EUROPA wilde haar eigen “Europese Grondwet” invoeren, doch Frankrijk en Nederland staken daar in 2005 een stokje voor (De politiek in Nederland schuwde er niet voor middels dreigementen betreffende een oorlog en economische dip en het uitzenden van een “HOLOCOUST” filmpje inclusief Srebrenica taferelen de Nederlandse bevolking te bewegen JA te stemmen)!
Ja, de politiek deed er werkelijk ALLES aan om de bevolking te beïnvloeden.
Schandelijke CHANTAGE praktijken en pure INTIMIDATIE!
En zoiets wil zich VOLKSVERTEGENWOORDIGER noemen!

Zeg nou zelf…
Nederlands 1e referendum ooit wordt op onsmakelijke wijze gepresenteerd en gemanipuleerd door de overheid, hoe halen onze “volksvertegenwoordigers” het in hun hoofd de bevolking op te zadelen met een “KEUS” tussen een enthousiast “JA” en een “JA” met tegenzin?
Een referendum waarin ALLEEN JA gestemd mag worden, als het aan de politici ligt!
Deze politici zijn zeker NIET bekend met een VRIJE meningsuiting, die net zo goed een NEE in kan houden, een keuzemogelijkheid waar het Nederlandse volk (gelukkig) massaal gebruik van heeft gemaakt!
Als men ALLEEN maar JA mag stemmen, heeft een referendum sowieso GEEN enkel nut!
De politiek kan die “grondwet” er ook ZONDER tussenkomst van de bevolking doorheen drukken!
Alleen…
Politici worden steeds slimmer en plegen zich keer op keer steeds beter in te dekken tegen onvoorziene omstandigheden waarop zij kunnen worden afgerekend…

Wel…
Wat betreft die “Europese Grondwet”?
Het laatste woord is daar (helaas) nog niet over gezegd!
Het 1e NEE van de Franse en het 2e NEE van de Nederlandse bevolking werden gewoonweg genegeerd!
De Politiek sleutelde rustig verder aan de “Europese Grondwet”, gaf het een andere naam en verving wat minder belangrijke passages (de hoofdlijnen bleven gewoon gelijk, iets wat zij keer op keer in de video clips ook hebben toegegeven)!
Ja, de bevolking van Frankrijk en Nederland werd alsnog buiten spel gezet!

De politiek pleegde maakte zich eerst schuldig aan BEDREIGING en MANIPULATIE, daarna volgden KIEZERSBEDROG en ordinaire “OPLICHTING” !!!

Normalerwijze zou een referendum bindend moeten zijn (zeker in een Democratie)!
Niets blijkt minder waar te zijn!
De Europese leiders waren in het begin misschien wat overdonderd door het LEF van de bevolking die ondanks hun dreigementen toch massaal NEE stemden, maar herstelden zich opmerkelijk snel en gingen zowaar in de tegenaanval.
Nodeloos te zeggen dat in DE MEESTE lidstaten de beslissing over de Europese Grondwet door de politiek zelf is goedgekeurd!
Waar is de politiek BANG voor?
Een 2e NEE?
Is dat zo verwonderlijk?
Er zijn slechts WEINIG mensen die bekend zijn met de INHOUD van die “Europese Grondwet / Verdrag”, laat staan GOED bekend!
Om van die INTIMIDATIE door politici maar niet te spreken!

Afijn…
Zowel de “Landelijke- als de Europese politici” gaven met dat nieuwe “Europese Verdrag” duidelijk te kennen dat zij “DE KEUS VAN DE BEVOLKING NIET RESPECTEREN” en hun eigen agenda blijven nastreven!
GEEN ENKELE LIDSTAAT werd meer toegestaan om een VOLKSREFERENDUM te houden!
GEEN ENKEL LAND…
Op 1 na…
IERLAND…

Nadat de Nationale politici hun bevolkingen buiten spel hadden gezet, richtten alle ogen van de bedrogen en verbolgen bevolking zich “HOOPVOL” op Ierland!
Het ENIGE land dat bij machte bleek de aankomende “EUROPESE SUPERSTAAT” tegen te houden!
De dagen leken langzaam voorbij te strompelen en de spanning steeg naarmate de grote “dag des oordeels” aanbrak.
De dag waarop “VOOR EENS EN ALTIJD” beslist zou worden welke kant we met die grote asociaal onmenselijke bureaucratische kapitalen verspillende machine genaamd “Europese Unie” en haar steeds meer toenemende fascistische en kapitalistische machtsstructuur uit willen.

EU Grondwet / Verdrag: Tijdslijn voor een overzichtelijke analyse:

