EU – IERLAND:
Ierland heeft 6,4 miljoen inwoners.
2008-2011 Premier Brian Cowen – Minister of Finance Brian Lenihan.
>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Ireland
>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_heads_of_government_since_1919
>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Cowen
>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Lenihan,_Jnr

De lidstaten binnen de Eurozone zouden het met elkaar eens zijn geworden om Ierland een zogenaamde “bailout lening” te verstrekken van 67,5 miljard euro.

22,5 miljard euro komt daarbij uit het Europese noodfonds EFSM (European Financial Stabilisation Mechanism).

22,5 miljard euro komt daarbij uit het Europese noodfonds EFSF (European Financial Stability Facility).

22,5 miljard euro komt daarbij van de IMF (International Monetary Fund).

28-12-2010 >>> http://www.huffingtonpost.com/2010/11/28/ireland-bailout-european-union_n_788922.html

09-05-2010 EFSF opgericht >>> http://en.wikipedia.org/wiki/European_Financial_Stability_Facility

De EFSF zou zijn opgericht om “financiële stabiliteit” binnen de Eurozone te waarborgen door indien nodig financieel bij te springen aan landen binnen de Eurozone in financiële problemen.

De EFSF mag daarbij maximaal 440 miljard euro lenen op de kapitaalmarkt.

De EFSF heeft om te kunnen functioneren echter merkwaardig genoeg eerst de medewerking / goedkeuring nodig van de GFA (German Finance Agency).

Waarom dit merkwaardig is?
Simpel…

Hier wordt de indruk gewekt dat het om een Duits noodfonds zou handelen, maar het moet een Europees noodfonds voorstellen!

19-09-2000 GFA opgericht >>> http://en.wikipedia.org/wiki/German_Finance_Agency

Zij is op haar beurt weer verantwoording verschuldigd aan de BMF (Bundes Ministerium der Finanzen).

>>> https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Ministry_of_Finance_(Germany)

10-05-2010 EFSM opgericht >>> http://en.wikipedia.org/wiki/European_Financial_Stability_Mechanism

De EFSM is een extra mechanisme dat maximaal 60 miljard euro mag lenen op de kapitaalmarkt.

1945 IMF opgericht >>> http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund

De IMF is een organisatie die claimt op globaal niveau financiële stabiliteit te brengen, zowel als internationale handel mogelijk te maken.

Hierdoor zou volgens eigen zeggen economische groei worden gestimuleerd en een eind gemaakt worden aan armoede.

Niettemin zijn de voorwaarden (waaronder het moeten bezuinigingen op de sociale infrastructuur (gezondheidszorg, scholing en veiligheid) en het privatiseren van belangrijke inkomstenbronnen) die aan zo’n IMF lening worden verbonden, vaak juist de oorzaak van het faillissement van een land!

[b]Afijn…[/b]
Iemand met een beetje gezond verstand, had kunnen zien aankomen dat zo’n “lening” op zichzelf al een direct negatief effect kan veroorzaken op de kapitaalmarkt.

De Ierse staatsschuld loopt immers op met 67,5 miljard euro + de jaarlijkse rente van 5,8% ofwel 3,915 miljard euro die daarover betaald moet worden.

Moody’s, een corrupte Amerikaanse kredietratingbureau, mede-verantwoordelijk voor de fraude met de Amerikaanse rommel-hypotheken, verlaagt de Ierse kredietrating van AA2 naar AA1 vanwege de slechte economische vooruitzichten.

Ierland heeft namelijk haar grootste banken moeten nationaliseren om te voorkomen dat deze om zouden vallen.

Door het verlagen van de kredietrating moet Ierland nu een hogere rente betalen wanneer zij geld van de kapitaalmarkt aan zou willen trekken!

AIB (Allied Irish Bank) als de grootste Ierse hypotheekverstrekker, kostte de Ierse overheid 3,7 miljard euro in ruil voor 93% van de aandelen.

Verder moest de Ierse regering ook nog eens 6,1 miljard euro op tafel leggen om de kaspositie van AIB te versterken conform Europese regel- en wetgeving.

