Eva Leonie (Eveline) Herfkens:
Geboren: 09-01-1952 te ’s Gravenhage (PvdA).
1981-1990 Lid Tweede Kamer.
1998-2002 Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.
Al met al een vrouw die claimt zich in te zetten voor armoedebestrijding!
Al met al een indrukwekkende politieke carriëre, ware het niet dat haar vader (behalve ingenieur) ook secretaris was bij de CO van Koninklijke Shell.
Het is dus redelijk aan te nemen dat haar aankomende carriëre mogelijkerwijs toe te schrijven was aan vriendjespolitiek (gezien de banden van haar vader met oliegigant SHELL, die zeker gebaat zal zijn bij een stel politici in haar (vrienden)kring).
Niemand kan ontkennen dat hiermee meteen al een “schijn van” belangenverstrengeling wordt gewekt!

Een zogeheten glanzende politieke carrière (eventuele vriendjespolitiek buiten beschouwing gelaten!), tot een functie bij UNDP (VN-ontwikkelingsorganisatie) roet in het eten gooide!

Hoe dat komt, leest u hier:
Het verhaal van een vrouw die aan haar toenemende arrogantie en de steeds hogere eisen aan haar persoonlijke levensomstandigheden (in sterk contrast met haar werkzaamheden die het terugbrengen van de armoede in de wereld betreffen) ten onder ging!

Het spreekwoord dat hier het best bij past: “HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL“!

Eveline Herfkens een ex-PvdA-politicus met TEVEEL noten op haar zang…
De VN-richtlijnen zijn duidelijk, zo ook het contract dat zij ondertekende…
1. Economy vliegreizen waren klaarblijkelijk te min voor “madam”, zij prefereerde steeds businessclass te vliegen!
2. Haar contract gaf haar GEEN recht op een permanente vestiging in Amerika middels een zogenaamde “GREEN CARD”, doch zij dacht even boven de wet te staan en vroeg er toch één aan die zij in ontvangst nam op 14-06-2007!
3. Het Nederlandse BuZa heeft gedurende 3 jaar (geheel onterecht overigens) de exorbitante huur van 7.000 dollar per maand van “madam” bekostigd die in het chique Hammarskjold Tower hotel vertoefde, hetgeen een SCHENDING van de VN-gedragscode was!
4. Het Nederlandse BuZa heeft tot 2x toe verhuiskosten betaald

En dat met een VN-salaris van 225.000 dollar bruto per jaar (de op één na hoogste salarisschaal, aldus Vrij Nederland)!
Salaris 2005 NETTO 134.331 dollar per jaar en in 2006 NETTO 144.968 dollar per jaar.
Bovendien… Ook aardig om te weten… Hoefde Herfkens vanwege haar functie met een internationaal karakter GEEN belasting te betalen, zij werd als gast gezien, waardoor het bovenstaande netto salaris BELASTINGVRIJ was!!!

