De EHEC-bacterie:

002801 ehec Duitsland hamburg komkommer ecoli bacterie ehec

Sinds kort is er in Noord-Duitsland een E.Coli-Bacterie opgedoken die resistent blijkt te zijn tegen veel soorten antibiotica, en die zich kenmerkt door hevige diarree, buikkrampen, koorts, misselijkheid en nierfalen.

Aangezien Hamburg wordt gezien als het epicentrum van deze bacterie, heeft de De BVG (Hamburgse Voedsel- en Waren autoriteit) steekproeven genomen op 4 partijen komkommers (waarvan 3 uit Spanje en 1 uit Nederland (opmerking: “Hoewel de komkommers vanuit Nederland naar Duitsland werden getransporteerd hoeft dit nog niet te betekenen dat de komkommers ook in Nederland zijn gekweekt!”) zouden komen) en zou hebben bevestigd dat het de EHEC-bacterie heeft aangetroffen.

Het Spaanse exportbedrijf Frunet Bio denkt dat de besmetting buiten Spanje moet hebben plaatsgevonden, omdat het ook komkommers uit dezelfde partijen naar andere plaatsen heeft getransporteerd waar geen EHEC-bacterie uitbraak heeft plaatsgevonden.

In Duitsland zouden in een week tijd zo’n 1.000 mensen ziek zijn geworden waarvan er enkele 100-en op de Intensive Care afdeling liggen vanwege een besmetting met de EHEC-bacterie.

16 Mensen zouden inmiddels zijn overleden.

Ook 9 Nederlanders zouden ziek zijn geworden na een bezoek aan Noord-Duitsland en door huisartsen en GGD’s worden onderzocht, waarvan er 3 in een ziekenhuis zijn opgenomen vanwege een infectie die nierfalen veroorzaakt.

Een laboratorium presenteert de eerste resultaten van haar onderzoeken onder de 3 mensen die met nierfalen in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Bij 2 patiënten zou intussen een besmetting met de EHEC-bacterie zijn vastgesteld, aldus Roel Coutinho.

Het HUS-syndroom (Hemolytisch Uremisch Syndroom) zou zich kenmerken door nierfalen.

Ook een Zweedse vrouw van in de 50 zou tijdens haar reis door Noord-Duitsland de EHEC-bacterie hebben opgelopen en in een ziekenhuis in Boras (Göteborg) zijn overleden aan de gevolgen van een infectie, waarbij rauwkost producten afkomstig uit Denemarken, Nederland en Spanje als mogelijke veroorzakers worden aangewezen.

Verder zou de EHEC-bacterie intussen zijn opgedoken in Denemarken, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland.

De nieuwe Nederlandse voedsel- en waren autoriteit nVWA zou intussen 168 steekproeven hebben genomen onder met name komkommers en tot de conclusie zijn gekomen dat er geen varianten van de E-coli bacterie zijn aangetroffen in de Nederlandse tuinbouwproducten.

Ook het Duitse ministerie van gezondheid heeft inmiddels via Corneelia Prüfer-Storcks (SPD) laten weten dat de oorzaak niet bij de Spaanse augurken zou liggen zoals eerder werd vermeld.

Niettemin handhaaft de Duitse overheid haar advies geen rauwkost (augurken, salades en tomaten) te eten.

Ook interessant om te weten is dat Duitsland claimt een medicijn te hebben ontwikkeld dat zou aanslaan tegen EHEC, doch de kosten die hieraan zijn verbonden bedragen 25.000 euro per dosering.

De VN organisatie WHO spreekt ondertussen over de EHEC-bacterie als zijnde een geheel nieuwe stam die zeer besmettelijk zou zijn, aangezien sommige genen van deze bacterie resistent zouden zijn voor bepaalde gangbare antibiotica.

27-05-2011 Darmbacterie in Spaanse komkommers.

http://nos.nl/artikel/243726-darmbacterie-in-spaanse-komkommers.html

28-05-2011 Opnieuw doden in Duitsland door EHEC.

http://www.bnr.nl/incoming/2011/05/28/opnieuw-doden-in-duitsland-door-ehec

29-05-2011 Scandinavië: 40 EHEC-besmettingen.

http://www.bnr.nl/programma/gezond/2011/05/29/scandinavi-veertig-ehec-besmettingen

31-05-2011 Eerste EHEC dode buiten Duitsland – besmetting wel daar opgelopen.

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/05/31/eerste-ehec-dode-buiten-duitsland/

31-05-2011 EHEC bacterie niet in Nederlandse groente aangetroffen – “Spanje niet de bron”.

