Wist u…

Dat de wereld door psychopathische maniakken wordt geregeerd?

Denk daar aan wanneer u weer naar de stembus gaat!

Is the world being ruled and ruined by psychopaths?

Politiek:

TIP: Bedreigde politici en hun schijndemocratie.

Fatsoenlijk met politici omgaan is lastig als politici zich zelf onfatsoenlijk gedragen.

De ( r ) overheid heeft tot nu toe steeds een beleid gevoerd waar de Elite klasse het meest van geprofiteerd.

Het interesseert Den haag ook niet dat u in uw hoedanigheid als werknemer ziek wordt omdat u met giftige stoffen hebt gewerkt, vaak weet de ( r ) overheid al jaren dat bepaalde stoffen giftig of kankerverwekkend zijn, doch omdat er geen veilige alternatieven zijn laat men de werknemers gewoon met die stoffen werken.

21-08-2014 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/defensie-wist-al-15-jaar-van-blootstelling-aan-giftige-stof~b92fb829/

TIP: DuPont alias Chemours:

Zelfs het drinkwater laat steeds meer te wensen over, het is vervuild met bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en schadelijke stoffen uit de chemische,- farmaceutische-, en petrochemische industrieën.

https://www.waterlogic.nl/informatie-centrum/wat-zit-er-in-mijn-kraanwater/medicijnresten-in-het-water-hoe-verwijder-je-dat/

TIP: Ik durf geen kraanwater meer te drinken.

TIP: Zelfs de luchtkwaliteit in Nederland laat te wensen over!

Het komt de ( r ) overheid zelfs goed uit wanneer u VOOR uw pensioengerechtigde leeftijd komt te overlijden.

De kans dat u die pensioengerechtigde leeftijd haalt wordt bovendien steeds kleiner naarmate de pensioengerechtigde leeftijd verder wordt verhoogd.

Dan hoeft er namelijk niets uit de pensioenpot uitgekeerd te worden, en die is  ondanks al die negatieve berichten die de ( r ) overheid en haar statistiekenbureaus rondstrooien met 1.433 miljard euro goed gevuld.

Als er al een probleem zou zijn ( anders dan dat investeringen tegenwoordig steeds minder rente opbrengen ), dan moeten we dat zoeken bij het binnenhalen van arbeidsmigranten, asielzoekers en vluchtelingen die weinig tot geen premies hebben betaald maar straks wel recht claimen op pensioengeld.

25-05-2019 https://financieel.infonu.nl/diversen/187706-hoeveel-pensioengeld-is-er-begin-2019-in-nederland.html

26-09-2015 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-kosten-asielzoekers-nou~bfe0671c/

Om van de pensioenroof door de ( r ) overheid maar te zwijgen.

17-10-2019 https://www.trouw.nl/opinie/grijp-de-lage-rente-ook-aan-voor-het-goedmaken-van-de-pensioenroof~bca4d45b/

28-08-2019 https://www.dlmplus.nl/2019/08/28/het-onwaarschijnlijke-verhaal-van-de-nederlandse-pensioenroof/

25-08-2018 https://www.ed.nl/mening/de-grootste-pensioenroof-ooit-dit-is-niet-uit-te-leggen-en-dat-is-idioot~a573c9c6/

TIP: 32 miljard verdwenen uit het ABP pensioenfonds.

Dat de criminaliteit tegenwoordig zowat verankert zit in de “samenleving” komt de ( r ) overheid eveneens goed uit, want dan beginnen steeds meer mensen te roepen om meer politie en bevoegdheden voor de agenten, meer cameratoezicht en extra beveiligingsmaatregelen ( DE BIG BROTHER POLITIESTAAT ) die  steeds meer privacy en vrijheid afnemen…

TIP: In deze Nederlandse steden ben je je leven niet zeker.

TIP: In deze wijken wordt je gewoon neergeschoten.

TIP: Wat filmen camera’s op straat?

TIP: Wat doen we in Nederland met corrupte rechters?

Om het milieu en het klimaat heeft de ( r ) overheid zich nooit echt bekommerd, de “economie” kwam altijd op de 1e plaats, al het overige moest steeds wijken.

Vandaag de dag is het elke keer raak als het om het klimaatverandering gaat, al die subsidies aan ( energie ) bedrijven kosten de burger miljarden, en zijn eigenlijk verborgen energiekosten.

