Deze pagina gaat over goed doordachte, zeker interessant geformuleerde CITATEN die een dieper liggende boodschap en inhoudelijk een kern van waarheid bevatten:

quote benjamin franklin concerning freedom liberty rights and safety
quote george w bush concerning war on terror you are either with us or against us
quote john f kennedy concerning exposing the plot to enslave humanity
quote thomas jefferson 1826 concerning the end of democracy due to the private banking system
spreuken - albert einstein - we can not save our problems with the same thinking we used to create them
spreuken - albert einstein - insanity is doing the same things over and over again and expecting different results

citaten albert einstein - de wereld zal niet vernietigd worden door hen die kwaad willen maar door diegenen die het zien en laten gebeuren

Carter Jimmy: Deze president zei:

Het is moeilijk om het algemeen belang te dienen als sprake is van belangenverstrengeling.

Zeker wanneer beslissingen worden gemaakt achter gesloten deuren.

Jimmy Carter 01-10-2924 tot xx-xx-xxxx

Einstein Albert: Deze natuurkundige zei:

“Het is vele malen eenvoudiger een atoom te splijten dan een vooroordeel.”

Vooroordelen, het te snel trekken van conclusies afgaande op het weinige dat men van het onderwerp afweet, we hebben er allemaal wel eens mee van doen, lastig om dat af te leren, het lijkt een automatisme geworden waar we ons al dan niet van bewust zijn op het moment dat we ons er schuldig aan maken.

Albert Einstein 14-03-1879 tot 18-04-1955

Franklin Benjamin: Deze politicus zei:

“Wie vrijheid opoffert voor veiligheid is beiden niet waard”

Ja mensen… Vrijheid is NIET vanzelfsprekend… Er zijn oorlogen gevoerd en veel onschuldige mensen gesneuveld om deze te kunnen waarborgen!

Ondanks dat deze man reeds lang dood is, geldt zijn uitspraak tot op de dag van vandaag nog steeds.

Overheden verzieken de samenleving o.a. door de barrières weg te halen waardoor buitenlandse criminele bendes gemakkelijker toe kunnen slaan, jagen daarna de burger op onnodige kosten met camerasystemen die schijnveiligheid creëren en bovendien worden misbruikt om te spioneren op de eigen burgers, bewijsmateriaal vergarend door kleine overtredingen binnen een steeds nauwsluitender regel- en wetsysteem te kunnen beboeten met geldbedragen die steeds hoger worden ( de meest idiote belasting is toch wel de hondenbelasting )!

Biometrische- en Rfid toepassingen waarvan men nu zegt dat deze noodzakelijk zijn om de criminaliteit en het “terrorisme” tegen te gaan, zullen gehackt worden en identiteitsdiefstal vergemakkelijken!

Benjamin Franklin 17-01-1706 tot 17-04-1790

Goebbels Joseph: Deze politicus en spindoctor van Adolph Hitler zei:

“Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, zal de bevolking die gaan geloven.”

Tsja, hetzelfde zien we ook in nederland.

De media blijft hameren op gevaarlijke islam, verdachte pakketjes, mogelijke terroristische aanslagen en de politiek meent keer op keer dat we ons moeten beschermen met biometrische– en rfid & verichipimplantaat toepassingen.

Technologieën die zelf meer gevaar opleveren voor de gebruikers dan de gevaren waartegen die zouden moeten beschermen.

Om van de eeuwig stijgende onkosten van investeringen in upgrades en verbeteringen van hard- en software aanpassingen maar niet te spreken.

ALLEEN de bedrijven die deze WAANZIN fabriceren varen er wel bij.

Joseph Goebbels 29-10-1897 tot 01-05-1945

Hitler Adolf: Deze machtswellusteling zei:

“Hoe groter de leugen, des te meer mensen het geloven”

Deze simpele spreuk van Hitler lijkt me zeer toepasselijk op deze blogsite, aangezien ik steeds meer geloof dat 0911 mogelijk de belangrijkste factor vormde in een groots opgezet plan om één wereldregering op te zetten, de “Nieuwe Wereld Orde” kortweg NWO genoemd, waar steeds meer over wordt gesproken, een wereldregering van de zogenaamde “ELITE”!