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/05/31/ehec-bacterie-niet-in-nederlandse-groente-aangetroffen/

http://vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2013164/tot-op-heden-alle-onderzochte-monsters-ehec-bacterievrij

31-05-2011 3 ehec gevallen in Nederland update.

http://www.bnr.nl/programma/gezond/2011/05/30/drie-ehec-gevallen-in-nederland-update

01-06-2011 RIVM onderzoekt handvol EHEC besmettingen.

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/06/01/rivm-onderzoekt-handvol-besmettingen-ehec-bacterie/

02-06-2011 WHO: EHEC is nieuwe stam van E.coli.

http://www.bnr.nl/topic/ehecbacterie/2011/06/02/who-ehec-is-nieuwe-stam-van-e.coli

Economie – Een kwetsbare Export:

002802 ehec komkommers duitse blad bild export

In de hierboven besproken hysterie rondom de EHEC-bacterie, is goed te zien hoe kwetsbaar een economie is die zich voornamelijk richt op export.

We zien duidelijk dat de Nederlandse zowel als de Spaanse export van komkommers tot stilstand zijn gekomen, en de kans is groot dat ook de export van andere rauwkost producten als paprika’s, sla en tomaten in gevaar komt.

We zien dan ook dat de vrije markteconomie waar de Europese Unie zich voor inzet, zijnde een economie die zich voornamelijk kenmerkt door vrije export & import van goederen en diensten binnen zowel als buiten de Europese Unie, oftewel een economie die zich kenmerkt door afhankelijkheid te creëren tussen de lidstaten onderling, geen schijn van kans maakt te overleven tijdens een crisis als de huidige en dat de wereld beter af zou zijn indien deze haar pijlers zou richten op Nationale regionale markten, waarin elk land individueel in haar eigen behoefte kan voorzien.

De voorgaande artikelen over de EHEC-bacterie besmettingen tonen reeds aan dat:

1. Er slechts een gerucht nodig is om de gehele import / export van een product of groep producten volledig lam te leggen.

2. Er veel onduidelijkheid bestaat over de herkomst en kwaliteit van producten.

3. De belastingbetaler mag opdraaien voor extra onkosten die worden gemaakt voor o.a. promotie campagnes die het vertrouwen van de consument in de in opspraak geraakte consumptiegoederen zouden moeten herstellen.

4. Overheden voor het blok worden gezet als het gaat om te moeten kiezen tussen economisch belang of blootstelling van de bevolking aan mogelijke gezondheidsrisico’s.

Laten we (nu we het toch over rauwkost en met name komkommers hebben), deze meteen maar als voorbeeld nemen van een op export gerichte economie.

Van de totale komkommerteelt komt slechts 20% voor rekening van de Nederlandse consument, de overige 80% (1.650.000.000 stuks op jaarbasis) wordt geëxporteerd naar het buitenland, waarvan alleen al de helft (780.000.000 stuks) naar Duitsland.

De marktwaarde zou zo’n slordige 210 miljoen euro bedragen.

Het instorten van de exportmarkt voor komkommers betekend een zwaar verlies voor de Nederlandse groentetelers, die met hun producten blijven zitten en deze waarschijnlijk zullen vernietigen.

CNV voorzitter Jaap Jongejan wil dan ook dat de overheid de komkommertelers compenseert wanneer dit omzetverlies zou aanhouden en denkt hierbij aan deeltijd-WW als één van de mogelijkheden.

Henk Bleker (staatssecretaris landbouw) claimt dat vanuit Europa 20 miljoen ter beschikking zou komen voor een promotie campagne die het vertrouwen van de consument in rauwkost moet herstellen.

Inmiddels is bekend dat Rusland een importverbod heeft uitgevaardigd op rauwkost vanuit de Europese lidstaten, de verwachting is dan ook dat behalve de markten voor komkommers en sla, nu ook de markten voor paprika’s en tomaten zullen instorten.

Eurocommissaris John Dalli noemt het besluit van Rusland disproportioneel, waarbij opgemerkt dient te worden dat Europa jaarlijks voor 600 miljoen euro aan verse groenten en fruit naar Rusland exporteert (economisch belang), waarvan het Nederlandse deel van de export een waarde van 150 miljoen vertegenwoordigd.

