Hoewel deze website voornamelijk gericht is op het stimuleren van uw bewustzijn, o.a. door u erop attent te maken dat de “samenleving” (voor zover daar überhaupt al sprake van is, gezien we te maken hebben met een zogenaamde “multiculturele” maatschappij waar binnen een hoofdcultuur verschillende subculturen langs elkaar leven, even buiten beschouwing gelaten dat deze subculturen van tijd tot tijd met elkaar in conflict raken), langzaam maar zeker verder verloedert.

Hetgeen grotendeels te wijten is aan de politieke marionetten van een kleine “Elite” klasse die HUN belangen vertegenwoordigen, dus NIET zoals het in een echte DEMOCRATIE het geval zou zijn die van de meerderheid van de bevolking.

Deze politieke marionetten schakelen langzaam maar zeker de regel- en wetgeving uit die burgers als werknemers beschermt tegen uitbuiting door werkgevers en de overheid zelf!

Verder wordt vaak geclaimd dat werklozen vanwege hun uitkeringen parasiteren op de “samenleving”…
Dat is echter een zware misvatting…
De echte parasieten zijn de 1% “Elite” die dankzij hun politieke marionetten hun vermogens veilig weten te stellen zodat zij weinig tot geen belasting hoeven te betalen in eigen land…
Onder het mom van “belastingontwijking”, hetgeen NIET strafbaar zou zijn…
Doch waarmee “de overheid” miljarden misloopt aan belastinginkomsten…
Waarvoor de minder gefortuneerden dan weer mogen opdraaien in de vorm van belastingverhogingen en krankzinnige boetesystemen!

Behalve “belastingontwijking” bedient deze 1% “Elite” zich ook steeds vaker van “oneigenlijk gebruik” (misbruik) van subsidies, waarbij de hypotheekrenteaftrek alleen al een besparing oplevert van > 1.600 euro op maandbasis!
>>> XXXXXXXXXX

De fiscale aftrek van “de eigen woning” bedroeg in 2011 33 miljard euro, tegen 16,9 miljard in 2000, waarbij dient te worden opgemerkt dat 30% ofwel 14,3 miljard terecht komt bij de hoogste inkomensgroep!
>>> http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2012/08/29/Ruim-miljard-naar-hypotheekrenteaftrek

DE “welvaartsverdeling” is op zijn zachtst gezegd volledig scheefgetrokken met aan de ene kant bittere armoede tegenover een overdadige luxe!
De TOP 20% inkomens nemen hierbij 80% van de welvaart voor hun rekening!
Blijft slechts 20% over voor de overige 80% van de mensheid!!!
Slechts 1% van de super rijken bezit 40% van de totale welvaart!
>>> http://www.youtube.com/watch?v=QPKKQnijnsM

Dit alles is mogelijk dankzij een corruptiegevoelig politiek systeem dat de indruk wekt “democratisch” te zijn, waarbij een “liberaal” beleid wordt gevoerd dat gepaard gaat met de privatisering van Staatsbedrijven, resulteert in massale ontslaggolven en uiteindelijk eindigt in slavernij!

De “ELITE” en hun private BANKEN en MULTINATIONALS hebben GEEN oog voor natuur, mens of dier!
>>> http://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
Deze 1% “krankzinnigen” binnen de mensheid hebben nooit genoeg…
Willen steeds meer geld, macht en controle, zowel over materiële zaken als de medemens…
De wereld zou beter af zijn als deze “waanzinnigen” zouden worden opgeborgen!

Afijn…
Bij zoveel ellende in de wereld…
Is het niet meer dan normaal dat je af en toe wat geestelijke afleiding zoekt…
Vandaar dat ik deze pagina heb opgezet!

‘k Zal met “Wie is de Baas” beginnen…
Hoewel een beetje seksueel getint, ging het mij toch vooral om de dubbelzinnigheid die het mogelijk maakt een parallel te trekken met het bedrijfsleven!

