bij aan moet vragen of moet downloaden en uitprinten, komen er ook nog de kosten van een kopie geldig id-bewijs bij, voor jongeren geldt ook nog een uittreksel uit het geboorteregister, eventuele pasfoto’s en dan nog de tijd die je er zelf in moet steken om TEGEN te zijn, ofwel de belastinghaaien profiteren hoe dan ook weer flink van deze maatregel!

5. Ook valt er veel te zeggen over WIE inzage mag krijgen in WELKE gegevens, aangezien een tandarts nu eenmaal NIETS kan beginnen met uw andere medische gegevens, doch deze WEL kan inzien, en zo zijn er diverse dingen te noemen waarbij de relevantie van bepaalde persoonsgegevens voor bepaalde “zorgverleners” niet relevant is.

6. Gaan we nog een stukje verder, dan zou het zelfs voor bedrijven aantrekkelijk zijn om de medische gegevens in te kunnen zien, de manier waarop zij aan de gegevens kunnen komen is gelijk aan die van punt 3

Bedrijven kunnen dan aan de hand van deze medische gegevens bepalen om iemand al dan niet in dienst te nemen of te ontslaan, zeker als men via deze gegevens kan zien dat iemand al vaker ziek is geweest of bepaalde (psychotische) “medicijnen” kreeg voorgeschreven, zelfs het gebruik va kalmeringsmiddelen kan al voldoende zijn om een zogenaamde “zenuwpees” links te laten liggen.

politiek en gezondheid epd 00004 epd politiek fabeltjes orgaandonor systeem

OPMERKING:

Behalve dan dat men de EPD eenzijdig belicht door alleen de positieve zaken aan te halen en de negatieve effecten gewoonweg weg te laten, lijkt het erop dat de overheid een slim trucje heeft toegepast.

Dit slimme trucje zijnde: De bevolking te VERPLICHTEN te reageren als zij TEGEN opname in hun “medische” database (waarbij aannemelijk is dat hierin te zijner tijd nog veel meer persoonlijke kenmerken in opgenomen zullen worden wanneer deze eenmaal is aangelegd).

Men hoopt dat de laksheid van de bevolking om te reageren (de folder in te vullen en/of meerdere aan te vragen en terug te sturen samen met kopieën van identificatie documenten (die ook weer geld kosten), het gewenste resultaat zal bewerkstelligen, te weten het de beoogde registratie in een databank!

Eenzelfde constructie durfde de overheid niet met de “donorcodicil” toe te passen.

We zouden ons dan ook af moeten vragen: “Waarom hier niet hetzelfde toepassen als bij de donorcodicil, waarbij men zelf moet aangeven of men WEL in de administratie / database opgenomen wenst te worden?

Maar dat zal wel komen vanwege de hoge kosten voor de opzet van zo’n database, wat niet rendabel zal blijken te zijn wanneer weinig mensen zich zouden aanmelden!

Vandaar waarschijnlijk de ommezwaai in procedure vorming.

Meldpunt “Consument en de Zorg” van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Tel: 030-291 67 77 (ma-vr 10:00h-16:00h).

E-mail: meldpunt@consumentendezorg.nl

Website: Consument en de Zorg

Interessante directe links:

Meer over het EPD voor patiënten LINK

EPD bezwaarformulier downloaden LINK

Brief van Minister A. Klink aan 1e en 2e kamer LINK (.pdf)

EPD formulier downloaden om aan te kunnen vragen wie er in uw patiëntendossier heeft / hebben gekeken LINK

Reacties op NUjij discussie betreffende het Elektronisch Patiënten Dossier LINK

Reacties op Nujij discussie betreffende het bezwaar aantekenen EPD LINK

 

Houdt er wel rekening mee dat wanneer u NIETS doet, u automatisch in deze EPD database wordt opgenomen.

Een bijlage benadrukt dat een wetsvoorstel bij de 1e en 2e kamer ligt, en dat deze het wetsvoorstel eerst moeten goedkeuren,waarna de EPD landelijk VERPLICHT kan worden ingevoerd!

Het bezwaarformulier dient VOOR 15-12-2008 te worden teruggestuurd!

Stuur met dit document een kopie mee van een geldig identiteitsdocument (identiteitskaart, paspoort of bij een rijbewijs (voor- en achterkant).

Stuur uw ingevulde formulier terug aan:

Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD

Antwoordnummer 10600

2501 WB Den Haag

 

Zo, nu heeft u zowel de officiële versie als een aantal tegenargumenten kunnen lezen.

Of u het formulier nu terug stuurt hangt verder van uzelf af, doch ik hoop dat u uw beslissing niet af laat hangen van gemakzucht, door de besparing van wat euro’s en tijd.

Besef bovendien dat dit Elektronische Patiënten Dossier uitgaat van 100% integriteit van alle betrokken partijen, u weet net zo goed als ik dat dit NIET realistisch is!

Overigens schijnt de overheid steeds in herhaling te vallen wat betreft het verstrekken van informatie via summiere foldertjes met eenzijdige positieve berichtgeving (moest meteen denken aan dat summiere foldertje betreffende de Europese grondwet, ook daar weinig relevante informatie waarin alleen de positieve kanten van het verhaal werden belicht aangedikt met gruwelverhalen bij een NEE)!

 

Tot slot nog iets wat u van mij niet zo gewend bent.

Een grapje om mee af te sluiten.

Voor een grapje overigens wel verdraaid realistisch!

LINK

KIES BEWUST!

Dit is overigens het echte te downloaden bezwaarschrift van het grapje hierboven!

LINK

De hypotheekcrisis 00501 geld maken voor dummies en financial dummies

We hebben in de voorgaande afleveringen gezien hoe banken nu hun vingers branden en zelfs als een kaartenhuis dreigen in te storten omdat zij (onder het toeziend oog van de overheden en de financiële waakhond AFM) een gewaagd spelletje durfden te spelen, nam(n)lijk: “Zelf geld creëren voor DUMMIES”.