Tijdslijn:
08-01-2008 Oud-minister Herfkens thuis na arbeidsconflict VN!
Vrij Nederland claimt dat Herfkens nu ten gevolge van haar te hoge kwaliteitseisen betreffende haar werk- en woon omstandigheden zonder contract en inkomsten thuis in “Maryland” zit in afwachting van…
10-01-2008 Is 7.000 dollar veel voor een appartement in New York?
Om een antwoord op de vraag: “Is 7.000 dollar veel voor een appartement in New York?” te vinden, gingen Freek Staps en Mark Kranenburg op onderzoek en kwamen tot het volgende resultaat.
Een gemiddelde 1 persoons appartement, daar betaal je gemakkelijk 2.000 dollar voor, doch voor 7.000 dollar krijg je wel het neusje van de zalm.
Herfkens bedacht waarschijnlijk dat omdat de Nederlandse overheid toch betaald, zij het wel verdiend zou hebben in een klein paleisje te overnachten, de staatsburger ziet er immers toch niets van en draait lekker op voor de kosten van haar overdadig luxe leventje.
Merkwaardige instelling en levensstijl overigens voor iemand die claimt zo gedaan te zijn met de armoede in de wereld, van zo iemand zou je toch wel wat meer soberheid verwachten.
11-01-2008 De zaak-Herfkens
De UNDP is al net zo’n kontendraaier als Wouter Bos…
Herfkens in de fout, of nee toch niet, ja toch wel, nee toch niet…
Zal wel te maken hebben met Beret Koenders die de UNDP eraan heeft herinnert dat Nederland de grootste financiële donor is aan de UNDP in 2006 en op de 2e plaats stond in 2007.
Het lijkt erop dat Bert Koenders (PvdA’s nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking) zowaar smeergelden betaald aan de UNDP om haar mening over te rectificeren!
12-01-2008 De Zaak-Herfkens – Het eigen belang van een Nederlandse armoedebestrijder – Reconstructie de zaak-Herfkens!
Kofi Anan (Secretaris-Generaal van de VN) benoemde de Nederlandse Eveline Herfkens in 2002 om de campagne voor de millennium doelstellingen te leiden.
(Herfkens voorheen minister van ontwikkelingssamenwerking onder PAARS kabinet Kok II.)
Slogan: “Make Poverty History!” – “Help armoede de wereld uit!”
Uiteindelijk in opspraak geraakt vanwege het versoepeld toepassen van regel – en wetgeving vanuit eigen belang!
Herfkens laat haar UNDP contract omzetten in een “SSA-contract” zodat zij wel in aanmerking kon komen voor een zogenaamde “GREEN CARD” voor een permanent verblijf in Amerika claimende dat zij geholpen zou worden door het “hoogste niveau van het Amerikaanse congres”.
Al met al een vrouw die met haar berg aan eisen uiteindelijk TE VER is gegaan!
Een uitstekend stuk uit Vrij Nederland!
14-01-2008 Arbeidscontract UNDP Eveline Herfkens online!
Een deel van Herfkens arbeidscontract waarin staat dat zij bekend is met de arbeidsvoorwaarden ondertekend en wel.
Bert Koenders, de nieuwe minister van ontwikkelingssamenwerking (pvda’er hoe kan het ook anders) probeert de zaak in de doofpot te stoppen door te claimen dat NIET meer na te gaan is of Herfkens de aanvraag heeft ingediend of niet en gaat daarbij voorbij de simpele feit dat Herfkens de subsidie heeft aangenomen ondanks dat zij dat NIET mocht, en daarbij haar klauw heeft gezet op een contract dat nog eens bevestigd dat zij afwist van de arbeidsvoorwaarden waarin dit uitdrukkelijk vermeld stond…
14-01-2008 Herfkens: Ik had geen tijd voor gedragsregels!
Herfkens met een basis salaris van 18.000 dollar bruto per maand kreeg vanuit het Nederlandse BuZa 7.000 dollar extra als huursubsidie, terwijl zij voor de VN werkzaam is en NIET voor Nederland!
Zij is na Ruud Lubbers, Jan Pronk, Ad Melkert de 4e Internationaal hooggeplaatste Nederlander die in opspraak is geraakt, aldus de Elsevier.
Ik zal niet zeggen dat je wanneer je een contract tekent, je ook alle arbeidsvoorwaarden op je gemak gaat doorlezen, maar je maakt mij ook NIET wijs dat je NIET eens de moeite neemt om jezelf van de hoofdlijnen op de hoogte te stellen, waarmee eventuele contractbreuk voorkomen kan worden zoals in dit geval het onbevoegd incasseren van extra subsidies.
16-01-2008 UNDP-baas: “Herfkens heeft de regels overtreden”!
Kermal Dervis (hoofd van UNDP) geeft aan dat Herfkens TEGEN de VN-regels in huursubsidie heeft ontvangen en maakt nogmaals duidelijk dat Herfkens in dienst was van UNDP en niet gedetacheerd door Nederland.
19-01-2008 De Zaak-Herfkens (2) – Herfkens honger!
Een verhaal dat duidelijk laat zien hoe je aan ARROGANTIE (het stellen van teveel kwaliteitseisen en voorkeur behandelingen) ten onder kunt gaan.
Frappant is dat uit GEEN ENKEL rapport van Herfkens is op te maken of haar campagne ENIG SUCCES heeft gehad in het UITROEIEN VAN DE ARMOEDE.
Herfkens salaris werd betaald uit de fondsen die zij werfde voor het UNDP, aldus “Vrij Nederland”.
25-01-2008 Herfkens ontving ten onrechte kwart miljoen van overheid !
Maxime Verhagen (BuZa) en Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) stuurden een rapport naar de 2e kamer waaruit blijkt dat Eveline Herfkens meer dan een kwart miljoen dollar teveel aan subsidies heeft ontvangen.
Verder kreeg ze nog een vergoeding voor pensioenopbouw, hoewel zij NIET voor Nederland werkzaam was, maar voor de VN.
23-02-2008 SP wil dat Herfkens geld zelf terugstort !
Ewout Irrgang (2e Kamerlid van de SP) vraagt zich af waarom Herfkens niet uit zichzelf de onterechte subsidies heeft teruggegeven.
Wouter Bos is echter van mening dat niet alleen de VN en BuZa, maar ook de PvdA zelf beschadigd zijn door deze affaire en schijnt de zaak liever in een doofpot te willen deponeren, aangezien er van zijn kant uit weinig reactie komt om de “frauderende” partijgenote te overtuigen de onterecht ontvangen som van in totaal 190.000 euro terug te geven.
