Bij politiek denk je toch al gauw aan volksvertegenwoordigers.

Waarbij “gekozen” politici de belangen van de (meerderheid van de) bevolking vertegenwoordigen.

Doch vooral de laatste tijd wordt steeds duidelijker dat er door de jaren heen langzaam maar zeker een machtsgreep heeft plaatsgevonden.

Een machtsgreep die onder het mom van “liberalisering” van de “Democratie” een illusie heeft gemaakt, evenals van baanzekerheid, betaalbare gezondheid en betaalbare energie, ja zelfs korten metten heeft maakt met de verwachtingen en toekomstdromen van menig Nederlands Staatsburger.

Wanneer politici overigens het woord “liberalisering” in de mond nemen, hebben zij het altijd over de voordelen van “de vrije globale markt economie“, waarin bedrijven tegen elkaar op zouden concurreren voor de gunst van de consument.

In principe werd hierbij in een kapitalistische georiënteerde wereld een consumptie maatschappij gebouwd, en deed de schulden economie haar intrede, die uiteindelijk ontaarde in de huidige (volledig uit de hand gelopen) economische crisis (die overigens nog steeds zwaar wordt onderschat)!

De huidige economische crisis laat onmiskenbaar aan de gestage toename van het aantal schuldenaren / debiteurs / wanbetalers zien dat dit systeem op de lange termijn onmogelijk in stand kan worden gehouden en uiteindelijk zal instorten met alle gevolgen van dien.

Een kaartenhuis dat op instorten staan dankzij arrogantie, hebzucht, kortzichtigheid, naïviteit, en het ontbreken van “normen en waarden” van de dames en heren die zich als “volksvertegenwoordigers” durven uit te geven.

Het wordt tijd dat U inziet dat het huidige systeem niet is bedoeld om de bevolking (waarvan ook U deel uit maakt) te vertegenwoordigen, maar is bedoeld om U te beroven en te overheersen.

Houdt voor ogen dat steeds wanneer bestaande regel- en wetgeving wordt verandert of nieuwe regel- en wetgeving wordt ingevoerd, dat toevallig ten gunste van de 1% gefortuneerden (kapitalisten) in Nederland uitvalt.

Een goed voorbeeld hiervan is toch wel de hypotheekrenteaftrek voor een “eigen woning”!

Hierbij wil ik nog even de opmerking plaatsen dat dankzij versoepelde regel- en wetgeving van “de overheid” het de banken en andere financiële instellingen mogelijk werd gemaakt de meest lucratieve doch tevens meest roekeloze financiële constructies te creëren die op korte termijn zo groot mogelijke winsten zouden, waarbij de hypotheekmarktconstructie de drijfveer is geweest voor de huidige crisis.

Om maar te zwijgen van de wijze waarop bankmedewerkers mede vanwege het ingevoerde verkoop provisie systeem veel mensen heeft benaderd die het zich normalerwijze niet konden veroorloven, toch een variabele hypotheeklening aan te smeren.

Naarmate de crisis aan blijft houden (hetgeen voor een groot deel wordt bepaald door wantrouwen jegens de financiële instellingen en de politiek), en de faillissementen blijven toenemen (hetgeen voor een groot deel wordt bepaald door terughoudendheid van de consument), de woningmarkt onder druk komt te staan en de huizenprijzen steeds verder dalen, komen steeds meer “huiseigenaren” in de financiële problemen.

De aanstichters van de huidige crisis (particuliere banken) worden door “de overheid” (die overigens medeplichtig is) met belastinggeld van de burgers gered, terwijl de burgers die slachtoffer zijn geworden van dit hypotheekbedrog gewoon op straat worden gezet!

Europa heeft overigens een nieuwe trend ingezet op het gebied van het plunderen van spaartegoeden van burgers!

Haar optreden in Cyprus, waarbij de kleine spaarder een extra belasting werd opgelegd over hun tegoed boven de 100.000 euro, als compensatie voor de verliezen van de banken is daar een goed voorbeeld van, de Cyprische bevolking werd overigens een opnamelimiet opgelegd van 100-120 euro per dag om een bankrun op spaartegoeden te verhinderen.

De Cyprische miljonairs konden overigens hun vermogens gewoon via filialen in het buitenland veilig wegsluizen!