0911 Is daarbij waarschijnlijk de grootste leugen en doofpotaffaire in de geschiedenis!

Adolf Hitler 20-04-1889 tot 30-04-1945

Jackson H Robert: Deze rechtsgeleerde zei:

“Het is niet de functie van de overheid om de bevolking te corrigeren, maar de taak van de bevolking om de overheid te corrigeren!”

De overheid staat in dienst van de bevolking en NIET andersom!

De overheid hoort daarbij de belangen van de (meerderheid van de) bevolking te behartigen, geheel in tegenstelling zoals het er NU aan toe schijnt te gaan waarbij de overheid regel- en wetgeving forceert geheel TEGEN de wil van de meerderheid van de bevolking in.

Robert H Jackson 13-02-1892 tot 09-10-1954

Jefferson Thomas: Deze filosoof en president zei o.a.:

“Eerlijkheid is het 1e hoofdstuk uit het boek van de wijsheid.”

Eerlijkheid is vooral in de politiek en de media ver te zoeken.

Steeds weer wordt de bevolking door haar “gekozen volksvertegenwoordigers” voorgelogen.

Het kwartje van Kok, de euro omwisseltruc van Zalm, en hoe zit het met de “transparantie” van de regering of de “manipulatie / censuur” van mediaberichten (berichtgeving deelname “opbouw / vredes” missies)?

Is het “fair” om te stellen dat eerlijkheid, “normen en waarden” en respect plaats hebben gemaakt voor bedrog, corruptie en hebzucht?

“Banken zijn gevaarlijker dan grote legers”

In de kapitalistische consumptiewereld waarin wij leven, een wereld die draait om geld, een wereld waarin je met geld “alles” (inclusief macht) kunt kopen, niet eens zo ver van de waarheid (heeft iedereen zijn/haar prijs)?

Hoe zit het eigenlijk met het begrip INTEGRITEIT?

“Onderwijs en informeer de massa, zij is onze verzekering voor de voortgang van onze vrijheid”

Als machtshebbers en overheden de controle hebben over de media (denk daarbij aan de Italiaanse multimiljonair, politicus en mediamagnaat Silvio Berlusconi die overheidsgeld in zijn eigen mediabedrijf stopt en daarmee zijn eigen kandidatuur in de politiek versterkt), wie zorgt dan dat de ongecensureerde informatie bij de bevolking terecht komt?

Het antwoord is simpel…

Blog- en websites die door individuen vanuit de bevolking geheel belangeloos worden opgezet, vergis u niet, er gaat VEEL tijd zitten in een web- blogsite!

“De geschiedenis vertelt ons over het algemeen alleen wat slecht regeren is!”

Als we van hieruit terugblikken in de tijd, mogen we dan concluderen dat de vorming van één groot machtsblok door onderdrukking middels oorlogen (Napoleon, Hitler) steeds tot mislukken was gedoemd?

Als we hierop met JA kunnen antwoorden, mogen we dan (als we naar de toekomst kijken) ook stellen dat het vormen van één Europese Unie onder economische druk / afpersing vanuit de Brusselse politiek mogelijk eenzelfde lot is beschoren?

“Elke generatie heeft een nieuwe revolutie nodig!”

Wat is het antwoord op de vraag: “Vertegenwoordigen “onze” politici de meerderheid?”

Want als de meerderheid claimt dat dit WEL zo is, mag diezelfde meerderheid de “minderheid” verklaren hoe het zit met de toenemende criminaliteit, de toenemende armoede, de afnemende baanzekerheid en de verlaging van de vergoedingen voor gedane arbeid, de (on)bereikbaarheid van medische zorg, de inperking van de Rechten van de Mens waaronder Privacy, de absurde prijsstijgingen voor met name energie en voeding etc. …

Is het ouderwetse partijenstelsel met de bijbehorende opvattingen van de desbetreffende politici uit het jaar NUL dezer dagen wel effectief genoeg?