NOS Journaal Tijdslijn: EU Grondwet JA of NEE
Europees Parlement stemt in met grondwet, die in 2007 in werking moet treden.
12-01-2005 Brussel geeft startsein voor spannend jaar!
REFERENDUM – CDA en CU oorspronkelijk tegen, VVD voor als deze niet bindend is.
19-01-2005 Twijfel over Nederlands referendum EU-grondwet!
Linkse partij Spirit haakt af bij referendum, tegenstanders vrezen EU superstaat.
24-01-2005 Geen Belgisch referendum over Europese grondwet!
REFERENDUM – Initiatief Groenlinks, PvdA en D66 – VVD’er Hans Wiegel stemde in 1999 een correctief referendum weg.
25-01-2005 VVD stemt toch voor referendum Europa!
Europese grondwet – Nederlandse overheid voor, SP, onafhankelijk kamerlid Geert Wilders en het Comité Grondwet Nee zijn tegen, Burger weet niets over grondwet, SP wil geen marktwerking zorg, Nicolai stelt kleinere lidstaten meer macht.
26-01-2005 Campagne over referendum wordt harde strijd!
VVD’er Atzo Nikolaï coördinator met extra potje 1,5 miljoen voor “ja” campagne, in totaal 25 miljoen euro uitgetrokken voor referendum over Europese grondwet.
10-02-2005 Nicolaï mag extra geld ja-campagne gebruiken!
Als meerderheid bevolking tegen de Grondwet stemt, zal ook het CDA tegen de toestemmingswet voor de Grondwet stemmen. Verhagen komt met extra voorwaarden: ‘Bij een opkomst van minimaal dertig procent en een duidelijk ja of nee respecteren wij de uitslag.’
12-02-2005 Kamer respecteert uitslag referendum!
De Spanjaarden hebben zondag overtuigend ja gezegd tegen de Europese Grondwet (77% ja tegen 16% nee bij een opkomst van slechts 42% (90% onbekend met inhoud grondwet)), Spanje is fervent aanhanger van de EU en dat mag ook wel want zij beuren 86 miljard euro aan subsidies!
21-02-2005 Spanjaarden zeggen ja tegen EU-grondwet!
Spanje 1e land dat middels referendum instemt met Europese grondwet, Nederland houdt referendum in juni.
22-02-2005 Referendum grondwet waarschijnlijk op 1 juni!
De voorzitter van de referendumcommissie “Constantijn Kortmann” maakt bekend dat Nederlanders zich op wo 01-06-2005 kunnen uitspreken over de Europese Grondwet – De commissie stelt hiervoor een “leesbare samenvatting” op – De “regering” is voor de grondwet en VVD’er “Atzo Nicolai” promoot deze, terwijl Jan Marijnissen met z’n SP en Geert Wilders met z’n PVV tegen zijn.
23-02-2005 Referendum: Stemmen op 01 juni, maar waarover?
Geert Wilders gaat met een 35.000 euro belastinggeld kostende bustournee op pad om mensen over te halen NEE te stemmen.
04-03-2005 Wilders op tournee: “EU-grondwet Nee”!
Voor het éérst in de Nederlandse geschiedenis wordt er een referendum gehouden!
Spanjaarden stemmen voor – Fransen zullen naar verwacht NEE stemmen – Belangrijk om te weten is dat met dit nieuwe verdrag grote landen (Duitsland, Spanje) MEER invloed kunnen uitoefenen dan de kleinere (Nederland en België) – Nederlandse delegatie voorzitters van het Europees Parlement vinden dat Nederland voor moet stemmen.
08-03-2005 Europese Unie: Lastige keuze!
Spanje houdt zondag 13-03-2005 als 1e land een referendum over de grondwet en stemt waarschijnlijk voor – De grondwet moet in ALLE 25 lidstaten worden goedgekeurd om te worden aangenomen – De 1e 3 lidstaten die middels een parlementaire procedure de grondwet goedkeurden zijn Hongarijë, Litouwen en Slovenië – Polen en Tsjechië moeten wel een referendum houden, omdat anders het overwegend minderheidsparlement mogelijk negatief zou stemmen – Spanje stak 6 miljoen euro in een campagne voor de grondwet en huurde Johan Cruijff in – Europees parlementariër “Jo Leinen” vind dat 1 land NIET de invoering van de grondwet kan blokkeren.
09-03-2005 Grondwet: Als eerste voor Europa!
Het ANP meld dat wanneer Frankrijk NEE zou zeggen, het Nederlands referendum wel eens NIET door zou kunnen gaan, hetgeen bestreden wordt door “Herman Quarles van Ufford” (BuZa) – Een Frans NEE zou het einde kunnen betekenen van de grondwet!
05-04-2005 Regering denkt over afzeggen referendum!
Atzo Nicolaï claimt dat bij een Frans NEE het referendum toch doorgaat, en eerdere berichtgeving op een misverstand berust, doch Nicolai geeft wel toe dat in Januari WEL de mogelijkheid is onderzocht om het referendum af te gelasten.
14-04-2005 Referendum gewoon door bij Frans “NEE”!
De Franse Jacques Chirac claimt dat één Europa nodig zou zijn om de belangen van Europa te beschermen tegen landen als Amerika en China – De Fransen stemmen 29-05-2005 over de grondwet – Chirac claimt Frankrijk als het Europese zwarte schaap als het NEE stemt.
15-04-2005 Chirac maakt zich hard voor “JA” EU grondwet!
Het aantal Franse NEE stemmers neemt toe en het aantal Nederlandse JA stemmers neemt af van – Chirac geeft aan NIET af te treden bij een Frans NEE en Balkenende geeft aan NIET af te treden bij een Nederlands NEE.
16-04 2005 Verzet tegen EU-grondwet groeit!
Volgens Donner (VVD) is er een grotere kans op oorlog als Nederland NEE zou stemmen – Donner is voorstander van een Europese overheid – De Volkskrant onthulde een geheim regeringsonderzoek over de Europese Grondwet – Het aantal ja stemmers neemt af naarmate men meer weet over de inhoud van de grondwet.
18-04-2005 Donner: Kans op oorlog bij nee-stem grondwet!
Groot-Brittannië laat doorschemeren dat bij een Frans NEE er GEEN Brits referendum komt, al betwist Tony Blair dit, aldus de Guardian – Als Groot-Brittannië NEE stemt heeft Groot-Brittannië een probleem, als Frankrijk NEE stemt heeft Europa een probleem – De Britten stemmen op 05-05-2005 en zouden GEEN vertrouwen hebben in Blair.
18-04-2005 Geen Brits EU-referendum bij Frans “NEE”!
CDA en PvdA eisen een minimum opkomst van 30% – Het CDA wil bovendien dat tenminste 60% JA of NEE stemt, aldus Van Aartsen (VVD) – Volgens Van Aartsen maakt een Nederlands NEE heronderhandeling over het verdrag verder onmogelijk (geheel in tegenstrijd met het NEE van de Denen betreffende het Verdrag van Maastricht waarmee zij uitzonderingsbepalingen kon afdwingen).
19-04-2005 VVD: Opkomst eis is belediging kiezers!
Pech voor Chirac, zijn pogingen om Frankrijk tot een JA te bewegen lijken een mislukking, het NEE kamp wint steeds meer terrein.
22-04-2005 Peiling: Kans op Frans “NEE” groter dan ooit!
Balkenende promoot op een Haags terras een JA voor de grondwet – Meerderheid wil NEE stemmen vanwege met als hoofdreden: “Europese Unie heeft meer nadelen dan voordelen” en op de 2e plaats komt: “Uitbreiding van de EU tot 25 of meer landen” – CDA hamert weer op minimale opkomst van 30% en minimale stemmers 60% JA of NEE.
23-04-2005 Peiling grondwet: Grote kans op “NEE”!
Ben Bot (CDA-BuZa) geeft GEEN LOR om peilingen waaruit blijkt dat een meerderheid NEE gaat stemmen – Bot claimt zelf peilingen te hebben lopen waaruit een meerderheid voor JA zal stemmen – Elsevier adviseert NEE en Bot begrijpt dat niet.
25-04-2005 Bot geeft “geen lor” om peilingen referendum!
Volgens de “Edmund Burke Stichting” hebben 14 academici, journalisten en politici opgeschreven waarom men NEE moet stemmen (Europa wordt te groot en te machtig) – De Burke stichting schijnt banden te hebben met Geert Wilders, doch claimt onpartijdig te zijn, toch stappen 5 bestuursleden op.
26-04-2005 Van links tot rechts : Pleidooien tegen grondwet!
Maxime Verhagen wil met PvdA en GroenLinks actie voeren VOOR de grondwet, doch deze gaan hier niet op in, doch D66 zag WEL iets in dat plan.
27-04-2005 Grondwet: Oppositie gaat niet in op avances CDA!
De Europese grondwet ontneemt Nederland het vermogen om zelf het integratiebeleid te bepalen en om haar verzorgingsstaat te beschermen – Kok en Balkenende hebben de afgelopen jaren de belangen van de Nederlandse burger verkwanselt door het wegnemen van zeggenschap en het aangaan van Europese verplichtingen – De nieuwe grondwet maakt het nog gemakkelijker een Nederlandse stem weg te stemmen, de 6 grootste landen zouden name(n)lijk 3/4 van het stemrecht krijgen als daar nog een land als Turkije bij zou komen, is de Nederlandse stem zo goed als NIETS meer waard – Het immigratiebeleid wordt een Europese zaak vanwege het hoge uitkeringssysteem komen er dan steeds meer kanslozen naar Nederland – Zo zouden die mensen uit met name Afrika en Latijns-Amerika die Spanje momenteel egaliseert binnen enkele jaren in Nederland een uitkering kunnen krijgen met alle gevolgen van dien.
27-04-2005 Een zwart scenario!
Balkenende claimt dat tegenstanders LIEGEN over Europa, een vergroot defensie uitgaven patroon zou niet waar zijn evenmin als dier onvriendelijkheid, Nederland zou NIET minder te vertellen hebben en de nationaliteit zou gewaarborgd blijvenen tot slot zou de toetreding van Turkije NIETS met de grondwet te maken hebben.
28-04-2005 Premier opent aanval op tegenstanders grondwet!
Volgens radiozender RTL zou een meerderheid van de Fransen JA stemmen voor de grondwet.
30-04-2005 Peiling: Toch Frans “JA” voor Europese grondwet!
Balkenende claimt dat Nederland NIETS te winnen heeft bij een NEE tegen de grondwet en dat het koningshuis VOOR een grondwet is – Een NEE zou schadelijk zijn voor de reputatie van Nederland.
10-05-2005 Balkenende in Elsevier: “Nee-stem is zinloos”!
Veel ministers weten niet eens waarom Nederland JA zou moeten stemmen en hebben spiekbriefjes nodig om hun standpunten te kunnen verdedigen (het gaat om 39 geplastificeerde kaartjes met spreuken VOOR de grondwet en antwoorden voor de meest voor de hand liggende vragen – Kaart 33 “Hoezo alleen betalen. Moet je eens kijken wat we terugkrijgen van Europa.” en kaart 34 “Nederland profiteert enorm van de EU.” of kaart 18 “De Grondwet creëert dus geen SUPERstaat (…). Dat is goedkope bangmakerij (en dus SUPERdom).” – Volgens Balkenende moet Nederland JA stemmen, al is het maar uit idealisme.
12-05-2005 Hulp voor ministers bij promoten grondwet!
Bot (CDA – BuZa) NEE tegen grondwet leidt tot economische dip (hetzelfde zei José Manuel Barros vanochtend tegen de Fransen) – Laurens Jan Brinkhorst (D66 – EcoZa) claimt dat bij een NEE het licht uit gaat – Rita Verdonk (VVD – VreZa) claimt dat bij een NEE Nederland vol stroomt met asielzoekers.
18-05-2005 Bot: Nee tegen grondwet leidt tot economische dip!
De Luxemburgse voorzitter van de EU zegt dat Nederland, Duitsland en Zweden minder hoeven te betalen en in de EU-begrotingsplannen gesnoeid gaat worden (Nederland is de grootste netto-betaler aan de EU) – Groot-Brittannië had in de 80’er jaren een flinke korting bedongen op de bijdrage aan de EU.
Geert Wilders bij NOVA (19 mei 2005)