Toen het lichaam werd gemaakt, wilden alle lichaamsdelen de baas worden.

De hersenen wilden de baas worden omdat zij meenden dat zij het slimst waren omdat zij al het denkwerk moesten doen…

De handen waren het niet eens met de hersenen, want zij moesten immers het werk doen…

De ogen claimden op hun beurt dat zij baas moesten worden omdat zij de enigen waren die konden zien wat er om het lichaam gebeurde, en waar eventueel gevaar dreigde…

Zo kwamen ook de discussie op gang bij de andere organen, het hart, de longen, de oren, de voeten etc. …

De discussie laaide steeds verder op…

Toen ook de lul zich in de discussie mengde en claimde baas te willen worden, bulderden de andere organen in lachen uit…

De lul werd daarop zo pissig dat hij zichzelf blokkeerde, waarna de hersenen pijn begonnen te doen, de ogen scheel gingen kijken, de voeten dik werden, de handen slap gingen hangen, het hart worstelde om door te gaan met pompen, de longen naar adem begonnen te snakken etc. …

Alle lichaamsdelen smeekten daarna de lul weer te functioneren, en deze deed dat op voorwaarde dat hij de baas mocht zijn.

Terwijl de lul rustig de baas speelde en een hoop gezeik produceerde, deden de andere organen gewoon hun werk!

Het moraal van dit verhaal ligt hem in het feit dat je geen hersens of een hart hoeft te hebben om baas te spelen, je hoeft alleen maar de lul uit te hangen!

37 Reacties to “ONTSPANNING”

 1. worldthechanges Says:

  RECHT:
  Komt een beklaagde in de rechtszaal:
  De rechter kijkt de beklaagde aan en zegt: “Ik had niet verwacht u hier nog eens terug te zien!”
  Waarop de beklaagde antwoord: “Hoezo, gaat u binnenkort met pensioen?”

 2. worldthechanges Says:

  BEVEILIGING:
  Een bedrijf neemt een nachtwaker in dienst:
  Komt de werkster en die vraagt: “Zal ik voordat ik ga een pot koffie voor u zetten?”
  Waarop de nachtwaker antwoord: “Nee dank je, anders doe ik straks geen oog dicht!”

 3. worldthechanges Says:

  BAR:
  Een klant heeft al aardig wat bietjes op:
  Vraagt de klant aan de barman: “Waar is de WC?”
  Antwoord de barman: “Je kunt niet naar de WC want die is verstopt!”
  Waarop de klant antwoord: “Geeft niets hoor, ik help je wel met zoeken!”

 4. worldthechanges Says:

  FAMILIE:
  Een jongen heeft een vraag over aardrijkskunde:
  De jongen vraagt aan zijn vader: “Pa, waar liggen de Alpen?”
  Waarop de vader zegt: “Vraag maar aan je moeder, want die bergt alles op!”

 5. worldthechanges Says:

  DOKTER:
  Er komt een man bij de dokter:
  De man zegt tegen de dokter: “Ik ben heel tevreden met uw behandeling!”
  Waarop de dokter verbaasd antwoord: “Ik kan e niet herinneren dat u een patiënt van mij bent!”
  Waarop de man antwoord: “Klopt, maar u heeft mijn oom behandelt en ik ben zijn erfgenaam!”

 6. worldthechanges Says:

  DOKTER:
  Komt een man bij de dokter:
  Na een kort onderzoekje zegt de dokter tegen de man: “U heeft water in uw knieën, kalkaders en galstenen!
  Waarop de patiënt antwoord: “Mooi, eens kijken of ik een bouwvergunning kan ritselen!”

 7. worldthechanges Says:

  SCHOOL:
  Een leraar zegt tegen één van zijn leerlingen: “Hoe komt het dat je dezelfde fouten hebt als je buurman?”
  Waarop de leerling antwoord: “Het zou me niets verbazen, want we hebben dezelfde leraar!”

