Politiek 01 – Prijsstijgingen:

Politiek & realisme 13 politiek (octopus)  kleedt u uit

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen…

WIE van U verdient 100.000 of meer?

Steekt u uw rechterhand maar omhoog als u hieraan voldoet…

NIEMAND?

Dat is nu de REALITEIT!

Wie verdient zo’n 1.200 euro per maand of minder?

Ho… Ho… Ho… Niet allemaal tegelijk!

WEL…

Dat is ook de REALITEIT!

Diegenen die niet voldeden aan de 2 bovenstaande stellingen, mogen zich gelukkig prijzen, want zij verdienen duidelijk meer dan het minimum!

Kunnen we nu meteen met het echte werk beginnen!

Laat ik beginnen met de prijzen van voeding…

Voeding behoort tot de 1e levensbehoefte, geen voeding dan ga je dood…

Zo simpel is dat!

De prijzen van voeding stijgen, daar kan niemand omheen…

Zelfs het nieuws is hieromtrent een keertje eerlijk!?!

—– —– —–

NL Inflatie stijgt in oktober 2007 tot 1,6% – CBS

http://www.beurs.nl/nieuws/artikel.php?id=239552&taal=NL

Donderdag 08 November 2007 10:03

AMSTERDAM (Dow Jones)–De inflatie is in oktober 2007 uitgekomen op 1,6%. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan in september. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag bekend.

De inflatie werd geraakt door een prijsstijging van voedsel. Brood, melkproducten en verse groenten waren 6% tot 7% duurder dan een jaar eerder. Uiteindelijk waren de gestegen prijzen voor voedingsmiddelen goed voor een inflatie van bijna 0,2 procentpunt in oktober.

De hogere brandstofprijzen droegen voor 0,1 procentpunt bij aan de toename van de inflatie. Gemiddeld lagen de brandstofprijzen 9,6% hoger dan een jaar geleden.

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in oktober ook gestegen naar 1,6%. In september was dat nog 1,3%. Volgens de raming van Eurostat komt de inflatie van de eurozone in oktober uit op 2,6%. Dit is 0,5 procentpunt hoger dan in september. De inflatie in Nederland lag in oktober dus 1,0 procentpunt lager dan gemiddeld in de eurozone.

Door Elvan Bayraktaroglu

—– —– —–

Wel… Helemaal eerlijk zijn die CBS cijfertjes niet, zoals gewoonlijk…

Daarom zal ik zelf wat extreem gestegen producten opnoemen…

A&H gesneden kaas 250 grams jong gesneden in neutrale verpakking van 0,97 à 1,29 euro…

GEEN 6-7% prijsstijging zoals het CBS claimt, maar +/- 33% prijsstijging!

A&H bolletjes 6 stuks verpakking van 0,69 à 0,99 euro…

GEEN 6-7% prijsstijging zoals het CBS claimt, maar +/- 41% prijsstijging!

JUMBO magere houdbare melk 1 liter verpakking van 0,32 à 0,54 euro…

6-7% prijsstijging zoals het CBS claimt, maar +/- 70% prijsstijging!

ALGEMEEN appelmoes 720 ml pot van 0,25 à 0,49 euro…

6-7% prijsstijging zoals het CBS claimt, maar +/- 100% prijsstijging!

—– —– —–

Ook de productprijzen hebben een stijging meegemaakt!

—– —– —–

Conjunctuurbericht

Vrijdag 29 juni 2007 9:30

Prijsstijging industrie loopt op:

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 2,6 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit is bijna het dubbele van de prijsstijging in april. Toen waren de afzetprijzen 1,4 procent hoger.

De stijging van de afzetprijzen is getemperd door de prijsontwikkeling in de aardolieverwerkende industrie. Wanneer de prijsontwikkeling in deze bedrijfstak buiten beschouwing wordt gelaten, komt de toename van de afzetprijzen in mei uit op 4,1 procent.

In de aardolieverwerkende industrie lagen de afzetprijzen, mede onder invloed van de olieprijs op de wereldmarkt, 6,5 procent lager. Hoewel de aardolieprijs de afgelopen maanden is gestegen, lag deze – gemeten in dollars – nog ruim 5 procent onder het niveau van mei 2006. Het effect van deze lagere olieprijs op de afzetprijzen werd nog versterkt door de koersontwikkeling van de dollar. De Amerikaanse munt was ten opzichte van de euro 5,5 procent minder waard dan een jaar eerder.

Producten van de houtverwerkende industrie waren ruim 10 procent duurder. Ook de afzetprijzen in de voedingsmiddelenindustrie en de metaalindustrie lagen met 7 respectievelijk 6 procent fors hoger dan in mei vorig jaar.

Ten opzichte van april stegen de afzetprijzen van de industrie gemiddeld met 1 procent. De op de Nederlandse markt afgezette goederen stegen met 0,7 procent in prijs. Buitenlandse afnemers betaalden 1,2 procent meer.