19-05-2005 EU-voorzitter wil bijdrage Nederland verlagen!
De VVD wilde vandaag een spotje uitzenden over de Europese grondwet met daarin de holocaust en Srebrenica verwerkt en de vermelding “Dit nooit meer”, doch het spotje werd al snel weer terug getrokken door VVD’er Jules Maaten vanwege de averechtse werking die ervan uitging, hij stelt dat er GEEN oorlog komt dat Europa dan beter kan optreden in het buitenland – Barroso stelt dat als Frankrijk EN Nederland NEE zeggen, Europa gefaald heeft – Jean-Claude Juncker stelt dat met een NEE 20 jaar Europese integratie wordt teniet gedaan.
20-05-2005 VVD trekt holocaust spotje voor “JA” terug!
Barroso is TEGEN een lagere bijdrage van Nederland aan de EU, hij wil het budget zelfs verhogen zodat Nederland 1 miljard meer gaat betalen – Groot-Brittannië zou haar in de 80’er jaren behaalde korting (4,4 miljard euro) kwijtraken – Jean-Claude Juncker geeft te kennen dat met een Frans NEE de grondwet valt.
20-05-2005 Barroso tegen lagere EU-bijdrage Nederland!
NSS peilingbureau en Nova melden dat het aantal Nederlanders dat TEGEN stemt is opgelopen naar 63% terwijl de opkomst rond de 40% zal liggen.
21-05-2005 “Aantal NEE-stemmers neemt flinke voorsprong!”
Het Britse “The Sunday Telegraph” meldt dat er een “Plan B” klaar ligt bij een NEE van Frankrijk zijnde een spoedverklaring dat het ratificatieproces gewoon moet doorgaan en Frankrijk opnieuw moet stemmen als alle 25 lidstaten de grondwet hebben goedgekeurd – De Zweedse Lars Ohly en Peter Eriksson claimen dat de grondwet dood moet zijn bij een Frans NEE en dat de Zweden het stom vinden om door te gaan met iets dat dood is, terwijl Bosse Ringholm (EuroZa) door wil gaan.
22-05-2005 Wel geheim plan-B bij Frans “NEE”!
Joschka Fischer Duitese (BuZa) wil dat Nederlanders VOOR stemmen, een NEE betekend een zwak Europa en bij een JA ontwikkelen de Oost-Europese lidstaten zich economisch sneller, waar de grootste netto-betalers baat bij zouden hebben.
22-05-2005 Duitse minister roept Nederlanders op tot “JA”!
José Manuel Barroso bezorgd over groeiend negativisme in Frankrijk en Nederland – Ook hier weer het “Plan B” een ratificatieproces waarmee de negatieve stemmers worden gepasseerd – Lubbers claimt dat Nederlanders NIET gewend zijn aan referendums en de Europese Unie de laatste tijd te snel is gegaan – Comité grondwet NEE klaagt Staat aan vanwege 3,5 miljoen extra subsidie aan JA-campagne (in de referendumwet wordt gesproken over een bedrag van 1 miljoen dat over beide kampen moet worden verdeeld).
23-05-2005 Barroso: Zorgen over EU-peilingen!
Wouter Bos (PvdA) wil een nieuw referendum (over 1 1/2 jaar) bij een Nederlands NEE tegen de grondwet – De Belgische Guy Verhofstadt wil dat Nederland zich VOOR de grondwet uitspreekt: “Het is onbegrijpelijk dat Nederland als grondlegger van de EU zich TEGEN de EU uitspreekt”.
24-05-2005 Bos: Nieuw referendum bij “NEE” tegen grondwet!
CDA, VVD en D66 willen GEEN nieuw referendum bij een Nederlands NEE tegen de grondwet – Hans van Baalen (VVD): “Je kunt de bevolking niet eerst om een uitspraak vragen en als de uitkomst niet bevalt nog eens met een herkansing komen” – Lousewies van der Laan (D66): “Nee is nee en dan moet je niet dezelfde vraag blijven stellen” en “Bos gedraagt zich als iemand van de “politieke elite”, die toch wel doet wat hij wil” – Ben Bot (VVD): “Twijfelaars op 01-06-2005 kunnen beter thuis blijven, dan “uit cynisme” nee te stemmen”.
24-05-2005 Coalitie: Nieuw referendum bij Nederlands “NEE” onacceptabel!
De rechter bepaalde dat het JA-kamp de 3,5 miljoen euro mag gebruiken (voor een nieuwe informatiefolder en reclamespotjes) om de Nederlanders over te halen om JA te stemmen.
25-05-2005 Rechter: Extra geld voor “JA”-campagne mag!
Oostenrijk heeft als 8e land VOOR de grondwet gestemd (parlementsbesluit geen referendum), Jörg Haider Barbara Rosenkranz wilden een referendum vanwege de grote impact van de Europese grondwet, doch bondskanselier Wolfgang Schüssel vond dat het volk voldoende was ingelicht en het besluit door de politiek genomen kon worden.
25-05-2005 Oostenrijk schaart zich bij “JA” kamp!
De Franse Chirac probeert nog één keer de Fransen over te halen om JA te stemmen, want zondag 29-05-2005 gaan de Fransen stemmen, Chirac claimt dat met een NEE Frankrijk aan invloed verliest binnen de EU en Europa een vrijhandelszone wordt zonder ambitie.
27-05-2005 Chirac vraagt Fransen “JA” te stemmen!
De Duitse bondsraad stemt VOOR de Europese grondwet (geen referendum).
27-05-2005 Ook Duitse Bondsraad voor Europese Grondwet!
Franse oud-premier Valéry Giscard d’Estaing vind dat landen die de grondwet afkeuren eind volgend jaar opnieuw een referendum moeten houden, heronderhandelen over de inhoud is echter GEEN optie.
27-05-2005 Ontwerper grondwet: Opnieuw stemmen!
Balkenende claimt dat hij NIET weet hoe hij een Nederlands NEE moet uitleggen tegenover Brussel – “Als Nederland NEE zegt sta IK voor gek in Brussel”, aldus Balkenende.
28-05-2005 Balkenende: Nederland staat voor gek bij “NEE”!
29-05-2005 De dag van het Franse referendum – Men verwacht een opkomstpercentage van 75%.
29-05-2005 Hoge opkomst bij referendum Frankrijk!
Uitslag Franse referendum 55% NEE en 45% JA bij een opkomst van ruim 70%, een zware nederlaag voor de Franse president Jacques Chirac – premier Jean-Pierre Raffarin riep twijfelaars op zondag te gaan vissen ipv te stemmen – Het NEE was vooral te wijten aan de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU en de verdere liberalisering van de Europese dienstenmarkt – Spanje stemde VOOR middels een referendum, de andere 8 lidstaten waaronder Duitsland stemden voor middels een politiek parlementaire goedkeuring.
30-05-2005 Fransen zeggen “NEE” tegen Europese grondwet!
Één van de gevolgen van het Franse NEE is in ieder geval de aftreding van de on populaire premier Raffarin, verder blijft Frankrijk verder aan haar EU-verplichtingen voldoen – Michèle Alliot-Marie (Def) claimt dat de Franse Nederlaag van de grondwet tevens een nederlaag voor Europa is.
30-05-2005 Toekomst Franse regering onzeker na “NEE”!
Tony Blair claimt dat de Europese Unie een tijdje van bezinning nodig heeft om het Franse NEE te verwerken – Jack Straw (BuZa) Franse NEE ook gevolgen voor Groot-Brittannië – Franse NEE extra zware last op schouders Blair – Belgische Jean-Luc Dehaene bang dat Europa na Franse NEE in “winterslaap” gaat – Spaanse krant “El Mundo” Fransen egoïstisch en star.
30-05-2005 Grondwet: Blair roept op tot bezinning!
Chirac: 55% Fransen TEGEN grondwet en uitslag referendum respecteren (dacht door een referendum met grote meerderheid te winnen) – Luxemburgse premier Juncker “Europese grondwet niet dood en ratificatieproces Europese grondwet moet gewoon doorgaan” – Balkenende teleurgesteld over Franse NEE – Schröder betreurt Franse NEE.
30-05-2005 Belangen Frankrijk zijn moeilijk te verdedigen!
De Europese Commissie en Borrell (Europees Parlement): “Als 6 landen de grondwet afkeuren is deze totaal afgeschoten, als 5 landen de grondwet afkeuren moet eerst overleg worden gepleegd” verwijzend naar artikel 30 (Europese leiders gebonden poging te doen grondwet te ratificeren, het is echter geen juridische plicht).
30-05-2005 Grondwet definitief van de baan na 6x nee!
Peiling Maurice de Hond 59% Nederlanders stemt NEE en 41% stemt JA bij een opkomst van 48% – De CDA neemt de uitslag alleen over als die hoger is dan 55%.
31-05-2005 Peiling: Meerderheid tegen grondwet!
Geert Wilders vind dat de Nederlandse politici op moeten stappen bij een NEE van de bevolking en denkt hierbij vooral aan Bot (BuZa) – SP en SGP denken hierbij aan Nikolaï (EurZa), doch Balkenende wil er niets van weten – Balkenende zou gezegd hebben dat Nederland de Fransen een lesje moest leren door JA te stemmen, aldus Mat Herben – Verschil referendums, Frans referendum WEL bindend en Nederlands referendum NIET bindend.
31-05-2005 NEE-kamp denkt aan aftreden Bot en Nicolaï!
Peiling Maurice de Hond 55% tegen, peiling NSS 54% tegen en peiling TNS NIPO RTL 62% tegen – Europees Parlement organiseert spoedzitting 02-06-2005.
01-06-2005 Nederlanders vellen oordeel over grondwet!
“De Nederlandse politiek smeekt om een JA, doch de bevolking staat klaar om Europa een genadeklap te geven” – “Nederlanders van nature Europeanen hebben een sterke afkeer van Europa gekregen” – “Tegenstanders van de gevestigde orde maken de dienst uit” zijn enkele van de buitenlandse krantenkoppen.
01-06-2005 Buitenlandse media over het Nederlandse “NEE”!
50% Van de bevolking heeft al gestemd, en de meerderheid 55%-60% stemde TEGEN de grondwet – Jose Manuel Barroso roept Europese lidstaten op te wachten met het ontplooien van nieuwe activiteiten.
01-06-2005 Opkomst referendum boven 50%
Opkomst referendum 63% waarvan 62% TEGEN stemde, waarmee de uitslag voldeed aan de door het CDA gestelde eisen, te weten een opkomst van minimaal 30% met 55%-60% JA of NEE stemmers, waarbij het parlement zich genoodzaakt voelt de uitslag van het referendum serieus te nemen.
01-06-2005 Referendum: 62 Procent tegen grondwet!
Europese leiders teleurgesteld in Franse EN Nederlandse NEE tegen de grondwet – Franse Chirac en Duitse Schröder roepen desondanks op om verder te gaan met het ratificatieproces – Britse Straw zet vraagtekens bij toekomst van Europese Unie en kans op Brits referendum klein – Italiaanse Giulio Tremonti “Het is gedaan met de Europese Grondwet” – Denemarken blijft bij referendum op 27-09-2005.
01-06-2005 EU-leiders willen verder!