 8. worldthechanges Says:

  TOERISME:
  Een handelsreiziger logeert in een vreemde stad in een hotel:
  Terwijl de reiziger ligt te slapen, wordt hij plots opgeschrikt door iemand die midden op straat staat te schreeuwen: “VUUR! VUUR!”
  De nog half slapende reiziger mompelt boos: “Wat een vreemde gewoontes houdt men er hier op na!”
  Hij pakt daarop een doosje lucifers van de tafel en gooit die uit het raam naar beneden!

 9. worldthechanges Says:

  BAR:
  Komt iemand een bar binnen:
  De man vraagt aan de barman: “Ik zou graag een biertje willen voor het gedonder begint!”
  De barman geeft hem zijn biertje, en de man drinkt hem snel leeg…
  Daarna vraagt hij de barman voor de 2e keer: “Ik zou graag een biertje willen voor het gedonder begint!”
  Voor de 2e keer geeft de barman hem zijn biertje, en de man drinkt hem weer snel leeg…
  Daarna vraagt hij de barman voor de 3e keer: “Ik zou graag een biertje willen voor het gedonder begint!”
  De barman begint nu toch wel wat argwaan te krijgen…
  Hij vraagt aan de man: “Zullen we eerst de voorgaande biertjes afrekenen?”
  Waarop de man antwoord: “Daar heb je het al, het gedonder is begonnen!”

 10. worldthechanges Says:

  FAMILIE:
  Een wandelaar ziet een man op de stoep zitten huilen:
  Vraagt de wandelaar aan de man: “Waarom huil jij als ik vragen mag?”
  Waarop de man zegt: “Mijn schoonmoeder wil uit het raam springen, maar nou krijg ik dat vervloekte ding niet open!”

 11. worldthechanges Says:

  FAMILIE:
  Vraagt de vrouw aan haar man: “Ik snap niet dat jij zoveel bier kunt drinken terwijl je geen dorst hebt!”
  Antwoord de man nuchter: “En ik snap niet dat jij zo vaak in de spiegel kunt kijken, want je wordt er echt niet mooier van!”

 12. worldthechanges Says:

  POST:
  Komt een klant bij het postkantoor:
  De klant geeft een brief aan de beambte en deze zegt: “Die brief is veel te zwaar, daar moeten nog 3 postzegels bijgeplakt worden!”
  Waarop de klant antwoord: “Je bent niet goed wijs, dan wordt de brief nog zwaarder!”

 13. worldthechanges Says:

  BANK:
  Komt een klant bij de bank om een rekening te openen:
  De klant krijgt van de bank een pakketje aan documentatie en een chequeboekje mee naar huis…
  De klant ziet dat wel zitten, en schrijft de ene cheque na de andere uit…
  Op een gegeven moment wordt de klant door de bankdirecteur op het matje geroepen…
  De bankdirecteur zegt: “U heeft bij ons een bankrekening geopend, daarop 1.000 euro gestort en inmiddels voor 10.000 euro aan cheques uitgeschreven, zou u dat tekort zo spoedig mogelijk aan willen vullen?”
  Waarop de klant vrolijk antwoord: “Dat is geen probleem, ik zal meteen een cheque uitschrijven!”

 14. worldthechanges Says:

  VLIEGEN:
  Een klant gaat voor de eerste keer met het vliegtuig:
  Een stewardess deelt kauwgom uit en verteld hierbij dat het tegen “oorsuizen” zou helpen…
  Wanneer het vliegtuig na enige tijd weer is geland, zegt de klant tegen de stewardess: “De kauwgom heeft inderdaad gewerkt tegen oorsuizen, maar kunt u me ook vertellen hoe ik ze uit mijn oren krijg?”

