PSYCHIATRIE:
Het doorgronden van het menselijk brein.
Psychiatrie behoort thuis in de wereld van de geneeskunde beweren de Psychiaters.
Psychiatrie behoort thuis in de wereld van de kwakzalverij, aldus de Doctoren en de Wetenschappers.
Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden. Het hoofddoel van de psychiatrie is het verlichten van psychisch lijden ten gevolge van psychiatrische aandoeningen en het vergroten van het psychisch welbevinden van de psychiatrisch patiënt en diens omgeving.
Behandelingen kunnen bestaan uit verschillende modaliteiten waaronder verschillende soorten gesprekstherapieën, geneesmiddelen zoals antipsychotica, antidepressiva, sedativa en anxiolytica, aldus Wikipedia.
Wie heeft er gelijk?
Persoonlijk geloof ik NIET in psychatrie, het WAAROM wordt u op deze pagina duidelijk!
Ik geloof overigens wel dat er onderzoek wordt gedaan naar hersen-implantaten.
Ik geloof ook dat er onderzoek wordt gedaan naar manieren om de hersenen te kunnen beïnvloeden (naar hersenspoeling werd in de oorlog reeds onderzoek gedaan).
Laten we beginnen met een videoclip op YouTube van Dr. Jeffrey Schaler, die beweert dat Psychiatrie flauwekul is!

Wie is Dr. Jeffrey Schaler?
Dr. Jeffrey A. Schaler, is een psycholoog en professor op het departement van Justitie, Recht en Samenleving op de Amerikaanse Universiteit van Openbare Aangelegenheden in Washington, D.C..
Verder heeft Dr. Jeffrey A. Schaler 33 jaar ervaring als psychotherapist en analist.
Ofwel een man die lang genoeg in deze psychotische wereld heeft vertoefd om de klappen van de zweep te (her)kennen.
Psychiatrie heeft NIETS met WETENSCHAP of MEDICIJNEN te maken, maar met MACHT.
Feit 1 – Niemand kan aan de hand van wat plaatjes uit zogenaamde hersenscans uitmaken wat iemand mankeert.
Feit 2 – De psychiatrie heeft een eigen “medisch” handboek uitgegeven (DSM), een groot boek van verzonnen ziektebeelden!
Echte ziekten worden door onderzoek ontdekt (denk aan autopsies), dit in tegenstelling tot de ziektebeelden omschreven in de DSM.
Een geestelijk ziektebeeld wordt bepaald aan de hand van iemands gedrag, een echte ziekte wordt bepaald aan wat iemand heeft (symptomen (mazelen, bof, rode hond)).
Bij een geestelijk ziektebeeld zou je je af kunnen vragen wat is per definitie een “normaal” gedragspatroon?

Wie kent Tom Cruise niet? De acteur in de film “War of the Worlds“!

Het schijnt dat Tom Cruise zich ook meer heeft verdiept in de psychiatrie.
Hoe meer informatie hij vond over psychiatrie en de link met farmaceutische bedrijven die op grote schaal van deze hype mee profiteren, des te meer walgde hij van deze “industrietak”.
Psychiatrie is een pseudoscience, een fenomeen waar totaal GEEN wetenschappelijke argumenten of bewijzen voor zijn, aldus Tom Cruise.
Het gebruik van de zogenaamde schoktherapie is dan ook een misdaad tegen de mensheid.
Namen als Aderall en Ritalin, beide medicijnen zouden helpen tegen ADHD.
Beide “medicijnen” schijnen nogal wat sterfgevallen op hun naam te hebben staan!
Je zou haast gaan spreken van “Moord op Recept“!

Gaan we verder met Dr Thomas Szasz want ook hij vind psychiatrie nepperij!

Wie is Dr. Thomas S. Szasz?
Een Hongaarse psychiater en academicus, professor in de psychiatrie op de “State University” van New York.
Dat is nu al de 2e die zijn eigen vakgebied één grote frauduleuze business vind!
Dr. Thomas S. Szasz stelt dat ADHD GEEN ziekte is, laat staan dat mensen die aan dit “ziektebeeld” zouden lijden eender welke medicatie voorgeschreven kunnen worden!
GEEN enkel gedrag, zelfs “wangedrag” is of kan een ziekte zijn!
Vroeger, zo’n 60 jaar geleden toen Dr. Thomas S. Szasz voor doctor studeerde waren er niet meer dan een handvol geestelijke ziektes, tegenwoordig zijn er wel meer dan 300?!?
Een kind voor geestelijk ziek verklaren is stigmatisering, en een kind psychische “medicijnen” geven is het kind vergiftigen, aldus Dr. Thomas S. Szasz!!!

Goed… Voor diegenen die nog steeds NIET overtuigd zijn, zal ik nu wat sterker geschut naar voren brengen met de volgende YouTube video met de dramatische titel: Psychiatry: An Industry of Death, Introduction!

Hier komen meer dan genoeg doctoren aan bod, evenals een aantal getuigen met hun persoonlijke ervaringen, die ik hieronder zal opsommen.
Het start met berichten uit het nieuws, waarin me claimt dat 10-15% van de vrouwen lijden aan ADHD, alleen al 20% van de Amerikanen zou er aan lijden, 6 miljoen kinderen worden psychotische medicijnen voorgeschreven, Schoktherapie etc..
Psychiaters claimen dat wereldwijd gezien 1 miljard mensen lijden aan een psychische ziekte, 543 miljoen mensen krijgen al psychotische “medicijnen”, 17 miljoen schoolgaande kinderen worden gedrogeerd met stimulants en anti-depressiva!
Als je een psychiater wilt intervieuwen naar de wetenschappelijke basis van hun diagnoses, is het dan verwonderlijk dat zij hier NIET aan mee willen werken?
Terwijl de oorlogen vanaf 1776 zowat aan 738.000 Amerikanen het leven hebben gekost, beloopt het aantal slachtoffers van de psychiatrie al in de 1,1 miljoen mensen!!!
Verzekeringsmaatschappijen keren jaarlijks 69 miljoen dollar uit aan psychiatrische behandelingen.
In de gehele psychiatrische branche gaat voor 2 miljard dollar om, terwijl nog steeds GEEN enkele werkende behandeling bestaat!
Doctoren:
Dr. Jeffrey Schaler – psycholoog en professor – tegenwoordig is IEDEREEN geestesziek!
Dr. Thomas S. Szasz – psychiater en academicus – tegenwoordig is ALLES een ziekte!
Dr. Mark Filidei – Medisch Directeur van het “Whitaker Wellness Institute” – Psychiaters creëren zelf nieuwe ziektes om hun naam gepubliceert te krijgen!
Dr Ron Leifer – Psychiater in een privé praktijk in Ithaka, New York – Wat betreft psychiatrie, is er GEEN enkel wetenschappelijk bewijs, het is allemaal nep.
Dr Margaret Hagen – Psychiatrie is een sprookje.
Getuigen:
Amanda – Eerst zei men dat ik ADD had, daarna weer dat ik DEPRESSIEF was, daarna was ze weer BIPOLAR!
Cassandra – Hij zei uw man en uw zoon hebben een chemische onbalans en hebben een medicijnkuur nodig.
Robert – Psychiaters zouden mensen moeten genezen, ze vernielen het leven van de patiënt en de nabestaanden.
Ann – Men heeft mijn zoon opgesloten in het systeem en hem geruïneerd.
Suzan – Men gaf mijn zoon de indruk dat hij waardeloos was.
Robert – De zoon werd middels het dure ($2.500 dollar) Ritalin dom gehouden en hij raakte eraan verslaafd.
Cynthia – Kreeg electro-shocks toegediend, het vernielde haar leven.
Martha – Kreeg Valium voorgeschreven en raakte eraan verslaafd.
Rita – Haar zoon stierf in een psychiatrische kliniek.
Steve – Dochter kreeg een overdosis psychiatrische medicijnen voorgeschreven.
Robert Whitaker – auteur “Mad in America“- Het is een wereld die draait om geld!
Kelly O’ Meara – auteur – Het is een Miljarden business!