62% Nederlanders TEGEN Europese grondwet – Balkenende en Zalm verzoeken tot intrekking goedkeuring grondwet en adviseren doorgaan met ratificatie rest EU lidstaten – Duitse bondskanselier Gerhard Schröder betreurt Nederlandse beslissing – Franse president Jacques Chirac & Britse minister Jack Straw vragen zich af welke koers EU moet varen – Luxemburgse Jean-Claude Juncker grondige analyse nodig – Deense referendum 27-09-2005 gaat gewoon door.
02-06-2005 “NEE” komt hard aan in Den Haag en Brussel!
Kabinet trekt goedkeuring grondwet in – Mat Herben blij Nederlanders niet gezwicht voor bangmakerij – Balkenende kloof EU en politiek met burger zichtbaarder dan ooit.
02-06-2005 Kabinet trekt voorstel goedkeuring grondwet in!
Balkenende: Kabinet wil dialoog met bevolking over toekomst Europa – Onvrede tempo ontwikkelingen EU – Van Aartsen: Discussie niet meer dan symboolpolitiek – Balkenende en Bot: Geen excuses voor harde toon naar referendum.
02-06-2005 Kabinet wil dialoog met bevolking over Europa!
Peiling Newcom (universiteit Twente) meldt dat 83% Nederlanders meer betrokken willen worden bij politieke beslissingen en meer referendums willen en 58% vind dat die referendums bindend moeten zijn.
02-06-2005 Nederlanders wil vaker referendum!
Peiling in Denemarken geeft aan: “39% TEGEN, 30% VOOR en 31% GEEN MENING”.
02-06-2005 “NEE” stemmers nu ook in Denemarken in de meerderheid!
Franse Chirac gaat naar Duitse Schröder om over de crisis te praten vanwege Nederlandse “NEE” – Griekenland roept Europa op zich NIET van de wijs te laten brengen door het Franse en Nederlandse NEE – Tsjechië claimt referendum gaat door – Groot-Brittannië onzeker.
02-06-2005 Chirac naar Berlijn voor overleg EU-crisis!
Duitse Schröder wil ratificatie door laten gaan en krijgt verkiezingsnederlaag te verwerken – Britse Tony Blair wil grondwet begraven – Duitse Gerhard Schröder krijgt verkiezingsnederlaag te verwerken – Ierse Dermot Ahern (BuZa) twijfelt over doorgaan referendum in Ierland – Italië pleit voor herinvoering Italiaanse Lire als betaalmiddel.
03-06-2005 Blair en Schröder botsen over grondwet!
Nederland kan korting krijgen van 350 miljoen euro op bijdrage EU – Atzo Nicolaï wil aanbod bestuderen en Gerrit Zalm (VVD) vind korting te laag en wijst voorstel af – Blair wil opschorting ratificatieproces tegen gezichtsverlies Britten zouden massal NEE tegen grondwet stemmen.
03-06-2005 Zalm wijst kortingsvoorstel Luxemburg af!
José Manuel Barroso wijst op Franse NEE bij Europese Defensieve samenwerking in 1954 en wil Europa “verbeteren” – Franse Chirac en Duitse Schröder bang dat Britse Blair grondwet dood verklaart voor zij de kans krijgen te onderhandelen – Conflict over EU bijdrage.
04-06-2005 Barroso: Crisis zien als kans!
Franse Chirac en Duitse Schröder zetten Britse Blair onder druk om grondwet NIET door te verklaren – Duitse Edmund Stoiber claimt Chirac en Schröder SAMEN grondwet laten mislukken vanwege BELOFTE toetreding Turkije.
05-06-2005 Schröder en Chirac zetten Blair onder druk!
Britse Jack Straw (BuZa) trekt voorstel referendum Groot-Brittannië – Chirac en Schröder willen WEL doorgang referendum Groot-Brittannië.
06-06-2005 Geen EU-referendum voor Groot-Brittannië!
Tsjechische Paroubek trekt voorstel Tsjechisch referendum in vanwege grotere kans op NEE na Brits voorstel grondwet in ijskast te plaatsen.
07-06-2005 Voorlopig geen referendum Tsjechië!
Europees Parlement ziet GEEN uitweg crisis Frans en Nederlands NEE – Barroso wil bezinningsperiode met “Plan D (Democratie en Debat door te LUISTEREN naar de burgers) – Europees Parlement geeft toe dat EU te snel ging (behoefte MINDER wetgeving vanuit Brussel) – Toetreding Bulgarije en Roemenië gepland voor begin 2007.
08-06-2005 Europees parlement ziet geen uitweg crisis grondwet!
Balkenende eist verlaging EU-bijdrage – Schröder soepel met EU-bijdrage – Blair voor behoudt korting EU-bijdrage (4,5 miljard euro) – Wim Kok genoemd om EU crisis te bezweren.
09-06-2005 Balkenende eist nogmaals verlagen EU-bijdrage!
EU schrapt in begrotingsplannen – Italiaanse Silvio Berlusconi dreigt met VETO als Italië haar 8 miljard euro subsidie verliest – Chirac wil dat Blair zijn uitzonderingspositie (korting 4,5 miljard euro op EU-bijdrage) opgeeft.
09-06-2005 Italië wil meer geld en dreigt met Veto!
Blair bereid korting op te geven bij grondige herziening EU-begroting (forse verlaging landbouw subsidies) – Britse korting EU-bijdrage ten koste van nieuwe lidstaten Polen en Slowakije.
10-06-2005 Hervorming Europese begroting noodzakelijk!
Chirac WEIGERT discussie verlaging landbouw subsidies – Blair: “Als Groot-Brittannië miljardenkorting kwijtraakt, dan Frankrijk miljarden landbouw subsidies”.
10-06-2005 Europese ruzie om begroting loopt hoger op!
Nederland ontevreden miljoenen korting EU-bijdrage – Groot-Brittannië wil behoudt eigen miljarden korting – Fransen willen behoudt landbouw subsidies – Italië wil meer geld voor relatief armoedige zuiden.
13-06-2005 Akkoord EU-begroting lijkt steeds verder weg!
Luxemburg wil Britse korting bevriezen – Blair weigert miljarden korting op te geven – Duitsland: “Britten nationale egoïsten” – Frankrijk: “Britten solidariteit ondermijnend”.
14-06-2005 Blair verwerpt plan bevriezing EU-korting!
Zweedse premier Persson en Duitse vice-voorzitter EC Günter Verheugen willen uitstel deadline grondwet.
14-06-2005 Zweden wil uitstel deadline grondwet!
José Manuel Barroso wil grondwet in ijskast en pauze voor ratificatieproces – Na Franse en Nederlandse NEE is er een groeiende steun voor het NEE kamp – Denemarken overweegt intrekking referendum 27-09-2005 – Luxemburgse NEE stemmers stijgen naar 45% – Ierland, Portugal en Tsjechië zien GEEN toekomst in grondwet en Zweden wil uitstel.
15-06-2005 Barroso: Grondwet voorlopig in ijskast!
Nederland koploper EU-bijdrage met 5 miljard euro – Jüncker korting Nederland maximaal 500 miljoen.
15-06-2005 Jüncker: Geen extra korting voor Nederland!
Ierland en Denemarken stellen referendum uit – Tsjechië wil ratificatieproces opschorten.
17-06-2005 Ierland stelt referendum over grondwet EU uit!
Invoering grondwet 11-2006 gaat niet door – EU-grondwet NIET dood verklaard – Onenigheid Europese bijdrage.
17-06-2005 EU kiest voor periode van bezinning!
Ratificatie grondwet niet voor half 2007, aldus Jüncker en GEEN nieuwe onderhandelingen tekstverandering grondwet – 10 landen ratificeerden grondwet waarvan 8 via parlementaire beslissing – Balkenende wil nationaal en internationaal debat – Britse Straw (BuZa) dreigt voor 3e keer met VETO bij opheffing eigen 4,5 miljard korting EU-bijdrage.
17-06-2005 Europese grondwet niet voor halverwege 2007!
Poolse Premier Marek Belka stelt referendum 09-10-2005 uit vanwege te lage steun grondwet – Tsjechië en Groot-Brittannië gelasten referendum af.
21-06-2005 Polen stelt referendum Europese grondwet uit!
Afwijzing grondwet schuld aan Kabinet (onduidelijke en rommelige JA-campagne), Gerrit Zalm (ondemocratisch opgedrongen en dure euro), mogelijke toetreding Turkije, Laurens-Jan Brinkhorst (lichten uit doemscenario) en Bot (economische dip doemscenario) (Jammer, doch GEEN enkel woord over de HOLOCAUST videoclip van de VVD).
05-07-2005 “NEE” tegen grondwet schuld kabinet!
Maltese premier Lawrence Gonzi parlement stemt VOOR grondwet (Malta slechts 400.000 inwoners en GEEN referendum).
07-07-2005 Parlement Malta neemt EU-grondwet unaniem aan!
Referendum Luxemburg 56,5% VOOR grondwet 44,5% TEGEN grondwet bij verplichte OPKOMST (slechts 200.000 18+ inwoners en groot economisch profiteur EU) – Luxemburgse Jüncker heeft hoop voor grondwet.
10-07-2005 Luxemburg zegt ja tegen Europese grondwet!
Belgische Karel De Gucht (BuZa) Frankrijk en Nederland moeten referendum over doen want NEE stemmen waren tegen wanbeleid eigen regeringen gericht.
01-09-2005 Belgische minister: Nieuw referendum grondwet!
Pechtold (D66 BestVern) overweegt herschrijven grondwet – Plan oprichting 140p burger forum (adviesorgaan burger politiek) – Weisglas (voorzitter 2e kamer) verwijt politici die politici bekritiseren aan nestbevuiling te doen – Pechtold: “Het enigste probleem van Den Haag is Den Haag zelf”.
21-11-2005 Pechtold overweegt herschrijven grondwet!
Oostenrijkse Ursula Plassnik (BuZa) wil gesprekken grondwet hervatten – Onderhandelingen EU-begroting verlopen stroef.
19-12-2005 Nieuwe gesprekken Europese grondwet in 2006!
Ben Bot (BuZa) van grondwet GEEN sprake meer Frans en Nederlands NEE zeggen genoeg.
11-01-2006 Europese grondwet voorgoed verleden tijd!
Franse president Jacques Chirac wil hervorming grondwet met belangrijkste stukjes intact, zijnde justitie, binnenlands-, buitenlands- en veiligheidsbeleid en een grotere rol van nationale parlementen – Duitse bondskanselier Angela Merkel wil handhaving grondwet met ingebouwd protocol voor NEE stemmers.
12-01-2006 Nederland moet debat over grondwet hervatten!
Oostenrijkse Ursula Plassnik wil snel besluit grondwet tijdens diner EU-top Brussel – 14 EU-landen keurden grondwet goed (merendeel via parlementaire goedkeuring) toestemming nodig van ALLE 25 lidstaten wil grondwet worden doorgevoerd.
23-03-2006 Luxemburg wil snel besluit Europese grondwet!
Maltese president Edward Fenech Adami: “Grondwet kan alsnog worden ingevoerd indien Nationale Parlementen meer invloed krijgen” of anders alleen de 1e 2 delen van de grondwet invoeren (de rest zou in andere verdragen zijn vastgelegd).
05-04-2006 Malta wil aangepaste EU-grondwet!