 15. worldthechanges Says:

  DIEREN:
  Een man zit verdrietig op de stoep:
  Er komt een voorbijganger aan en die vraagt: “Is er iets, want je kijkt zo sip?”
  De man antwoord: “Ik ben mijn hond kwijtgeraakt!”
  Waarop de voorbijganger antwoord: “Waarom zet je dan geen advertentie?”
  De man stort in tranen uit en zegt: “Dat heeft geen enkele zin, want mijn hond kan niet lezen!”

 16. worldthechanges Says:

  RESTAURANT:
  2 Vrienden gaan een restaurant binnen om iets te eten.
  Ze bestellen beiden hetzelfde menu…
  Even later verschijnt de ober met een schaal met daarop 2 kippenbouten, waarop de een tegen de ander zegt pak jij maar eerst!
  De ander pakte daarop het grootste en dikste kippenboutje…
  De ene schreeuwt daarop woest: “Dat was erg onbeleefd, als ik eerst was geweest had ik het kleine kippenboutje genomen!”
  Waarop de ander antwoord: “Wat zit je nou te zeuren, je hebt nu die kleine toch ook?”

 17. worldthechanges Says:

  TOERISME:
  Een jongen wil een kamer boeken:
  De verhuurster zegt er echter bij: “Damesbezoek is niet toegestaan!”
  De jongen vraagt daarom: “En hoe zit het met herenbezoek?”
  Waarna de verhuurster zegt: “Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen!”
  Waarop de jongen antwoord: “Mooi, dan huur ik deze kamer voor mijn verloofde!”

 18. worldthechanges Says:

  POLITIEK:

  Een jongen vraagt aan zijn vader:
  Pap, wat is eigenlijk politiek?
  Waarop de vader antwoord: “Jongen, dat is heel eenvoudig.”
  “Ik breng het geld thuis, dus ben ik het KAPITALISME.”
  “Je moeder beheert het geld, dus is zij de REGERING.”
  “Je opa ziet er op toe dat alles ordentelijk verloopt, dus hij is de OVERHEID.”
  “Het dienstmeisje is de ARBEIDERSKLASSE.”

  “Wij hebben allen maar een doel voor ogen namelijk jouw welzijn, jij bent het VOLK, en je kleine broertje die nog in de luiers loopt is de TOEKOMST.”

  De zoon denkt na en vraagt of hij er een nachtje over mag slapen.
  ´s nachts wordt hij wakker omdat zijn kleine broertje in zijn luier heeft gepoept en vreselijk schreeuwt.

  Omdat hij niet weet wat hij moet doen, gaat hij naar de slaapkamer van zijn ouders, doch daar vind hij alleen zijn die zo vast slaapt dat zij niet wakker te krijgen is.

  Vervolgens gaat hij naar de kamer van het dienstmeisje, en ziet dat zijn vader bij haar in bed ligt en ze vreemde dingen doen.

  Vanuit zijn ooghoeken ziet hij zijn opa onopvallend door het raam toekijken.

  Niemand heeft de jongen opgemerkt die het tafereel zeer nauwlettend in zich opneemt.en zich daarna weer naar zijn eigen kamer terugtrekt om uiteindelijk in slaap te vallen.

  De vader vraagt de volgende morgen aan zijn zoon: “Kun je in je eigen woorden uitleggen wat we gisteren hebben besproken over politiek?”
  Waarop de zoon antwoord met JA en het scenario van de voorgaande nacht uitvoerig beschrijft.
  .
  Hij zegt: “Het KAPITALISME misbruikt de ARBEIDERSKLASSE terwijl de OVERHEID toekijkt en de REGERING slaapt.”
  “Het VOLK wordt volkomen genegeerd en de TOEKOMST ligt in de STRONT!”

 19. worldthechanges Says:

  DUIVELS:
  In een wereld die zo snel verandert, is iedereen wel eens aan vakantie toe.
  Zo ook de Duivel, die een plaatsvervanger zoekt voor de periode dat hij afwezig is, en laat 4 personen ontbieden:

  1. Scott Silverman – Verichip (Amerikaanse rfid-chip fabrikant) – De veroorzaker van kanker en schender van privacy (VERICHIP en RFID).