Het wordt onderhand weer eens tijd voor een aangrijpend filmpje van YouTube: Fight For Kids: The Candace Downing Story
Het verhaal van een moeder die haar dochtertje verloor toen zij zelfmoord pleegde na het innemen van antidepressiva Zoloft.

Is het niet vreemd dat mensen na het slikken van zogenaamde “anti-depressiva” juist zodanig depressief worden dat zij zichzelf van het leven beroven?

In 1991 werd er al een hoorzitting gehouden over het anti-depressiva PROZAC.
Prozac werd in verband gebracht met de dood van 60 mensen, 141 mensen die er een psychose aan over hielden, 391 mensen die ezpress een overdosis namen en 402 mensen die gewelddadig werden.

Debra Douglas – slachtoffer – Gebruikte antidepressiva Prozac en probeerde zelfmoord te plegen.
Tucker Moneymaker – getuige – Zijn vrouw gebruikte antidepressiva Prozac en vermoordde de 2 kinderen, waarna ze zelfmoord pleegde.
Sally Barret – getuige – Dochter gebruikte antidepressiva Prozac en pleegde zelfmoord.
Pallie Carnes – slachtoffer – Gebruikte antidepressiva Prozac en wilde zelfmoord plegen.
Suzan Williams – getuige – Haar zus gebruikte antidepressiva Prozac en pleegde zelfmoord.
En ga zo maar door… Antidepressiva waarvan je juist zo depressief of geestelijk in de war wordt om zelfmoord te plegen!
Deze hoorzitting was overigens een farce, een web van belangenverstrengeling van vertegenwoordigers onder de leden van de adviescommissie en de link naar volgende fabrikanten en antidepressiva Merck met Triavil en Vivactik, Sandoz met PamelorBristol Meyers met Nefazodone, SmithKline met Paroxetine, Eli Lilly met Prozac, Pfizer met Sertraline, Ciba Geigy met Tofranil en Ludiomil.

In 1997 was er weer een hoorzitting, en deze ging ook weer over de impact van antidressiva op de gebruikers!

Hier ging het o.a. om een verplichting onder jongeren om Prozac en Ritalin in te nemen, anders werd hen de toegang tot school geweigerd.
Dr Fred Baughman – neuroloog en auteur van “adhd fraud“- Al die geestelijke “ziektes” zijn een leugen.
Beverley Eakman – wetenschappelijk schrijfster – WIKI.
Samuel Rohrer – republikeins politicus – Ik laat niet met mijn kinderen experimenteren.

In 1998 weer een hoorzitting, deze keer betreft het antidepressiva Paxil!

Jan Eastgate – President CCHR hoorzitting – Onderzocht diverse zaken van misbruik door psychiatrische faciliteiten.
Angela Costillo – getuige – Zoon verplicht tot nemen psychotische medicijnen, zoon werd duizelig en viel in slaap in de klas, hij werd moe, verloor het bewustzijn, moest overgeven, 2 doctoren vertelden dat de zoon van die medicijnen af moest, de therapeute dwong om de medicijnen “paxil” toch in te nemen, onwetendheid heeft ervoor gezorgd dat ik me niet tegen deze therapeute kon verweren, ze weigerde de medicijnen toe te dienen, waarop sociale werkers met politie arriveerden en alle 4 m’n kinderen meenamen.
Als reden gaf de politie dat zij verzuimd had om een recept voor haar zoon te halen en dat zij de kinderen hoogstens 24 uur zouden vasthouden.
Alle 4 de kinderen moesten op een deken op de grond slapen en kregen pas de volgende dag te eten.
Een jaar later had ze haar kinderen nog NIET terug.
Wel… Dat is pas een verhaal!
Kan dat allemaal zomaar?
Ook kun je vraagtekens zetten bij de NORMEN en WAARDEN die de voor de gezondheid verantwoordelijke instanties waaronder de FDA hanteren wanneer zij toestaan dat die levensgevaarlijke medicijnen op de markt gebracht worden.

Voor wie nog steeds NIET overtuigd is een nieuw filmpje van Youtube: The DSM: Inventing Mental Illness

Je zou al depressief worden van al depressies die de psychiatrie de wereldbevolking voorspiegelt, de pillen die de farmaceutische bedrijven voorschrijven en de schandaleuze houding van de overheden die hun ogen afwenden van de verschrikkelijke werkelijkheid, heeft dan NIEMAND tegenwoordig nog een GEWETEN?
Zo ook gaat een testpersoon op onderzoek bij verschillende psychiaters, meld dezelfde symptomen maar krijgt verschillende diagnoses te horen.
Julian Whitaker – directeur van een kliniek – psychiatrie is een hersenspinsel.
Dr David Stein – Het enige dat echt is aan psychiatrie is de rekening.
Dr Margaret Hagen – DSM IV.
Dr George W Albee – professor universiteit vermont – Noemt een paar nep diagnoses op die psychiaters plegen te gebruiken.

Wetenschap in conflict met psychiatrie: Scientology Attacks on Psychiatry

De psychiatrie zou verantwoordelijk zijn voor de stijgende criminaliteit, uiteraard in samenwerking met de farmaceutische industrie met haar anti psychotische “medicijnen”, die zoals steeds weer blijkt een tegenovergestelde uitwerking hebben, waardoor gezonde mensen die door de psychiatrie een verkeerde diagnose kregen juist in psychotische monsters veranderden!
Moritz Farbstein – auteur “psychiatry an industry of death” – DVD versie.

Interessante websites:
Anti Psychiatrie – Hier wordt het verband gelegd tussen een schrikbarende toename van geweldsdelicten en de rol die psychiatrie en farmateutica hierin spelen!
Nederlands comite voor de rechten van de mens – Hooggerechtshof VS staat het weigeren van psychiatrische verklaringen in rechtszaken toe.

Elliot S. Valenstein – professor psychologie en neurowetenschappen – auteur “Blaming the brain 1988“.
Peter Breggin – psychiater en psycholoog – auteur van o.a. “Toxic psychiatry“.
Randolph B Schiffer – Psychiater en neuroloog – auteur van o.a. “Neuropsychiatry“.
Website met een stapel aan boeken over de psychiatrische wantoestanden.
Fight For Kids – Psychiatric drugs and your childs future.
De DSM leugen.
Citizens commissie on Human Rights – Kinderen en Drugs PERFECT Nederlandstalig .pdf document dat eigenlijk alles al zegt!
Citizens commission on human rights – Grootschalige oplichterij

U heeft het kunnen zien en lezen.
PSYCHIATRIE is een hersenspinsel waar niet alleen de “psychiaters”, maar ook de farmaceutische industrie (pillendraaiercircuit) een flinke grijpstuiver aan verdienen.
Allemaal op kosten van UW gezondheid.
Psychiatrie behandelt GEEN ziektes, maar bestudeert “afwijkend” gedrag.
De vragen die men zich hier zou kunnen stellen, zijn:
1. WELK gedrag is afwijkend?
2. WIE bepaald welk gedrag afwijkt?
“Psychische” problemen zijn vaak terug te voeren op de samenleving.
De samenleving van tegenwoordig is steeds sneller aan verandering onderhevig, alles moet steeds sneller, efficiënter en goedkoper.
Dingen die “PSYCHISCHE” problemen kunnen veroorzaken:
1. Bedrijven ontslaan regelmatig personeel dat jaaaren bij hen werkt, zodat zij voor deze trouwe maar tegelijkertijd ook dure (denk aan alle bonussen en toeslagen die zij hebben opgebouwd) medewerkers, goedkopere krachten kunnen aanstellen, opdat de winsten van het bedrijf weer omhoog kunnen en/of de TOPmensen zichzelf WEER meer salaris kunnen toeeigenen.
Dit personeel, ziet hun toekomst in één keer instorten, velen van hen hebben leningen en/of hypotheken afgesloten die zij niet meer kunnen aflossen, reden genoeg voor depressies, lijkt mij zo.
2. Personeel dat NIET wordt ontslagen, moet steeds efficiënter werken, de werkdruk verhoogt zich steeds verder, deze spanningen kunnen ook depressies veroorzaken.
3. Als we kijken naar de schoolgaande jeugd, zien we dat aan hen ook steeds hogere eisen worden gesteld, de drang om steeds beter te presteren op zo jonge leeftijd is net zo goed een oorzaak van depressies.
De enige oplossing om van die depressies af te komen, is belastingverlaging en die imbeciele efficiëntie- en prestatiedrang in te dammen, daar zijn echt GEEN chemisch samengestelde stimulanten en anti-depressiva voor nodig.
Het is sowieso NIET normaal dat van mensen verwacht wordt dat zij zowat voor elke dag een aparte baan moeten zoeken om aan de FLEXIBILITEITSEISEN van Den Haag en sommige bedrijven te kunnen voldoen!
Van Den Haag hoeft men GEEN hulp te verwachten want de belastingdienst “boert” geweldig omdat zij nu 4 van die 5 dagen in het hoge belastingtarief kunnen incasseren ipv alleen het lage belastingtarief.

