2012

Bij 2012 denken veel mensen aan het aflopen van verschillende kalenders waaronder die van de Maya’s het bekendste is.
Deze zou aflopen op 21 december 2012.

Denk echter ook aan de Indiase Veda’s ( hun IJzeren Tijdperk ( Kali Yuga ) zou aflopen, waarna het Gouden Tijdperk ( Satya Yuga ) aan zou breken).

2012 het jaar waarop volgens de oude culturen diverse cyclussen zouden ingaan, waaronder de Arcturius Cyclus ( 104.000 jaar ), de Plejadische Cyclus ( 26.000 jaar ) en de 13e Baktun ( 5.200 jaar ( 13×144.000 dagen )).

Ik moet eerlijk bekennen ik weet ( nog ) niet zoveel van deze materie, doch de komende tijd ga ik hier meer informatie over verzamelen.

Deze informatie zal beschikbaar komen op de volgende SUBpagina’s:
1.
2.
3.
4.
5.

Bouwen aan “Wereld zonder Toekomst”:

In dit hoofdstuk ga ik het hebben over “onze volksvertegenwoordigers“.

Mensen zonder enige visie of moraal besef, met een duidelijke voorkeur tot het ( corrupte ) Consumptie Kapitalisme.

Politici die nieuwe regel- en wetgeving produceren waardoor private Mega-Concerns ontstaan die langzaam aan steeds meer macht naar zich toe trekken ( denk aan het ontstaan van monopolie posities, waarmee zij de overheden onder druk kunnen en zullen zetten ).

Politici die ( al dan niet ) beseffen dat hun regel- en wetgeving een steeds zwaardere belasting vormen voor:

1a. Onze planeet.
Productie van onnodige prullaria zijn de oorzaak van steeds groter wordende verspillingen van steeds schaarser wordende grondstoffen.

Belangenverstrengeling van overheden zorgt dat zij toelaten dat bedrijven ons gek maken met reclame boodschappen om ons tot nieuwe aankopen te bewegen, want op deze manier wordt immers de economie ( lees de kapitalistische consumptiemaatschappij ) draaiende gehouden.

Niet zo verwonderlijk dus dat overheden reclame toestaan, omdat zij niet alleen inkomsten genereert uit de reclameboodschappen van bedrijven zelf maar ook, wanneer u als consument toegeeft aan de verleidingen van het kopen van onnodige prullaria, aan extra bedrijfsbelastingen, loonbelastingen en de diverse btw tarieven op de producten zelf.

1b. De toenemende productie van plastics.
Sinds kort worden plastics apart opgehaald of kunnen in daarvoor bestemde bakken worden gedeponeerd.

Echter, ondanks dat er een heel continent aan plastic afval producten in de zee ligt te drijven, neemt de productie van plastics alleen maar toe.

Denk aan de miljarden plastic doppen op kartonnen verpakkingen van zuivelproducten.
De folders die steeds vaker in plastic worden verpakt om ze tegen weersinvloeden te beschermen.
En sinds kort zelfs plastic kijkvensters in kartonnen pasta verpakkingen van o.a. het merk HONIG en diverse EIGEN merk producten van met name ALBERT HEIJN.

1c. Chemisch en giftig afval dat overblijft na productie van diverse producten, en dat al dan niet illegaal worden geloosd.

2. Een bevolking waarvan de financiële draagkracht steeds verder afneemt dankzij toenemende belastingdruk vanuit de overheden van het land, provincie en gemeente, tegelijkertijd hogere prijzen voor producten en diensten etc.

3. De afschaffing van beschermende regels voor werknemers, waarbij dient te worden vermeld dat van werknemers steeds meer en meer efficiëntie en flexibiliteit wordt verlangd.

Doordat steeds meer collega’s worden ontslagen, neemt bovendien de werkdruk zodanig toe voor de overgebleven werknemers.

Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn dat over enige tijd een aanzienlijk aantal mensen uiteindelijk zullen bezwijken aan de toenemende stress.

De zorgverzekeraars gaven enkele jaren geleden reeds aan dat zij een financieel potje zouden opzetten op de extra kosten die hiermee gepaard gaan op te kunnen vangen.