Duitse bondskanselier Angela Merkel wil grondwet zonder enig concreet voorstel en ondanks Frans en Nederlands NEE alsnog invoeren – Estland (15e land) ratificeerde grondwet?!?
11-05-2006 Merkel pleit voor invoering Europese grondwet!
Ben Bot (CDA BuZa) blijft grondwet steunen ondanks zeer negatieve uitkomst internet enquête eigen ministerie – 67% TEGEN uitbreiding met Turkije – 52% TEGEN uitbreiding met Bulgarije en 54% TEGEN toetreding Roemenië – Bot: “Als je aanhobbelt achter wat mensen willen heb je GEEN regering nodig” – Nederland in Europa.
20-05-2006 Bot negeert mening Nederlanders over EU!
Elsevier stelt dat de vragen op een enquête van de overheid (opgesteld door Ben Bot (BuZa) en Atzai Nicolaï EurZa) misleidend zijn opgesteld en geeft een aantal voorbeelden.
Onderzoeksresultaten komen van Anker Solutions en van Public Opinion.
22-05-2006 Wat er niet deugt aan de Europa enquete!
Oostenrijkse bondskanselier Wolfgang Schüssel dringt aan op oplossing grondwet – Ben Bot (CDA BuZa) geeft aan grondwet is dood.
24-05-2006 Schüssel wil in 2008 oplossing EU-grondwet!
EU lidstaten krijgen 1 jaar bedenktijd, ondertussen wordt gewerkt aan een nieuw “Europees verdrag” – Kroatië mogelijk 2009 toetreden, aldus Ben Bot, nieuw verdrag mag GEEN grondwet heten – Oostenrijkse Ursula Plassnik (BuZa): “Naam NIET belangrijk, inhoud wel” – Onderzoek wijst uit dat Nederlanders vinden ZONDER EU beter af te zijn.
27-05-2006 Jaar extra bedenktijd over Europese grondwet!
Wil het Europees Parlement de grondwet er doorheen krijgen, zal men tenminste de naam moeten veranderen, want het WOORD “grondwet” is dood – Groot-Brittannië en Polen zouden de inhoud van de grondwet graag gewijzigd zien.
29-05-2006 Grondwet wil maar niet sterven!
Ben Bot wil een nieuwe Europese grondwet die duidelijk afwijkt van het origineel en GEEN aanpassing hierop – Duitse Angela Merkel houdt vast aan versneld invoeren grondwet.
15-06-2006 Bot wil nieuwe Europese grondwet!
Wouter Bos (PvdA): “Eventuele nieuwe grondwet alleen via nieuw referendum en VVD’er Mark Rutte kwetsbaar als kabinetspartner”.
04-07-2006 Bos: EU-grondwet alleen na nieuw referendum!
Europese grondwet NIET dood ondanks Frans en Nederlands NEE, hebben 18 landen (grotendeels via politieke beslissingen en niet via volksreferendum) ingestemd – SP wil minder liberalisering en defensie – Hans Blokland (CU) ziet EU-president NIET zitten – Sophie in ’t Veld (D66) wil NIETS schrappen – Ria Oomen (CDA) wil GEEN minister benoemen die TEGEN de grondwet is – In nieuw verdrag moeten EU-lidstaten VETORECHTEN inleveren en komt er een EU-PRESIDENT.
14-01-2007 Partijen zeer verdeeld over toekomst Europese grondwet!
Franse presidentskandidaat Ségolène Royal wil in 2009 nieuw Frans referendum – Duitse bondskanselier Angela Merkel spreekt van: “historische fout” bij doodverklaring Europese grondwet.
17-01-2007 Royal wil nieuw Frans Referendum EU-grondwet!
Duitse bondskanselier Angela Merkel claimt dat als binnen 2 jaar de impasse rondom de grondwet niet is doorbroken er sprake is van een “historische fout”, zij wil voor voorjaar 2009 een nieuwe grondwet.
17-01-2007 Merkel waarschuwt voor historische fout!
Nederlandse overheid geeft TE WEINIG informatie omtrent de status van de grondwet – Nog steeds wijst 60% een nieuwe grondwet af.
17-01-2007 Nederlander ontevreden over stilte rond grondwet!
Een conferentie eind februari in Luxemburg is afgeblazen (Frankrijk en Nederland waren NIET uitgenodigd) en weigerden op een later tijdstip te komen.
22-01-2007 Conferentie over Europese grondwet afgeblazen!
Duitse Frank-Walter Steinmeier (BuZa): “Lidstaten dienen een positiever houding aan te nemen, doelende op Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië, Polen en Tsjechië – Duitse Bondskanselier Angela Merkel: “Tijd van bezinning is voorbij”.
23-01-2007 Nederland moet standpunt EU-grondwet wijzigen!
Franse en Nederlandse NEE waren GEEN doodsteek voor taaie Europese grondwet – Spanje en Luxemburg nodigen JA stemmers uit voor “vrienden vergadering”.
24-01-2007 Europese grondwet is zeker niet dood!
20 landen in “vrienden” vergadering in Spaanse “Casa de America” – Duitsland als voorzitter van de EU NIET blij met dit Spaanse initiatief – Ja stemmers tot nu toe België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (alleen Luxemburg en Spanje middels referendum).
26-01-2007 Verdeelde EU: In Madrid is het 20 tegen 1!
Groot-Brittannië dreigt alle politieke veranderingen binnen de EU te blokkeren indien de grondwet wordt gereanimeerd want een ruime meerderheid van de Britten is TEGEN de grondwet.
01-02-2007 Britten faliekant tegen nieuwe EU-grondwet!
Het Nederlandse kabinet zal (uit angst voor een 2e NEE) GEEN 2e referendum houden over de grondwet, aldus NRC handelsblad – Wouter Bos 9PvdA) zei een paar maanden geleden nog dat als er een “grondwettelijk verdrag” komt dat lijkt op het 1e er WEL een refendum zou moeten komen.
05-02-2007 Geen nieuw referendum Europese grondwet!
Portugese José Manuel Barroso komt naar Nederland om met de 1e en 2e kamer te praten over de grondwet, referenda maken de EU structuur te complex, onvoorspelbaar en onwerkbaar.
06-02-2007 EU-grondwet: Barroso zet Nederland onder druk!
Balkenende: “Afwijzing grondwet door bevolking kristalhelder, doch is voorstander van een nieuw verdrag – Portugese José Manuel Barroso wijst Nederlandse politici erop dat zij al een handtekening onder het verdrag hebben gezet – Kabinet wil GEEN referendum meer?!?
08-02-2007 Balkenende: Geen EU-grondwet, wel verdrag!
Portugese José Manuel Barroso pleit voor nieuw verdrag en ontkent druk op Nederlandse politici – Balkenende zou in 2004 de grondwet al hebben getekend – Barroso wil verdrag voor efficiëntere en snellere besluitvorming EU.
08-02-2007 Barroso breekt lans voor ander Europees verdrag!
Portugese José Manuel Barroso wil dat Nederland haast maakt met beslissing – De nieuwe coalitie wil zeggenschap over pensioenen, sociale zekerheid, belastingen, onderwijs en gezondheidszorg niet aan Brussel overlaten en meer samenwerking verbetering economie, aanpak milieu problemen, energiebeleid, asiel- en migratiebeleid en bestrijding terrorisme en criminaliteit.
08-02-2007 Balkenende wil eenvoudiger Europees verdrag!
Frans Timmermans (PvdA staatssecretaris) wil een NIEUW verdrag gebaseerd op het verdrag van Nice uit 2001 waarin nieuwe stemverhoudingen lidstaten en aantal leden Europees Parlement.
28-02-2007 Frans Timmermans (EurZa)wil nieuw Europees verdrag!
Jan Peter Balkenende en Angela Merkel bespreken in Berlijn de toestand omtrent de verworpen grondwet – Balkenende: “Nieuw verdrag nodig om EU democratischer en efficiënter te maken” en “Het nieuwe verdrag mag GEEN “trekken” van een nieuwe grondwet krijgen.
03-03-2007 Balkenende: EU heeft nieuw verdrag nodig!
Frans Timmermans (EurZa) tegen Franse Catharine Colonna: “Kabinet stuurt standpunt grondwet uiterlijk begin april naar 2e kamer – 18 landen grondwet geratificeert en 7 landen namen afwachtende houding aan.
05-03-2007 Eind deze maand standpunt EU-grondwet!
Europese Unie bestaat morgen 50 jaar – Duitse Angela Merkel onthult dan plannen voor nieuwe grondwet.
07-03-2007 Jarige EU praat (weer eens) over grondwet!
De SER is ongeduldig over het uitblijven van een debat over de grondwet – Uitslag referendum liet duidelijk zien dat er een kloof is tussen bevolking en politiek – SER verklaring.
15-03-2007 SER wil debat over Europese Unie!
Kabinet wil beter onderscheid tussen Nationaal- en Europees beleid o.a. op het gebied van sociaal stelsel en kwaliteit publieke voorzieningen en het verdrag moet qua naam, omvang en inhoud duidelijk anders zijn dan de Europese grondwet en GEEN grondwettelijk karakter krijgen.
19-03-2007 Kabinet waakt voor superstaat Europa!
PECH voor Italië, Polen en Duitsland, want in het nieuwe “Europese verdrag” is GEEN plaats voor “Religieuze onzin”, de “Christelijke wortels” worden UIT het nieuwe verdrag getrokken “Het EINDE van de verwijzing naar het woord van GOD is hierbij een FEIT, één van de bijverschijnselen van een MULTICULTURELE samenleving die een diversiteit van religies aanhangen”.
15-05-2007 Geen plaats voor God in Europese grondwet!
Uit een onderzoek van de Britse “Financial Times” blijkt dat de inwoners van de grote lidstaten (Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, Spanje en Duitsland) NIET tevreden zijn met het effect dat de EU op hun leven heeft – Polen zegt dat het niet het ENIGE land wil zijn dat TEGEN het nieuwe verdrag is.
19-03-2007 Bevolking grote EU-landen ontevreden over EU!
José Manuel Barroso schrapt (na kritiek) de minitop met een aantal “Europese leiders (waaronder Balkenende)” over de grondwet – Polen en Tsjechië (tegenstanders van de grondwet) en Belgische premier Guy Verhofstadt waren NIET uitgenodigd.
25-04-2007 Barroso schrapt minitop over grondwet!
Portugese José Manuel Barroso “waarschuwt” Rusland: “Problemen met één enkel lidstaat betekend problemen met de gehele EU” – Een handelsverdrag tussen de EU en Rusland mislukte (Polen blokkeert dit verdrag vanwege een Russisch importverbod op Pools vlees).
18-05-2007 Barroso waarschuwt Rusland voor conflicten!
Jan Peter Balkenende stelde 4 wijzigingen voor in het nieuwe Europese verdrag in een overigens bijna lege zaal – Graham Watson: “Europa GEEN superstaat, verklaart WEL de Europese energievoorziening veilig te willen stellen”.
23-05-2007 Balkenende: Verdrag mag geen grondwet zijn!