De IJslandse premier Olafur Ragnar Grimson bewees overigens dat je de crisis ook anders kon oplossen.

Hij liet de banken in 2008 (video) gewoon failliet gaan en spande rechtszaken aan tegen tegen de verantwoordelijke bankdirecteuren en politici!

Hoe lang accepteert U nog dat U moet bloeden voor de zelfverrijking van bankiers en politici?

’t Wordt tijd dat U de ogen opent voor de armoede in de zogeheten “welvarende westerse landen”, waarvan Nederland een aanzienlijk aandeel voor haar rekening neemt.

De armoede is in Nederland namelijk verontrustend toegenomen, de voedselbanken kunnen de toenemende vraag amper aan en de inhoud van de beschikbare pakketten wordt steeds soberder vanwege een gestaag afnemend aanbod van producten.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de Europese Unie over voldoende voedselpakketten zou beschikken, doch de Nederlandse overheid weigert daarvan gebruik te maken omdat het volgens hen een Nationale aangelegenheid zou zijn!

’t Ziet er naar uit dat “onze hypocriete overheid” zich meer zorgen maakt om reputatieschade, dan om de gezondheid en het welzijn van de bevolking!

Ook is er een toename te zien in de criminaliteit, het aantal gebruikers van “psychotische medicijnen” met name (antidepressiva) en het aantal zelfmoorden.

Tsja als het gaat om gesjoemel met cijfers is “de overheid” nummer 1.

Het CBS melde 14-08-2013 dat de werkloosheid wederom is gestegen en wel naar 8,7% ofwel zitten er nu zo’n slordige 695.000 mensen In Nederland zonder werk!

Maar schijn bedriegt want bij deze cijfers zijn het aantal ZZP’ers niet eens opgenomen.

ZZP’ers zijn zelfstandigen Zonder Personeel, hebben vaak flink geïnvesteerd in materiaal en vervoer en werken tegenwoordig steeds vaker onder de kostprijs vanwege de moordende concurrentie.

Steeds meer ZZP’ers kampen met schulden en zo’n 50.000 hebben reeds aangegeven liever een vaste baan te hebben, bij de werkloosheidscijfers zou dus nog eens 9% moeten worden opgeteld.

Veel mensen hebben een parttime baantje dat zich moeilijk laat combineren met andere parttime baantjes zodat het een fulltime baantje wordt, ook zij worden niet in de cijfers meegenomen.

De stijging van de werkloosheid zou in Nederland het hoogst zijn in vergelijking met de omringende Europese lidstaten (Griekenland, Cyprus en Slovenië zijn overigens koplopers, zei het IMF niet dat het beter ging met de Griekse economie)?!?

Doch ik vraag me af of deze leugen wel standhoudt want Griekenland maakt aanstalten nog eens 150.0000 ambtenaren op straat te zetten?!?

Het zal een ieder onderhand wel bekend zijn dat steeds meer lokale regel- en wetgeving wordt overgedragen aan de EUROPESE UNIE, een ondemocratisch tot stand gekomen instantie boordevol bureaucratie, financiële inhaligheid, machtsgeilheid, ondemocratische besluitvoering, onoverzichtelijkheid, belastinggeld verkwisting en uiteraard zelfverrijking!

Een Europese Unie die net zo veel / weinig wil weten van de oorspronkelijke betekenis van het woord “Democratie” als de Nederlandse politieke partijen en schijt heeft aan de Europese bevolking!

Subpagina’s:
Europa
Vredesmissies
Zwartboek Nederlandse politici

Tip:

Noreena Hertz in VPRO’s programma Tegenlicht over het Gucci-kapitalisme!

In dit programma vertelt de Britse econome / schrijfster Noreena Hertz over de negatieve gevolgen van het liberale globaliseringsproces waarbij multinationals hun economische macht misbruiken om zodoende het politieke beleid te beïnvloeden en op deze wijze dus meteen de politieke macht naar zich toe trekken!

Het “Liberale” gedachtegoed zoals hierboven omschreven is niet nieuw.

Het is zelfs de leefregel van de VVD, die voor zover ik mij kan herinneren altijd al een dominante positie heeft bekleedt in de politiek, en daarmee heeft zij haar eigen pagina verdiend!

Op de link wordt duidelijk waar de VVD voor staat en wat voor soort mensen zich in die partij bevinden!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s