—– —– —–

Ook voor energie betaalt U in Nederland nog steeds veel te veel…

Misschien leuk voor de Haagse schatkist, maar het lijkt steeds meer op het financieel uitkleden van de burger!

—– —– —–

CBS: Nederland blijft in top drie met dure elektriciteitsprijs

Nederland mag zich ook in 2007 rekenen tot de duurste landen voor elektriciteit en gas. Dat blijkt uit een vergelijking van de prijzen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar had Nederland volgens het CBS de op twee na hoogste elektriciteitsprijs van Europa, en dat is in 2007 nog steeds zo.
Het CBS vergeleek de prijs voor huishoudens, compleet met heffingen (energiebelasting) en BTW. Ondanks het afschaffen van de Mep-heffing van EUR 52 blijven Nederlanders na Denen en Zweden het meest betalen voor een kWh. De nieuwe Europese lidstaten zijn het goedkoopst.
Begin jaren negentig lag de elektriciteitsprijs van Nederland nog onder het gemiddelde in Europa, dat toen nog slechts vijftien lidstaten telde. Sinds 1991 zijn de elektriciteitsprijzen in Nederland meer dan verdubbeld, terwijl de gemiddelde prijs in deze vijftien landen ‘slechts’ met 20% toenam. De Nederlandse prijsstijging is volgens het CBS voor de helft te verklaren door de hogere basisprijs en voor de andere helft door de gestegen energiebelasting en BTW.
Op het gebied van gas is in grote lijnen hetzelfde beeld te zien. Hier scoort Nederland evenals vorig jaar de vierde plek na Denemarken, Zweden en Duitsland. Een gemiddeld huishouden betaalt in Nederland EUR 0,65 per kubieke meter.
Ook op het gebied van aardgas steeg de prijs in Nederland sinds begin jaren negentig veel sneller dan gemiddeld. Belastingverhogingen zijn hier de voornaamste boosdoener: de heffingen lagen in 1999 nog ongeveer gelijk aan die in de vijftien oude EU-landen, nu zijn ze bijna 80% hoger.

Copyright©, Energeia, 03 mei 2007

—– —– —–

Laten we even terug gaan en ons op de 1e levensbehoefte “VOEDING” concentreren…

De prijs van voeding die de laatste tijd flink is gestegen…

Politiek & realisme 24 prijsstijgingen akkerbouw en het weer

Prijsstijgingen voor landbouwproducten:

Prijsstijgingen verband houden met het weer…

Te veel regen, en de oogst mislukt…

Te veel zon, en de oogst mislukt weer…

Maar dat behoort verleden tijd te zijn, aangezien steeds meer tuinders in de kassentuinbouw zijn gaan zitten, beschermd van weersinvloeden en ongedierte…

Prijsstijgingen voor vlees- en zuivel producten:

Politiek & realisme 25 bse varkenspest h5n1

Als we alles zo eens op een rijtje zetten, hebben we al heel wat meegemaakt…

1. De gekke koeien ziekte BSE en de daaropvolgende ruimingen…

2. De varkenspest en de daarop volgende ruimingen…

3. De vogelpest H5N1 met de daarop volgende ruimingen…

Wordt de mens vervolgd door rampspoed?!?

Waar komen in hemelsnaam al die ziektes vandaan?

Vooral die laatste “H5N1” schijnt steeds hardnekkiger te worden en zelfs al op mensen over te slaan…

Één ding is zeker!

De farmacie heeft goede zaken kunnen doen, met de miljarden investeringen van overheden (subsidies voor onderzoek naar die ziektes en de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccinatiemateriaal)!

Je zou haast geloven dat al die ziektes van de afgelopen jaren expres zijn ontwikkeld…

Zeker als je de verhalen moet geloven over Illuminatie & het uitmoorden van 80% van de beschaving op aarde?

Nu is er weer een 3e reden voor de recentelijke prijsstijgingen bijgekomen:

BIOBRANDSTOF toevoegingen!

Politiek & realisme 26 biobrandstof

Wel…

Nu gaat het “verhaal” van goedkoper wordende brandstof weer niet op!

Een volgend “fabeltje” voor de fabeltjeskrant nieuwslezer “mijnheer de uil”!

De brandstofprijs heeft een recordhoogte van zo’n 1,53 euro behaald…

Politiek…

Je wordt Bedankt!

Bedankt voor je zoveelste leugen

Bedankt voor het zoveelste voorbeeld van wanbeleid!

Bedankt voor de bittere armoede en dat je de bevolking voor de zoveelste keer in de KOU laat zitten (letterlijk wel te verstaan)!

Het beleid dat jullie voeren overschrijdt de grenzen van het realisme!

En dat durft zich “volksvertegenwoordigers” te noemen?

SCHAAM JE!

Dien liever per direct je ontslag in!

Advertenties