23-12-2010 >>> http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1092532/2010/12/23/Ierland-nationaliseert-Allied-Irish-Bank.dhtml

>>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Anglo_Irish_Bank

NIB (National Irish Bank) is overigens wel een vreemde eend in de bijt met speciale accounts van niet bestaande klanten om belasting te kunnen ontwijken.

Sinds 2005 volledig overgegaan in Deense handen en langzaam maar zeker in een geldloze internetbank verandert.

>>> http://en.wikipedia.org/wiki/National_Irish_Bank

BI (Bank of Ireland), ook hier speelt iets merkwaardigs, een bankroof van 7,6 miljard euro in 2009.

Terwijl de bank zelf zou voor 6 miljard euro aan slechte hypotheken hebben afgesloten.

Deze bank kostte de Ierse overheid alleen al zo’n slordige 25 miljard euro.

>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Ireland
>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Ireland_robbery
>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Wyman

AIB (Anglo Irish Bank) De Overheid kreeg 75% van de aandelen in ruil voor 1,5 miljard euro + 4 miljard om de kaspositie volgens Europese regel- en wetgeving te versterken.

De Aandelenkoers van Anglo Irish Bank zakte daarop met 98% in naar 0,22 eurocent, de aandelenhandel werd stopgezet!

Later kondigde Brian Lenihan (Ierse Minister van Financiën) nog eens 8 miljard euro in AIB te stoppen.

Hierbij claimde hij meteen 10 miljard extra nodig te zullen hebben om eventuele toekomstige verliezen te kunnen compenseren.

De AIB rapporteerde over 2010 een verlies van 12,7 miljard euro.

Niettemin ontkomt ook deze Ierse bank niet aan een “loans to directors” fraude schandaal.

>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo_Irish_Bank

[b]We zien hierboven dat het nationaliseren van particuliere banken een land veel geld kan kosten.[/b]

Als we kijken naar het Ierse begrotingstekort, is deze daarbij in 2009 opgelopen van 25% naar 64% van het BBP.

Het IMF zou eerder al hebben geopperd dat Ierland meer moet bezuinigingen hogere belastingen moet invoeren wil zij haar begrotingstekort in 2014 tot 3% terug willen dringen.

19-07-2010 >>> http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/29/20100719.1022.UPDATE-Moodys-verlaagt-kredietrating-Ierland.xml

[b]Tsja, of een land wel blij moet zijn met zo’n lening van de Europese noodfondsen?[/b]

Voorstanders mogen dan claimen dat die landen met dit geld hun eigen duurdere leningen kunnen vervangen door goedkopere van de EU.

Maarruh… Zeg nou zelf… Is dat een oplossing?
Verdwijnt daar de staatsschuld mee?

Het lijden van de huidige bevolking wordt alleen maar verder over nieuwe generaties uitgesmeerd!

Bovendien brengen de voorwaarden die aan zo’n “lening” worden gekoppeld, de fragiele economieën van de ontvangende landen verder om zeep.

Ierland moest zelf namelijk 17,5 miljard euro bijdragen aan deze opgedrongen “deal” van de EU.

Deels uit haar kasreserves en deels uit haar pensioenfondsen.

Verder kreeg Ierland tot 2015 de tijd om haar begrotingstekort terug te brengen tot 3%.

We zagen net nog dat die inmiddels was opgelopen naar 64% van het BBP, aldus een absoluut onmogelijke taak!

De hoogte van het begrotingstekort was overigens de enige reden waarom de EU besloot Ierland een “lening” aan te smeren.

Als lid van de Eurozone met zo’n begrotingstekort, zou Ierland de “stabiliteit” van de Euro immers in gevaar brengen.

Die was destijds immers op 3% van het BBP vastgesteld.

Verder had Ierland in 2008 al maatregelen getroffen om de crisis te bezweren.
Zo wilde zij in een 4-jarenplan 10 miljard aan bezuinigingen door te voeren en voor 5 miljard nieuwe belastingen creëren.