Interessante websites:
Persoonlijkheidsstoornissen
Opinie 27: ‘De psychologie is in honderd jaar niet veel opgeschoten’
WAT IS ER MIS MET DE PSYCHIATRIE?
Antidepressiva, jongeren en zelfmoord – gegoochel met cijfers misleidt artsen
210207 rapport FDA (engelstalig) over bijwerkingen 15 ADHD “medicijnen”!
Verhoogd risico suïcide bij kinderen en adolescenten na staken antidepressiva?
Nieuwssite reacties – De wereld van de hersenkwakzalvers en farmacie!
Nieuwssite reacties – Depressies wat zijn dat en hoe daarmee om te gaan!

future government plans for Schizophrenics MUST SEE!!!

Lijst met slachtoffers gerelateerd aan psychotische “medicijnen” (zogenaamde anti-depressiva (topje van de ijsberg))!

22-09-2008 – Overleden patiënt wilde met pillen stoppen en werd daarom onder dwang platgespoten!

33 Reacties to “Psychiatrie”

 1. harold v heesch Says:

  voor iedereen die in deze materie geinteresseerd is, is het boek üw brein als medicijn”een absolute must

  gr harold

  http://www.smeetsengraas.nl/boeken/boek_servanschreiber.php?gclid=CKe5i4jfm5MCFRQaewodx2kTqQ

 2. worldthechanges Says:

  Beste Harold…

  Dank voor uw bijdrage…
  Uw brein als medicijn van de Franse psychiater “Dr. David Servan-Schreiber”!
  http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Servan-Schreiber (franstalige wiki)

  Het lijkt me een erg interessant boek.
  Zeker aangezien het claimt dat men zichzelf kan genezen zonder al die “psychopatische medicijnen” die de farmacie zo graag voorschrijft, temeer wanneer oude patenten zijn verlopen en de winsten inzakken zodat hun aandeelhouders boos worden omdat zij bang zijn dat de winsten inzakken en hun aandelen minder waard worden…

  Zeker een aanrader, en zeker in samenhang met z’n andere boek: “ANTI-KANKER”!
  http://www.smeetsengraas.nl/boeken/boek_servanschreiber_antikanker.php?gclid=CJetltapnJMCFQ6n1Qod8jfZoA

  Of: “Healing with no Freud of Prozac”!
  http://www.instincttoheal.org/

  Ik ga hier overigens GEEN artikel over schrijven, aangezien YAYABLA daar al een mooi stuk over heeft:
  http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=1618

 3. Freek Ard Says:

  goedendag mensen,
  na 17 jaar intensief psychiatrisch patient te zijn wil ik u mededelen dat deze informatie over psychiatrie de grootste bullshit is die ik ooit heb gezien.ik heb heel veel zieke mensen gezien en jongens kom op zonder medicatie gaan we gewoon weer naakt aan de ketting hoor .dank voor uw aandacht.Freek Ard.

  1. Dries Says:

   Wees maar zeker dat je hersenschade hebt opgelopen maar het zelf (nog) niet merkt. Zonder psychiatrische toxines had het waarschijnlijk geen 17 jaar hoeven te duren en was je er sneller bovenop geraakt.

 4. worldthechanges Says:

  Beste Freek…

  Lijkt me GEEN pretje 17 jaar lang in een psychiatrische inrichting…
  Daarom is het fijn te horen dat u er weer helemaal bovenop bent gekomen…

  Jammer dat mijn artikel in uw ogen afbreuk doet aan de wantoestanden in de psychiatrie, waarvan overigens steeds vaker wordt aangetoond dat deze er zijn…

  Doch dat is uw persoonlijke ondervinding en die respecteer ik…

  Niettemin blijf ik voor de volle 100% achter mijn artikel staan…

 5. Anja Says:

  Beste lieve mensen, ook ik heb in een inrichting gezeten, van 1997 tot half 1998, gelukkig ik werd beter, ook op verzoek mijn medicatie uit te bannen, ik heb vreselijke dingen gezien, gehoord en meegemaakt. Zo heb ik een demente vrouw van 47!! uit haar verdrinkingsdood gered,ze zat gewoon in bad. Daar er op dat moment geen begeleiding bij zat (de vergadering was belangerijker) en ik zachjes help hoorde roepen, nog even en ze was koppie onder gegaan! Een 2e geval is dat een meisje van 17 zichzelf in dat zelfde complex in brand stak, en 2 geslaagde zelfmoorden. Dat in een tijd van 3 maanden!!! Zelf ben ik in het begin op barbaarse wijze de sepereer ingezet, nooit begrepen waarom, was even geen plek voor een beter bed op zaal ofzo.. @ Freek, ik denk dat jij voor heel erg veel situatie’s jou ogen maar hebt doen sluiten.

  Dit in een zeer beknopte versie, ik kan en ga er ook een boek over schrijven.

  Mensen, trap niet in de onheil van de psychiatrie!! Denk alsjeblieft na, om veel meer ellende te voorkomen!
  Ik ben er nu meer dan 10 jaar uit, en heb mijzelf helemaal terug op poten gezet, maar, vergeet niet, iedereen heeft daar de kracht voor! Succes, sterkte, en met alle wil van de wereld kom je uit je problemen zonder deze vreselijke dingen te zien of te ondergaan!! Denk na!!! Voordat je ook maar 1 stap in de psychiatrische wereld zet. Je komt er (nagenoeg) nooit meer uit!! Anja

  1. Sum Says:

   Beste mevrouw,

   Dat U een ‘moelijke’ periode heeft gehad on de psychiatrie wil NIET zeggen dat U de enige bent geweest. je komt niet voor niks in de psychiatrie terecht.
   Fijn dat U weer beter bent geworden.

   Maar doe alstublieft niets af aan mensen die WEL ernstig psychisch ziek zijn en de psychiatrie WEL nodig hebben.

   1. Irma Says:

    Sum,

    Er is niemand die de psychiatrie nodig heeft, als het op deze manier gaat. Denkt u dat iemand beter wordt van deze behandelingen?
    Ze maken meer kapot dan dat ze je beter maken. Er zijn onderzoeken gedaan dat je iemand ook wel op een andere manier van zijn psychische klachten kan afhelpen.