Het volgende recente artikel ( 20-02-2010 ) geeft aan dat het aantal mensen met stress in Nederland op 16% ligt waarvan tenminste 34,6% gerelateerd aan werk en werkdruk.
Stress: Nederland vergeleken met Europa
Stress is overigens niet alleen weggelegd voor de werkenden, maar het zo goed voor voor diegenen die in deze tijd op zoek zijn naar werk op eigen niveau en met een redelijke vergoeding ( al dan niet onder druk van de uitkeringsinstantie genaamd UWV ).

Stress wordt vaak onderschat, doch het kan een van de grootste veroorzakers zijn van gezondheidsproblemen, zoals klachten aan het bewegingsapparaat, hart- en vaatziekten, immuunziektes en psychische klachten.

Alle bovenstaande onderwerpen zullen verder worden uitgewerkt op eigen SUBpagina’s:

1.
2.
3.
4.
5.

WERK IN UITVOERING

3 Reacties to “2012”

 1. Lotte Vande Wiele Says:

  Gaat de wereld er nu echt aan door natuurrampen of denken de mensen dat maar

 2. worldthechanges Says:

  Gaat de aarde ten onder in 2012 zoals wordt beweerd, is op zich een goede vraag!

  PLANEET NIBURU of X:
  Er gaan geruchten dat een 13e planeet genaamd “Niburu” of “X” dat in een ellipsvormige baan in het zonnestelsel rondzwerft, de aarde om de zoveel jaar zou passeren en daarmee de aardmagnetische velden zou kunnen verstoren waardoor de polen van polariteit wisselen en natuurrampen toenemen?

  BIJBELSE VOORSPELLINGEN:
  Tsja, en wat is er waar van de bijbelse voorspellingen die claimen dat de aarde door vuur zou worden verzwolgen?

  De meest realistische wijze waarop dit zou kunnen plaatsvinden is door de toegenomen zonne activiteiten, wanneer vanuit de zon een vuurbal richting de aarde zou worden geslingerd, zou dit in ieder geval een rode gloed kunnen veroorzaken om de aardatmosfeer.

  Zelfs wanneer deze vuurbal zou worden tegengehouden door de beschermende lagen van de aarde, dan dient men er terdege rekening mee te houden dat delen van de aarde vanwege een EMP-puls uit die vuurbal zonder elektriciteit komen te zitten.

  GEVAREN VAN HET INTERNET:
  Normaal zou dit nog niet zo erg zijn, ware het niet dat steeds meer online via het internet wordt geregeld (bankieren, aanvragen van subsidies, uitkeringen, overboekingen van en naar rekeningen en informatie).

  Dat betekend concreet dat wanneer de aarde wordt getroffen door een EMP-puls, alle elektronica doorbrandt, waardoor de energievoorziening uitvalt en de mensheid in het stenen tijdperk terug wordt gekatapulteerd.

  ONDERGRONDSE BUNKERS:
  Wat is er waar van de bunkers (vaults) onder de grond en in de bergen die bij een ramp bescherming zouden moeten bieden aan een handvol elite, de beste geleerden en wetenschappers en wat technici, terwijl het gros van de mensheid aan haar lot wordt overgelaten?

  Er bestaan voertuigen die niet alleen gaten kunnen drillen door zand en steen, maar deze ook meteen kunnen versterken door ijzeren ringen aaneen te schakelen zodat een veilige tunnel ontstaat waardoor treinen kunnen rijden.

  Dat dit soort machines wellicht ook gebruikt worden bij de bouw van geheime ondergrondse bunkers is niet uit te sluiten.

  MAYA KALENDER:
  21 december 2012 Is het tijdstip waarop de Maya kalender zou eindigen, en dit zou door verschillende mensen worden gezien als het jaar dat de wereld eindigt.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Einde_van_de_wereld
  ’t Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat er een ramp plaats zal vinden, en als het gebeurd dan ben je waarschijnlijk het best af wanneer je direct overlijdt, aangezien het voor eventuele overlevenden een nachtmerrie zal worden om te proberen te overleven op een totaal vernietigde planeet.