Een spelletje dat (zoals we in eerdere artikelen reeds lazen) mogelijk werd gemaakt doordat deze financiële “dienstverleners” meer geld verstrekten aan leningen en hypotheken dan zij daadwerkelijk aan CASH vermogen van hun “cliënten” in de bankkluis hadden liggen.

Hierdoor ontstond een financiële crisis die zijn weerga niet kent in de geschiedenis en een herhaling zou kunnen worden van die uit 1929.

Diezelfde overheden die destijds oogluikend toegekeken hebben en geen hand uitstaken om dit (inmiddels flink uit de hand gelopen) fenomeen een halt toe te roepen, denken deze nu even te kunnen bestrijden door het toedienen van multi-miljarden aan financiële injecties, kredieten en overnames van mogelijk omvallende financiële instellingen, die (wanneer het even tegen mocht zitten) in de 100-en miljarden kunnen oplopen.

Wanbeleid van de overheid en in het bijzonder van de destijds dienstdoende minister van financiën Gerrit Zalm is de hoofdoorzaak dat we nu in een financiële crisis zitten, waarbij diezelfde overheid (nu onder de nieuwe minister van financiën “Wouter Bos” verwoedde pogingen doet om hun dierbare consumptie kapitalisme te redden!

De hypotheekcrisis 00502 verantwoordelijken hypotheekcrisis gerrit zalm en afm

Een crisis waarbij behalve de overheid ook de TOPmanagers met hun gigantische TOPsalarissen aansprakelijk gesteld zouden moeten worden, aangezien door hun persoonlijk wanbeleid de financiële wereld momenteel op instorten staat, doch de rekening blijkt niet te worden gelegd bij de verantwoordelijken, maar bij de onschuldige burger als zijnde de belastingbetaler en het slachtoffer!

Immers als een Overheid zichzelf in de schulden steekt (Staatsschuld creëert) zal dit onvermijdelijk nieuwe rondes van bezuinigingen en belastingverhogingen en ontslagen tot gevolge hebben.

Maak u geen illusies door klakkeloos de woorden vanuit de politiek aan te nemen dat zij bezorgd zou zijn om uw spaargeld, want zij is immers de grootste financiële plunderaar van uw “vermogen” die er bestaat, middels haar torenhoge belastingen en steeds weer verhoogde boetes (inclusief die voor absurde “strafbare” feiten).

Wat maakt het uit of je de autogordel niet om hebt (behalve dan een boete die de dienders uitschrijven om de staatskas te spekken)?

De hypotheekcrisis 00503 boetes voor roken - torenhoge belastingen

Wat maakt het uit als je even een rokertje wilt opsteken (behalve dan een boete die de dienders uitschrijven om de staatskas te spekken of dat het je ontslag kan kosten)?

Wie kent niet het verhaal van een bejaarde vrouw die een boete kreeg omdat zij dacht dat zij iets waardevols op straat zag liggen, het opraapte om beter te zien wat het was, en toen bleek dat zij zich vergist had en het weer achteloos op straat liet vallen een boet kreeg wegens vervuiling?

Of het verhaal van een bejaarde man die de eendjes wilde voeren met brood en een boete van 50 euro kreeg voor het dumpen van afval?

Zo zijn er ook talloze situaties te noemen waaruit blijkt dat het Den Haag en haar vazallen geen ene moer uitmaakt of u iets overhoudt voor uw oude dag!

Ahum, terug naar het onderwerp!

Wat kunnen we eigenlijk nog meer zeggen over dit gecorrumpeerde financiële monetaire stelsel, waarbij door de politiek van de bevolking verlangd wordt hier nog steeds vertrouwen in te moeten hebben, behalve dan dat dit monetaire systeem (zoals nu ook weer blijkt is gebouwd op een uiterst zwakke en corruptie uitlokkende fundering) de hoogste prioriteiten krijgt vanwege haar niet bepaald onbelangrijke rol in de onderlinge handel van diensten en goederen tussen individuen onderling?

De hypotheekcrisis 00504 overheid schiet te hulp met miljarden injecties

Laten we eens een ander hoofdstuk openslaan en ons de volgende vraag stellen:

“Hoe veilig is internet bankieren?”

INTERNET BANKIEREN:

Één van de meest favoriete woorden van de financiële instellingen, want het vereist hooguit één filiaal en een handvol mensen aan personeel om de zaak draaiende te houden doordat een aantal belangrijke verliesposten (loon, loonbelasting en huur / lease van gebouwen) drastisch kunnen worden verlaagd, waardoor de winsten weer flink opgekrikt kunnen worden.

Nodeloos te zeggen dat dit internet bankieren de economie juist weer een genadeslag toebrengt in de vorm van massaontslagen, verdere koopkrachtdaling en een zwaardere belasting op de sociale uitkeringen.

Om maar te zwijgen over de steeds slechtere bereikbaarheid en serviceverlening van de financiële instellingen!

Als we zo’n internet spaarrekening eens goed bekijken, zou je toch de indruk krijgen dat je geld bij zo’n internetbank een stuk veiliger zou moeten zijn, want zo’n bank maakt immers veel minder kosten en geeft hierdoor vaak een wat hogere rente.

Doch zoals u in de vorige artikelen heeft kunnen lezen, hebben de banken zelf geld geschapen door meer geld in leningen en hypotheken te verstrekken dan dat er in CASH geld door de cliënten werd aangeboden, zo’n internetbank is hierop echter geen uitzondering.

Het volgende verhaal zal u daardoor waarschijnlijk gemakkelijker thuis kunnen brengen.