24-02-2008 Geen steun voor oproep SP aan Herfkens!
Het CDA en de PvdA zijn niet blij met de oproep van de SP aan Herfkens om het onterecht ontvangen bedrag van 190.000 euro terug te geven.
Je zou haast verwachten dat zich nog meer van die “schijnheilige fraudeurs” in beide partijen ophouden (in ieder geval een merkwaardige houding van “rechtschapen” politici die een “voorbeeldfunctie” vervullen) ten koste van de belastingbetaler!
In ieder geval een klassiek voorbeeld van politiek correcte taal die je van antieke partijen als het CDA en de PvdA mag verwachten zodra de wantoestanden die zich binnen de politiek afspelen naar buiten treden!
09-01-2008 Article regarding Eveline Herfkens in Vrij Nederland!
Reactie van UNDP aangaande Eveline Herfkens (Engelstalig).
Herfkens heeft het originele contract laten ontbinden omdat zij anders NIET in aanspraak kwam voor een “GREEN CARD” om permanent in Amerika te mogen blijven en kreeg daarvoor een zogenaamd SSA-contract, zodat zij wel een aanvraag mocht indienen.
Verder claimt de UNDP dat Herfkens vanaf 2006 voor parttime werk werd betaald, alhoewel zij zogenaamd full time zou werken (iets wat sowieso NIET is te controleren aangezien Herfkens de neiging had van thuis uit te “werken”).
Verder claimt UNDP dat David Morrison gezegd zou hebben dat Herfkens in afwachting van een nieuw SSA contract thuis verbleef en doorwerkte?!?
Deze affaire zou berusten op misverstanden, doch er wordt met GEEN woord gerept over de Nederlandse subsidie van 190.000 dollar die NIET aangenomen mocht worden, hetgeen zij had kunnen weten, en welke zij (nu ze het zeker weet) niet terug wil geven!
Het blijkt dat Bert Koenders (de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking) intussen ook al 5 miljoen aan UNDP heeft gegeven, zat daar een addertje onder het gras wat betreft het bijstaan van partijlid Herfkens, wie zal het zeggen!
01-03-2008 Contract Eveline Herfkens!
Naar aanleiding van de publicatie van Vrij Nederland plaatste UNDP het contract van Herfkens van waaruit met NETTO bedragen werd uitgegaan (die u voor 2005 en 2006 bovenaan terug kunt vinden en verder belastingvrij zijn).
Herfkens contract werd opgezegd vanwege de aanvraag van de GREEN CARD, zij zou nu al enkele maanden 750 dollar per dag beuren (standaard staat hier 1 maand voor).
BuZa wil dat Herfkens haar “diplomatieke paspoort” inlevert!
18-04-2008 Herfkens weigert terug te betalen!
Tot 2x toe weigerde Eveline Herfkens de onterecht toegekende subsidie van 190.000 euro terug te betalen, zij vind dat zij “te goeder trouw” zoals dat zo netjes heet heeft gehandeld en als zij toe zou geven, zou zij zichzelf belasten door schuld te bekennen.
Terugvorderen van de subsidie kan alleen als blijkt dat bij een “onderzoek” van de UNDP aangetoond kan worden dat zij inderdaad “willens en wetens” de regels heeft overtreden.
Wel… Aangezien Bert Koenders (PvdA OntwSam) zich heeft laten horen wat betreft de subsidies die Nederland in het verleden aan de UNDP heeft gegeven samen met een nieuwe miljoenen subsidie (begint een beetje naar omkoping te ruiken) om de druk op de ketel wat op te voeren, betwijfel ik of de UNDP met een eerlijk onderzoeksresultaat naar voren komt en deze zaak alsnog in de doofpot geraakt ten koste van de belastingbetaler!
Één van Herfkens uitspraken: “Zij had GEEN zin om tegen een kale muur aan te kijken!”?!?
26-05-2008 Subsidie aan Herfkens ook fout van VN!
De juridische dienst van de UNDP concludeert dat zowel Herfkens, de VN en de Nederlandse Staat samen schuldig zijn aan het voorval met de onterecht afgegeven subsidiegelden.
Ofwel het zal wel op een schikking uitlopen waarbij alle 3 betrokken partijen er verder zonder kleerscheuren en gezichtsverlies onder deze affaire uitkomen.
Officieel is Herfkens NIET langer werkzaam voor de UNDP, doch opties blijven open.
Zal er wel vanaf hangen hoe deze affaire eindigt!
En ja hoor, precies zoals ik voorspelde (klik op de verklaring van de UNDP (Engelstalig bericht aan Maxime Verhagen) waarbij UNDP claimt dat hoewel Herfkens de VN-richtlijn 1.2j heeft gebroken zij dat mogelijk niet bewust heeft gedaan.
Zo.. Iedereen tevreden, verder GEEN gezichtsverlies voor de VN, UNDP, BuZa, Herfkens zelf en GEEN mogelijke dreiging meer van Bert Koenders om eventuele nieuwe subsidies aan de UNDP te bevriezen… Kosten voor rekening van de belastingbetaler die deze zonder morren betaald!
27-05-2008 Die 280.000 dollar hoort ze terug te storten!
“Iedere VN-ambtenaar wordt minstens twee keer vóór de officiële benoeming geconfronteerd met de interne gedragsregels, eerst in de aanstellingsbrief en daarna middels het afleggen van de ambtseed.”
“Herfkens had kunnen en moeten weten dat de huursuppletie van 280.000 dollar in strijd was met regel 1.2(j) van de voor haar geldende VN-gedragscode. Die regel verbiedt uitdrukkelijk het ontvangen van gelden van iedere VN-lidstaat.”
Een uitmuntend artikel uit NRC – Herfkens kan hierbij dus NOOIT claimen dat zij van niets wist!
01-07-2008 Melkert-Herfkens Scandal Continue!
Als we dachten alles gehad te hebben, blijkt dat we ook nog met “verjaringstermijnen” te maken krijgen, zoals op de link is te lezen.
Ook wordt hier gepraat over een simpel 2-regelig “sluitingsbriefje” dat al deze ellende had kunnen voorkomen!
Opzet of gewoonweg de volgende stommiteit in een alsmaar groter worden de reeks?