Indien NEE, wordt het dan niet tijd voor een massale ommekeer in het politiek beleid?

Thomas Jefferson 13-04-1743 tot 04-07-1826

Kennedy John F: Deze politicus (die werd overigens werd vermoord) zei:

“Volg het spoor van het geld en je weet wie er echt regeert”

Ofwel politici zijn slechts marionetten van het kapitaal dat de werkelijke lakens uitdeelt.

Het hele denken en handelen en daarmee de gehele regel- en wetgeving is gebaseerd op het welzijn (steeds hogere winsten) van grote industriëlen in het kader van economisch belang.

“Als de mensheid geen eind maakt aan de oorlog, zal de oorlog een eind maken aan de mensheid”

Lijkt me duidelijk, bij elke oorlog die overheden ontketenen, of dat nu is vanwege een gebrek aan diplomatie of dat deze handelswijze voortvloeit uit belangenverstrengeling is even niet relevant.

Wat wel relevant is, zijn de talloze onschuldige slachtoffers die elke oorlog achterlaat!

John F Kennedy 29-05-1917 tot 22-11-1963

Kissinger Henry: Deze diplomaat en politicus zei:

“Het verschil zit hem in mensen die zich aanpassen aan de realiteit en mensen die de realiteit aanpassen naar gelang hun doel”

Dit citaat is wat diepzinniger, maar komt er op neer dat (corrupte) machthebbers & overheden regel- en wetgeving manipuleren naar gelang dit overeen komt met de eigen agenda die menig “volksvertegenwoordiger” erop na schijnt te houden.

De bevolking buigt zich hierbij naar deze nieuwe regel- en wetgeving in de veronderstelling dat de overheid over hun welzijn waakt!

Wie kan u daar meer over vertellen dan diegene die zich mogelijk zelf schuldig heeft gemaakt aan manipulatie bij o.a. “operatie condor” en “operatie gladio“?

Henry Kissinger 27-05-1923 tot xxxx

Lincoln Abraham: Deze president zei:

“Publiek sentiment is alles. Door Publiek sentiment kan niets falen. Zonder kan niets lukken. Diegene die de publieke opinie beheerst is succesvoller dan diegene die de regel- en wetgeving invoert.”

Ofwel diegene die de media controleert, controleert welke berichten al dan niet vrijgegeven worden aan de bevolking en daarmee de bevolking onder de duim houden!

Abraham Lincoln12-02-1809 tot 15-04-1865

Orwell George: Deze schrijver zei:

“In tijden van universeel bedrog, wordt het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad”

Wat belet machthebbers en overheden om de regel- en wetgeving naar eigen behoefte te manipuleren en wie controleert de machthebbers en overheden op mogelijk misbruik van hun positie?

In een tijd waar steeds meer regel- en wetgeving wordt opgesteld om de privacy- en vrijheden van de burger af te breken, en waar over enige tijd een simpele demonstratie al als een opstand tegen de “gevestigde orde” kan worden opgevat en als zodanig met geweld neergeslagen kan worden?

George Orwell 25-06-1903 tot 21-01-1950

Russel Bertrand: Deze Britse filosoof en criticus zei:

Een oorlog bepaalt niet wie er gelijk heeft, maar wie overleeft!

Bertrand Russel 18-05-1872 tot 02-02-1970

Schweitzer Dr. Albert: Deze arts en filosoof zei:

“De mensheid heeft haar behoedzaamheid verloren, zij zal ten onder gaan aan de (zelf veroorzaakte) vernietiging van de aarde.”

Het grootste gevaar zit hem in kapitalisme, het activeert hebzucht, wat weer egocentrisch en ondoordacht (vaak irrationeel) denken veroorzaakt en voorzichtigheid uit het oog verliest.