Het zal ongetwijfeld niemand zijn ontgaan dat een internet spaarrekening tegenwoordig de enige rekening blijkt te zijn waar je tenminste nog een redelijke vergoeding krijgt voor je bij de financiële instelling geparkeerde vermogen.

Zo claimen een aantal banken waaronder DSB, Fortis en CEB nu een rente te geven op hun internet spaarrekeningen van +/- 5,2%.

Klinkt verleidelijk, nietwaar?

Maar dat het anders kan, bewijst het IJslandse “Icesave”.

07-10-2008 Icesave kan haar verplichtingen niet meer nakomen.

Spaarders kunnen vanaf 06-10-2008 niet meer aan hun geld omdat de IJslandse overheid de volledige controle van de bankensector heeft overgenomen.

Het moederbedrijf van Icesave “Landsbanki” te Reykjavik is onder overheidscuratele gesteld.

Icesave schijnt 120.000 “cliënten” uit Nederland te hebben (goed voor een gezame(n)lijk vermogen van 1,6 miljard euro).

De hypotheekcrisis 00505 ijslandse premier geir haarde - icesave en landsbanki

Het woord is aan het Nederlandse bijkantoor Icesave zelf!

“Beste spaarder wij betreuren dat wij onze verplichtingen als spaarbank niet meer kunnen nakomen!”

Het is dat de DNB (wie daar voor mag opdraaien mag Joost weten) de spaartegoeden tot 100.000 euro garandeert, anders had men het met de IJslandse waarborg van slechts 20.887 euro moeten doen.

Op 08-10-2008 startte de Consumentenbond een “kort geding” tegen Icesave.

Awel, dit korte geding is meteen weer ingetrokken, nadat Icesave verklaarde niet meer te kunnen voldoen aan haar verplichtingen.

De Telegraaf meldt echter dat er voor de gedupeerde klanten van Icesave een website is opgezet, zodat deze gedupeerden van de IJslandse bank informatie kunnen uitwisselen en het laatste nieuws omtrent de nieuwe ontwikkelingen rondom dit inmiddels door de IJslandse overheid overgenomen bedrijf kunnen blijven volgen!

Het is oorlog in de nieuwswereld, de Volkskrant kopt met de volgende titel: Pers waarschuwde te weinig voor Icesave” en claimt hierbij dat Elsevier een positief spaaradvies bij Icesave in haar artikel had gezet: “Rendabeler dan bij Nederlandse banken, een spaarrekening met weinig haken en ogen”en het NRC handelsblad zou geclaimd hebben dat Icesave een hoge rente zou kunnen bieden omdat zij weinig kantoren heeft en dus weinig personeels- en huur-lease kosten voor gebouwen”.

Dat terwijl de Volkskrant claimt zelf een waarschuwingsartikel te hebben geplaatst onder de kop “crisis, welke crisis”, wat door Icesave werd beantwoord met: “

10-10-2008 Pers waarschuwde te weinig voor Icesave!

De hypotheekcrisis 00506 ijsland vlag en wapen

Hoewel Icesafe al sinds 2006 actief is in Groot-Brittannië, en in 2007 tot het beste online product werd uitgeroepen, laat Icesave pas op 29-05-2008 weten een internetspaarrekening in Nederland te introduceren!

Zij claimde hierbij een plek op de Nederlandse markt te willen veroveren en bood toen 5% rente.

Het bedrijf had in 2007 nog een beurswaarde van 2,5 miljard euro.

Het lijkt mij dat er iets aan dit hele zaakje stinkt!

Het doet me denken aan een bedrijfje uit Zweden (TOOLEX) dat ook een beursgang in de AEX wilde hebben, en daarvoor een filiaal opende in Nederland (het bedrijfje maakte machines om cd’s en dvd’d te produceren).

Nodeloos te zeggen dat het bedrijfje zich failliet liet verklaren en een hoop beleggers in de kou liet staan!

Doch dit is slechts één van de vele 1.000-en bedrijven die jaarlijks failliet gaan.

TOOLEX deel 01 en TOOLEX deel 02

Het lijkt er steeds meer op dat dit soort buitenlandse bedrijven er alleen op uit is om geld van argeloze buitenlandse investeerders af te troggelen voordat zij zich failliet laten verklaren en in eigen land mooi weer een herstart maken en doodleuk doorgaan!

WAAR zitten die BEURSwaakhonden als je ze echt nodig hebt?!?

Misschien kunnen we ze beter opheffen, want ze zitten alleen maar te slapen en steken geen poot uit om gedupeerde beleggers bij te staan!

07-10-2008 Noodplan zou bankroet van IJsland betekenen

07-10-2008 IJsland zet Icesave onder curatele.

08-10-2008 Premier IJsland: I’m very sorry for them.

08-10-2008 ING koopt spaartegoeden van Icesave.

09-10-2008 IJsland laat Icesave-klant in de kou staan.

Aardig om te weten, IJsland is een landje met slechts 310.000 inwoners.

De banken (waaronder Kaupthing en Landsbanki (moeder van Icesave)) worden genationaliseerd door de overheid om een bankroet te voorkomen.

De inwoners gingen massaal hamsteren toen zij het nieuws hoorden.

De reactie van de IJslandse premier Geir Haarde tegen Nederland die zogenaamd voor haar spaarders opkomt: “De IJslandse staat is NIET verantwoordelijk voor de afspraken die door de banken zijn aangegaan!” en “De Nederlandse Staat moet maar garant staan voor het verloren spaargeld van de Nederlanders.”

09-10-2008 IJslandse wijst elke verantwoordelijkheid af.

Tsja, zo staat het met de betrouwbaarheid van banken in het buitenland!

De Nederlandse staat “mag en zal” garant staan, waardoor u als belastingbetaler te zijner tijd de rekening krijgt gepresenteerd!

Boycotten dat IJslandse gedrocht, totdat zij haar verantwoordelijkheid neemt!