PvdA claimt zich NIET te zullen verzetten TEGEN een eventuele 2e referendum over het Europees verdrag, waardoor een meerderheid ontstaat voor het houden van die referendum – Kabinet wind “advies” in bij Raad van State – Europarlementsleden willen slagvaardiger Europa, aldus Martin Schulz (hij haalt de missie in Libanon aan als voorbeeld).
23-05-2007 Kans op referendum EU-verdrag wordt groter!
De weggestemde grondwet wordt in een verdrag omgezet – De kamer wordt slecht ingelicht – De grondwet herrijst, hetzij met minder toeters en bellen en onder een nieuwe naam – Maxime Verhagen (CDA BuZa) claimt dat zonder Europees verdrag de criminaliteit en terrorisme toenemen.
26-05-2007 Regenteske reflexen als het over Europa gaat!
Meerderheid Nederlanders wil opnieuw referendum Europees verdrag, aldus Peil.nl – 59% wil af van de passage dat de Europese wet BOVEN de Nationale wet gaat en 57% wil het VETORECHT behouden.
28-05-2007 Meerderheid wil nieuw referendum EU-verdrag!
Portugese José Manuel Barroso waarschuwt Polen en Groot-Brittannië een akkoord over de Europese grondwet NIET te dwarsbomen (mocht Tony Blair het verdrag dwarsbomen wordt zijn opvolger Gordon Brown hierop “achtervolgd”, aldus barroso) – Frans Timmermans (PvdA (EurZa)) dreigt dat bij 2e NEE referendum Nederland uit de EU zal moeten stappen.
01-06-2007 EU-Grondwet: Barroso dreigt Polen en Britten!
Franse Nicolas Sarkozy en Balkenende eens over vereenvoudigd verdrag – Frankrijk geeft aan GEEN nieuw referendum te houden, en Nederland overweegt hetzelfde.
01-06-2007 Balkenende en Sarkozy eensgezind over Europees verdrag!
Poolse premier Jaroslaw Kaczynski wil MEER invloed, anders gebruikt hij zijn VETORECHT bij ELKE Europese hervorming – Struikelblok is het stemgewicht dat per inwoneraantal en oppervlakte moet zijn.
11-06-2007 Poolse premier: Sterven voor meer invoed in EU!
Poolse premier Jaroslaw Kaczynski trekt VETO dreigement in na gesprek met Franse Nicolai Sarkozy.
15-06-2007 Polen matigt vetodreigement over EU-verdrag!
Franse president Nicolas Sarkozy draagt Britse Tony Blair voor als Europese president als het verdrag in 2009 wordt aangenomen aldus de Financial Times – Groot-Brittannië doet nog steeds NIET mee met de Euro.
16-06-2007 Sarkozy pleit voor Blair als EU-president!
Maxime Verhagen (BuZa) claimt GEEN grondwet te willen maar een wijzigingsverdrag en een “rode kaart” procedure voor meer macht bij de nationale parlementen – Polen wil nog steeds een ander systeem voor stemmenweging binnen Europa.
17-06-2007 Verhagen: Absoluut geen grondwet!
Binnenkort EU-vergadering over nieuwe eisen voor nieuw EU-verdrag.
17-06-2007 EU-ministers in conclaaf over EU-verdrag!
Een enquête van TNS NIPO geeft aan dat 67% van de Nederlanders een nieuw referendum wil – Enkele zaken in het nieuwe Europese verdrag zijn de aanpak van Terrorisme, energiebeleid en klimaatverandering op Europees niveau, eerlijker financiële bijdrage aan Europa en GEEN bemoeienis van Europa aangaande pensioenen, hypotheken, gezondheidszorg en onderwijs.
17-06-2006 Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum!
Maxime Verhagen (CDA BuZa) claimt dat de plannen voor een Europese grondwet en superstaat van tafel zijn en het schrappen van Het handvest van Grondrechten
18-06-2007 Verhagen: EU-grondwet definitief van tafel!
Volgens Radio Nederland Wereldomroep en Peil.nl zou 65% voor het nieuwe EU-verdrag stemmen, en de meeste zorgen over criminaliteit en werkloosheid gaan?
18-06-2007 Nederlander voor nieuw EU-verdrag!
Europese Unie wil vrije en ongestoorde concurrentie binnen Europa, Barroso stelt dat de tekst in het nieuwe verdrag in het algemeen GEEN stap terug mag zijn in de kerndoelen van de EU.
22-06-2007 EU schrapt concurrentie doel uit verdrag!
Duitse Angela Merkel verklaart akkoord nieuw verdrag en wil dit in het voorjaar van 2009 ingevoerd hebben, Merkel dreigde Polen een IGC (Intergouvernementele Conferentie ofwel meerderheidsbesluit) in werking te zullen zetten.
23-06-2007 Lot EU-verdrag blijft onzeker ondanks akkoord!
De oppositiepartijne zijn kritisch over de concessies (GEEN grondwet in de naam van het verdrag, GEEN Europese vlag en GEEN Europees vlokslied) die Balkenende voor nederland zou hebben afgepingelt, het VETORECHT is opgegeven, en er is GEEN “rode kaart” bedongen – De Nederlandse belangen zijn verkwanselt, aldus Geert Wilders (PVV).
23-06-2007 Oppositie kritisch over resultaat EU-verdrag!
Balkenende tevreden met zijn behaald resultaat (Deze inzet voor de onderhandelingen was echter door Wouter Bos opgesteld) – Plannen om een nieuw referendum te omzeilen werden doorgedrukt – De kern (het overhevelen van een groot pakket aan bevoegdheden naar Brussel en Straatsburg) enh et verlies van het VETORECHT op zaken als Integratie, toegang van buitenlanders tot sociale zekerheid en strafrecht bleven intact.
23-06-2007 Cosmetisch succes voor Balkenende in Brussel!
GRONDWET vs VERDRAG: Simpele cosmetische Naamsverandering met onbelangrijke delen eruit en meer beslissingsbevoegdheden bij Europese Unie.
23-06-2007 De wensen van Nederland!
18 landen hadden de Europese grondwet al goedgekeurd, waarvan alleen Spanje en Luxemburg middels een referendum, kabinet legt advies 2e referendum voor aan Raad van State.
24-06-2007 Referenda EU-verdrag elders risico voor Nederland!
Pvda voor nieuw referendum Europees verdrag, evenals SP, PVV, GL en D66 – Jacques Tichelaar (PvdA: “Ik zie geen enkel argument om geen referendum te houden” – CDA en CU zijn TEGEN een referendum en de VVD weet het nog niet – Volgens een peiling van Maurice de Hond zou slechts 29% NEE stemmen tegen het verdrag.
26-06-2007 Kamermeerderheid voor referendum EU-verdrag!
Italiaanse oud-premier Giuliano Amato (mede opsteller van de grondwet) claimt in de observer dat de grondwet met opzet onleesbaar is gemaakt.
17-07-2007 Nieuwe EU-verdrag is met opzet onleesbaar!
23-07-2007 begint de IGC (Inter Governmental Conference) conferentie over het nieuwe Europese verdrag, en de vormgeving zodat GEEN nieuw referendum hoeft te worden gehouden – Polen kreeg de toezegging dat het Ioannina-akkoord (blokkade regeling bij grote problemen in de raad) nieuw leven wordt ingeblazen.
20-07-2007 EU-verdrag: Juristen kunnen aan het werk!
Portugese Luis Amado (BuZa) zegt er alle vertrouwen in te hebben dat het verdrag op 18 oktober kan worden getekend, de EU krijgt een PERMANENTE voorzitter, NIET elke lidstaat mag een eurocommissaris leveren en het Europese Parlement krijgt MEER macht.
23-07-2007 Portugal vol vertrouwen over EU-verdrag!
Volgens Neil o’ Brien van Open Europe is de knip-plak- grondwet niets meer dan schokkende oplichterij.
24-07-2007 Verdrag bijna identiek aan verworpen grondwet!
De Britse Labourregering weigert medewerking aan een referendum en riskeert daarbij een opstand van de eigen lagerhuis leden – De Schotse Labourparlementariër Ian Davidson wijst Labour echter op de belofte een referendum te houden, verder zou het Europees verdrag NAGENOEG GELIJK zijn aan de Europese grondwet..
28-08-2007 Opstand in Britse Labourpartij over EU-verdrag!
De Raad van State zal op Prinsjesdag advies uitbrengen over het houden van een referendum, en verwijst daarbij naar de rol van artikel 91 lid 3 van de Nederlandse grondwet.
29-08-2007 Referendum of Kamerbesluit over EU-grondwet!
Britse Gordon Brown onder druk om referendum te houden en stelt nieuwe eisen aan Europees verdrag – Het Europees Parlement bestaat uit 732 leden, dat zouden er in 2009 750 moeten worden (Nederland leverde in 2004 reeds 4 leden in, en moet in 2009 mogelijk nog 2 leden inleveren).
04-09-2007 Hé, nieuwe Britse eisen aan Europees verdrag!
Advies Raad van State luidt: “Referendum NIET nodig” – Een eventuele initiatiefwet van PvdA, SP, PVV, GroenLinks en D66 zou waarschijnlijk sneuvelen door CDA en CU en VVD meerderheid in de senaat.
13-09-2007 Referendum nieuw EU-verdrag niet nodig!
PvdA wisselt van voorstander referendum naar tegenstander referendum – Jan Peter Balkenende zet alles op alles om GEEN referendum te hoeven houden.
20-09-2007 Kabinet wijst Europees referendum van de hand!
Frits Bolkestein(VVD) VOOR referendum vanwege de TE GERINGE VERSCHILLEN tussen de grondwet en het verdrag: “Wat de politiek NIET door de voordeur kreeg, sluizen ze NU door de achterdeur, wat het Eurocynisme zal vergroten.
21-09-2007 Bolkestein: Tweede EU-referendum moet er komen!
Het kabinet vind een 2e referendum NIET nodig, en zelfs ONWENSELIJK, aldus Jan Peter Balkenende.
21-09-2007 Kabinet wil geen referendum EU-verdrag!
Het kabinet zal een eventueel initiatief van de 2e kamer om een referendum te houden boycotten door deze te blokkeren.
22-09-2007 Kabinet zal referendum hoe dan ook boycotten!
Niesco Dubbelboer (PvdA ex-kamerlid): “Nee tegen referendum is politieke zelfmoord” – Kabinet wijst referendum unaniem af – Parlement overbodig geworden – Aan nieuwe verdrag zitten “ingrijpende consequenties”.
25-09-2007 PvdA pleegt zelfmoord bij afwijzen referendum!
video 25-09-2007 EU-verdrag: Wouter Bos pleegt kiezersbedrog!
60% PvdA kiezers willen dat PvdA met een initiatiefwet voor een referendum moet instemmen – 50% vind PvdA schuldig aan “kiezersbedrog” en 75% denkt PvdA bang voor 2e NEE.
26-09-2007 PvdA stemmers voelen zich ernstig bedrogen!
Ruud Koole (PvdA) Eerdere “loze” beloftes PvdA geen kiezersbedrog, maar verantwoordelijkheid.
06-10-2007 Koole: PvdA pleegt geen kiezersbedrog!
Moties over herzien PvdA standpunt betreffende verdrag verworpen – 300 PvdA leden zegden hun lidmaatschap op – PvdA geeft aan NIMMER in te stemmen met versoepeling ontslagrecht.
06-10-2007 PvdA-leden slikken uitblijven EU-referendum!