>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Fallout_of_the_2009_Irish_government_budget

De Ierse regering zou tevens herhaaldelijk gezegd hebben GEEN “bailout programma” nodig te hebben omdat zij nog over voldoende kasreserves zou beschikken.

Dit bevestigd slechts dat Ierland uiteindelijk onder de toenemende druk van de ministers van Financiën van de landen binnen de Eurozone is gezwicht!

14-11-2010 >>> http://www.nytimes.com/2010/11/15/business/global/15ireland.html
15-11-2010 >>> http://www.huffingtonpost.com/2010/11/15/ireland-faces-debt-crisis_n_783495.html

Bloomberg meldt dat Duitsland wil dat Ierland de Europese Unie om financiële hulp vraagt, omdat dit de onrust in de financiële markten zou verminderen.

The Wall Street Journal en de Financial Times zouden ook berichten dat andere Europese landen druk op Ierland zouden uitoefenen om financiële hulp te accepteren.

De Ierse minister van financiën Brian Lenihan zou zich verzetten tegen deze druk om een beroep te doen op het EU-noodfonds, aldus de media.

14-11-2010 http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2378796/duitsland-voert-druk-ierland-op.html
13-11-2010 http://www.bloomberg.com/news/2010-11-13/ireland-urged-by-european-policy-makers-to-take-aid-to-contain-debt-crisis.html

Ierland zou met internationale collega’s hebben gepraat over de economische problemen, maar ontkent daarbij stellig enige financiële hulp te hebben gevraagd van de Europese Unie of het IMF.

Ierland zou tot ver in 2011 zijn gefinancierd en houdt daarbij vast aan een 4-jaren plan waarin 15 miljard moet worden bezuinigd.

Doch volgens een woordvoerder van de Europese Commissie zouden de financiële problemen van Ierland een gevaar vormen voor het hele eurogebied.

Hij vind het verder overdreven te stellen dat Ierland onder druk staat om financiële hulp te accepteren om zodoende de financiële markten te kunnen kalmeren.

Het begrotingstekort van Ierland zou boven de 30% van het bbp uitkomen, terwijl de rente inmiddels is gestegen naar 9%.

Niettemin zou ook Portugal Ierland er intussen op hebben gewezen niet de belangen van de Eurozone uit het oog te verliezen.

De zorgen over de kredietwaardigheid van Ierland zouden daarbij een “besmettelijk effect” hebben op Portugal, aldus de Portugese minister van Financiën Fernando Teixeira dos Santos.

15-11-2010 http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2379246/ierland-praat-economische-problemen.html”

De Nederlandse minister van financiën Jan Kees de Jager zei dat het aan Ierland zelf is om te beslissen of het een beroep doet op het EU-noodfonds om de euro stabiel te houden.

Hij zou zich echter zorgen maken over de Ierse situatie omdat het de positie van de euro zou kunnen aantasten.

16-11-2010 http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2380582/initiatief-beroep-noodfonds-ligt-bij-ierland.html

[b]Maarruh… Heeft Ierland eigenlijk wel iets te vertellen?[/b]
Nee dus… Want de EU stuurt een delegatie  om er zeker van te zijn dat Ierland niet meer tegenspartelt.

De missie die de EC naar Ierland stuurt, bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de ECB en het IMF.

Minister Jan Kees de Jager claimt daarbij dat die delegatie de financiële positie van Ierland in kaart te wil brengen.

De missie zou echter kunnen uitmonden in een beroep van Ierland op het EU-noodfonds van 750 miljard euro dat werd opgezet om de stabiliteit van de Euro te garanderen.

De Ierse premier Brian Cowen onderstreepte echter op voorhand dat Ierland geen intenties zou hebben een beroep te doen op het EU-noodfonds.

De Jager wijst er op dat aan leningen uit het EU-noodfonds zware voorwaarden zouden zijn verbonden:
[i][b]”Je wordt als het ware onder curatele geplaatst.”[/b][/i], aldus de Jager.

Ierland kwam in de problemen toen het noodgedwongen de Ierse banken van de ondergang moest redden.

