gezondheid-003-475b175h-symbol-poison-hpv-vaccin-cervarix-gardasil

Deze pagina gaat over de HPV-vaccins Gardasil van Merck Sanofi Pasteur op basis van gist DNA en Cervarix van GlaxoSmithKline op basis van insecten DNA!

Eigen artikelen:

Gezondheid – HPV ( baarmoederhalskanker ) vaccinaties!

Nieuws Artikelen:

17-12-2007 Glaxo’s Setback on Cancer Vaccine is Merck’s Gain!
Het hpv vaccin van GlaxoSmithKline is niet toegelaten tot de Amerikaanse markt omdat de FDA meer antwoorden wil op haar vragen omtrent het product Cervarix.
GlaxoSmithKline claimt dat het vaccin al in 45 landen is goedgekeurd.

22-01-2008 Rapport European Centre for Disease Control ECDC over HPV vaccins waarbij Europa er bij voorbaat van uitgaat dat de HPV vaccins een effectieve preventie zouden bieden tegen baarmoederhalskanker.

To date, only 5-year follow-up data on the HPV vaccines is available and many questions remain to be answered. Systems to monitor long-term efficacy, vaccine coverage and compliance, integration with other prevention strategies and vaccine safety are therefore considered to be critical in order to evaluate the overall impact of HPV vaccination
programmes.

VERTALING:

Tot nu toe, zijn er slechts over 5 jaar gegevens bekend over het HPV vaccin en blijven nog veel vragen onbeantwoord. Het is daarvoor cruciaal dat dit project goed wordt gevolgd aangaande lange term efficiëntie, werking en eventuele bijwerkingen, en integratie van dit vaccin met andere preventieve strategieën om de impact van dit vaccin te kunnen evalueren.

In de Nederlandse versie is exact hetzelfde terug te vinden in het “advies” van de gezondheidsraad aan Ab Klink van Volksgezondheid, waarbij ook nog dient opgemerkt te worden dat enkele leden van de gezondheidsraad banden hebben met de bewuste vaccin fabrikanten!.

28-03-2008 De felle lobby voor een vaccin.
Het verhaal over 2 “verschillende” vaccins die exact even duur zijn en 90% van de gevallen van baarmoederhalskanker voorkomend in landen als India, Peru en Uganda.
Het verhaal over de sponsoring van beide HPV vaccin fabrikanten aan “informatie anvonden” en campagnes om politici en ambtenaren tot een sneller besluit te forceren.
Het verhaal van de wetenschapsjournalist Hans van Maanen die in 2007 in de Volkskrant kanttekeningen zette bij het baarmoederhalskanker als zijnde het gezondheidsprobleem ( het aantal baarmoederhalskanker gevallen zou in Nederland tot de laagste binnen de EU behoren ).
Het verhaal over 2 vaccins waarvan de werking nog steeds niet is bewezen en te weinig bekend is over de bijwerkingen.
Waarbij de “oncologische gyneacologen voorstander zijn van vaccinatie,  waaronder Leon Massuger, die sinds 2006 hoogleraar oncologie is te Nijmegen en oprichter van “patiëntenvereniging” Nygio.

Hoewel hij zelf niet in het bestur zit, zit zijn vrouw hier wel in, en is hij wel lid van de adviesraad Gardasil.
Het is dan ook niet verwonderlijk te horen dat de petitie om het HPV vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen aan Massuger te danken is.
Zijn farmaceutische banden ( lid van de adviesraad van Gardasil ) benadrukken echter de belangenverstrengeling nogmaals, in de wetenschap dat Nygio flinke bedragen krijgt van de farmaceutische bedrijven waarvan een deel gebruikt werd voor sponsoring in het medisch tv programma van de EO.

31-03-2008 Rapport van de Gezondheidsraad!