Albert Schweitzer 14-01-1875 tot 04-09-1965

Szasz Thomas Stephen: Een psychiater en academicus zei:

“Hoewel we het mogelijk nog niet weten, maar we zijn vandaag getuige geweest van de geboorte van een therapeutische staat. Dit is mogelijk de grootste beschuldiging van psychiatrie als een instituut van sociale controle.”

Niemand kan ontkennen dat psychiaters ware martelaars en sadisten kunnen zijn.

Wie het NIET eens is met HUN stelling, kan een pilletje verwachten die je zo mak maakt als een lammetje, en als dat niet helpt, dan zijn er altijd nog de isoleercel en de electroshock therapie.

Een psychiatrische instelling is dus DE IDEALE plaats om bepaalde mensen op te bergen die het NIET eens zijn met een bepaald kabinetsbeleid of bepaalde regeringsvorm.

Maar ook de FARMAceutische industrie vaart wel bij deze PSYCHOwaanzin.

Hun Anti-depressiva bijvoorbeeld brengen sommige patiënten in een zodanig depressieve staat dat zij zelfmoord plegen!

“De enige politieke overtuiging is die van gehoorzaamheid aan de autoriteiten, en de enige politieke zonde is die van onafhankelijkheid!”

De geur van een diktatuur is duidelijk waarneembaar, wat zei Bush hier ook al weer over… Ach ja… Het schiet me net weer te binnen: “Wie niet voor ons is, is tegen ons?”

Ja, Bush… Leg eens uit wie “ons” is en waarom mag men niet neutraal en onpartijdig zijn?

Waarom mag NIEMAND zich ueberhaupt meer een EIGEN mening vormen?

Thomas Stephen Szasz 15-04-1920 tot xx-xx-xx

Tzu Sun: Deze Aziatische krijgsheer zei:

“Alle oorlogsvoering is gebaseerd op bedrog”

The Art of War – Tactische troepen bewegingen en het versturen van valse informatie omtrent de samenstelling van de troepen.

Verder werden kleine groepen soldaten als lokvogels naar de vijand gestuurd, wanneer de vijand de aanval inzette, trokken deze zich terug en werd de aanstormende vijand op een regen van projectielen getrakteerd of in de flanken aangevallen door grotere troepen of ruiterij.

Uiteraard worden deze tactieken nog steeds uitgevoerd onder de naam guerrilla oorlogsvoering (het snel toeslaan en terugtrekken bv het aanvallen van bevoorradingslijnen (brandstof, munitie, extra troepen en wapens) zodat de vijand zijn moraal verminderd en de vijandelijke troepen verzwakken.

Tegenwoordig wordt ook gebruik gemaakt van technieken die de vijand storen in het veragren van troepen-bewegingen middels anti-radar apparatuur.

Maar bovenal wordt steeds meer propaganda gebruikt die via de media o.a. de bevolking (die middels belastinggeld voor deze waanzin betaald) moet overhalen de oorlogen te blijven steunen.

De informatie komt hierbij samen in één centrale, alwaar deze informatie wordt bekeken en gecensureerd en verder verspreidt naar de aangesloten media kanalen (dagbladen, internet en tv).

Meer citaten van de Aziatische krijgsheer “Sun Tzu” vind u hier: LINK!

Sun Tzu 544 BC – 496 BC

3 Reacties to “CITATEN”

 1. Richard Says:

  Yeah. 911 now we are waiting for the biggest cover-up ever. 😀

 2. Wereldburger Says:

  Hebben we vrijheid gewaarborgd door grenzen te stellen?
  Is het niet daarom dat men elkaar vermoord? Om die illusieve vrijheid die aan de andere kant van de grens ligt.
  Je moet de citaat van Einstein beter lezen quote:”Het is makkelijker een atoom te splijten dan een vooroordeel”

 3. Blokkertje Says:

  Bewonderenswaardige site met al die uitspraken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s