    Zonde van het overheidsgeld (AWBZ)

 6. worldthechanges Says:

  Beste Anja…

  Goed te horen dat er ook nog mensen zijn die uit de klauwen van de psychiatrie zijn ontsnapt…

  En ja, ik kan me wel iets voorstellen bij die voorbeelden die u aanhaalt, ben al over enkele websites gestruikeld waarop mensen hun bevindingen met de psychiatrie en psychotische drugs hebben neergeschreven…

  Ik heb mij dan ook wat dieper in deze materie verdiept dan de bedoeling was en deze pagina is het resultaat…
  Wat denkt u…
  Ontbreekt er nog iets?
  Want ik probeer deze pagina verder uit te breiden met voorbeelden uit de praktijk, wat best lastig is gezien mensen die eenmaal in dat “gekkenhuis” vast zitten er haast niet uitkomen en die weinigen die dat toch lukt niet bepaald staan te popelen om hun ervaringen te delen met onbekenden……

  Vandaar mijn dank voor uw bijdrage aan deze website…
  Verder wens ik u veel geluk met uw herwonnen vrijheid…

 7. Anja Says:

  Beste worldthechanges,

  Bedankt voor uw reaktie.

  Ik heb geen geheimen, ik vind dat iniedergeval wat ik heb meegemaakt niet weggestopt hoeft te worden…

  U vraagt of er nog iets ontbreekt, wel ik stel voor vraag maar, want ik denk dat ik op de meeste vragen wel een antwoord heb, vanuit mijn eigen ervaring.
  Uw site ziet er goed uit, en ben blij dat het op deze wijze al naar buiten wordt gebracht.

  Vriendelijke groet Anja

 8. Freek Ard Says:

  De psyciatrie is ziek.

  mensen worden totaal verkeerd behandelt of helemaal niet.

  separeer = al snel aan de orde als een drukke patient even niet begrepen word.

  naar mijn mening is echte rust (lees ook stilte) en slaap vaak het enige waar patienten echt behoefte aan hebben.

  tot zover mijn ervaring.

  goedemiddag.Freek-ard.com

 9. Henk Says:

  Ik vind dit echt de grootste onzin en zwartmakerij.
  Psychiatrie is zeer goed in staat om mensen te helpen, ik spreek uit eigen ervaring. En je wordt echt niet zomaar automatisch voor altijd weggestopt in een inrichting. Heel vaak is dit maar van tijdelijke aard..
  Waarom het vaak mis gaat met de medicatie, is omdat de mensen deze vaak zelf niet goed innemen. Verder valt bij mij u-tube en/of Tom Cruise niet onder betrouwbare media.
  Ik zou dit artikel en al die filmpjes maar met een flinke korrel zout nemen.
  En ik vind het erg jammer dat mensen, die psychiatrische hulp nodig hebben, en vaak al wantrouwend van aard zijn door dit soort artikelen, beinvloed worden (op negatieve wijze)

 10. worldthechanges Says:

  Beste Henk…

  Zoals u ziet mag u er hier een eigen mening op na houden…

  Uw stelling dat Youtube filmpjes GEEN waarheid kunnen bevatten is zonder meer flauwe kul, en dat zal ik bewijzen aan de hand van een youtube video van TROSRADAR…

  TROSRADAR zijnde een consumentenprogramma, voor zover u dat nog niet wist…
  TROSRADAR is een eigen onderzoek gestart naar de WANtoestanden in de zorg met name in de farmacie en de psychiatrie die nauw aan elkaar verwant zijn…
  PSYCHIATRIE zijnde een PSEUDO beroep dat door de farmacie met haar (NEP)pillen in stand wordt gehouden…

  Ik zou zeggen bekijk het artikel dat ik hierover heb gemaakt:

  TROSRADAR en de FARMACIE INFILTRATIE!
  >>> https://worldthechanges.wordpress.com/2008/05/14/gezondheid-en-kapitalisme-003a-trosradar-en-de-farmacie-infiltratie/

  Als dit u nog steeds niet overtuigd heeft, zou ik zeggen schaf zelf (eens voor de gein) het handboek aan van de psychiatrie “de DSM V”…

  Dan komt u er pas echt achter hoe ABSURD de constateringen van die NEP wetenschappers uit de Psychiatrie werkelijk zijn…

  Een zorgelijke toestand overigens, aangezien steeds meer mensen (jong en oud) aan de anti-depressiva zitten…
  Surf eens naar anti-depressiva en slachtoffers of de engelse vertaling van beide woorden…

  Vergeet daarbij niet dat de hedendaagse filters in de waterzuiveringsinstallaties de medicijn resten die door het toilet en de gootsteen gespoeld worden en via de ontlasting in de riolen terecht komen NIET kunnen filteren, met alle gevolgen van dien!

  1. marijn Says:

   Idd,

   Deze reststoffen van medicijnen worden volgens de overheid wel gemeten maar dit word niet in rekening gebracht bij het keuren van drinkbaar kraantjeswater omdat zoals u zegt het onmogelijk is deze te filteren.

   Op het tv programma VOLT (indien ik mij niet vergis) werd uit 8 regio’s kraantjeswater getest waarvan er 4 te hoge waarden van deze reststoffen bevatten. Dit terwijl we aangestuurd worden om dit te consumeren…

 11. wonder Says:

  uw brein als medicijn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lees het!!!!!!!!!!!!! voor mij heeft het geholpen, zonder medicijn! slechte ervaringen gehad met medicijnen en slecht hulp waarbij mijn vragen nooit werden beantwoord, bekeken werd als een hulpeloze wezen, bij elk aandoening was wel een medicijn,!! een heleboel ellende waarbij bijwerkingen en verwarringen ontstonden. lees het boek en GENEES!!! voor het telaat is!!