30-05-2011 EHEC-uitbraak funest voor tuinders.

http://nos.nl/artikel/244457-darmbacterie/

31-05-2011 Spanje wil geld voor komkommercrisis.

http://www.bnr.nl/topic/ehecbacterie/2011/05/31/spanje-wil-geld-voor-komkommercrisis

01-06-2011 Deeltijd-WW in komkommersector.

http://www.bnr.nl/topic/ehecbacterie/2011/06/01/deeltijd-ww-in-komkommersector

02-06-2011 Russisch importverbod groente is rampzalig.

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/06/02/russisch-importverbod-groente-is-rampzalig/

02-06-2011 productschap tuinbouw: drama is compleet.

http://www.bnr.nl/topic/ehecbacterie/2011/06/02/productschap-tuinbouw-drama-is-compleet-update

Vragen:

1. In hoeverre vertrouwd u de overheid als deze een keus zou moeten maken tussen economisch belang enerzijds en de gezondheid van de burger anderzijds?

2. Is het importverbod van Rusland zoals de EU claimt onterecht?

3. Komt de (volgens het WHO besmettelijke) nieuwe stam van de E.coli-bacterie nou echt van rauwkost als komkommers, paprika’s, sla en tomaten, of is het mogelijk dat deze is ontsnapt / vrijgelaten (wijzende naar de incidenten in 2007 rondom MKZ, doch later meer daarover) vanuit een laboratorium in hamburg, als zijnde het Epicentrum van de EHEC meldingen in Noord-Duitsland?

Met deze laatste vraag wil ik eigenlijk een theorietje onder de aandacht te brengen.

Wat weten we nu concreet over deze EHEC-bacterie:

002803 duitsland hamburg epicentrum embl biologisch dna onderzoekslaboratorium

1. Het zou volgens Chinsese wetenschappers gaan om een gemuteerde vorm van de onschuldige E.coli-bacterie O157 met de voorheen alleen in Afrika voorgekomen E.coli-bacterie EHEC 55989.

2. Het Epicentrum schijnt in Hamburg te liggen.

3. Ondanks talloze steekproeven op partijen rauwkost zijn geen sporen aangetroffen van de E.coli-bacterie type O104, het Duitse Robert Koch Instituut zou voor een raadsel staan.

Als we voor ogen houden dat het om een nieuwe gemuteerde E.coli-bacterie handelt en dat diverse steekproeven op verschillende partijen geïmporteerde rauwkost geen resultaat hebben opgeleverd, is de meest voor de hand liggende verklaring dat deze E.coli-bacterie O104 mogelijk is voortgekomen uit experimenten uitgevoerd in een laboratorium waar onderzoek wordt gedaan naar bacteriën, iets wat in het verleden al vaker is gebeurd.

Kijk maar naar de uitbraken van MKZ in het Britse Surrey in 2007 waarvan de verspreidingshaard een laboratorium bleek te zijn dat zowel door het overheidsinstituut als het bedrijf Merial Animal Health werd gebruikt.

Merial was overigens ontstaan uit een joint venture van Merck en Sanofi-Aventis, vandaar mogelijk de vraag of MKZ al dan niet opzettelijk is losgelaten.

In ieder geval levert een kleine speurtocht op het internet ons dat in het epicentrum Hamburg het EMBL (European Molecular Biology Laboratory) is gevestigd.

Een laboratorium waar onderzoek wordt gedaan naar…

U raadt het al.

Moleculaire biologie (bacteriën en virussen) en waar de dna (genetische blauwdrukken) van deze bacteriën en virussen worden ontleed.

Het zou mij overigens niet verbazen wanneer dit laboratorium wel eens de verspreidingshaard van de nieuwe E.coli-bacterie van het type O104 kunnen zijn, zeker als je de testresultaten van Chinese wetenschappers erbij haalt die claimen dat het zou handelen om een mengvorm van de ongevaarlijke E.coli-bacterie O157 met variant die voorheen alleen in Afrika is aangetroffen en wel het type EHEC55989.

Als mijn theorietje op de waarheid mocht berusten, rijst de vraag of deze E.coli-bacterie uitbraak wellicht ook opzettelijk is veroorzaakt, mogelijk wordt de miljardenstrop in de export in de nabije toekomst als excuus gebruikt om drastische hervormingen door te voeren in de huidige economische structuur.

03012011 Wat is de EHEC-bacterie.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=VV3AV37V&sectionid=1f2838d4-99ea-49f0-9102-138784c7ea7c

31-05-2011 Darmflora entscheidet, ob dick oder dunn

http://www.bild.de/ratgeber/gesund-fit/darm/welcher-darmfloratyp-sind-sie-18154264.bild.html