In dit rapport wordt toegegeven dat er nog veel zaken onbekend zijn rondom het hpv vaccin.
CITAAT:

Gezien het feit dat nog veel kennis rond de vaccinatie ontbreekt en het
nog lange tijd zal duren voordat er aan die onduidelijkheid een einde komt, ziet de commissie een monitoringsprogramma als onlosmakelijke voorwaarde voor introductie van de vaccinatie.
In dat programma zou aandacht moeten zijn voor effectiviteit van de vaccinatie, duur van de bescherming, eventuele bijwerkingen, acceptatie en relevante gedragsfactoren.

Merk hierbij op dat dit rapport GEEN eigen advies is van de Gezondheidsraad, maar een EXACT overgenomen en vertaald stuk uit de Engelstalige Europese versie hierboven omschreven!

VOLKSVERLAKKERIJ !!!

08-07-2008 Klink wil HPV vaccin in Rijksvacinatieprogramma!
Minister Klink wil vanaf september 2009 het vaccin tegen hPV voor alle meisjes van 12 jaar opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma.
In de 1e helft wordt een inhaalcampagne gestart voor meisjes tussen 13-16 jaar, aldus als reactie op het “advies” van de gezondheidsraad in april.
Het RijksVaccinatieProgramma zou “gratis” worden aangeboden en constant gevolgd.

—– —– —– —– —– —–

BELANGRIJK

18-08-2008 Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma!

NTVG Nederlands tijdschrift geneeskunde Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2001-4 met I.M.C.M. de Kok, J.W.W. Coebergh, J.D.F. Habbema, M.J.E. Mourits en F.E. van Leeuwen!

Minister Ab Klink ( Volksgezondheid ) volgt het “advies” op van de gezondheidsraad om meisjes van 12-16 jaar te vaccineren met HPV vaccin.

De Gezondheidsraad gebruikt 7 criteria om zijn advies te beargumenteren, waarbij wij stellen dat aan 5 argumenten onvoldoende wordt voldaan.

Lees verder op de website!

De 7 criteria die de Gezondheidsraad hanteert bij een advies over opname van een vacccin in een programma voor bevolkingsvaccinatie!
1. Ziektelast – Gaat het om een ziekte die ernstig is voor individuen en die een omvangrijke groep treft?
2. Effectiviteit – Staat het ast dat vaccinatie werkzaam is bij het voorkomen van ziekte of het reduceren van symptomen?
3. Veiligheid – Doen bijwerkingen van de vaccinatie afbreuk aan de positieve gezondheidseffecten?
4. Aanvaardbaarheid – Staat de last van de vaccinatie in redelijke verhouding tot de gezondheidswinst?
5. Aanvaardbaarheid – Staat de last van het totale vaccinatieprogramma met deze vaccinatie erbij in redelijke verhouding tot de te behalen gezondheidswinst?
6. Doelmatigheid – Is de kosten-effectiviteit verhouding gunstig ten opzichte van andere mogelijkheden van preventie?
7. Prioriteit – Wordt met opname van deze vaccinatie in het vaccinatieprogramma het op dit moment urgentste volksgezondheidsbelang gediend?

—– —– —– —– —–

28-08-2008 Farmaceuten sponsoren tv-programma’s!
Het mediacommissariaat stelt een onderzoek in naar sponsoring van farmaceutische bedrijven aan medische tv programma’s.
De programma’s van de EU aangaande baarmoederhalskanker ( jan 2009 ) en epilepsie ( apr 2008 ) zijn via patiëntenorganisatie Nygio betaald door farmaceuten waaronder GlaxoSmighKline met 46.750 euro..
Elrie Bakker van Nygio claimt een middel te promoten en niet een merknaam (bewijs dat maar eens).
In ieder geval zal de regel- en wetgeving drastisch aangepast moeten worden opdat mazen in de regel- en wetgeving gedicht worden waardoor dit soort dubieuze constructies in het vervolg niet meer voor kunnen komen!
Zo zou in de sponsorcontracten staan dat Nigyo de namen van de sponsors op de eigen website moet publiceren, hetgeen deze niet doet waardoor de indruk gewekt wordt een belangeloze zelfstandig opererende organisatie te zijn.
Eenzelfde geschiedenis met een 25 minuten durende epilepsie video waarvoor Nygio 32.523 euro ontving va farmaceut UCB Pharma met de eis de naam te vermelden van de sponsor, wat Nygio achterwege liet.
Deze constructie zou in strijd zijn met de wet, aldus het media-commissariaat dat bezig is met een onderzoek.