 12. Stefan Says:

  Beste,

  Ik ben toevallig op een site terecht gekomen van een organisatie CCHR die dus mistoestanden in de psychiatrie aan het daglicht brengt.
  Heb er contact mee opgenomen en er een paar mails naar gestuurd. Heb er dus ook dingen gezien in de psychiatrie die over de schreef waren en zelfs ondergaan.
  Ikzelf liet me vrijwillig opnemen omdat ik wilde afbouwen van kalmeringspillen, wist dat die medicijnen mijn probleem niet gingen oplossen.
  Nam ze omdat ik heel verlegen was, maar kwam er snel achter dat verlegenheid geen ziekte is en je die gevoelens ook niet mag onderdrukken met medicatie.
  Eens de psychiater de medicijnen (Temesta) minderde op een nogal drastische manier kreeg ik ontwenningsverschijnselen die zich uitte in een overmatige achterdocht.
  Plots stelde hij een diagnose dat ik paranoïde schizofrenie zou hebben, wat bij mijn inziens gewoon ontwenningsverschijnselen waren.
  Dus hij startte met neuroleptica’s (Clopixol) Ik leed zo onder die medicatie dat ik ze dus weigerde te nemen. Maar dan gingen ze over tot dwang en spuitte ze het in.
  Ben er dan willen gaan lopen, maar onder dwang brachten ze me weer op de afdeling.
  Had mij aldaar dus vrijwillig laten opnemen en mocht er niet meer weg. Bij wet is dat vrijheidsberoving en ontvoering, wat ik dus toen nog niet wist.
  Na 3 maand van lijden onder die neuroleptica’s had ik gelezen dat een psychiater je “behandeld” met neuroleptica’s het enige middel er uit bestaat, te zeggen tegen hem of zij dat je je beter voelt.
  Deed dat dus, en na 1 week verwees de psychiater me door naar een dagcentrum.
  Deed er een intake gesprek en mocht instappen.
  Aldaar gaven ze mij de neuroleptica’s zoals in het begin van mijn vrijwillige opname in pilvorm.
  Die ik dus direct weg gooide. Voelde me weer als herboren, en de psychiater zei me dat de medicijnen goed werkte bij mij (moest mijn lach onderdrukken) Hij wist dus niet dat ik die neuroreptica’s weg gooide.
  Maar na 1jaar naar dat dagcentrum te gaan kom je op invaliditeit en ben je 66% Andersvalide, dus weer gaan werken kan je vergeten.
  Zat dus doelloos thuis bij mijn ouders.
  Telkenmale zei mijn vader tegen me. Laat je nog eens opnemen met het voorwendsel “dan ben je nog eens weg” Wat ik dus resoluut weigerde, met in mijn achterhoofd, weer neuroleptica’s onder dwang. Maar toen mijn zoontje er was in het weekend (bezoekrecht) liep er iets uit de hand.
  Mijn vader wilde dus naar mijn zoontje te slaan waar ik tussenkwam.
  Mijn vader was dronken en belde de politie.
  Toen de politie arriveerde, toonde hij papieren waar mijn diagnose opstond.
  Wist niet dat hij die in zijn bezit had, en dat je dat zomaar krijgt.
  Lijkt mij schending van het beroepsgeheim, maar hij heeft dus nu de totale macht over mij en liet mij colloqueren.
  Na 10 dagen observatie zei de psychiater daar tegen mij dat ik weer naar huis mocht.
  Maar er volgde dus eerst nog een gesprek met de vrederechter waar mijn vader bijzat.
  Vader zei, hou hem hier, tegen het advies van de psychiater.
  En moest er blijven, na die 30 dagen mocht ik wel weer naar huis.
  De psychiater zei me, wil je niet liever hier blijven op een open afdeling.
  Waarschijnlijk zei hij dat om me te beschermen tegen het machtsmisbruik van mijn vader.
  De psychiater die me toen behandelde was echt begaan met me, en dwong me niet om neuroleptica’s te slikken.
  Het was psychiater Ivo Uittendaele voorzitter van de orde der geneesheren.
  Hij zei me dat ik niets mankeer Terug thuis wist ik dat ik zo snel mogelijk weg moest bij mijn ouders, zoals een sociaal assistente me ook vertelde.
  Je moet totaal breken met je ouders zei ze me.
  Dus had vrij vlug een sociale woning.
  Maar totaal breken zoals ik wil daar heeft vader ook een stokje voor gestoken.
  Langst de vrederechter om laat hij mijn geld beheren door mijn moeder.
  Vrederechter die me toen zag snapte het niet waarom, tot vader mijn diagnose onder zijn neus stak. Mijn huisdokter die me goed kent (zat er in de lagere school mee in de klas) gaf me de raad om naar de wetswinkel te gaan, wat ik dan ook ga doen.
  Mijn huisdokter vertelde me dus dat hij me weer wilde laten colloqueren, waarop mijn huisdokter antwoorden.
  Ik teken niets.
  Dus mijn vader stond machteloos.
  Een vrouw die samen met mij in het dagcentrum zat, had het etiket opgeleefd gekregen van manisch depressief te zijn.
  Ze was goed bevriend met haar, nooit vertelde ze me iets raars, heel speels en gelukkig was ze.
  Tot haar vader haar liet colloqueren en ze verplicht werd lithium in te nemen.
  Ging haar bezoeken en vroeg me of het pijn zou doen als ze onder een trein zou springen.
  Ik zei haar dat ze die gedachten had door die medicatie, maar dat wist ze ook.
  Ze had het ook verteld aan de begeleiding die dan vroeg wat ze dan wel wilde.
  Weer manisch zijn antwoorden ze.
  Met de gedachte dat gelukkig zijn manisch is.
  Ze heeft haar onder de trein geworpen.
  Ik begrijp haar, toen ik onder dwang neuroleptica’s werden ingespoten wilde ik ook dood…

  Met vriendelijke groeten,

  Stefan

  1. Sandra Says:

   wie o wie bepaald dat manisch zijn niet gelukkig is? Is toch normaal, een dag lachen, een dag huilen? Of mag je alleen huilen als er iemand sterft? wie bepaalt de grens van wanneer je mag huilen? Wie bepaalt de grens van wanneer je mag lachen? Ik huil al als ik naar het nieuws kijk, ik vind het abnormaal dat anderen daar niet van huilen, eigenlijk.

  2. m Says:

   Mijn moeder (die zich op allerhande manieren in mijn leven probeert te mengen) verwees me naar een huisarts,
   Deze wist zeer duidelijk wat in mijn leven afspeelde en zit vervolgens te treiteren in mijn gezicht van hoe kan ik dit weten?
   Het schenden van mijn privacy,( lastiggevallen worden door mijn huisjesmelker, een buur dat de grond wil kopen waar ik op woon, een andere buur dat zodanig veel luxe en weelde heeft dat hij het zelf niet meer aankan en verwacht dat ik zijn hulpje ben. Hoe ze mij in kader brengen, bv door hun hond zonder leiband bijna voor mijn auto te laten lopen en dan nog nijdig te kijken naar mij, een jager dat voor de gemeente werkt vind vallen in de weide naast mij om konijnen te vangen en komt aan mijn deur zeggen dat dit niet mag , dat daar katten in zitten [ok, dus nu ben ik de kattenmoordenaar van het dorp]en dat hij ze kapot heeft gemaakt. Dit terwijl de konijnen vrolijk in mijn eigen tuin rondhuppelen en ik ze daar zou kunnen vangen… Een zus die afgestudeerd is als psychologe dat zegt dat wat de psychiater gedaan heeft totaal niet kan maar enkele dagen later gewoon lekker zit mee te doen met die hoop etc…) heeft ertoe geleid dat je “raar begint te doen” en rechtvaardigt nog meer privacy schending (CONTROLE).
   Nu ben ik reeds 2 jaar de speelbal van de samenleving. En o wee als je je daartegen verzet!
   IS DIT MENSEN HELPEN?
   PS. Mijn buren wonen op landbouwgrond en als je dat begint uit te spitten krijg je te doen met de ambtenaartjes van de gemeente ( die onderdak bied aan de HELLS ANGELS die met geld verdiend van een wafel verkoop of zo eventjes de gehandicapte financiert voor 10 duizenden euro’s om hun imago op te krikken en zelfs de Nederlandse politie licht de belgische politie niet in als er een grootschalige actie tegen hen gepland is waarbij ze huiszoekingen doen over de grens wat hoogst ongebruikelijk is. Deze ” mannen” begonnen te verschijnen in mijn leven en als je dat zegt heb je een psychose…

   Mijn moeder lapte me dan een appartement waar ze de sleutels van had en mij regels begon op te leggen waaraan ze zichzelf niet aan houd.

   Ouders zijn heilige huisjes waar je niets slechts ( lees, de waarheid) over mag zeggen.

   In deze samenleving zit het zowat vol met heilige huisjes die hun boekje kunnen tebuiten gaan waar je niets MAG aan doen.

 13. worldthechanges Says:

  Beste Stefan…

  ’t Ziet ernaar uit dat u al flink wat nare ervaringen heeft gehad met de wereld van de psychiatrie.

  Het schrijven van persoonlijke ervaringen op een wildvreemde website vergt moed.

  Ik dank u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

  Het zal voor de lezers een leerrijke ervaring zijn en mogelijk dat zij zich hierin herkennen.

  ’t Stuk is ook interessant voor mijzelf, aangezien het niet alleen de wantoestanden in de psychiatrie bevestigd, maar het ook nieuwe informatie oplevert aangaande de voorgeschreven medicatie.

  ‘k Was nog niet bekend met:
  Temesta (werkzame stof lorazepam) behorende tot de benzodiazepinen:
  Een middel dat rustgevend en spierontspannend zou zijn en de angstgevoelens zou verminderen.
  Voorgeschreven bij angstgevoelens, gespannenheid, slapeloosheid, alcoholontwenning en paniekaanvallen.
  >>> http://www.efarma.nl/pages/winap.asp?ID=2148&Method=infotekst
  >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Lorazepam

  Clopixol (Cisordinol®) (werkzame stof Zuclopentixol):
  Voorgeschreven bij manie, opwinding en onrust, psychosen, acute en onderhoudsbehandeling.
  >>> http://www.consumed.nl/medicijnen/5570/Clopixol%C2%AE
  >>> http://en.wikipedia.org/wiki/Zuclopenthixol
  >>> http://www.ntvg.nl/publicatie/neuroleptica-bij-angst-depressiviteit-en-onbegrepen-lichamelijke-klachten/volledig

  Lithium:
  (Lithiumcarbonaat en lithiumcitraat) Voorgeschreven bij onderdrukking van manie en depressie.
  >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium
  >>> http://www.e-psychiater.nl/html/medicijnen/lithium.php

  Tot slot wil ik u veel geluk toewensen en hoop ik dat u spoedig weer een normaal leven op zult kunnen bouwen en die nare psychotische toestanden achter u kunt laten!