BANKEN en DIENSTVERLENING:

De hypotheekcrisis 00507 kwaliteit service en dienstverlening

Laten we nog even terug gaan naar de dienstverlening sinds de financiële instellingen steeds drukker zijn om filialen en personeel af te stoten, want daar is het steeds slechter mee gesteld.

Hoewel men claimt dat bankzaken steeds vaker op het internet worden afgehandeld, is er nog steeds een grote groep mensen die voor hun bankzaken afhankelijk zijn van de bereikbaarheid van de filialen.

Ook de dure zogenaamde 0900 “service nummers” zijn menigeen een doorn in het oog.

Waar financiële instellingen je vroeger nog bedolven onder de kleinigheidjes om maar een rekening bij hun filiaal te openen en aan te houden, daar wordt je tegenwoordig gestraft voor het aanhouden van zo’n rekening, opslagen bovenop transacties in het buitenland, extra toeslagen voor geldopnames.

Bankpasjes die eerst gratis waren, daar moet tegenwoordig voor worden betaald.

14-02-2008 Kosten bankrekening explosief gestegen!

Ik kan niet anders zeggen dan dat na het financieel uitkleden van de burger door de overheid middels absurd hoge belastingen en de talloze belastingvormen (om de torenhoge boetes maar niet te vergeten), de banken aan het plunderen zijn gegaan van het “vermogen” van hun eigen“cliënten”!

Prijsstijgingen voor de “diensten” van de banken (AbnAmro 161%, Rabo 110%, Ing 79%) in 5 jaar tijd, aldus de Consumentenbond.

Een leuke wetenswaardigheid is het feit dat op 12-06-2008 de consumentenbond nog claimde dat het rendabel kan wezen om je geld op een buitenlandse internetbank te deponeren.

Dat er toch nog iets positiefs uit die hypotheek- kredietcrisis is voortgekomen, is te lezen in het volgende artikel, waar wordt gesteld dat de kosten van hypotheken transparanter worden voor de consument!

En dat de banken staan te dringen om uw geld bij hun bank te stationeren, de rentes schijnen hierdoor weer ietwat te stijgen,.

WIE biedt 10%?

PENSIOEN:

08-05-2008 Het heeft misschien niet direct iets te maken met de hypotheek- kredietkrisis, maar is toch wel handig om te weten, men is van plan om alle pensioengegevens van elke Nederlander op het internet te zetten.

Middels een samenwerkingsverband van Stichting Pensioenregister en de Sociale Verzekeringsbank moet dit in 2011 zijn gerealiseerd.

HYPOTHEEK- KREDIETCRISIS:

Het duurt even, maar uiteindelijk komt de waarheid naar boven.

Een recessie die op de loer ligt, doordat bedrijven niet meer kunnen groeien, nieuwe leningen met een hogere rente moeten betalen en/of moeilijker een lening verstrekt krijgen.

Ook particulieren zullen ofwel een hogere rente moeten betalen voor een lening of hypotheek of er niet eens één krijgen omdat zij niet kunnen voldoen aan de hogere eisen van financiële instellingen voor een onderpand.

08-10-2008 IMF: Gevaarlijkste crisis in 70 jaar!

Het vertrouwen van de consument en de belastingbetaler in de financiële wereld is reeds zodanig weggeëbd dat zelfs een financiële injectie van de ECB (Europese Centrale Bank) van 100 miljard dollar geen enkel zichtbaar resultaat heeft gehad.

09-10-2008 Recordinjectie ECB in geldmarkt!

De AEX verloor de afgelopen 10 dagen 20% van haar beurswaarde, en de Overheden nemen met financiële injecties van ettelijke 10-tallen miljarden steeds meer belangen in financiële instellingen.

09-10-2008 Unieke reddingsactie heeft nul effect!

SLOT:

Voor diegenen die nu pas bij mijn artikelen over de “Hypotheek- Kredietcrisis” zijn aanbeland, zijn hier de links naar eerdere publicaties uit de serie “De Hypotheek- Kredietcrisis”:

Of mijn kijk op de kredietcrisis al dan niet realistisch is, hangt verder af van hoe u tegenover deze crisis staat, ik ben er alleen om informatie te verzamelen en aaneen te rijgen zodat u een zo compleet mogelijk beeld krijgt van de situatie en daar al dan niet zelf actie tegen kunt ondernemen:

Deel 01: “Is dit de ondergang van het consumptief kapitalisme”.

Deel 02: “De rekening is voor de belastingbetaler”.

Deel 03: “De overheid schoot te kort”.

Deel 04: “Het ontstaan van een Europa-bank”.

Hoe ik tegenover die hypotheek- kredietcrisis aan kijk?

Laat die corrupte rotzooi maar lekker crashen, maar dat was u wellicht al wel duidelijk!

De hypotheekcrisis 00508 economie vertrouwen en wantrouwen

Overigens zal het weinig meer uitmaken hoeveel miljarden Wouter Bos en consorten in hun dierbare consumptie kapitalisme stoppen, als het vertrouwen van de bevolking steeds verder wegzinkt.

Om het maar bij de beurzen als graadmeter van dit kapitalisme te houden(die immers wordt gebruikt om de stand van de economie te weerspiegelen), dan ziet het er somber uit, aangezien de beurzen al weken met 3%-7% van hun koerswaarde zien verdampen (vooral de technologie fondsen staan zwaar onder druk, gevolgd door de financiële sector).

Dit wordt wellicht de snelste en de grootste economische crash in de geschiedenis van de mensheid!

Het merkwaardige hieraan, is toch wel dat deze crash enkele jaren geleden al door enkele economische kenners is voorspeld, doch daarover meer in deel 06 – De voorspelling van een economische crash die uitkwam!

Mijn advies blijft staan!

Kijk de kat eerst uit de boom voordat u grote aankopen doet!