Het begrotingstekort kwam toen uit op 30% van het bbp terwijl de EU-limiet 3% zou bedragen.

16-11-2010 http://www.nuzakelijk.nl/voorpagina/2380747/eu-stuurt-missie-ierland.html

EU-voorzitter Didier Reynders (Financiën) meent dat Ierland zonder financiële steun uit het EU-fonds niet meer uit de schuldencrisis komt.

Tot dusver blijft Ierland echter weigeren een beroep te doen uit het EU-noodfonds.

Ecofin (vergadering van de Europese ministers van financiën) zou hebben besloten een expeditie naar Dublin te sturen.

Zij willen de financiële situatie van Ierland in kaart te kunnen brengen, waarbij “experts” van de EC, ECB en IMF de Ierse begroting grondig doorlichten.
Ierland heeft echter weinig zin om net als Griekenland onder streng toezicht te worden geplaatst.

Ierland is bang dat het daarmee haar concurrentievoordeel (de relatief lage vennootschapsbelasting) kwijtspeelt.

17-11-2010 http://www.nu.nl/economie/2380950/steun-ierland-onvermijdelijk.html

Patrick Honohan (voorzitter Centrale bank) zei dat zij verwacht dat Ierland 10-tallen miljarden noodhulp nodig zal hebben.

Vanwege de onzekerheid over het voortbestaan van de Ierse banken zouden deze te kampen hebben gehad met een flinke uitstroom van kapitaal.

Het noodgeld zou dan ook bedoeld zijn om de gigantische verliezen van de bankensector op te vangen als gevolg van de recessie.

Het IMF zou reeds overleg plegen met de Ierse overheid over een eventueel reddingspakket en de daaraan verboden voorwaarden.

Een betaling uit het EU-noodfonds aan Griekenland zou zijn uitgesteld vanwege de Griekse verkiezingen.

vanwege de problemen in Ierland zouden ook de rentes op de Staatsleningen van Portugal en Spanje verder oplopen, waardoor Spanje besloot er bij Ierland op aan te dringen een besluit te nemen aangaande de EU-noodhulp.

18-11-2010 http://www.nu.nl/economie/2381941/centrale-bank-ierland-verwacht-grote-noodlening.html

Het IMF stelt dat de Ierse banken moeten inkrimpen zodat deze aantrekkelijker worden voor buitenlandse investeerders, aldus de Irish Times.

Ierse banken als de Allied bank zouden te groot zijn geworden en voor hun financiering te afhankelijk van het ECB.

verder zouden kleinere banken gemakkelijker geld kunnen lenen van investeerders en zijn ze gemakkelijker over te nemen door buitenlandse partijen.

19-11-2011 http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2382703/ierse-banken-moeten-krimpen.html

De Ierse minister van financiën Brian Lenihan zei zondag in Staatsomroep RTE Radio dat Ierland steun uit het EU-hulpfonds zal accepteren met een maximum van 100 miljard euro.

Frankrijk en Duitsland hebben reeds laten weten dat zij willen dat Ierland de vennootschapsbelasting (die nu slechts 12,5% bedraagt) verhoogt.

Verder moet er een belastingtarief komen voor de Ierse rijken waaronder bankiers en projectontwikkelaars, welke de crisis zouden hebben veroorzaakt.

van de vermeende 120 miljard steun zou de helft opgaan aan de bankensector, waarbij Allied Irish Banks 10 miljard mag tegemoet zien en volledig genationaliseerd worden.

20-11-2010 http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2383589/steun-ierland-minder-dan-100-miljard.html

[b]Die bende hypocriete huichelaars weten het op de volgende video mooier voor te stellen dan het is.[/b]

De officiele versie luidt: “Ierland heeft verzocht om een “bailout programma”.
En hiermee is het startsein gegeven voor het doorvoeren en uitbreiden van deze waanzinnige consumptie economie.

22-11-2010 http://www.zie.nl/video/algemeen/Steun-voor-Ierland-zo-goed-als-zeker/m1fzrsjfq2hd

De Jager wees er zondag op dat de steunverlening in de vorm van garanties plaatsvindt:
[i][b]”Het kost de Nederlandse belastingbetaler niks.”[/b][/i], aldus de Jager.