Het referendum kiezersbedrog van de PvdA-top (deel 1)

Het referendum kiezersbedrog van de PvdA-top (deel 2)

Het referendum kiezersbedrog van de PvdA-top (deel 3)

09-10-2007 Punt EU. Geen referendum over de grondwet.

11-10-2007 Zeldzaam: Boze Italianen in Europarlement!

15-10-2007 Laatste obstakels voor Europees verdrag!

18-10-2007 Burgers grootste EU-landen willen referendum!

18-10-2007 De voorafjes bij een Europese top van belang!

19-10-2007 Wat zijn de kansen voor het nieuwe verdrag!

19-10-2007 EU na zes jaar eens over nieuw verdrag!

02-11-2007 Kamerleden willen meer greep op EU!

05-11-2007 Ieren zien niets in Europees verdrag!

Staatssecretaris Frans Timmermans en premier: Nieuwe verdrag komt voldoende tegemoet aan wensen bevolking, die de Europese grondwet in 2005 wegstemde.
21-11-2007 Kabinet wil geen referendum EU-verdrag!

28-11-2007 Balkenende: Ik heb niets met Eurocynisme!

12-12-2007 Eurosceptici maken zooitje van EU-vergadering!

24-04-2008 Ierland wordt echte test voor EU-verdrag!

07-05-2008 Sceptisch over plan tegen ongewenste EU-wetten!

26-05-2008 Barroso: Iedereen profiteert van de EU!

01-06-2008 Kamer: Stop machtsgreep kabinet nu het nog kan!
De VVD dient 2 amendementen in te weten behandelingsvoorbehoud en instemmingsrecht op het gebied van defensiebeleid, asielbeleid en politiesamenwerking, voor het nationaal parlement, zo zou een meerderheid van nationale parlementen een voorstel van de Europese Commissie tegen kunnen houden.
Deze macht dreigt echter van het parlement te worden afgenomen en aan de Europa gegeven
03-06-2008 VVD: Kamer moet macht niet afstaan aan Europa!
2e Kamer akkoord met EU-verdrag, van Bommel (SP) neemt alleen een petitie van 42.000 Nederlanders in ontvangst die een referendum eisen.
Balkenende en de 2e kamer menen dat met het EU-verdrag is tegemoet is gekomen aan de wensen van de bevolking, en een referendum vinden zij dus NIET nodig.
De EU krijgt een vaste voorzitter en rondom deze figuur ontstaat een “machtige gezelschap van regeringsleiders en staatshoofden”, aldus de SP.
04-06-2008 Geen referendum, Europa is ‘uit’!
De Nederlandse 2e kamer stemt in met het EU-verdrag (Verdrag van Lissabon) en is hiermee het 16e land dat de EU-verdrag ratificeert, aldus Elsevier.
VOOR zijn CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, D66 en Christen Unie en TEGEN zijn SP, PVV, SGP, PvdD en ToN
05-06-2008 Kamer stemt in met nieuwe Europese “Grondwet”!
Ierland is in de ban van het nieuwe EU-verdrag (een “aangepaste” versie van de Europese grondwet die in 2005 door Frankrijk en Nederland werd verworpen).
De Sunday Business Post claimt een kleine meerderheid in het JA kamp.
Een JA betekend o.a. het verlies van VETO rechten en het recht een eigen EU-commissaris te mogen leveren.
09-06-2008 Brussel vreest dreigend Iers “NEE”!
De 1e kamer laat weten haast te willen maken met de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon (zodra de 1e kamer heeft ingestemd, wordt dit in het Staatsblad geplaatst en is het verdrag officieel geratificeerd (goedgekeurd).
10-06-2008 1e Kamer wil EU-verdrag snel afhandelen!
In Europese kringen is Ierland (het enige land dat een democratisch referendum mag houden) het gesprek van de dag, evenals de sterk gestegen olieprijzen, veel politici willen verzachtende maatregelen maar worden hierbij tegengewerkt door EU afspraken en regels.
11-06-2008 Bijna referendum dus EU laat sociale gezicht zien!
In Ierland begint binnenkort een nek aan nek race tussen voor- en tegenstanders van het nieuwe EU-verdrag, het verdrag kan pas in werking treden als ALLE EU-lidtstaen het verdrag hebben geratificeerd (aangenomen).
De Ieren staan wantrouwend tegenover het EU-verdrag, het is onduidelijk en er staan teveel ondemocratische afspraken in.
11-06-2008 Ieren beslissen over toekomst Europa!
Morgen stemmen 3 miljoen Ieren over het EU-verdrag (Verdrag van Lissabon), het ENIGE land dat een referendum houdt, de overige lidstaten ratificeren het verdrag middels het parlement.
Elsevier claimt dat de Ieren ondanks dat zij nog geen 1% van de 490 miljoen mensen tellende bevolking van de EU uitmaken, zij de overeenkomst toch voor de gehele EU tegen kunnen houden.
12-06-2008 Ierland stemt: Wordt EU-verdrag afgeschoten!
Ieren stemmen met 54% TEGEN het nieur EU-verdrag met een opkomst van 63,5%.
Ierland is het enige land dat een referendum houdt, in de overige 26 landen worden dit door het parlement opgedrongen.
13-06-2008 Ieren zeggen “NEE” tegen Europees Verdrag!
Gisteren stemde 54% van de Ieren NEE tegen het EU-verdrag (Verdrag van Lissabon).
Het verdrag van Lissabon zou de EU slagkrachtiger moeten maken, en werd in December 2007 door alle regeringsleiders van de 27 lidstaten ondertekend en hoefde alleen nog geratificeerd worden.
13-06-2008 Ieren verwerpen EU-verdrag!
Volgens de Europarlementariërs loopt het “democratischer” worden en het soepeler functioneren van de EU vertraging op.
Jan Marinus Wiersma (PvdA) verwacht NIET dat er verder onderhandelt kan worden over de inhoud van het EU-verdrag, terwijl Jules Maaten (CDA) vind dat de EU niet stil mag staan vanwege het Ierse NEE, en zelfs Sophie in ’t Veld (D66) laat haar ware gezicht zien, door te stellen dat “Een handjevol Ieren NIET het lot mag bepalen van een half miljard EU-burgers”.
13-06-2008 Europarlementariërs teleurgesteld over Iers “NEE”!
Volgens SP’er Harry van Bommel (BuZa) en de SGP neemt Balkenende het Ierse NEE NIET serieus, want deze wil gewoon doorgaan met het ratificeren van het EU-verdrag.
13-06-2008 SGP eist uitleg Balkenende over Iers “NEE”!
Ondanks dat 54% van de Ierse bevolking NEE stemde TEGEN het EU-verdrag, is dat verdrag nog steeds NIET van de baan, er wordt gesteld dat het naïef is om te denken dat alle stemmen van de EU-lidstaten even zwaar zouden tellen.
De zwaargewichten in het al dan niet slagen van de grondwet zijn Duitsland en Frankrijk, verder wordt gesteld dat de Europese Unie een “ELITE” project is…
14-06-2008 De EU heeft de steun van Ierland niet echt nodig!
54% Van de Ierse bevolking stemde TEGEN het nieuwe EU-verdrag, De Portugese EC-voorzitter José Manuel Barroso wildat het ratificeren voor de overige lidstaten doorgaat.
14-06-2008 Barroso start crisisgesprekken na Iers “NEE”!
De Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker zegt dat het EU-verdrag NIET op 01-01-2009 in kan gaan, doch stelt dat het ratificatieproces moet doorgaan.
De Britse Jim Murphy (EurZa) zegt op BBC radio dat het EU-verdrag nog steeds NIET dood is, en de Duitse Walter Steinmeier(BuZa) meent dat het integratieproces ook ZONDER Ierland door kan gaan.
14-06-2008 EU-verdrag niet ingevoerd op 01 januari!
De Franse president Sarkozy (voorstander van het EU-verdrag) wil dat ondanks het Ierse NEE de overige landen moeten doorgaan met het ratificatieproces.
14-06-2008 Sarkozy: Verdrag van Lissabon toch ratificeren!
De Franse minister Jean-Pierre Jouyet (EurZa) meent dat Ierland rustig de tijd mag nemen om een nieuw referendum te houden (een herstemming zou de enige oplossing zijn).
De Ierse politici vrezen een 2e NEE, 18 landen zouden het EU-verdrag reeds hebben goedgekeurd (slechts 2 (Luxemburg en Spanje) via een referendum), en hoewel in Nederland de 2e kamer het verdrag heeft goedgekeurd, kan de 1e kamer het nog steeds afkeuren.
14-06-2008 Frankrijk vraagt Ierland om herstemming!
56% Van de Nederlanders wil een referendum over het EU-verdrag, aldus een “peiling” van Maurice de Hond onder slechts 1.200 Nederlanders.
15-06-2008 Peiling: Ook Nederland is tegen EU-verdrag!
Hoewel de EU claimt dat het Ierse NEE een Iers probleem is, meent de Ierse premier Brian Cowen dat de EU ook moet meedenken over het nieuw ontstane probleem, doch de Spaanse Diego Lopez Garrido (EurZa) meent dat het verdrag toch doorgedrukt zal worden.
In 2001 stemden de Ieren ook NEE tegen het “Verdrag van Nice”, doch toen zij wat voordelen op een bijlage kregen toegezegd, gingen zij alsnog akkoord.
15-06-2008 Ierse premier wil met EU denken over oplossing!
Op de 3-maandelijkse top van de EU wordt mogelijk besproken dat Ierland voor een oplossing moet zorgen en de rest van de EU-lidstaten door moet gaan met de ratificatie ven het EU-verdrag.
De Franse president Nicolas Sarkozy die vanaf 01-07-2008 de volgende halfjaarlijkse periode van voorzitterschap overneemt gaat op bezoek bij andere tegenliggers van het EU-verdrag waaronder de Tsjechische president Václav Klaus die het verdrag dood wil verklaren en de Poolse president Lech Kaczynski die alsmaar blijft treuzelen.
Het EU-verdrag betekend het EINDE van het VETORECHT, toenemende bemoeienissen van Europa over nationaal JUSTITIEEL- en LANDBOUW beleid en de benoeming van een EU-president.
16-06-2008 EU begint aan week vol crisis vergaderingen!
Maxime Verhagen (CDA BuZa)) claimt dat het EU-verdrag nog steeds NIET dood is ondanks het Ierse NEE, en zolang er GEEN nieuw verdrag is blijft het oude Verdrag van Nice uit 2001 gehandhaafd en verliezen Nederland en Oostenrijk elk 2 zetels vanwege het verminderen van het aantal Euro-parlementszetels van 751 naar 736.
16-06-2008 Verhagen: Verdrag van Lissabon niet dood!
Het Britse parlement keurt het EU-verdrag goed, 4 mensen werden van de publieke tribune verwijderd omdat zij het democratisch recht op een referendum eisten.
18-06-2008UK parliament approves EU treaty (Engelstalig)!
Het EU-verdrag zit in een impasse, aldus de Ierse premier Brian Cowen en EC voorzitter José Manuel Barroso, en de Nederlandse Balkenende meent dat er niets aan de hand is: “We hebben te maken met een uitslag die we gezamenlijk respecteren. Het is aan de landen samen om een oplossing te vinden en daar zullen we even de tijd voor nemen”.
19-06-2008 Voorlopig GEEN oplossing impasse EU-verdrag!
Op de 3-maandelijkse EU-top werd besloten Ierland 4 maanden de tijd te geven voor een oplossing – Geplande invoering verdrag vertraagd door NEE Ierland – Ierse premier Brian Cowen claimt binnenlandse problemen zorgden voor Iers NEE – Voorstel bekendmaken Europese oliereserves tegen paniekerige speculanten die de olieprijs opdrijven.
19-06-2008 EU geeft Ieren vier maanden voor oplossing!
De Tsjechische premier Mirek Topolanek geeft aan dat hij nog geen “100 kroon” op een Tsjechisch JA durft te zetten, en de Tsjechische president Vaclav Klaus verklaarde het Europees verdrag reeds na het Ierse NEE voor dood.
Hoewel het Britse parlement het verdrag reeds had geratificeerd, moet eerst een rechtszaak afgewacht worden die de Britse zakenman Stuart Wheeler tegen de regering aanspande waarin hij een referendum eist.
20-06-2008 Ook Tsjechen twijfelen over EU-verdrag!
Frans Timmermans (EurZa) verwacht dat het verdrag van Lissabon volgend jaar wordt geactiveerd, en de Ieren zouden nog omgepraat kunnen worden als men ze meer informatie verstrekt.
Uiteindelijk zullen ALLE lidstaten instemmen met dit verdrag, aldus Timmermans.
22-06-2008 Europees verdrag komt er binnen een jaar!