  2. Lloyd Blankfein – Goldman Sachs (Amerikaanse zakenbank) – Bedrieger en Fraudeur (ontwikkeling en verkoop dubieuze beleggingsproducten en bezit van beurshandel manipulerende software).

  3. Bill Swanson – Raytheon (Amerikaanse defensie contracteur) – Fabrikant Verichip.

  4. High Grant – Monsanto (Amerikaanse zadenfabrikant) – Vergiftiging plant en dier (GMO, ROUNDUP AGENT ORANGE (ontbladeringsmiddel gebruikt in Aziatische dat misvormingen veroorzaakt), ASPARTAAM (giftig zoetstofdat wereldwijd in talrijke (light) producten zit verwerkt).

  Doch deze kandidaten blijken zelfs duivelser dan hemzelf zodat hij op zoek gaat naar andere, wat mildere kandidaten.

  19-05-2010 [b]Satan is going on vacation and needs a replacement[/b]
  >>> http://www.youtube.com/watch?v=nKBnN8i-tfk

 20. worldthechanges Says:

  POLITIEK EN GIFTIGE STOFFEN:
  Grappige animatiefilm aangaande een conferentie tussen giftige stoffen die zich overal in ons huidige bestaan bevinden en ophopen.

  Deze animatie is een reactie op Obama’s nieuwe wet in Amerika naar aanleiding van de Olieramp in de Golf van Mexico:
  De “Toxic Substances Control Act”!

  06-07-2010 Toxic Chemicals Lobby: Exclusive Leaked Footage
  >>> http://www.youtube.com/watch?v=_q75F_hjg7o

 21. worldthechanges Says:

  DOMME MENSEN:
  Joe Rogan – Devolution Of Stupid People

  De meeste mensen zijn dom…
  Ja, ik ben ook dom…
  Toch ben ik slimmer dan alle anderen…
  Want ik weet tenminste dat ik dom ben, al die anderen weten zelfs dat niet eens…
  >>> http://www.youtube.com/watch?v=Sf8R5ZlDiJg

  De meeste mensen zijn stom, ze gebruiken technologieën die gemaakt zijn door een aantal “slimmeriken” en weten niet eens hoe die functioneren.

  WAT als die “slimmeriken” zouden sterven, wie zou dan nog de kennis bezitten al die apparatuur te bedienen en repareren?

  WAT als de energievoorziening uit zou vallen?
  Zit je daar met al die niet werkende apparatuur!

  WAT zou je doen als je een wapen hebt en je munitie is verschoten?
  WIE kan er nieuwe munitie maken?!?

  WIE heeft de piramides destijds gebouwd?
  WELKE technieken heeft men toen toegepast?
  WIE is tegenwoordig nog bekend met de gebruikte technieken?
  WAAR is al die kennis gebleven?

  OPMERKING:
  WAT als de energievoorziening werkelijk uitvalt?
  Er is slechts een EMP (Elektro Magnetische Puls) voor nodig!

  Even buiten beschouwing gelaten of die EMP puls afkomstig is van een zonnevlam die richting aarde koerst, of door “vijandige” staten vanuit een satelliet wordt afgevuurd.

  Het uitvallen van het energienetwerk is best reëel te noemen…
  Concreet betekend dit dat al die kennis die zich op cd’s, dvd’s en wellicht kristallen is gebrand verloren gaat, aangezien deze media onbruikbaar zijn geworden.

  In zo’n situatie bieden de ouderwetse geschreven / getypte papieren boekwerken uitkomst, zonder dit ouderwets ogende medium is de mensheid genaaid!!

 22. worldthechanges Says:

  LEGER:

  Een soldaat komt de hoek van de straat om gerend en botst bijna op een “non”.

  De soldaat vraagt aan de non: “Mag ik me even onder uw rok verbergen?”, “Het is een zaak op leven en dood!”