21-11-2010 http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2384247/eu-en-imf-gaan-ierland-steunen.html

De Nederlandse minister van financiën Jan Kees de Jager maakte bekend dat de ministers van financiën van de Europese lidstaten bereid zijn Ierland te steunen met miljarden euro’s.

Dit zou volgens de Jager van belang zijn voor de stabiliteit van de eurozone, en aantasting hiervan zou gevolgen kunnen hebben voor de pensioenen, spaargeld en werkgelegenheid in Nederland.

Voor Ierland betekend dit concreet dat Ierland streng zal moeten bezuinigen, waarbij het IMF een prominente rol zou krijgen toebedeeld.

Frankrijk en Duitsland willen dat Ierland voor deze steun de vennootschapsbelasting van 12,5% verhoogt.

Groot-Brittannië en Zweden claimen geld over te willen maken naar Dublin, en de ministers van de G7 (waaronder de Verenigde Staten, Japan en Canada) zouden Ierland ook willen steunen, dit om te voorkomen dat de chaos in de Ierse bankensector over zou slaan naar het mondiale financiële systeem.

Volgens de Jager zou de steun aan Ierland in garanties plaatsvinden, en zou dit de belastingbetaler verder niets kosten.

21-11-2010 http://www.nu.nl/economie/2383932/ministers-van-financien-willen-ieren-steunen.html

[b]Zoals we zien is Ierland inmiddels gezwicht om het “bailout programma” van de EU en het IMF te accepteren.[/b]

Niettemin vragen steeds meer economen zich af of het wellicht niet beter was geweest wanneer Ierland gewoon in gebreke was gebleven.

Al deze “bailouts” zouden alleen het onvermijdelijke vertragen, de ondergang van de Eurozone.

De landen die deze “bailouts” hebben geaccepteerd bezuinigen daarbij hun eigen fragiele economie verder naar de kloten.

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel en de Franse Premier Nicolas Sarcozy proberen de Europese leiders te overtuigen om particuliere investeerders op te laten draaien voor de crisis.

Doch ook hier is twijfel, want als de particuliere investeerders gedwongen worden verliezen te accepteren, zouden deze wellicht in de toekomst geen geld meer beschikbaar kunnen stellen omdat de risico’s te groot zijn geworden.

De Ierse schuld bedraagt overigens 10x de grootte van de Ierse economie.

Peter Matthews (bankadviseur) meent dat wanneer de obligatiehouders voor de verliezen op zouden draaien, dit Ierland 15 miljard euro zou schelen.

[i][b]”Those who favor restructuring say it is only fair that lenders absorb losses and share the pain.”[/b][/i]

22-11-2010 >>> http://www.nytimes.com/2010/11/23/business/global/23default.html

Om tegemoet te komen aan de voorwaarden van het opgedrongen “bailout programma” heeft Ierland een 4-jarenplan gepresenteerd.

Hierin opgenomen verdere bezuinigingen op de ambtenarij en sociale voorzieningen, en de invoering van vastgoed- en waterbelasting.

24-11-2010 >>> http://www.huffingtonpost.com/2010/11/24/irish-government-unveils-_n_788057.html

[b]Algemeen kan worden gesteld dat de Amerikaanse kredietratingbureaus (die eerder al verantwoordelijk waren voor de kredietcrisis vanwege de veilige status die zij aan de financiële pakketten hadden gegeven waarin de Amerikaanse rommel-hypotheken zaten verwerkt) Fitch, Moody’s en Standard & Poors de Europese lidstaten steeds verder blijven afwaarderen, en daarmee enige economische groei afremmen / saboteren.[/b]

Moody’s verlaagde de Ierse kredietwaardigheid naar Baa1 (bijna junk rating) en laat doorschemeren dat verdere verlagingen in het verschiet liggen.

Fitch varlaagde de kredietwaardigheid van Ierland van A+ naar BBB+.