19-11-2008 Definitief besluit tot aanschaf HPV vaccin voor het RVP!
De Staat wint een kort geding van SanofiPasteurMerck en gaat in zee met GlaxoSmithKline middels het HPV vaccin Cervarix.
Vaccinatie start september 2009 voor 12-jarige meisjes en in maart voor 13-16 jarige meisjes.

10-10-2008 Winnaars Nobelprijs Geneeskunde 2008 (1977 – 2008)!

De Nobelprijs Geneeskunde 2008 is toegekend aan de drie wetenschappers Harald zur Hausen, Françoise Barré-Sinoussi en Luc Montagnier i.z. de ontdekking van respectievelijk het HPV en HIV virus.

18-12-2008 Onderzoek omkoping juryleden Nobelprijs!

De Zweedse justitie stelt via Nils-Erik Schultz een onderzoek in naar omkoping van juryleden van de Nobelprijzen medische wetenschap betreffende het HPV virus.

Een Zweedse radiozender zou de aanleiding zijn van dit onderzoek, waar werd geclaimd dat 3 leden van de Nobelcomités voor geneeskunde, scheikunde en natuurkunde waren uitgenodigd door China om de selectieprocedure van de prijzen uit te leggen, waarbij China de vliegtickets, hotels en maaltijden van de juryleden betaalde.

10-02-2009 Medisch dossier Gardasil

18-02-2009 Jongens per abuis opgeroepen voor HPV vaccinatie!

Door een fout in de registratie van het RijksVacinatieProgramma RVP heeft de GGD “per abuis” een x-tal uitnodigingen verstuurd aan jongens om zich tegen het “baarmoederhalskanker” virus te laten vaccineren, aldus de woordvoerder van het RIVM Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu als regie voerder over het vaccinatie project.

03-03-2009 Opkomst HPV vaccinatie hoger dan verwacht.
Duidelijk een geval van overheidspropaganda aangezien het RIVM claimt dat de opkomst slechts 60% was!

De Elsevier claimt dat 75% van de opgeroepen meisjes zich heeft laten inenten met het HPV vaccin, en Ab Klink beweert dat het belangrijk is voor meisjes zich te laten inenten en het vaccin veilig  en effectief zou zijn.

Tsja, waar Klink die onzin vandaan haalt, mag joost weten, het rapport van de gezondheidsdienst laat aan duidelijkheid niets te wensen over met de claim uit het CITAAT hierboven:

Gezien het feit dat nog veel kennis rond de vaccinatie ontbreekt en het
nog lange tijd zal duren voordat er aan die onduidelijkheid een einde komt, ziet de commissie een monitoringsprogramma als onlosmakelijke voorwaarde voor introductie van de vaccinatie.
In dat programma zou aandacht moeten zijn voor effectiviteit van de vaccinatie, duur van de bescherming, eventuele bijwerkingen, acceptatie en relevante gedragsfactoren.

Uit dat .pdf advies is dus duidelijk geen spoor van veiligheid en effectiviteit te halen, eerder van een experiment met kinderen waaruit dit soort informatie naar voren moet komen!