 14. […] Psychiatrie is geen vak, is een groot boek met aannames waar de farmaceuten hun chemische remedies voor hebben. […]

 15. Freek Ard Says:

  geen vakk neuj! IDD.
  WA DAAN ZEGT IS MIJ PRECIES HETZELFDE OVER KOMEN
  https://worldthechanges.wordpress.com/gezondheid/psychiatrie/

  Psychiatrie
  worldthechanges.wordpress.com
  PSYCHIATRIE: Het doorgronden van het menselijk brein. Psychiatrie behoort thuis in de wereld van de geneeskunde beweren de Psychiaters. Psychiatrie behoort thuis in de wereld van de kwakzalverij, a…
  Vind ik leuk · · Delen

 16. Monique Says:

  Lorazepam gebruikt, werd er achterdochtig van, angstig, en down. Had de hele dag door bijwerkingen, alsof je een kater hebt. Na opname onmiddellijk gestopt. Heb 15 jaar verbleven in de pscyhiatrie, Goddank er uit. De wantoestanden herken ik, one flew over a cuckoo’s nest, real live, evenals de diagnose die gesteld zijn en worden.. ik vecht er nog steeds tegen, ben het niet eens met de diagnose, daar het stempeltje je hele leven kan bepalen.. ook ik geloof er niet in maar men neemt mij niet serieus omdat ik dat stempeltje nu eenmaal heb, vanuit daar wordt op mij gereageerd,snapt u het nog?!
  Ben blij met dit artikel, temeer om te lezen dat ik er niet alleen in sta.

 17. worldthechanges Says:

  TIP: Zeer interessante ruim 2 uur durende video die verteld hoe emoties als geestelijke afwijkingen werden aangezien, en hoe daardoor de gezondheidszorg veranderde in een miljarden industrie des doods!

  Aan het woord komen o.a. ex-medewerkers van farmaceutische bedrijven, doktoren, psychiaters en familieleden van slachtoffers van dit soort “medicijnen”!

  How emotions became mental disorders!
  >>> http://www.youtube.com/watch?v=K_p7isTA3-E

 18. worldthechanges Says:

  Hoe antidepressiva van normale scholieren moordenaars maakte!
  >>> http://www.youtube.com/watch?v=WAO5_Hk06Mc

 19. worldthechanges Says:

  TIP: Dr. Timothy Scott verklaart op eenvoudige wijze waarom anti depressiva en anti psychotica NIET werken!
  Men claimt dat de serotonine levels zouden niet hoog genoeg zijn
  >>> http://www.youtube.com/watch?v=rpfhDLGs_Oo
  >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Serotonine

  Dr. Timothy Scott is ook de auteur van: “America fooled”
  De waarheid over anti depressiva en anti psychotica en hoe we worden bedrogen!

  De farmaceutische industrie maakt reclame met een fenomeen, die zij omschrijven als een “chemische onbalans” waarbij een behandeling met “medicijnen” als oplossing wordt aangeprezen!

  “Medicijnen” die o.a. blijvende schade aan de hersenen veroorzaken!

  Het gebruik van anti depressiva en anti psychotica is vooral de afgelopen jaren flink toegenomen, vandaar dat men steeds meer sporen van dit soort “medicijnen” terugvind in rivieren.

  Daarbij schade aanrichtend aan de fauna en flora, en in de voedselketen en de watervoorziening van de mens zelf terecht komen, met alle gevaren van dien!
  >>> http://www.americafooled.com/

  10-03-2008 >>> http://www.webmd.com/a-to-z-guides/features/drugs-in-our-drinking-water
  16-10-2011 >>> http://www.scientificamerican.com/article/pharmaceuticals-in-the-water/
  10-12-2013 >>> http://www.newrepublic.com/article/115883/drugs-drinking-water-new-epa-study-finds-more-we-knew

  Het probleem wordt met het jaar erger en NIEMAND schijnt er wat aan te kunnen of willen doen!

 20. worldthechanges Says:

  Serotonin Myths: High Serotonin Blues.
  By Elizabeth Walling:
  Wie kunnen er beter over antidepressiva oordelen dan de gebruikers zelf?
  >>> http://www.livingthenourishedlife.com/2012/11/serotonin-myths-high-serotonin-blues

  Serotonine…
  Het is een organische verbinding waarbij wordt geclaimd dat deze invloed zou hebben op eetlust, emoties, humeur, pijnverwerking, seksuele activiteiten, slaap en het zelfvertrouwen.

  De neurotransmitter waarvan men gelukkiger zou worden!

  Nog geen 15 minuten nadat ze haar 1e dosis 5-HTP had ingenomen…
  Overviel haar een gevoel van angst!

  Haar hart sloeg als een bezetene…
  Haar handpalmen begonnen te zweten…
  Haar verstand sloeg op hol…
  Na een uur werd alles weer normaal.

  Hetzelfde zou haar zijn overkomen met het gebruik van Tryptophan!

  >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Serotonine
  >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Tryptofaan
  >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Dopamine

  Men claimt dat antidepressiva het tekort aan serotonine aan zouden vullen.
  Enkele van deze antidepressiva zijn:
  Paroxetine (Seroxat®)
  Sertraline (Zoloft®)
  Venlafaxine (Efexor®XR)
  Fluoxetine (Prozac®)

  Dopamine…
  Een chemische verbinding die zich in de bloedbaan zou bevinden, in water oplosbaar zou zijn en voor 50% gebonden zouden zitten aan bloedplasma-eiwitten.

  Een stof waarvan wordt geclaimd dat deze verantwoordelijk zou zijn voor het ervaren van genot, blijdschap en welzijn.

  5-HTP Zou een natuurlijk serotonine verhogend middel zijn en minder schadelijke bijwerkingen vertonen dan de chemische varianten.
  >>> http://www.eetgoedvoeljegoed.com/2012/06/serotonine-en-5-htp.html
  Van Serotonine wordt geclaimd dat wanneer je er een tekort van hebt, je zelfmoordneigingen zou krijgen…

  Merkwaardig genoeg zijn er talloze mensen die antidepressiva zijn voorgeschreven, waarvan dus de Serotonine levels hoog zijn, die eveneens last hebben van zelfmoordneigingen…
  >>> http://www.kennislink.nl/publicaties/de-depressie-schakelaar

  Het NRC liet op 15-12-2006 reeds weten dat het gebruik van antidepressiva de kans op zelfmoordpogingen juist verhoogde!
  “Het gebruik van SSRI-antidepressiva leidt bij een kleine groep gebruikers tot 25 jaar tot suïcidale neigingen.”
  >>> http://vorige.nrc.nl/wetenschap/article1752119.ece/Antidepressiva_verhogen_kans_zelfmoordpoging
  Op bijsluiters moet de volgende melding staan: „mogelijk verhoogd risico”!

  Het volgende essay van Jeffrey R. Lacasse, Jonathan Leo haalt de theorie over Serotonine veroorzaker van humeur wisselingen onderuit!
  >>> http://www.mentalhealthexcellence.org/wp-content/uploads/2013/10/SSRIDisconnect.pdf

  Proeven om depressies op te roepen door de Serotonine levels omlaag te brengen leverden geen concreet bewijs op.

  Proeven om depressies te verminderen door de Serotonine levels omlaag te brengen zouden eveneens geen concreet bewijs hebben opgeleverd.

  Lacasse JR, Leo J (2005) Serotonin
  and depression: A disconnect between the
  advertisements and the scientifi c literature. PLoS Med
  2(12): e392.

  De lijst van beoordelingen van vooraanstaande wetenschappers spreekt boekdelen over de “Serotonine mythe”…

  De enige die wijzer wordt van deze deceptie is de farmaceutische miljarden industrie!