Een advies voor de aankoop van goud en andere edelmetalen (zoals her en der wordt aangeraden) lijkt op het oog zinnig, doch doe dit met geld dat u niet direct nodig heeft, anders zet u zichzelf mogelijk klem!

Ook de aankoop van materialen en gebruiksvoorwerpen kan nuttig zijn, aangezien wanneer deze crash echt blijft doorzetten “geld” als handelsproduct (dat elk jaar al aan waarde verliest door inflatie) geen moer meer waard zal zijn (materialen en producten kunnen dan eventueel nog als ruilmateriaal dienen)!

Want laten we eerlijk zijn, als deze crash echt door blijft zetten wordt geld (dat elk jaar al aan inflatie (door het blijven bijdrukken van financiële instellingen als banken) waardeverlies produceert) waardeloos!

In principe hangt het “monetaire systeem” aan een zijden draadje en hangt het nu van de overheden af of zij deze (door eigen arrogantie en hebzucht en/of laksheid ontstane financiële crisis) op verantwoordelijke wijze willen bezweren.

Niet zoals dat nu gaat, waarbij overheden de vermogens van de sparende burger wil ge(mis)bruiken om hun dierbare financiële stelsel, dat nu hard onderuit gaat door gebrek aan vertrouwen zowel als door nog hebzuchtige individuen die zodanig op koersdalingen blijven speculeren dat dit de “economische schade” verhoogt!

De hypotheekcrisis 00509 economische crisis wanhoop zelfmoord

10-10-2008 Mentale problemen door geldcrisis!

Volgens de WHO (World Health Organisation) zal wereldwijd het aantal zelfmoorden toenemen door de economische crisis.

De crisis zou vooral de lage en midden inkomens treffen.

100-en miljoenen mensen zouden reeds last hebben van depressiviteit mede veroorzaakt door financiële problemen, worden wanhopig als zij hun schulden niet meer af kunnen betalen of het huis uitgezet dreigen te worden , worden wanhopig en plegen uiteindelijk zelfmoord.

De NWO (New World Order) zal maar wat blij zijn met dit nieuws!

Hun doelstelling zou het terugbrengen van een miljarden wereldbevolking naar zo’n 500 miljoen mensen zijn!

Wel, dit lijkt dan de ideale manier om de armoede in de wereld verhoudingsgewijs terug te brengen?!?

Kapitalisme en Gezondheid – Het verhaal achter Hiv en Aids:

Kapitalisme en Gezondheid 001 aids

Al geruime tijd probeer ik U (lezer) ervan te overtuigen dat zolang het kapitalisme hoogtij viert, dat ten koste gaat van zowel UW portefeuille als UW gezondheid.

De medische sector is niet voor niets een sector waar vooral de afgelopen jaaaren voor 100-en miljoenen (mogelijk zelfs al miljarden) in is gestoken door bedrijven en organisaties.

Bedrijven en organisaties die tot doel hebben om WINST te maken.

Bij deze bedrijven komt het maken van winst BOVEN de gezondheid van der betrokken slachtoffers van een virus of al dan niet aangeboren ziekte!

Laten we deze bedrijven in 3 categorieën indelen:

 1. De onderzoekscentra, die flinke staatssubsidies krijgen (maar ook subsidies van de bedrijven die deze medicijnen zelf fabriceren) voor onderzoek naar bacteriën, virussen of (al dan niet erfelijke) ziektes maar ook naar mogelijke geneesmiddelen.

De mogelijkheid tot BELANGENVERSTRENGELING moeten we hierbij niet uit het oog verliezen, want een bedrijf met winstoogmerk gaat toch niet staan investeren in een onderzoek waarbij hun product (waar al voor miljoenen in is geïnvesteerd) mogelijk als gevaarlijk aangemerkt kan worden (zodat deze investeringen direct op het verliesconto kunnen worden bijgeschreven), of wel?

 1. De technische bedrijven die medische apparatuur bouwen waaronder diverse scanners (mri scanner) en gezondheidsbewakende apparatuur (hart-bewakingsapparatuur) etc.
 2. De chemische sector, het pillendraaiercircuit waar miljarden omgaan in de verkoop van pilletjes die zogenaamd bij een bepaalde kwaal moeten werken, maar waarvan vaak blijkt dat deze “medicijnen” vaak gevaarlijker zijn dan de kwaal waarvoor zij werden aangeprezen (de MEDICINALE BIJWERKINGEN (mooie site voor het zoeken van een medicijn of aandoening) van het gebruik van deze producten (die overigens in 1e instantie zijn goedgekeurd door de gezondheidswaakhonden, anders mag zo’n product immers niet eens op de markt verschijnen) nog niet meegerekend belopen immers ook in de 3.500 DODEN OP JAARBASIS).

Doch ik ga het hier NIET hebben over belangenverstrengeling, en ook niet over technische apparatuur, maar over puur onderzoek speculaties en feiten!

Onderzoeksinstituten die miljarden subsidies krijgen voor onderzoek naar bv AIDS en HIV.

Een ziekte die in de jaren 80 opdook en zich als een lopend vuurtje verder heeft verspreidt over de gehele wereld!

Dit artikel komt overigens naar aanleiding van een link die ik in handen kreeg, die verwijst naar een website waarop een gratis demo te zien is van wetenschappers die beweren dat er iets helemaal fout gaat bij het onderzoek naar AIDS en het verband met HIV.

Kapitalisme en Gezondheid 002 aids hiv - fact or fraud

http://www.hiv-aids-factorfraud.com/

Hoewel ik normaal gesproken bepaalde websites van commerciële aard pleeg te mijden maak ik hier een uitzondering, omdat NIEMAND ook maar iets van deze website hoeft te kopen.

Het 20 minuten durende GRATIS filmpje is meer dan genoeg om u een idee te geven over wat voor kapitalistische spelletjes worden gespeeld met uw gezondheid als inzet!