  De “non” haalt nonchalant haar schouders op en knikt, waarna de soldaat onder “haar” rok kruipt.

  Even later komen er een paar soldaten aangerend en vragen aan de non: “Heeft u ook een soldaat gezien?”

  “Ja”, zegt de non, en wijst in een bepaalde richting, waarna de soldaten de “non” bedanken en in de aangewezen richting wegrennen.

  Nadat de soldaten uit het zicht zijn verdwenen, kruipt de soldaat onder de rok vandaan en zegt: “Bedankt zuster, ik wilde namelijk niet uitgezonden worden naar het buitenland.”

  De non knikte begripvol, waarna de soldaat “de non” een complimenteerde.

  Hij zei: “Ik wil niet onbeschoft overkomen, maar u heeft mooie benen!”

  Waarop de “Non” antwoordde: Als je wat hoger had gekeken, had je ook mijn “leuter” gezien, ik wil namelijk ook niet worden uitgezonden!”

 23. worldthechanges Says:

  Het Nieuwe WAPEN van NEDERLAND!

  De Nederlandse Regering heeft vandaag medegedeeld, dat het Rijkswapen wordt vervangen door een condoom.

  Dit omdat het meer weergeeft waar de Nederlandse politiek voor staat.

  Een condoom staat inflatie toe, stopt productie, vernietigt de volgende generatie, voorkomt een hoop gelul en…

  ’t geeft u een gevoel van veiligheid terwijl u in feite genaaid wordt!

 24. worldthechanges Says:

  ZWEMBAD:

  Staat een klein schriel mannetje op de duikplank!

  Hij twijfelt al enige tijd of hij nu wel of niet zal springen…

  Achter het schriele mannetje is een brede gespierde gast aangekomen en die ongeduldig begint te worden.

  Hij geeft het schriele mannetje een zetje zodat deze van de springplank zo het water in duikelt.

  Het schriele mannetje komt proestend boven water en loopt boos op de brede man af en vraagt: “Deed je dat expres of voor de gein?”

  De brede man antwoord: “Expres!

  Waarop het schriele mannetje antwoord: “Dan is het goed want ik houd niet van dat soort grapjes!”

 25. worldthechanges Says:

  LUCIFERS:

  Een boer stuurt zijn knecht naar de markt om een pakje lucifers te halen.

  Na een tijdje komt de knecht terug en overhandigd hem het pakje lucifers.

  De boer probeert zijn pijp aan te steken, maar de lucifers schijnen geen van alle te willen branden.

  De knecht kijkt de boer onnozel aan en zegt: “Vreemd… Toen ik ze onderweg uitprobeerde, werkten ze wel!”

 26. worldthechanges Says:

  SCHOOL:

  Komen 2 jongens bij de benzinepomp!

  Vraagt er één aan de pompbediende: “Geeft U maar 5 liter benzine!”

  Ze rekenen af en gaan er razendsnel vandoor…

  Na korte tijd komen beiden echter weer terug en vragen om 10 liter benzine!

  Ze rekenen weer af en gaan er weer vandoor…

  Weer komen ze na korte tijd terug en vragen nu om 20 liter benzine!

  De pompbediende wordt nu een beetje nieuwsgierig en vraagt waar ze al die benzine voor nodig hebben…

  Één van de jongens antwoord daarop: “Sorry… Maar we hebben nu geen tijd… De school staat in brand en wij helpen mee blussen!”

 27. worldthechanges Says:

  BEROEMDHEID:

  Een beroemdheid is iemand die jaren lang zijn / haar best doet om in het nieuws te komen, en daarna een donkere bril opzet om niet herkend te worden!

 28. worldthechanges Says:

  HELDERZIENDE:

  2 Kennissen komen elkaar op straat tegen!

  Zegt de ene tegen de andere: “Gisteren was ik bij een helderziende!

  Vraagt de andere: “Wat zei die?