  Tsja…
  Behalve dat steeds meer medicijnresten in het drinkwater opduiken, en daarmee de gezondheid van de gehele mensheid op het spel staat…

  Zien we de laatste tijd steeds meer artikelen in het nieuws van jongeren die zich agressief opstellen tegen met name leeftijdgenoten en ouderen die zelfs worden mishandeld en geterroriseerd…

  Er wordt eigenlijk nooit bij vermeld of die jongeren wellicht aan antidepressiva of antipsychotica zitten, of wellicht de ouders voor of tijdens de zwangerschap, lijkt mij toch wel een onderzoek waard!

 21. worldthechanges Says:

  TIP: Medicalisering van psychosociale problemen:
  een verdoken vorm van disciplinering.

  door Paul Verhaeghe!

  >>> http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/artikels/Paul%20Verhaeghe%20-%20Medicalisering.pdf

  Onderzoek gebaseerd op de resultaten die de farmaceutische firma’s zelf hadden ingediend bij de Amerikaanse Food en Drug Administration toont dat het verschil tussen antidepressiva en een placebo statistisch minder dan 10 procent is en klinisch grotendeels verwaarloosbaar!

  Vanwaar komt de hedendaagse overtuiging dat neurobiologische stoornissen in de meeste gevallen de veroorzakers zouden zijn van psychologische problemen en alleen middels het voorschrijven van “medicijnen” te genezen zouden zijn?

  De hedendaagse verglijding van psychosociale hulpverlening naar medische behandeling en uiteindelijk naar disciplinering.

  Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen.
  >>>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie

  Neuroleptica bij kinderen met een zogenaamde gedragsstoornis.
  Effecten psychomotorische vertraging, verminderde interesse en initiatief, emotionele onverschilligheid en affectieve indifferentie.
  >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Neurolepticum
  >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Antipsychoticum

  Antipsychotica kunnen het levensbedreigende maligne neuroleptica syndroom (NMS) veroorzaken!

  Clozapine, dat in Nederland onder de naam Leponex® op de markt is, kan agranulocytose veroorzaken waardoor het immuunsysteem platgelegd wordt met fatale gevolgen, en verhoogd de kans op diabetes.

  In tegenstelling tot de huidige overtuigingen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat depressie veroorzaakt wordt door een serotonine onevenwicht (Moncrieff, 2011; Goldacre, 2012, pp.256-59)

  11-08-2010 Rapport over de werking van anti psychotica.

  Er is GEEN bewijs dat antipsychotica zouden werken, wel is er de verdenking dat dit soort middelen de hersenomvang zouden verkleinen en zou er bewijs zijn dat dit soort middelen op de lange termijn neurologische schade ( bewegingsstoornissen ) veroorzaken.

  >>> http://bjp.rcpsych.org/content/198/2/85.long
  >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Tardieve_dyskinesie

  Irving Kirsch deed diverse onderzoeken waaronder het effect van antidepressiva vergeleken met placebo’s en kwam tot de conclusie dat beiden qua werking weinig verschil in resultaat boekten!

  Antidepressiva – De pillen die de wereld bedrogen!
  Een pillenmarkt van 20 miljard alleen al in West-Europa.
  Hierin het verhaal uit 07-11-2007 van een 18-jarige Finse jongen die met een half-automatisch pistool 8 mensen in zijn school vermoordde vooraleer hij tenslotte zelfmoord pleegde.
  >>> http://eurovisionshowcase.com/sites/default/files/public/attachments/programme/dr_the_pill_that_fooled_the_world-treatment.pdf

  Depressie is geen chemische onbalans en kan dus niet genezen met medicijnen, aldus Irving Kirsch.
  Depressie is GEEN ziekte maar een normale reactie op abnormale situaties, zoals armoede, het verlies van baan of het verlies van een geliefde!
  >>> http://www.goodreads.com/author/quotes/432088.Irving_Kirsch

  60 Minutes Report: Antidepressants — The Emperor Has No Clothes
  Een video die 19-02-2012 door het CBS werd uitgezonden en geciteerd wordt vanuit een advocatenkantoor en warin wordt medegedeeld dat er weinig tot geen verschil zit in de werking van antidepressiva en placebo’s!
  >>> http://www.baumhedlundlaw.com/articles/60-minutes-antidepressants-report.php
  VIDEO CBS: >>> http://www.cbsnews.com/videos/treating-depression-is-there-a-placebo-effect/

  Robert Whitaker gaat nog een stuk verder door de gehele psychiatrie ter discussie te stellen in zijn boek: “Anatomy of an epidemic”!
  In dit boek wordt o.a. ingegaan op de stelling: “Repareren antipsychotica de “chemische onbalans” in de hersenen of veroorzaken zij die?”
  >>> http://www.amazon.com/Anatomy-Epidemic-Bullets-Psychiatric-Astonishing/dp/0307452417

 22. worldthechanges Says:

  Mocht u nog steeds niet overtuigd zijn, dan kan deze website dat zeker!

  Hier zijn namelijk 5.000 gevallen verzameld van gebruikers van antidepressiva met dodelijke afloop!

  De website verteld hoe de zelfmoord ten uitvoer is gebracht.
  Welke antidepressiva werden voorgeschreven.
  Welk land het incident zich afspeelde.
  Welke datum het incident afspeelde.
  Tenslotte hoeveel mensen in totaal het leven lieten bij elk incident.

  >>> http://ssristories.org/old/index1.php

  ’t Wordt tijd dat de farmaceutische industrie ter verantwoording wordt geroepen voor de genocide die vanuit hun hebzucht is veroorzaakt!

  Dat onafhankelijke onderzoeksbureaus de medicijnen keuren vooraleer zij op de markt worden gebracht.

  Dat lobbyen voor medicijnen strafbaar worden gemaakt!

 23. worldthechanges Says:

  Hoe ik over de FARMACEUTISCHE MOORDINDUSTRIE denk is duidelijk.

  Hetzelfde gaat op voor de PSYCHIATRIE, zijnde en verlengstuk waarmee deze farmaceutische duivels hun miljardenindustrie continue nieuw leven inblazen qua verkoop van onnodige, vaak zelfs levensbedreigende “medicijnen” en “vaccins”!

  De Psychiatrie heeft 18-05-2013 een nieuw handboek uitgegeven genaamd DSM V.

  Hierin worden NORMALE menselijke EMOTIES en GEVOELENS afgeschilderd als zijnde psychische stoornissen!

  13-12-2012 >>> http://www.naturalnews.com/038322_DSM-5_psychiatry_false_diagnosis.html#

  Een handboek waarin duidelijk de willekeur van de diagnoses wordt aangetoond.

  18-05-2013 >>>http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-5

  Laten we beginnen met en thema dat velen ongetwijfeld zal aanspreken – 1.2.12 Sexual dysfunctions…

  Merk op dat het GEEN ZIN HEBBEN IN seks als een geestelijke afwijking wordt aangemerkt.

  Men geeft aan de eerder gedane diagnose “Sexual aversion disorder” ( Hypoactive sexual desire disorder (HSDD ) te hebben geschrapt!

  De conclusie die hierbij hoorde was simpelweg het gebrek aan seksuele fantasie en / of het geen zin hebben in seks.

  >>> http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_aversion_disorder

  Daarvoor in de plaats kwamen een aantal nieuwe “seksuele stoornissen”!

  Merk op dat terwijl de psychiatrie het ontbreken van sekslust als een “geestelijke stoornis” omschrijft…

  Deze “geestelijke stoornis” vaak te wijten is aan MEDICIJNGEBRUIK!

  Denk bijvoorbeeld aan kalmeringsmiddelen en antidepressiva die vallen onder de categorie SSRI’s ( Selectieve Serotonine Heropname Remmers ).
  Citalopram (Cipramil) – Escitalopram (Lexapro) – Fluoxetine (Prozac) – Fluvoxamine (Fevarin) – Paroxetine (Seroxat) – Sertraline (Zoloft)!