Het ontstaan van Aids:

Kapitalisme en Gezondheid 004 hiv usa 1980-1995

De video geeft aan dat Aids tussen 1980 en 1981 is ontstaan in Amerika!

Men claimde dat AIDS ontstond door een retrovirus genaamd “HIV”.

De volgende WEBSITE bevestigd in ieder geval het ontstaan van aids in de 80’er jaren in Amerika en wel bij homoseksuelen uit Californië en New York.

Men vermoedde echter dat HIV al in de JAREN ’70 bestond en wel in de continenten Noord- en Zuid Amerika, Europa, Afrika en Australië).

Hier vond ik een merkwaardig stukje tekst, en wel in de 1981 historie bij punt 59:

Reports from Europe suggested that two rather separate AIDS epidemics were occurring. In the UK, West Germany and Denmark, the majority of people with AIDS were homosexual, and many had a history of sex with American nationals. However in France and Belgium AIDS was occurring mainly in people from Central Africa or those with links to the area.

Dit stukje tekst doet name(n)lijk vermoeden dat het virus is ontstaan vanuit de Afrikaanse cultuur.

We zouden ons af kunnen vragen hoe een nieuwe ziekte als “AIDS” zomaar kan ontstaan, daarom zou ik ook eens naar de mogelijkheid willen kijken of deze ziekte door de mens zelf is ontwikkeld?

Amerika is nou niet bepaald een land met een goede reputatie op het gebied van mensenrechten, een voormalige kolonie waar criminelen werden gedumpt, later kwamen er nog de gelukszoekers bij, om maar te zwijgen van organisaties als de “KU KlUX ClAN”, een groep mensen die zich zeer racistisch opstellen.

Goed, de officiële “Ku Klux Clan” zou pas zijn opgericht in 1866, maar dat neemt niet weg dat deze groepering(en) mogelijk al jaren tevoren bestond(en).

Mogelijk (en dit is nu nog pure speculatie van mijn kant) heeft iemand of een organisatie een virus ontwikkeld dat een bepaalde erfelijke eigenschap moest aanvallen, een immuunsysteem bijvoorbeeld, zodat het lichaam weerloos wordt tegen bacteriële aanvallen en virussen.

Het ultieme wapen om een volledige bevolkingsgroep uit te schakelen zonder oorlogen te hoeven voeren of bang te hoeven zijn voor de eigen bevolking.

Mogelijk is er iets mis gegaan.

Het virus kan zijn gaan muteren, dat gebeurd wel meer, kijk maar naar het H5N1 vogelgriep virus, waarvan een nieuwe mutatie ook al dood en verderf zaait onder de mens, een ziekte die uitbrak in 1996 IN HET CHINESE GUANGDONG.

Nog een stukje uit die zelfde historie, nu bij punt 60:

Examples of this second epidemic included a number of previously healthy African patients who were hospitalised in Belgium with opportunistic infections (such as PCP and cryptosporidosis), Kaposi’s sarcoma, or other AIDS-like illnesses. All of these Africans had immune deficiency similar to that of American AIDS patients. However they had no history of blood transfusion, homosexuality, or intravenous drug abuse.60 In light of such reports, European and American scientists set out to discover more about the occurrence of AIDS in Central Africa

De Afrikaanse slachtoffers, hadden dezelfde symptomen als de Amerikaanse slachtoffers, doch er zaten GEEN homo’s tussen, en ook GEEN drugsgebruikers, bovendien had GEEN van hen ooit een bloedtransfusie ondergaan.

Als we erover nadenken, is dat niet opmerkelijk?

Dezelfde symptomen, doch een compleet andere leefwijze.

Dit tabelletje bevestigd dat AIDS zich eerder in Afrikaanse landen manifesteerde:

By this time, scientists had accumulated enough evidence to form an overview of AIDS in Africa. Studies of medical records showed there had been marked increases in a number of AIDS-related conditions during the late 1970s and early 1980s. In particular:

Slim disease in Kinshasa, Zaire (late 1970s)

Slim disease in Uganda and Tanzania (early 1980s)

Esophagel candidiasis in Rwanda (from 1983)

Aggressive Kaposi’s sarcoma in Kinshasa, Zaire (early 1980s)

Aggressive Kaposi’s sarcoma in Zambia and Uganda (from 1982 and 1983)

Crypotococcal meningitis in Kinshasa, Zaire (late 1970s to early 1980s).

Ook DIT ARTIKEL is erg interessant, het claimt dat er al een spoor van het aidsvirus was tussen augustus 1972 en juli 1973 in Uganda (Afrika).

Afijn…

Even terug naar de filmclip:

Vreemd dat de website van AVERT (waar ik al 2x eerder naar heb gelinkt) achter de bevindingen staan dat het HIV virus AIDS veroorzaakt.

Kapitalisme en Gezondheid 005 prof peter duesburg over hiv

Deze website bevestigd wel dat zij bekend is met het werk van ene Professor Peter Duesberg, een viroloog op de Universiteit van Californië op Berkeley, die in 1987 een stuk schreef waarin hij zijn scepsis betreffende de link tussen HIV en AIDS omschreef.

Meer over de stelling van professor Peter Duesburg en z’n boek: “Inventing the Aids Virus”, vind u op deze site!

Overigens is prof. Peter Duesberg NIET alleen met zijn veronderstelling, zo weet hij zich gesteund door o.a. Dr. Mohammed Ali Al-Bayati:

Kapitalisme en Gezondheid 006 dr mohammed ali al bayati

LINK 1 – 30 januari 2002 – HIV Does Not Cause AIDS.

LINK 2 – 07 maart 2002 – AIDS in Africa is Caused by Starvation and Medications.

LINK 3 – 15 maart 2002 – Keep The Dentist Working: HIV Does Not Cause AIDS.