  NWO:
  Iets waar we ons drukker over zouden moeten maken is het ontstaan van een “Nieuwe Wereld Orde”.
  Als we kijken naar de huidige crisis, dan leert deze ons dat:
  1. Er geen plaats is voor democratie, hetgeen duidt op een fascistisch regime.
  Toen de Griekse premier een referendum wilde houden werden over het al dan niet accepteren van Europese noodhulp afgezet en zonder verkiezingen door het Europees Parlement vervangen door iemand die meer pro Europa is.

  2. Het Europese Parlement heeft de burgers van de diverse Europese lidstaten zowel de Euro and de Grondwet (zogenaamd als afgezwakt Europees Verdrag doch met instandhouding van de belangrijkste regel- en wetgeving) ondemocratisch door de strot geperst, waarbij de Euro nu als chantagemiddel wordt gebruikt om Europa (koste wat het kost) bijeen te houden (Er is immers GEEN plan B zoals Jose Manuel Barroso (Voorzitter van de Europese Commissie (die overigens zelf niet eens democratisch is aangesteld)) keer op keer heeft laten weten.

  Anders gezegd: “Europa wordt alleen ontbonden wanneer alle staatsburgers van de lidstaten volledig van hun welvaart zijn gestript!”, en dat zal wanneer deze crisis blijft duren niet lang op zich laten wachten!

  CO2:
  Een ander probleem waarde mensheid al jaren mee kampt is co2.
  De toename van het co2, alsmede het kappen van oerwouden en andere gewassen die co2 in zuurstof omzetten zullen de luchtkwaliteit over niet al te lange tijd drastisch doen afnemen.

  De dramatische toename van co2 wordt overigens niet veroorzaakt door de uitstoot van auto’s (nieuwe technologische ontwikkelingen maken auto’s immers steeds schoner).

  De toename van co2 hebben we vooral te danken aan de intensieve veehouderij voor de exporthandel, waar behalve de vele mestoverschotten ook gehele bossen worden vernietigd om velden aan te kunnen leggen waarop GEN-soja en GEN-mais worden verbouwd die als krachtvoer worden gebruikt.

  Een groot deel van deze boskap komt overigens ook voor rekening van de bio-brandstof industrie!

  INTENSIEVE VEEHOUDERIJ:
  De massieve veehouderij kent echter flink wat risico’s:
  Bij een uitbraak ziekte uitbraak moeten gehele kuddes worden geruimd.
  De laatste tijd zijn er wel erg veel berichten van ziek vee in de media.
  Behalve de antibiotica resistente EHEC darmbacteriën die te wijten zijn aan het toedienen van GEN krachtvoer, is er sinds kort ook het Schmallenbergvirus.

  Wat weinig mensen weten is dat in GEN-gewassen als soja en mais vaak het antibiotica resistente gen wordt toegevoegd zodat het GEN-gewas gemakkelijker te herkennen is.

  NAREDE:
  ‘k Zou me dus niet al te druk maken over het al dan niet vergaan van de aarde.

  Wat de mensheid betreft…
  Zolang de mensheid regeringen blijft steunen die deel uitmaken van een kleine elite, die met hun niet te stillen hebzucht de grondstoffen van de aarde op desastreuze wijze blijven exploiteren, dan zal deze mensheid zichzelf terug vinden in een laatste strijdt om de overgebleven grondstoffen die waarschijnlijk wordt uitgevochten met nucleaire wapens en bacteriologische oorlogsvoering.
  De mensheid vernietigd in dat geval uiteindelijk zichzelf!
  Als trigger voor een nieuwe nucleaire oorlog zou Iran mogelijk dienst kunnen doen!

  Laten we hopen dat ofwel de politici hun verstand terug krijgen, of dat de bevolkingen van de diverse landen in de wereld, hun steun aan die marionetten van het kapitaal intrekken en daarbij een nieuwe sociale regeringsvorm in het leven roepen waarbij eenieder in vrede met elkaar verder kan leven!

 3. Frans A Says:

  Om deze reden heb ik besloten om a.s. 12 sept. bij gebrek aan een beter alternatief op de SP te stemmen.
  Een jaar geleden had ik iemand die me zou vertellen dat ik dat zou doen, voor gek hebben verklaart.
  Dit is de enige club van formaat die over blijft die tegen “europa” is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s