31-12-2007 Ireland to hold referendum on EU’s Lisbon Treaty

02-03-2008 Lisbon Treaty Song – Easy Come, So Easy Go

17-03-2008 People of Ireland Vote No on the Lisbon Treaty

21-05-2008 LISBON TREATY

22-05-2008 Ireland: Vote NO to Lisbon!

25-05-2008 Lisbon Treaty explained

25-05-2008 Our last chance. Ireland, Say NO to Lisbon Treaty

27-05-2008 A New European Super State, The Lisbon Traitorship Treaty

07-06-2008 Politicans admit Lisbon Treaty IS failed Constitution

11-06-2008 Ireland: Yes or No to Lisbon treaty?

13-06-2008 Ireland votes NO to Lisbon Treaty

14-06-2008 European commission, please listen to your population!

16-06-2008 Barroso Press Conference after Irish ‘No’ on Lisbon Treaty!

21-06-2008 Respect the Irish Vote: Aftershock in European Parliament!

4 Reacties to “Europese Grondwet – Verdrag”

 1. P. Kluit Says:

  Europa wordt ons door de strot gedrukt. In Ierland werd tenminste nog een referendum gehouden, in Nederland is ons dat door Balkenende c.s. op schandelijke wijze onthouden. Balkenende wilde niet nóg een keer op een Europese Top moeten komen uitleggen dat Nederland tegen Europa had gestemd. Hij heeft bij zijn inauguratie op de bijbel gezworen de belangen van het land te stellen boven die van hem zelf. Maar Balkenende doet niet wat het land en het volk wil, hij doet wat hij zelf wil.

  Balkenende zei, toen de uitslag van het referendum in Ierland bekend werd, dat Nederland desondanks gewoon door moest gaan met de uitvoering van het Verdrag van Lissabon. Dat is een bijzonder arrogante houding en nog ondemocratisch ook. Alleen daarom al mag hij geen dag langer meer premier van dit land zijn.

  Hé hallo, word eens wakker! We hebben regels afgesproken over het Verdrag van Lissabon. Het verdrag moest unaniem geaccepteerd worden. Als er één land was dat tegen het Verdrag van Lissabon zou stemmen, ging het feest niet door. Geldt dat nu ineens niet meer, nu dat gebeurd is?

  Frankrijk dringt aan op een herstemming.
  Ja lekker! Je mag net zo vaak nee stemmen tot je een keertje vóór stemt.

  Nee is Nee en dat geldt ook voor Balkenende en Frankrijk.

  Eerst had ik niets tegen een verenigd Europa (iemand in de wereld moet die Amerikanen in de gaten houden) maar op deze ondemocratische manier hoef ik geen Europa meer.

  Politici, als jullie je toch niets aantrekken van onze mening, waarom vragen jullie er dan naar? Om ingedekt te zijn. O wat hypocriet.

  Daarom: Eén voor allen, Allen tegen Europa!

 2. Gio Says:

  ik ben zeer verontrust…..
  al een tijdje !!!!!

 3. Johnny Says:

  FEODAAL SYSTEEM. Wat is er eigenlijk veranderd sinds de Middeleeuwen, waar horigen werkten en de adel profiteerde? Onder het mom van “maar we doen het voor jullie!”, worden we constant belazerd door onze overheid/politici.
  Werken, belasting betalen, meebetalen aan de subsidies van andere landen etc.
  Er wordt niets gevraagd. Ik heb niemand gezien tijdens de 100 dagen dat er naar de bevolking is geluisterd. Volgens mij hebben ze met z’n allen in de kroeg gezeten om ons een rad voor ogen te draaien. Egoistische regering die er niet voor ons zit, maar puur voor zichzelf.


 4. Wordt je toch even wer stil van….Ik hoop nog steeds op een tweede referemdum in Ierland en niet dat ze het op zeer on democratische manier er doorheen drukken zoals het ” democratische” Nederalnd het heeft gedaan.
  Ik blijf hoop houden en blijf zoeken naar de waarheid, maar toch hou ik mijn hart vast voor wat er komen gaat, want deze “Eilte” dulden geen ” Nee” en zeker geen mensen die in de weg lopen!

  Toch is iets dat we kunnen en moeten doen, voor onze vrijheid en toekomst van onze kinderen…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s