LINK 4 – 7 mei 2002 – DO Not Give Your Soldiers Toxic Drugs: HIV Does Not Cause AIDS.

LINK 5 – 13 december 2003 – WHAT REALLY CAUSES AIDS?

LINK 6 – 05 februari 2004 – Essential Measures To Stop The AIDS Epidemic.

De hierboven genoemde links zijn stuk voor stuk de moeite waard!

Dr Mohammed Ali Al Bayati claimt een samenhang tussen een uitbraak van AIDS in Amerika en EUROPA en het gebruik van crack cocaïne, alkalische nitraten door homosekselen, en het in 1976 gelegaliseerde glucocorticoid aerosol o.a. bij gebruik voor astma patiënten. (extra waarschuwing van 12 februari 2008) niet uitsluiten.

Kun je meteen zien hoe de FDA de gevaren van medicijnen bagatelliseert door een extra waarschuwing toe te laten voegen op de bijsluiters?!?

Doch dr Mohammed waarschuwt ook voor medicijnen tegen chronische ziektes.

In het kort komt het er op neer dat de veroorzakers van AIDS in werkelijkheid de CHEMISCHE- en FARMACEUTISCHE industrie is, die zich gesteund weet door de politiek (als het ware een injectie in de ECONOMIE)?

Bij CHEMISCHE industrie kun je denken aan bv condooms.

Bij FARMACEUTISCHE industrie kun je denken aan AIDS remmende medicijnen.

De oorlog tegen AIDS een fiasco:

40 Miljard dollar is opgegaan aan apparatuur en onderzoek naar een link tussen AIDS en HIV.

Een link die door een aantal experts wordt bestreden.

We hebben wel een miljarden verdienende industrie aan deze geschiedenis over gehouden.

Een industrie die zich voorname(n)lijk bezigt met symptoombestrijding.

Niemand kan ontkennen, dat als de overheidssubsidies & medicijn- en vaccinbestellingen zouden wegvallen, deze industrie waarschijnlijk over de kop zou gaan!

Mogelijk dus het motief om te zorgen dat er GEEN effectieve medicijnen worden uitgevonden!

De Mythe van het virus:

http://www.virusmyth.com/

De groep wetenschappers die sceptisch komen te staan tegenover de link tussen HIV en AIDS wordt steeds groter.

Steeds meer claimen dat de bevolking wordt vergiftigd met schadelijke stoffen in medicijnen.

Laat ik beginnen met AZT:

AZT – Health Education AIDS Liaison, Toronto.

Kapitalisme en Gezondheid 007 medicijn azt schadelijk voor de gezondheid

AZT (wiki) is een gelegaliseerd medicijn met de volgende bijwerkingen:

Hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn, schadelijk voor lever, nieren en zenuwen, pijn in de benen, hersenontsteking, 49%kans op kanker, zwarte vingernagels, impotentie, haaruitval.

AZT vernietigd verder het beenmerg, verlies van witte bloedlichaampjes, ofwel het schakelt het immuunsysteem van de gebruiker uit!

AZT (youtube) werd rond 1964 als een medicijn tegen kanker geïntroduceerd, maar het medicijn werd opgeborgen vanwege de negatieve resultaten op labmuizen.

GlaxoSmithKline wil dit middel echter WEER introduceren, maar nu als een middel tegen leukemie en psoriasis.

Neville hodgkinson:

Kapitalisme en Gezondheid 008 neville hodgkinson over aids

Een schrijver voor de Sunday Times die sceptisch betreffende de link tussen HIV en AIDS, zoals hij in zijn publicatie in de Londen Sunday Times van 26 april 1992 aangeeft: “Als HIV geen AIDS veroorzaakt, dan zijn we getuige van de grootste medische- en wetenschappelijke blunder in deze eeuw!

LINK 1 – 26 april 2992 – AIDS: CAN WE BE POSITIVE?

LINK 2 – 04 april 1993 – (AZT) THE CURE THAT FAILED

LINK 3 – 30 mei 1993 – HOW GIANT DRUG FIRM FUNDS THE AIDS LOBBY

LINK 4 – 03 oktober 1993 – THE PLAGUE THAT NEVER WAS

LINK 5 – 12 december 1993 – AIDS; WHY WE WON’T BE SILENCED

Etc.

Een lijst met een aantal andere critici is op deze link te vinden!

Kapitalisme en Gezondheid 012 hiv aids critici

 1. Dr. Kary Mullis (biochemicus).
 2. Dr. Heinz Ludwig Sänger (Prof. moleculaire biologie en virology) – (Youtube deel 01 van 8 delen – The Greatest Medical Hoax of our time!)
 3. Dr. Serge Lang (Prof. wiskunde).
 4. Dr. Harry Rubin (Prof. moleculaire en cel biologie).
 5. Dr. Richard Strohman (Prof. cel biologie).
 6. Dr. Harvey Bialy (moleculair bioloog).

Kapitalisme en Gezondheid 013 hiv aids critici 2

 1. Dr. Roger Cunningham (immunoloog microbioloog).
 2. Dr Gordon Stewart (Prof. public health).
 3. Dr. Alfred Hässig (Prof. immunologie).
 4. Dr. Charles Thomas (Prof. biochemie).
 5. Dr. Joseph Sonnabend (physician en oprichter American Foundation for AIDS Research (AmFAR))
 6. Dr. Andrew Herxheimer (Prof. pharmacologie).
 7. Dr. Etienne de Harven (Prof. pathologie).
 8. Dr. Bernard Forscher (editeur van de U.S. Proceeding of the National Academy of Sciences).