Beiden verlagen de kredietwaardigheid vanwege de hoge kosten die Ierland zou hebben gemaakt om de bankensector van de ondergang te redden en slechte economische vooruitzichten.

Hoe lager de kredietrating van een bank of land, hoe hoger de rente die betaald moet worden op geld afkomstig van de kapitaalmarkt.

Ierland wordt nu echter gedwongen fors te snoeien en dit gaat ten koste van de economische groei.

09-12-2010 http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2398070/fitch-negatiever-ierse-schulden.html
17-12-2010 >>> http://www.huffingtonpost.com/2010/12/17/ireland-credit-rating-sla_n_798096.html
>>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Obligatierating

De Ierse overheid neemt voor 15 miljard aan maatregelen, zo wil het 10 miljard bezuinigingen op overheidsuitgaven en 5 miljard ophalen door extra belastingen te heffen.

De inkomstenbelasting moet 1,9 miljard meer opbrengen, het minimumloon gaat 1 euro omlaag en komt daarmee op 7,65 euro bruto per uur.

De BTW gaat omhoog van 21% naar 23% en er verdwijnen 25.000 banen bij de overheid.

Bezuinigingen op de sociale zekerheid moeten 2,9 miljard opleveren, de belasting op CO2 wordt stapsgewijs verdubbeld naar 30 euro per ton.

Investeringen in sneller internet, goedkopere zakelijke dienstverlening, lastenverlichting en energiebesparing en de werkloosheid van 13,6% zou worden aangepakt.

24-11-2010 http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2386521/ierland-wil-10-miljard-euro-bezuinigen.html

http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Government_Press_Office/Government_Press_Releases_2010/The%20National%20Recovery%20Plan%202011-2014.pdf

[b]Wie goed oplet, ziet dat de burger driedubbel gepakt wordt:[/b]
De 1e keer vanwege bezuinigingen op zowel de ambtenarij zowel als de sociale voorzieningen.
De 2e keer doordat de belastingen verder worden verhoogd.
De 3e keer doordat de burger mee mag betalen aan investeringen waar eigenlijk alleen het bedrijfsleven van profiteert.

S&P (Standard & Poor’s) is de 2e Amerikaanse kredietbeoordelaar mede-verantwoordelijk voor de rommel-hypotheekcrisis.

Ook S&P draagt haar steentje bij als het erom gaat de landen binnen de Eurozone verder af te waarderen zodat zij moeilijker geld kunnen lenen op de kapitaalmarkt.

Daardoor als het ware met de rug tegen de muur worden gezet en noodgedwongen de “bailout-lening” die door de Europese Unie wordt aangeboden / opgedrongen moeten accepteren.

02-02-2011 >>> http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1216794/2011/02/02/S-P-verlaagt-rating-Ierland.dhtml

Terwijl Ierland onder druk van de EU het “bailout programma” van 67,5 miljard euro heeft aanvaard, verlaagt Moody’s onverstoorbaar de kredietrating van Ierland van Baa3 naar Ba1, en krijgt daarmee een “junk” status.

Want zo meent Moody’s het “bailout programma” is een lening die de Ierse schuld met 67,5 miljard euro verhoogt.

Moody’s liet ook hier weer doorschemeren dat verdere verlagingen van de kredietwaardigheid niet zijn uitgesloten.

De rente op 5-jarige en 10-jarige Ierse staatsobligaties (respectievelijk 15% en 13,86%) geven een goede algemene indruk over het gebrek aan vertrouwen van investeerders in de Ierse economie.

12-07-2011 >>> http://www.reuters.com/article/2011/07/12/us-ireland-ratings-moodys-idUSTRE76B6A720110712

Ondertussen is de Ierse werkloosheid opgelopen tot 14,9% (440.600 werklozen).

Elke maand komen daar nog eens zo’n 800 mannen en 1.900 vrouwen bij.

05-06-2012 >>> http://www.irishtimes.com/business/economy/ireland/unemployment-rate-hits-14-9-1.529416

Het hoofd van de Eurogroep, Jean-Claude Juncker meent dat Ierland vooruitgang boekt bij de implementatie van de voorwaarden die aan het “bailout programma” verbonden zaten.