  Als één van de bijwerkingen wordt geclaimd: “DROMEN kunnen LEVENDIGER worden!”, waarbij mag worden verondersteld dat hetzelfde opgaat voor NACHTMERRIES!

  Wanneer nachtmerries levendiger worden, kan dit zeer gevaarlijk worden voor de realiteitszin van de “patiënt”.
  Deze kan in zo’n geestelijke staat ( SCHIZOFRENIE ) niet allen zichzelf, maar ook anderen in gevaar brengen!

  Daarmee is meteen bewezen dat SCHIZOFRENIE kan ontstaan door medicijngebruik!

  >>> http://www.dewaagnederland.nl/docs/folders-en-flyers/libidoremmende-middelen.pdf?sfvrsn=2

  Of iemand al dan niet zin heeft in seks, kan verschillende oorzaken hebben!

  VERMOEIDHEID en STRESS voortvloeiende uit een maatschappij die steeds hogere eisen stelt / blijft stellen aan de mens.

  EMOTIES kunnen van het ene op de andere moment omslaan in angst, boosheid en verdriet.

  GEVOELENS voortvloeiende uit SCHULD- en SCHAAMTEGEVOEL ( bijvoorbeeld bij seksueel misbruik / verkrachting ).

  Zelfs “de pil” zou seksueel afremmend kunnen werken!

  We praten over NATUURLIJKE VERSCHIJNSELEN!

  >>> http://www.dokterdokter.nl/aandoening/1591/geen-zin-in-seks
  >>> http://leeftijdlozeschoonheid.nl/2010/Artikel/Geen-zin-in-seks?-De-6-oorzaken-van-libidoverlies-bij-vrouwen-A103.php

  Wat dacht u van SLAPELOOSHEID, eveneens aangemerkt als een “geestelijke stoornis” 1.2.11 Sleep–wake disorders!

  Ook hier zijn vaak simpele verklaringen voor te vinden.

  EMOTIES: – ANGST om je baan te verliezen of uit huis te worden gezet vanwege hoog oplopende hypotheekschulden.

  VOEDING: – Verkeerde eetgewoonten (bloedsuikerspiegel ) of cafeïne.
  >>> http://energiekevrouwenacademie.nl/slaapproblemen-door-schommelende-bloedsuikerspiegel/

  WERK: – Ploegendiensten – middagtukjes – Spanningen en stress op het werk.

  >>> http://www.thuisarts.nl/slaapproblemen/ik-heb-slaapproblemen

  Wat dacht u van het eetgedrag als een “geestelijke aandoening” gezien, 1.2.10 Feeding and eating disorders

  Ook hier zien we de willekeur van eerder gedane diagnoses die geen steek hielden en simpelweg worden geschrapt!

  “De criteria voor “ANOREXIA NERVOSA” zouden zijn verandert, er zou niet langer sprake zijn van het fenomeen AMENORRHEA.

  Men claimde voorheen dat ANOREXIA NERVOSA verband zou houden met het uitblijven van de menstruatie van meisjes in de vruchtbare leeftijd.

  Een claim waarvan men in DSM V blijkbaar vanaf ziet!

  >>> http://en.wikipedia.org/wiki/Amenorrhea

  De DSM V blijkt daarmee eveneens een handboek vol flauwekul beweringen!

 24. worldthechanges Says:

  EO netwerk: Pillenfabrikant verzweeg ernstige bijwerkingen!

  TOP 3 meest dodelijke antipsychotica: Seroquel, Risperdal en Zyprexa!

  10x Duurder en 41x dodelijker dan antipsychotica van 20 jaar geleden!

  Antipsychotica verkort het leven met gemiddeld 25 tot 30 jaar!

  2009 >>> http://www.youtube.com/watch?v=XY0eWolHjqo

  Schizophrenia Without Antipsychotic Drugs:

  Toen de Amerikaanse hoogleraar Loren R. Mosher de resultaten presenteerde van zijn onderzoek naar schizofrenie, en daarbij aantoonde dat er 90% kans was op herstel ZONDER gebruik van medicatie…

  Simpelweg door op vriendschappelijke wijze met de “betrokkene” te praten…
  Waardoor bovendien de kosten aanzienlijk zouden worden gereduceerd, en de kans op trauma of terugval drastisch verminderd…

  Werden zijn subsidies geschrapt en daarmee zijn onderzoek afgebroken!

  Loren R. Moscher mag dan inmiddels zijn gestorven…

  Neemt echter niet weg dat hij een mogelijkheid zag aan te geven waarom hij zijn oude baan opgaf en voor zichzelf begon.

  De reden bestond daaruit dat hij niet kon meewerken aan een systeem dat NIET het welzijn van de patiënt voor ogen had, maar de hebzucht van de farmaceuten!

  Farmaceuten zouden zo’n 10.000 dollar per arts aan opleidingskosten op zich nemen ( belangenverstrengeling ).

  De APA ( American Psychiatric Association ) telt zo’n 40.000 leden, die voor het overgrote deel door de farmaceutische industrie worden gefinancierd!

  >>> http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/schizophrenia-patients-denied-talking-therapies-921713.html
  >>>> http://www.moshersoteria.com/
  >>> http://www.moshersoteria.com/articles/i-want-no-part-of-it/

  03-01-2014 Finse psychotherapie van Dr. Jaakko Seikkula blijkt groot succes met 80% kans op herstel ZONDER medicatie!
  >>> http://www.zielenknijper.nl/open-dialoog-finse-psychotherapie-blijkt-groot-succes-80-kans-herstel-van-schizofrenie-zonder-medicatie.html
  TIP: VIDEO >>> http://www.youtube.com/watch?v=ywtPedxhC3U

  NOVA: Toezicht op psychiaters faalt…
  Meer dan 150 patiënten zitten langer dan 1 jaar in een isoleercel!
  In de isoleercellen zelf zit de poep aan de muren, lopen kakkerlakken en muizen door het kleine kamertje en is de stank niet om uit te houden!
  2009 >>> http://www.youtube.com/watch?v=i5IWFDY_oNo

  Door mensen zowat naakt / in alleen maar een “scheurhemd” in een isoleercel te plaatsen ontneem je hen niet alleen van hun laatste restje eigenwaarde, maar ontneem je ze tevens het contact met de buitenwereld, daarmee vergroot je de kans op het daadwerkelijk ten uitvoer brengen van de zelfmoordneigingen!

  FUCK het systeem, verantwoordelijk voor dit soort wanpraktijken!

 25. arnold Says:

  we zien het zelf ook allemaal in.met ggz gaat de wereld uit deze maand.ontslag voor iedereen.dianetics is alle oplossing.

 26. joop Says:

  onrendabele mensen worden opgesloten gedrogeerdt en de fharma verdient eraan net als de instellingen waar deze zogenaamde krankzinnige , verblijfen en als ze korter leven dan kost het de maatschappij minder dat is psygiatrie zorg . helaas .

 27. marijn Says:

  Beste,

  Een “huisarts” lokt me naar een psychiater onder het mom van er zal een hersenscan van u genomen worden.

  Dit met een brief van een osteopaat die beweert dat ik een psychose heb.

  In het ziekenhuis kom ik bij de psychiater terecht waar een “stagiair” bijzit.
  Na een gesprek van nog geen 10 minuten rechtvaardigt hij controle over mij etc.

  3x om uitleg gevraagd bij de orde der artsen.
  Telkens zonder antwoord.

  Betrokken “artsen” gemaild, geen antwoord.

  Mijn leven word constant gemanipuleerd door mensen en instanties die van niets weten. Liegen, bedriegen en manipuleren.
  Dit is nu al reeds meer dan 2 jaar bezig.
  Ik ben ten einde raad.

  De osteopaat wist me wel te zeggen dat ik tegen iemand zn schenen geschopt heb…

  Al deze praktijken zijn begonnen na het neerleggen van een klacht tegen een ambtenares…

  Dit blijft maar duren, hoe kan ik daar tegen op?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s