04-03-2009 Reactie Charlot:
Geplaatst op woensdag, 04-03-09 14:39 ( even zoeken naar de juiste pagina omdat er elke dag nieuwe reacties komen en het artikel opschuift ).
Ik ben zooo verdrietig omdat mijn dochter meteen na het krijgen van de hpv-vaccinatie een stuiptrekkings-aanval kreeg en een dag later met ernstige ademhalings problemen in het ziekenhuis is beland. Ze ligt op de intensive care en doktors vrezen voor haar leven.
Ze was voor die rot prik kern gezond, was sportief, gelukkig en stond midden in het leven. Nu allemaal dankzij zo’n “goedbedoelde” prik in 1 keer voorbij. Die IPOD mogen ze van mij in hun rxxx steken….
Als deze prik uiteindelijk haar leven neemt zal ik de regering persoonlijk verantwoordelijk houden, ik zal me hard maken om de onderste steen boven te krijgen waarom onze kinderen in godesnaam zo’n giftige rotzooi krijgen toegediend. Ik ben op dit moment in verwachthing en ik kan je nu al zeggen dat deze kleine NOOIT en te nimmer ook maar 1 prik zal krijgen. Ik ben WOEST !

06-03-2009 Vaccinatie Haagse meisjes moet over!
Het vaccin zou te koud zijn geweest, waardoor deze niet goed zou werken en 1.193 meisjes worden opgeroepen de vacinatie te herhalen, niettemin een dubbele dosis gevaarlijke vaccinstoffen in zeer korte tijd.

09-03-2009 en 10-03-2009 Concerns over safety of cervical cancer vaccine after 1,300 girls experience adverse side-effects!
Meer dan 1.300 schoolmeisjes van 12-13 jaar kregen verlammingsverschijnselen, stuiptrekkingen en zichtproblemen na het toegediend krijgen van het Cervarix HPV vaccin.
Andere bijwerkingen waren o.a. misselijkheid, spierverzwakking, koorts, duizeligheid etc.
Hoewel de campagneleiders van het Cervarix vaccin het middel tijdelijk wilden stopzetten, liet de Britse overheid weten dat 1.300 meisjes op een totaal van 700.000 gevaccineerden te verwaarlozen was.
Ouders werd verzocht gewoon door te gaan met vaccineren.
De ernstige symptomen zouden te wijten zijn aan het vaccineren, niet aan het vaccin zelf, aldus de Britse gezondheidswaakhond MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency).

10-03-2009 “Onzin” over vaccin wekt woede!

Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid RIVM zou woedend zijn op de Nederlandse Vereniging Kritisch prikken NVKP vanwege het verspreiden van “misleidende” informatie over het vaccin tegen baarmoederhalskanker, aldus viroloog Roel Coutinho van het Centrum Infectieziekten Bestrijding van het RIVM.

Het RIVM zou ongerust zijn vanwege de tegenvallende opkomst, waarbij 60% ipv de verwachte 75% van de meisjes zou zijn verschenen.

Volgens Houtinho zou besloten zijn tot vaccinatie na een gedegen wetenschappelijke analyse van de Gezondheidsraad.

Men mag volgens mij wel ?VRAAGTEKENS? zetten bij die analyse, gezien er leden zijn die banden hebben met de vaccin fabrikanten en hun “analyse” niets meer lijkt te zijn dan een vertaling uit een Europees rapport ( zie artikelen 22-01-2008 en 31-03-2008 hierboven )!

Kritisch Prikken houdt echter het bewuste kritische stuk op haar website tot bewezen kan worden dat zij fout zit.

Relevante websites met informatie:

Meldpunt bijwerkingen Cervarix HPV vaccin SP Coevorden.
Meldpunt Lareb Nederlandse meldlijn bijwerkingen medicijnen.
Meldpunt Meldpunt medicijnen.

PRO HPV vaccinatie websites Rijk en Farmaciebedrijven:

RIVM – Rijks Vacccinatie programma websites:
Prik en Bescherm
Kinderprik

Bescherm je dochterWebsite van Sanofi Pasteur / Merck ( Gardasil ) met een videoclip die listig inspeelt op Emotionele Chantage met in de hoofdrol Angela Groothuizen.

KRITISCHE HPV vaccinatie websites:

Bescherm je dochter nu

NKI – Nederlands kanker Instituut!

NVKP – Nederlandse vereniging kritisch prikken!