  Zegt de ene: “Niets!”…

  Toen ik aanbelde en de helderziende vroeg: “Wie is daar?”, ben ik maar weer naar huis gegaan!

 29. worldthechanges Says:

  HUWELIJK:

  Een man komt elke keer slecht gehumeurd vanaf zijn werk thuis, grijpt de krant en ploft dan in zijn stoel neer!

  Op een dag is zijn vrouw het beu, en zegt: “waarom doe je niet zoals de buurman?”

  “Wanneer hij thuiskomt neemt hij zijn vrouw in zijn armen en kust haar!

  “Hahaha” lachte de man, “De buurman ziet me al aankomen, bovendien is zijn vrouw niet mijn type!”

 30. worldthechanges Says:

  ELEKTRICIEN:

  Een elektricien krijgt van zijn baas de opdracht de kapotte deurbel bij de buren te repareren!

  De elektricien is amper vertrokken of hij komt al weer terug…

  Zegt zijn baas: “Dat heb je snel gedaan!”

  De elektricien antwoord: “Ik heb 3x aangebeld maar er werd niet open gedaan!”

 31. worldthechanges Says:

  SPOORWEGEN:

  Een man solliciteert naar een baan als overwegwachter!

  Vraagt de personeelschef aan de man: “Wat doet u als er een trein van rechts komt?”

  Antwoord de man: “Dan sluit ik de spoorbomen!”

  Vraagt de personeelschef aan de man: “Wat doet u als er een trein van links en een trein van rechts komt?”

  Antwoord de man: “Dan ren ik gauw naar huis en haar mijn broer!”

  Vraagt de leidinggevende aan de man: “Waarom?”

  Antwoord de man: “Hij heeft nog nooit een treinbotsing gezien!”

 32. worldthechanges Says:

  BAR:

  Komt een stamgast bij zijn café!

  Hij wordt aangesproken door de waard: “Wet jij dat je gisteren een biertje te weinig hebt afgerekend?”

  Antwoord de stamgast: “Zou best wel eens kunnen, want toen ik gisteren op weg naar huis werd aangehouden door een agent, merkte die op dat ik er één teveel ophad!”

 33. worldthechanges Says:

  RESTAURANT:

  Zit een gast in een restaurant!

  Hij klaagt bij de ober dat er een vlieg in de soep zit…

  Waarop de ober antwoord: “Maakt u zich maar niet ongerust, daar rekent de spin wel mee af die inmiddels op de rand van uw bord is gekropen!”

 34. worldthechanges Says:

  School:

  Vraagt een leerling aan de leraar: “Mag je iemand straffen als hij niets heeft gedaan?”

  Waarop de leraar antwoord: “Natuurlijk niet jongen, want dat zou erg onrechtvaardig zijn!”

  Waarop de leerling antwoord: “Dan is het goed, want ik heb mijn huiswerk namelijk niet gedaan!”

 35. worldthechanges Says:

  Auto:

  Komt een automobilist bij de benzinepomp!

  Hij vraagt aan de pompbediende: Wat kost een druppel benzine?”

  Waarop de pompbediende beduusd antwoord: “Niets mijnheer!”

  Daarop zegt de automobilist: “Druppel de tank dan maar vol!”

 36. worldthechanges Says:

  Sollicitatie:

  Komt een man op sollicitatiegesprek bij de baas!

  Na enige tijd komt ook het loon ter sprake…

  Vraagt de sollicitant: “Wat kan ik hier verdienen?”

  Antwoord de baas: “Je begint met het minimumloon, na een 1/2 jaar wordt het iets meer!”

  Waarop de sollicitant reageert”Dat is goed, dan kom ik over een 1/2 jaar wel terug!”

 37. worldthechanges Says:

  School:

  Zegt de leraar tegen een leerling: “Dat is nu al de 3e keer dat ik zie dat je bij je buurman spiekt!”

  Waarop de leerling antwoord: “Kan ik er iets aan doen dat hij zo onduidelijk schrijft?”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s