In feite bedoelt hij daarmee dat Ierland voort moet maken met de afbetaling van zijn extra schulden aan de EU en het IMF.

Spanje staat namelijk intussen vol ongeduld te trappelen om zijn klauwen  te steken in het ESM noodfonds om haar belabberde economie te herfinancieren.

Ierland zou haar “bailout lening” sneller kunnen aflossen als zij haar aandelen / schuldpapieren van de Ierse banken zou doorverkopen aan de ESM!

14-09-2012 >>> http://www.thejournal.ie/improved-bailout-for-ireland-595210-Sep2012/
>>> http://businessetc.thejournal.ie/ecb-and-imf-spain-bailout-594845-Sep2012/

De Ieren demonstreren tegen de buitensporige maatregelen die Ierland moet nemen als tegenprestatie voor het opgedrongen “bailout programma” van de Europese Unie.

Ierland telt momenteel 1,8 miljoen arbeiders, en die kunnen de 64 miljard schuld die de banken hebben veroorzaakt niet opbrengen, aldus Joe Higgins (Socialist Party TD).

[b]Joe Higgins[/b] meent verder dat het bezopen is dat de Europese Commissie de Europese bevolkingen laat bloeden voor de gokschulden van een op hol geslagen financiële sector.

[b]Het Europese model van de Financiële markt werkt niet, en parasiteert op de samenleving.[/b]

Jack O’Connor (president vande grootste Ierse vakbond SIPTU) meent dat Ierland naar het stenen tijdperk wordt gecatapulteerd.

Ierland had immers in 2008 al voor 15 miljard bezuinigd en daarbij was de werkloosheid verdubbeld naar 13,6%.

Het 140 pagina’s tellende “National Recovery Plan” omvat o.a. plannen voor de invoering van vastgoedbelasting zowel als waterbelasting.

Verder wordt de BTW verhoogd van 21% naar 22% in 2014, en wordt het minimumloon met 1 euro verlaagd naar 7,65 euro.

De sociale voorzieningen worden gekort voor 1,2 miljard euro, waarbij 24.750 banen verloren zullen gaan, en de pensioenen worden met 12% verlaagd.

De reden dat Ierland in financiële problemen kwam, was te wijten aan het nationaliseren / opkopen van banken die dreigden om te vallen.

En banken vielen om omdat de vastgoedmarkt met 50% instortte, waardoor 100.000-en woningbezitters nu kampen met schulden die hoger zijn dan de waarde van hun vastgoed.

Groot-Brittannië en Duitsland hebben beiden meer dan 200 miljard aan leningen aan Ierland uitstaan.

Dat is dan waarschijnlijk de reden waarom Ierland dat “bailout programma” moest accepteren!

Een deel van het geld dat de Ierse regering in de bankensector had gestoken zou snel terugverdiend kunnen worden door de aandelen direct aan de ESM door te verkopen.

Doch wanneer Ierland dat doet, geeft zij daarmee meteen de macht over haar eigen financiële sector uit handen.

Higgins roept in zijn speech op het systeem omver te gooien, en te vervangen door een meer democratisch model met beter democratisch toezicht.

08-02-2013 VIDEO SPEECH HIGGINS >>> http://www.youtube.com/watch?v=An06ywdKuQI
09-02-2013 >>> http://www.breakingnews.ie/ireland/countrywide-anti-austerity-protests-today-584174.html

De organisatie “Social Justice Ireland” heeft een pagina opgezet “Bailout Agreement 2011-2015” met relevante informatie over de “Bailout” afspraken tussen 2012-2015.

Terwijl de EC, de ECB en het IMF claimen dat het “bailout programma” van Ierland zou hebben gewerkt, en de lasten evenredig over de bevolking zijn verdeeld.

Doet SJI deze claimaf als een belediging voor de Ieren die van een sociaal minimum of minder moeten rondkomen.