Relevante .PDF docs:

GARDASIL Informatie tabel 17 blz 13 geeft aan dat er met het vaccin meer kans is op baarmoederhalskanker dan zonder vaccin.
Doch in Nederland wordt geclaimd met Cervarix te worden gevaccineerd.
Merk daarbij op dat Gardasil eind 2006 werd geïntroduceerd en Cervarix pas in 2007, waardoor nog  minder bekend is van het door Nederland gekozen vaccin.

WERK IN UITVOERING!

2 Reacties to “HPV vaccinaties!”

 1. ellen Says:

  Mogen wij even uw aandacht vragen? Dit kost u niet meer dan 5 minuten…
  Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste maanden veel te doen is over het HPV-vaccin dat in het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM is opgenomen.

  Op 17 februari zijn wij als bezorgde ouders begonnen met een spontane actie om mensen wakker te schudden met de bedoeling zich eerst grondig te informeren alvorens over te gaan tot deze, in onze ogen, dubieuze vaccinatie. We kwamen in de media, Nova, in Friesland en Noord-Holland op de radio en TV, radio Gelderland, Amsterdam, Weesp, WebRegio en in de kranten. We mailden naar de politiek, hebben een schrijven van Groen Links dat zij tegen zouden stemmen en hebben heel veel mensen in het land bij elkaar kunnen krijgen die ons steunen door te helpen de informatie te verspreiden.

  Het zijn turbulente tijden met gelukkig veel positieve resultaten. De opkomst bij de eerste vaccinatieronde was beduidend lager dan verwacht en het RIVM en de overheid waren niet blij met ons. Intussen trekken Anneke Bleeker en Désirée Röver, bekend van haar boek over het HPV-vaccin, regelmatig het land in om tijdens informatieavonden op diverse locaties het verhaal achter de vaccinaties te vertellen en de mensen de ogen te openen en de weg te wijzen naar meer informatie en hen duidelijk te maken dat ze via internet veel kunnen vinden over dit onderwerp.

  Wij hebben het gevoel dat het vijf voor twaalf is, zeker gezien de volgende vaccinatieronde voor meisjes van 12 jaar die in september van start gaat en willen graag de aandacht vestigen op onze website http://www.verontrustemoeders.nl met het verzoek alle beschikbare informatie eens goed door te lezen en in u op te nemen.

  Alle activiteiten die wij ondernemen zijn gebaseerd op het belangeloos verspreiden van zoveel mogelijk relevante informatie, maar u kunt zich voorstellen dat er een moment komt dat de kosten de baten overschrijden en dan spreken we niet over megabedragen maar over de kosten van onze verplaatsingen, porto, aanschaf van inktpatronen voor de computer, up-graden van programma’s enz. enz. Het zou geweldig zijn als we mensen/bedrijven zouden kunnen warm maken ons financieel te ondersteunen zodat we in een nog hogere versnelling de boodschap kunnen overbrengen. Ook denken we hierbij aan het beschikbaar stellen van een zaaltje/ruimte in den lande waar informatiedagen gehouden kunnen worden. Dit dan het liefst op een zaterdag om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken.

  Van harte hopen wij dat u zich bewust bent van de noodzaak om zoveel en zo snel mogelijk mensen hiervan op de hoogte te brengen, de tijd dringt! Wij zijn u dankbaar voor welke geldelijke ondersteuning dan ook: rekeningnummer Fortisbank van Anneke Bleeker in Bergen: 81 62 28 566

  Dank u voor uw aandacht en we zien uw reactie met veel genoegen tegemoet.

  http://www.verontrustemoeders.nl

  Anneke@verontrustemoeders.nl

  Irene@verontrustemoeders.nl

 2. ellen Says:

  Zou graag even willen weten of mijn open brief over het hpv-vaccin goed is doorgekomen.. Ik word een beetje paranoïde denk ik, want totaal geen mails over dit onderwerp meer de laatste dagen, lijkt wel of er een firewall voorzit!
  Dank in ieder geval voor een reactie,
  groetjes, Ellen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s