Enfin…

Ik stem al niet meer sinds vakbondsleider Wim Kok aan zijn politieke carrière begon ( paarse kabinetten I, II en III ) en daarbij zijn principes meteen overboord gooide door de arbeidersklasse uit te leveren aan het verraderlijke bedrijfsleven.

Het huidige aan corruptie onderhevige politieke stelsel, met haar al even corrupte en fraudegevoelige justitie en politie departementen…

Zou mijn keus niet zijn!

En wat dacht u van ProDemos

Huis voor democratie en rechtsstaat?!?

Een organisatie gesponsord door miljardair George Soros die er een eigen agenda op nahouden, desalniettemin claimt iedereen onpartijdig te kunnen adviseren over de wijze waarop een democratie zou moeten functioneren en op welke partijen je het best kunt stemmen, daarbij regelmatig rondleidingen geeft door politiek Den Haag.

Voor een “Huis van democratie en rechtsstaat” had zij beter moeten weten dan een seksschandaal van een leidinggevende in de doofpot te stoppen!

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/leidinggevende-haags-stemwijzer-instituut-ontslagen-om-misbruikschandaal~bec01239/

https://twitter.com/hashtag/prodemos?src=hash

Ik kan me echter goed indenken dat u blijft stemmen uit onwetendheid.

Het onderwijs is nou niet bepaald om over naar huis te schrijven, en de media zowel als de ( R ) overheid hebben nog al ens voor het handje om de waarheid te verdraaien, zoals Frans Timmermans ( onder ) laat zien in zijn toespraak over MH17 voor de VN-raad, zijn overdreven “emoties” zijn duidelijk ingestudeerd!

Kinderen uit de arbeidersklasse worden bewust dom gehouden!

TIP: ( r ) overheid houdt lonen laag.

TIP: Zembla foute agenten.

TIP: Frans Timmermans liegt over MH17.

Krijgt als tegenprestatie een Topbaan binnen de EU.

29-10-2019 Diezelfde EU schijnt van plan te zijn om de Nederlandse bijdrage voor haar “lidmaatschap” met 62% te verhogen.

Waar die Nederlandse EU contributie aan op gaat ziet u in de volgende 2 video’s.

Deel 1 Rioolput Straatsburg.

Deel 2 Rioolput Brussel.

EU subsidieverspillingen: Het blote voeten pad 50.000 euro.

Een Naaiatelier waar men z’n eigen kleding kan maken 365.000 euro + Gemeente subsidie + Provincie subsidie?!?

EU subsidieverspillingen Bulgarije: Plastic kasteelmuur als toeristenattractie zonder toeristen 90 miljoen euro.

Van Nisterooy: Stop met weggooien Europees belastinggeld.

4-Baans snelwegen in Portugal waar weinig gebruik van wordt gemaakt, geluidsschermen langs snelwegen in Polen langs weilanden waar koeien grazen, en Italiaanse havens waar geen enkele boot komt.

Griekenland, Spanje en Portugal hebben de EU al veel geld gekost terwijl de economie daar weinig baat bij heeft gehad.

2019 EU subsidies gaan naar grote bedrijven, oligarchen en politici, en er wordt grootschalig landjepik mee gefaciliteerd.

EU subsidies voor Nederland sigaar uit eigen doos!

Het punt met subsidiesystemen is dat het fraude en verspilling in de hand werkt.

EU: Een Brexit zonder akkoord kost Nederland sowieso 2,3 miljard euro, aldus de conclusie van de Algemene Rekenkamer.

Wanneer de Brexit een feit is, valt de Britse bijdrage van 12 miljard euro aan de EU weg, en dat moet door de overige lidstaten worden opgevangen.

Voor Nederland geldt dat zij 1,6 miljard extra aan de EU moet afdragen!

De Duitse rekenkamer claimt zelfs dat het Nederlandse lidmaatschap 75% hoger zal uitvallen, wat neer zou komen op 4 miljard euro extra afdracht aan de EU i.p.v. 1,6 miljard euro die de Nederlandse rekenkamer het Nederlandse volk voorspiegelt.

28-10-2019 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/28/wie-betaalt-brexit-gat-eu-budget-a3978348

Nederland betaalde in 2018 7,9 miljard euro aan lidmaatschapsgeld aan de EU, en kreeg slechts 1,1 miljard euro steun terug van Brussel.

Nederland was dus voor 7 miljard euro netto betaler!

https://www.europa-nu.nl/id/vh9w9l2qtnwn/nederlandse_afdrachten_aan_de_eu

Ik ben dan ook een fervent voorstander voor een NEXIT!

En U?

KENNIS IS MACHT!