Eindconclusie:
De Overheid houdt onvoldoende toezicht bij het verstrekken van vergoedingen wat betreft rechtmatigheid!
Zeker wat betreft exorbitant hoge (huisvestings)kosten voor TOPambtenaren die notabene NIET eens in Nederlandse dienst zijn maar (zoals in dit geval) voor de VN werken.

Overigens…
Zo zie je maar weer dat TOPfuncties meestal ontaarden in één of andere vorm van fraude, de verleiding van het gemakkelijke geld werkt blijkbaar aanlokkelijk, en het maakt daarbij NIET uit dat door dit soort wanpraktijken er onvoldoende geld gaat naar projecten die het harder nodig hebben dan de eigen zakkenvullerij van TOPmensen en (ex)politici!

SPREUKEN:
“Hebzucht kent GEEN grenzen!”
“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel!”
“Boontje komt om haar loontje!”

Bizar is ook dat Nederland claimt zoveel te doen aan armoedebestrijding in de wereld (waar na al die jaaaren van investeringen nog steeds weinig van is te zien), terwijl de armoede in eigen land WEL ZICHTBAAR steeds verder toeneemt!

En wist U dat Ad Melkert de 2e man is bij UNDP, hoe integer is die “gast” eigenlijk?

Interessant is ook dat Herfkens in één van bovenstaande artikelen claimt door de Nederlandse ambassade op de hoogte te zijn gebracht van manieren om financiële voordelen te behalen als toeslagen en subsidies, en zij haar dus aangezet hebben tot het begaan van die fraude (want dat is het feitelijk… Ordinaire fraude en hoewel zoiets bijna nooit uit komt, had zij mogelijk vanwege haar hooghartige houding pech gehad!

Staff Rules voor personeel van de VN!
Herfkens rapport over de doelstelling van haar project in de UNDP om de armoede met 50% te verminderen en de verspreiding van hiv/aids tegen te gaan en dat alles voor 2015.
Elk weldenkend mens zou dit meteen afdoen als onmogelijk!

3 Reacties to “Eveline Herfkens”

  1. Jeangenie Says:

    De opsomming van bovenstaande feiten geeft aan dat de mensen die op de pvda stemmen niet een stem uitbrengen voor zichzelf maar voor de partijbonzen. Zieltjes winnen als er verkiezingen aankomen en vooral die beloftes doen die de stemmers (lees: het gepeupel) willen. Doe daarna wat je wil tot de volgende verkiezingen en de cirkel is rond. Tussen de verkiezingen maken ze voor elkaar de weg vrij om rustig te frauderen en te profiteren van dat vreselijke kapitalisme waar ze in Nederland zo tegen te keer gaan. Deze ruggegraatloze wezens verdienen de naam mens niet.

  2. Heaven Says:

    Ach flikker toch een eind op domme Nederlanders..elke 4 jaar stemmen jullie weer opnieuw voor deze linkse clubs ongeacht wat ze doen of laten.Google eens op politieke schandalen misschien gaan jullie ogen dan eens open.
    En maar zeiken op de PVV en Geert Wilders.
    Hij heeft meer in zijn pink dan jullie in je hele lichaam.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s