Een andere lijst met critici:

1. One of the most important whistle blowers is Dr. Peter Duesberg, professor of molecular and cell biology at the University of California, Berkele

2. Dr. Robert Root-Bernstein, who held a MacArthur Prize fellowship from 1981 to 1986, is associate professor of physiology at Michigan State University

3. A group of medical scientists from Perth, Australia, is also questioning HIV and AIDS. The team is headed by Dr. Eleni Papadopulos-Eleopulos, professor of medical physics at Royal Perth Hospital, a teaching hospital at the University of Western Australia

4. Dr. Gordon Stewart is professor emeritus of public health at Glasgow University, and a former WHO adviser on AIDS

5. Dr. Alfred Hässig, (1921-1999) was professor emeritus in immunology at the University of Bern, Director of the Swiss Red Cross Transfusion Service, and President of the Board of Trustees of the International Society of Blood Transfusion

6. Dr. Kary Mullis, 1993 Nobel prize winner, questions HIV and AIDS

7. Dr. Charles Geshekter is another AIDS dissident and a professor of African history at the California State University, Chico

8. Dr. Etienne de Harven is emeritus professor of pathology, University of Toronto. He worked in electron microscopy primarily on the ultrastructure of retroviruses throughout his professional career of 25 years at the Sloan Kettering Institute in New York and 13 years at the University of Toronto

9. New York psychiatrist Dr. Casper Schmidt was one of the first to explore the psychosocial background of AIDS

10. Dr. Heinrich Kremer was medical director of the Federal Clinics for Juvenile and Young Adult Drug Offenders for five German counties, including Berlin, Bremen, and Hamburg

De lijst van zogeheten sceptici is te groot om hier op te nemen, doch ik neem aan dat mijn punt (het aantonen dat steeds meer wetenschappers twijfelen aan het verband tussen HIV en AIDS aanzienlijk is, en het merkwaardig genoemd kan worden dat er nog steeds GEEN documenten gepresenteerd kunnen worden die de link tussen HIV en AIDS echt kunnen bevestigen.

r open moet staan voor nieuwe ideeën in plaats van arrogant en onverstoorbaar door gaan met het mogelijk volgen van spoken die de belastingbetaler een vermogen kosten, waar aidspatiënten NIET bij gebaat zijn)!

De conclusie:

Gezien alle informatie die ik tijdens mijn speurtocht te zien kreeg, waarvan ik er een flink aantal bijeen heb gescharreld en in informatieve links heb toegevoegd, lijkt het mij goed mogelijk dat de overheid destijds onder druk van media en bevolking een te snelle conclusie heeft getrokken (bijgestaan door de chemische- en medische zowel als de wetenschappelijke sector die kapitalen aan investeringen, subsidies, medicijn- en vaccin verkopen hebben verdiend) en dat deze “paniekleugen om bestwil” is ontaard in een dodelijk kapitalistisch monster!

Toegeven dat men destijds fout zat, zou behalve aanzienlijke reputatieschades ook nog eens een veelvoud van miljarden aan schadeclaims bij de betrokken bedrijven en overheidsinstanties kunnen uitlokken!

Men mag zeker na 28 jaar van “intensief onderzoek” waarin miljarden aan financiële middelen zijn gestoken wel wat opener mogen staan voor nieuwe ideeën en gedachtegangen ipv “arrogant en betweterig” door te gaan met belastinggeld door het toilet te blijven spoelen, zeker als er jaarlijks miljoenen doden vallen aan deze ziekte!

Waarom deze specialisten gelijk zouden hebben?

Waarom NIET?

Het is net zo goed hun reputatie die op het spel staat!

Het citaat van vandaag is:

Staar je niet blind op één mogelijkheid, als je meerdere opties open hebt staan!

Interessante links:

Een berg aan informatie en links betreffende aids inclusief een tijdslijn:

http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_reappraisal

Sparks of Light heeft ook een aantal aardige publicaties:

http://www.sparks-of-light.org/listscientists.htm

Één daarvan is de verwijzing naar dit pdf document:

http://www.sparks-of-light.org/AIDS%20related%20to%20fungal%20infection%20oct%2083.pdf

Een diagnose waaruit blijkt dat in zeker 51% van de AIDSgevallen PCP (een organisme dat eerder als protozoa, doch steeds vaker als schimmel geclassificeerd wordt) werd aangetroffen!

SLOTREDE:

Her en der op verschillende websites wordt beweerd dat AIDS als zodanig NIET bestaat…

Ik heb echter GEEN artikelen gezien over wetenschappers die dit durven te beweren!

Mogelijk heeft men de gepubliceerde artikelen van de sceptische wetenschappers over de LINK tussen HIV en AIDS verkeerd geïnterpreteerd!

Deze wetenschappers claimen dat er GEEN VERBAND is tussen HIV en AIDS!

Hoewel de meeste wetenschappers nog steeds uit gaan van een “RETROVIRUS”, en de onderzoeken en behandelingswijzen zich daar nog steeds op concentreren, wordt dit door steeds meer wetenschappers tegen gesproken.

Deze claimen een verband tussen een schimmel en AIDS die mogelijk gemakkelijker en goedkoper is te bestrijden.

Iets waar de chemische- en farmaceutische bedrijven en de door deze bedrijven gesubsidieerde onderzoekscentra uiteraard niet op zitten te springen.

U als potentiële geïnfecteerde levert name(n)lijk geld op zolang deze bedrijven en de overheden die dit soort praktijken ondersteunen deze “illusie” kunnen blijven volhouden.

Een “illusie” die zodra zij doorzien wordt voor schadeclaims zal zorgen.

Als we hierop ook nog eens de stelling over het NWO loslaten waarbij geclaimd wordt dat deze uit zijn op een massale bevolkingsuitdunning, is dit de uitgelezen ziekte.

Alleen in 2000 waren er al 3 miljoen doden ten gevolge van AIDS!

Afijn…

Het is en blijft een bizarre geschiedenis!

Ik wens U een goede gezondheid toe!