De minimum lonen werden namelijk met 1 euro verlaagd (blz 10 .pdf).
Op de sociale voorzieningen bij werkloosheid wordt steeds verder bezuinigd (blz 11 .pdf).

De aow leeftijd wordt in stappen verhoogd naar 68 jaar (blz 13 .pdf).

Terwijl diegenen die verantwoordelijk zijn voor de crisis hun verliezen volledig gecompenseerd krijgen.

http://www.socialjustice.ie/
>>> http://www.socialjustice.ie/book/export/html/1162
>>> http://www.socialjustice.ie/sites/default/files/file/Government%20Docs%20etc/2010-12-01%20-%20EU-IMF%20Programme%20of%20Financial%20Support%20for%20Irl%20-%20Programme%20docs.pdf

[b]Je kunt eigenlijk maar 1 woord uit concluderen, en dat is CHANTAGE!
Ierland wordt met zijn rug tegen de muur gedrukt, net zoals al die andere Europese lidstaten.[/b]

Gedwongen een Europees “reddingsplan” te accepteren die hun economieën steeds sneller om zeep helpen!

Enerzijds vanwege de voortdurende afwaarderingen van de kredietwaardigheid, waardoor het voor Ierland steeds duurder wordt geld op de kapitaalmarkt aan te trekken.

Anderzijds vanwege bezuinigingen op de sociale voorzieningen en de invoering van een steeds hogere belastingdruk, die beiden de koopkracht doen afnemen en de werkloosheid bevorderen.

[b]Wat dit voor gevolgen heeft qua schuldaflossing is niet zo moeilijk te voorspellen![/b]

Ondertussen zouden Mario Draghi (ECB) en Christine Lagarde (IMF) een “bailout programma” voor Spanje bespreken met een totaalwaarde van 300 miljard euro.

Daarbij zou Ierland voor 3,2 miljard euro bij moeten springen om Spanje te redden, als onderdeel van eerder gemaakte afspraken tijdens de oprichting van het ESM noodfonds.

14-09-2012 >>> http://www.thejournal.ie/improved-bailout-for-ireland-595210-Sep2012/

De ECB heeft inmiddels voor 205 miljard aan Ierse, Griekse, Portugese, Italiaanse en Spaanse staatsobligaties opgekocht.

03-03-2013 >>> http://businessetc.thejournal.ie/noonan-ecb-profits-irish-bonds-817012-Mar2013/

Ierland en Portugal krijgen beiden 7 jaar uitstel van terugbetaling van hun uitstaande “bailout” leningen.

12-04-2013 >>> http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323741004578418651206932778.html

Net als Ierland kreeg ook Portugal een “bailout programma” opgedrongen, en wel van 78 miljard euro.

Ook hier wordt bezuinigd op de salarissen van ambtenaren en pensioenfonds uitkeringen.

Verder geldt Portugal als één van de armste lidstaten van de Europese Unie met een werkloosheid van 17%.

05-04-2013 >>> http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324100904578404970721519696.html

De lijst met landen die in financiële problemen geraken vanwege de alsmaar voortdurende crisis wordt steeds groter.

Na Ierland, Portugal, Griekenland, Cyprus en Spanje, komt daar ook nog eens Slovenië bij.

Fitch heeft intussen de kredietwaardigheid van Slovenië ook al verlaagd van A- naar BBB.

17-05-2013 >>> http://www.euronews.com/2013/05/17/slovenia-s-shaky-banks-bring-a-downgrade-from-fitch/

OPMERKELIJK NIEUWS:
20-08-2012 Bankier Rotschild zet 165 miljoen in op de val van de euro.
Lord Jacob Rotschild is voorzitter van de RIT (voorheen Rothschild Investment Trust), is een investeringsbank met een investeringskapitaal van 2 miljard in de euro.

Hij zou hebben laten weten 165 miljoen te hebben ingezet op de val van de euro.

>>> http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3303794/2012/08/20/Bankier-Rothschild-zet-165-miljoen-in-op-val-van-euro.dhtml
>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Rothschild,_4th_Baron_Rothschild

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s